بلوغ زودرس نوجوانی ، چرا و به چه علت؟

بلوغ زودرس نوجوانی ، چرا و به چه علت؟

بلوغ زودرس نوجوانی میتواند به دلایل مختلفی صورت بگیردکه بررسی وشناخت هریک به والدین و مسئولین تربیت و آموزش کمک خواهد کرد تا در تشخیص برخی ناهنجاریهای رفتار نوجوانان، موفق تر ظاهر شوند کودک زمانی که یک فرد میتواند قدرت باروری پیدا کند را دوران بلوغ میگویند. تغییرات فیزیکی در دوران بلوغ، نتیجه‌ مستقیم یا غیرمستقیم بلوغ غده هیپوتالاموس در دستگاه عصبی مرکزی، تحریک اعضای جنسی و ترشح هورمون‌های جنسی است. اما بلوغ زودرس براساس تعریف‌های اپیدمیولوژیک ظاهر شدن علائم بلوغ‌ ‌از ...