برنامه شماره ۶۳۵ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۳۵ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

? آنچه تو در آینه بینی عیان ?پیر، اندر خشت بیند بیش از آن ?پیر، ایشان اند کین عالم نبود ?جان ایشان بود در دریای جود ?پیش ازین تن عمرها بگذاشتند ?پیشتر از کشت بُر برداشتند     برنامه شماره ۶۳۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۹ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۶۷۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1670, Divan e Shams ما به خرمنگاه جان بازآمدیم جانب شه همچو شهباز آمدیم سیر گشتیم از غریبی و فراق سوی اصل و سوی آغاز ...

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

 ?می‌رود بی بانگ و بی تکرارها ?تَحتَها الاَنهار تا گُلزارها ?ای خدا جان را تو بنما آن مقام ?که درو بی‌حرف می‌روید کلام ?تا که سازد جان پاک از سر قدم ?سوی عرصهٔ دورپنهای عدم ?عرصه‌ای بس با گشاد و با فضا ?وین خیال و هست یابد زو نوا     برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۲ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان اشعار، غزل شماره ۱۱۴۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1141, Divan e Shams ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار بشارتیست ...

برنامه شماره ۶۳۲ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۲ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

?ای اسیردر بند حواس، اگر تو از مشاهده جمال حضرت حق ?تعالی کوری، بدان که بر شخص کور باکی نیست و در این باره ?تکلیفی ندارد، ولی اگر کور نیستی و چشم بینا داری، ?همچنان در راه سلوک تلاش کن و بر مشقت های این ?راه صبور باش که صبر، کلید باب نجات است. ?پرده‌های دیده را داروی صبر ?هم بسوزد هم بسازد شرح صدر برنامه شماره ۶۳۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۷ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۱۸ آبان        PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، ...

برنامه شماره ۶۲۹گنج حضورتفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۲۹گنج حضورتفسیر اشعار مولانا

?چو نامت پارسی گویم، کند تازی مرا لابه   ?چو تازی وصف تو گویم، برآرد پارسی زاری   ?بگه امروز زنجیری دگر در گردنم کردی   ?زهی طوق و زهی منصب، که هست آن سلسله داری   ?چو زنجیری نهی بر سگ، شود شاه همه شیران     برنامه شماره ۶۲۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۲۷ مهر        PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۵۳۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1138, Divan e Shams که افسون(۱) خواند در گوشَت که ابرو پر ...

تفسیر اشعار دیوان غزلیات شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه شماره ۶۲۸

تفسیر اشعار دیوان غزلیات شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه شماره ۶۲۸

برنامه شماره ۶۲۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۲۰ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۱۳۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1138, Divan e Shams چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق هزار درد و دریغ و بلا و نامش یار هر آنکه دشمن جان خودست، بسم الله صَلای(۱) دادن جان و صَلای کشتن زار به من نگر ...

تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

برنامه شماره ۶۲۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۳ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۱۳ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۴۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1740, Divan e Shams خوشی، خوشی تو، ولی من هزار چندانم به خواب دوش که را دیده‌ام، نمی‌دانم ز خوشدلی و طرب در جهان نمی‌گنجم ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم درخت اگر نبدی پا به گِل مرا جستی کز این شکوفه و گُل حسرت گلستانم همیشه دامن شادی کشیدمی سوی خویش کشد کنون کف ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۶

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۶

برنامه شماره ۶۲۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ ـ ۶ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۴۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1736, Divan e Shams بران شد‌ست دلم کآتشی بگیرانم(۱) که هر کی او نَمُرَد(۲) پیش تو بمیرانم کمان عشق بدرّم که تا بداند عقل که بی‌نظیرم و سلطان بی ‌نظیرانم که رفت در نظر تو که بی‌نظیر نشد؟! مقام گنج شد‌ست این نهاد(۳) ویرانم من از کجا و مُباهات(۴) سلطنت ز کجا! فقیر فقرم و افتاده فقیرانم من ...

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۵

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۵

تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۵ برنامه صوتی شماره ۶۲۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ ـ ۳۰ شهریور      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۳۶ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1736, Divan e Shams به گرد تو چو نگردم، به گرد خود گردم به گرد غصّه و اندوه و بخت بد گردم چو نیم مست من از خواب برجهم به صَبوح(۱) به گرد ساقی خود طالب مدد گردم به گرد لقمه معدود(۲) خلق گردانند به گرد خالق ...

تفسیرغزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۴

تفسیرغزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۴

برنامه شماره ۶۲۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶ ـ ۲۳ شهریور    PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۸۳۹ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 839, Divan e Shams خشمین(۱) بر آن کسی شو کز وی گزیر(۲) باشد یا غیر خاک پایش کس دستگیر باشد گیرم کز او بگردی(۳)، شاه و امیر و فردی ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشد گر فاضلی(۴) و فردی، آب خَضِر(۵) نخوردی هر کو نخورد آبش در مرگ اسیر باشد ای پیر جان فطرت، ...

تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۲۳

تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۲۳

برنامه شماره ۶۲۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ ـ ۱۶ شهریور    PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۶۴۶ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2646, Divan e Shams چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی(۱)؟ برآری کار محتاجان نخسبی؟ تو نور خاطر این شب رُوانی(۲) برای خاطر ایشان نخسبی شبی بر گرد محبوسان گردون بگردی ای مه تابان، نخسبی جهان کشتی و تو نوح زمانی نگاهش داری از طوفان، نخسبی شب قدری که دادی ...