ارتباط بیماری گلیوم با آلرژی های فصلی

ارتباط بیماری گلیوم با آلرژی های فصلی

بیماری گلیوم , بهتر است بدانید آلرژی های تنفسی خطرات زیادی برای مبتلایان در بر دارند و می توانند موجب بروز حملات مغزی کشنده در مبتلایان شوند محققان تحیقات مختلفی در این زمینه انجام داده اند و متجه شده اند بیماری گلیوم مرتب با آلرژی های فصلی می باشد و در صدد رفع این عارضه و پیشگیری از عارضه های مغزی در این بیماران هستند در دامه به سرطان مغزی گلیوم بیشتر اشاره خواهیم کرد در این فصل آلرژی های ...