در زندگی تان شما به چه چیزی ارزش قائلید؟

در زندگی تان شما به چه چیزی ارزش قائلید؟

انسان‌ها اغلب تمایل دارند که به ارزش‌هایی مثل ثروت، محبوبیت و ازدواج موفق که ملموس‌ترند و بیشتر بها دهند و به آن‌ها بپردازند ولی در خلوت خویش و هنگام مراجعه به عقل به ارزش‌های معنوی و انسانی به عنوان ارزش‌های درجه اول اقرار می‌کنند. لیستی از ارزش‌های مهمی را که در زندگی به دنبال آن هستید، فراهم کنید و به ترتیب اولویت بنویسید. طوری که اولین انتخاب آن‌قدر ارزش داشته باشد که شما بتوانید بقیه ارزش‌ها را فدای آن کنید. مثلا اگر ...