ابزار اس کا اس در موفقیت ، چگونه عمل میکند؟

ابزار اس کا اس در موفقیت ، چگونه عمل میکند؟

در این مقاله سعی خواهیم کرد بطور خیلی فشرده و موثر ابزار اس کا اس در موفقیت  را توضیح بدهیم.ابزار «توقف – تداوم – آغاز» به ما کمک می‌کند تا بازخوردی متمرکز و عملگرا درخواست کنیم. بازخورد برای رشد حرفه‌ای ما ضروری است؛ به ما کمک می‌کند تا مهارت‌هایی را که برای موفقیت نیاز داریم، شناسایی و ایجاد کنیم؛ اما درخواست برای بازخورد می‌تواند ترسناک باشد؛ مخصوصا زمانی که می‌ترسیم بازخوردی کاملا مثبت دریافت نکنیم. در این مقاله به توضیح و بررسی ابزار «توقف ...