29 میلیون نفر ایرانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند!

29 میلیون نفر ایرانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند!

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در 35 سال گذشته میزان چاقی در کشور بیش از 50 درصد شده که اکنون 11 میلیون تن در کشور چاق و میزان اضافه وزن بیش از سه و نیم برابر شده است و اکنون 18 میلیون تن اضافه وزن و در حال حاضر 29 میلیون ایرانی چاقند یا اضافه وزن دارند. خبرگزاری ایرنا: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه 30 درصد غذای مصرفی ما ایرانی ها ، اضافه است؛ این در حالی است که چاقی و اضافه ...