گنج حضور ، برنامه شماره ۷۶۷

گنج حضور برنامه ایست  تلویزیونی که توسط آقای پرویز شهبازی اجرا می شود. گنج حضور اختصاص دارد

به توضیح معنی ابیات غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی براساس نظریه هوشیاری الهی.

برنامه صوتی شماره ۷۶۷ گنج حضور

با اجرای پرویز شهبازی در تاریخ  ۱۳۹۸ تاریخ اجرا: ۱۰ جون ۲۰۱۹ ـ ۲۱ خرداد

 
PDF ،تمامی اشعار این برنامه
All Poems, PDF Format
 

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۶۱۵, Divan e Shams

خواب از پیِ آن آید، تا عقلِ تو بستاند

دیوانه کجا خُسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

نی روز بُوَد نی شب، در مذهبِ دیوانه

آن چیز که او دارد، او داند، او داند

از گردشِ گردون شد روز و شبِ این عالم

دیوانۀ آنجا(۱) را گردون بنگرداند

گر چشمِ سرش خُسپد، بی‌سر همه چشمست او*

کز دیدۀ جانِ خود لوحِ ازلی خواند

دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی

با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند؟

شب رو شو و عیّاری(۲)، در عشقِ چنان یاری

تا باز شود کاری زان طُرّه(۳) که بفشاند

دیوانه دگر سانست، او حاملۀ جانست

چشمش چو به جانانست، حملش(۴) نه بدو ماند؟

زین شرح اگر خواهی از شمسِ حق و شاهی

تبریز همه عالم زو نورِ نو افشاند

 

* حدیث

« تنَامُ عَینایَ وَ لا یَنامُ قَلبی »

« چشمانم می خوابند، ولی قلب من نمی خوابد »

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 569

تا به گفت و گویِ بیداری دَری

تو زگفت خواب، بویی کی بَری

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 571

حس خشکی دید، کز خشکی بزاد

عیسیِ جان، پای بر دریا نهاد

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 575

موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست

موج آبی محو و سکرست و فناست

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 577

گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار

مدتی خاموش خُو کُن، هوش‌دار

 

مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، شماره ۲۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Tarjiaat)# 28, Divan e Shams

ای عشق می‌کن حکم مر، ما را ز غیر خود ببر

ای سیل می‌غری، بغر، ما را به دریا می‌کشی

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۹۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2497

عقل تو همچون شتربان تو شتر

می‌کشاند هر طرف در حکم مُرّ(۵)

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۴۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1443

جمله صحرا مار و کژدم پُر شود

چونکه جاهل، شاهِ حُکمِ مُر(۶) شود

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۶۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2466

پیشِ چوگانهای حکمِ کُنْ فَکان

می‌دویم اندر مکان و لامَکان

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۲۵۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1259

گر قضا صد بار، قصد جان کند

هم قضا جانت دهد، درمان کند

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۳۴۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1344, Divan e Shams

دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ(۷) بپذیر

کار او کُنْ فَیَکُون‌ ست، نه موقوفِ علل

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۳۸۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1381

حق، قدم بر وی نهد از لامکان

آنگه او ساکن شود از کُن فَکان

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۰۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 101, Divan e Shams

اگر چه زوبع و استاد جمله‌ست

چه داند حیله ریب المنون را

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۱۴۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1145

عقلِ جزوی گاه چیره گه نگون

عقلِ کلی ایمِن از رَیْبُ الْمَنون

 

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۰۶ گنج حضور

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۵۰۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1500

چه عجب که سِرّ ز بد پنهان کنی

این عجب که سِرّ ز خود، پنهان کنی

کار، پنهان کن تو از چشمانِ خَود

تا بُوَد کارَت سلیم از چشمِ بَد

خویش را تسلیم کن بر دامِ مُزد

وانگه از خود بی ز خود چیزی بدزد

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۴۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 140

بس دعاها کان زیان است و هلاک

وز کَرَم می‌نشنود یزدانِ پاک

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۵۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1456

هین قُمِ اللَّیْلَ که شمعی ای هُمام

شمع اندر شب بُوَد اندر قیام

قرآن کریم، سوره مُزَّمِّل(۷۳)، آیه ۱ و ۲

Quran, Sooreh Al- Muzzammil(#73), Line #1,2

یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ(۱)

اى جامه فکرت بر خود پیچیده،

قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا(۲)

شب ذهن را بیدار و هشیار بمان، مگر اندکى را

 

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۵۳۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 530

گفت: مُفتیِّ(۸) ضرورت هم تویی

بی‌ضرورت گر خوری، مجرم شوی

ور ضرورت هست، هم پرهیز به

ور خوری، باری ضَمانِ(۹) آن بده

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۵۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1258, Divan e Shams

گر غمی آید، گلوی او بگیر

داد(۱۰) ازو بستان، امیرِ داد باش

حاصل اینست ای برادر، چون فلک

در جهانِ کهنه نوبنیاد باش

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۳۲۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1323

جز خضوع و بندگیّ و، اضطرار(۱۱)

اندرین حضرت ندارد اعتبار

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 567, Divan e Shams

خمش، کوته کن ای خاطر که علمِ اوّل و آخر

بیان کرده بُوَد عاشق چو پیشِ شاه لا باشد

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 226, Divan e Shams

الست(۱۲) عشق رسید و هر آن که گفت: بلی

گواهِ گفتِ بلی هست صد هزار بلا

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 26, Divan e Shams

جانیست چون شعله، ولی دودَش ز نورَش بیشتر

چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا(۱۳)

گر دود را کمتر کنی، از نورِ شعله برخوری

از نورِ تو روشن شود هم این سرا، هم آن سرا

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 567

پنبهٔ آن گوش سِر، گوش سَر است

تا نگردد این کر، آن باطن، کر است

بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فِکرَت شوید

تا خِطابِ اِرْجِعی را بشنوید

 

قرآن کریم، سوره فجر(۸۹)، آیه ۲۷

Quran, Sooreh Al- Fajr(#89), Line #27

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَهً مَرْضِیَّهً

ای جان آرام گرفته واطمینان یافته! به سوی پروردگارت در حالی که از او

خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد.

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۳۶۲۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 5, Line # 3624

رحمتی، بی‌علّتی، بی‌خدمتی

آید از دریا، مبارک ساعتی

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۰۸۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 3087

ای ز غم مرده که دست از نان تُهی است

چون غفورست و رحیم، این ترس چیست؟

 

 

آید از دریا، مبارک ساعتی

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۳۷۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1378

برگ بی برگی ترا چون برگ شد

جان باقی یافتی و مرگ شد

مولوی، دیوان شمس، رباعیات، شماره ۱۸۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Robaaiaat)# 1815, Divan e Shams

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۱۵۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 3152

وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست

باید آن خُو را ز طبعِ خویش شُست

خُلقِ زشتت، اندر او رویت نمود

که تو را او صفحهٔ آیینه بود

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۴۰۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1404, Divan e Shams

کار مرا چو او کند، کار دگر چرا کنم؟

چونک چشیدم از لبش، یاد شکر چرا کنم؟

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 14

مَه فشانَد نور و سگ عوعو کند

هر کسی بر خلقتِ خود می‌تند

قرآن کریم، سوره اسراء(۱۷)، آیه ۸۴

Quran, Sooreh Al- Israa(#17), Line #84

« قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِیلًا »

« بگو: هر کس به طریقه خویش عمل مى‌کند و پروردگار تو بهتر مى‌داند که کدام یک به هدایت نزدیک‌تر است.»

 

عطار، دیوان اشعار، غزل شمارهٔ ۴۱۳

Attar Peom (Qazal) # 413, Divan e Ashaar

زخم کاید بر منی آید همه

تا تو می‌رنجی منی داری هنوز

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۹۰۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2909

اِحتِما(۱۴) کن، اِحتِما ز اندیشه‌ها

فکر، شیر و گور و، دلها بیشه‌ها

اِحتِماها بر دَواها سَرور است

زانکه خاریدن، فزونیِّ گرَ است

اِحتِما، اصلِ دوا آمد یقین

اِحتِما کن قوه جان را ببین

 

(۱) آنجا: مجازاً ملکوت و عالم بالا

(۲) عیّار: زرنگ، چالاک، تردست

(۳) طُرّه: دستۀ موی تابیده در کنار پیشانی

(۴) حمل: بارِ شکم، بچّه

(۵) مُرّ: تلخ

(۶) حُکمِ مُر: حکم تلخ، کنایه از حاکمیت قاطع

(۷)‌ نَفَخْتُ: دمیدم

(۸) مُفتی: فتوا دهنده

(۹) ضَمان: تعهد کردن، به عهده گرفتن

(۱۰) داد: عدل، انصاف

(۱۱) اضطرار: اظهار درماندگی

(۱۲) الست: ازل، زمانی که ابتدا ندارد

(۱۳) ضیا: نور، روشنایی

(۱۴) اِحتِما: خود را از چیزی نگاه داشتن، پرهیز کردن

 

 

دیوانه کجا خسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

تمام اشعار برنامه بر اساس فرمت سایت گنج نما برای جستجوی آسان

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 615, Divan e Shams

خواب از پی آن آید، تا عقل تو بستاند

دیوانه کجا خسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

نی روز بود نی شب، در مذهب دیوانه

آن چیز که او دارد، او داند، او داند

از گردش گردون شد روز و شب این عالم

دیوانۀ آنجا را گردون بنگرداند

گر چشم سرش خسپد، بی‌سر همه چشمست او*

کز دیدۀ جان خود لوح ازلی خواند

دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی

با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند؟

شب رو شو و عیاری، در عشق چنان یاری

تا باز شود کاری زان طره که بفشاند

دیوانه دگر سانست، او حاملۀ جانست

چشمش چو به جانانست، حملش نه بدو ماند؟

زین شرح اگر خواهی از شمس حق و شاهی

تبریز همه عالم زو نور نو افشاند

 

گنج حضور/ تنَامُ عَینایَ وَ لا یَنامُ قَلبی

 

* حدیث

« تنَامُ عَینایَ وَ لا یَنامُ قَلبی »

« چشمانم می خوابند، ولی قلب من نمی خوابد »

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 569

تا به گفت و گوی بیداری دری

تو زگفت خواب، بویی کی بری

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 571

حس خشکی دید، کز خشکی بزاد

عیسی جان، پای بر دریا نهاد

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 575

موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست

موج آبی محو و سکرست و فناست

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 577

گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار

مدتی خاموش خو کن، هوش‌دار

 

مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، شماره ۲۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Tarjiaat)# 28, Divan e Shams

ای عشق می‌کن حکم مر، ما را ز غیر خود ببر

ای سیل می‌غری، بغر، ما را به دریا می‌کشی

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۹۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2497

عقل تو همچون شتربان تو شتر

می‌کشاند هر طرف در حکم مر

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۴۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1443

جمله صحرا مار و کژدم پر شود

چونکه جاهل، شاه حکم مر شود

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۶۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2466

پیش چوگانهای حکم کن فکان

می‌دویم اندر مکان و لامکان

 

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۲۵۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1259

گر قضا صد بار، قصد جان کند

هم قضا جانت دهد، درمان کند

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۳۴۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1344, Divan e Shams

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر

کار او کن فیکون‌ ست، نه موقوف علل

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۳۸۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1381

حق، قدم بر وی نهد از لامکان

آنگه او ساکن شود از کن فکان

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۰۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 101, Divan e Shams

اگر چه زوبع و استاد جمله‌ست

چه داند حیله ریب المنون را

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۱۴۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1145

عقل جزوی گاه چیره گه نگون

عقل کلی ایمن از ریب المنون

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۵۰۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1500

چه عجب که سر ز بد پنهان کنی

این عجب که سر ز خود، پنهان کنی

کار، پنهان کن تو از چشمان خود

تا بود کارت سلیم از چشم بد

خویش را تسلیم کن بر دام مزد

وانگه از خود بی ز خود چیزی بدزد

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۴۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 140

بس دعاها کان زیان است و هلاک

وز کرم می‌نشنود یزدان پاک

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۵۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1456

هین قم اللیل که شمعی ای همام

شمع اندر شب بود اندر قیام

 

برنامه شماره ۷۶۷ گنج حضور

قرآن کریم، سوره مُزَّمِّل(۷۳)، آیه ۱ و ۲

Quran, Sooreh Al- Muzzammil(#73), Line #1,2

یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ(۱)

اى جامه فکرت بر خود پیچیده،

قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا(۲)

شب ذهن را بیدار و هشیار بمان، مگر اندکى را

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۵۳۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 530

گفت مفتی ضرورت هم تویی

بی‌ضرورت گر خوری، مجرم شوی

ور ضرورت هست، هم پرهیز به

ور خوری، باری ضمان آن بده

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۵۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1258, Divan e Shams

گر غمی آید، گلوی او بگیر

داد ازو بستان، امیر داد باش

حاصل اینست ای برادر، چون فلک

در جهان کهنه نوبنیاد باش

 

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۳۲۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1323

جز خضوع و بندگی و، اضطرار

اندرین حضرت ندارد اعتبار

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 567, Divan e Shams

خمش، کوته کن ای خاطر که علم اول و آخر

بیان کرده بود عاشق چو پیش شاه لا باشد

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 226, Divan e Shams

الست عشق رسید و هر آن که گفت بلی

گواه گفت بلی هست صد هزار بلا

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 26, Divan e Shams

جانیست چون شعله، ولی دودش ز نورش بیشتر

چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا

گر دود را کمتر کنی، از نور شعله برخوری

از نور تو روشن شود هم این سرا، هم آن سرا

 

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 567

پنبهٔ آن گوش سر، گوش سر است

تا نگردد این کر، آن باطن، کر است

بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید

تا خطاب ارجعی را بشنوید

قرآن کریم، سوره فجر(۸۹)، آیه ۲۷

Quran, Sooreh Al- Fajr(#89), Line #27

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَهً مَرْضِیَّهً

ای جان آرام گرفته واطمینان یافته! به سوی پروردگارت در حالی که از او

خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد.

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۳۶۲۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 5, Line # 3624

رحمتی، بی‌علتی، بی‌خدمتی

آید از دریا، مبارک ساعتی

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۰۸۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 3087

ای ز غم مرده که دست از نان تهی است

چون غفورست و رحیم، این ترس چیست؟

 

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۳۷۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1378

برگ بی برگی ترا چون برگ شد

جان باقی یافتی و مرگ شد

مولوی، دیوان شمس، رباعیات، شماره ۱۸۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Robaaiaat)# 1815, Divan e Shams

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۱۵۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 3152

وآن گنه در وی ز جنس جرم توست

باید آن خو را ز طبع خویش شست

خلق زشتت، اندر او رویت نمود

که تو را او صفحهٔ آیینه بود

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۴۰۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1404, Divan e Shams

کار مرا چو او کند، کار دگر چرا کنم؟

چونک چشیدم از لبش، یاد شکر چرا کنم؟

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 14

مه فشاند نور و سگ عوعو کند

هر کسی بر خلقت خود می‌تند

 

برنامه شماره ۷۶۷ گنج حضور

قرآن کریم، سوره اسراء(۱۷)، آیه ۸۴

Quran, Sooreh Al- Israa(#17), Line #84

« قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِیلًا »

« بگو: هر کس به طریقه خویش عمل مى‌کند و پروردگار تو بهتر مى‌داند که کدام یک به هدایت نزدیک‌تر است.»

عطار، دیوان اشعار، غزل شمارهٔ ۴۱۳

Attar Peom (Qazal) # 413, Divan e Ashaar

زخم کاید بر منی آید همه

تا تو می‌رنجی منی داری هنوز

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۹۰۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2909

احتما کن، احتما ز اندیشه‌ها

فکر، شیر و گور و، دلها بیشه‌ها

احتماها بر دواها سرور است

زانکه خاریدن، فزونی گر است

احتما، اصل دوا آمد یقین

احتما کن قوه جان را ببین

 

منبع: گنج حضور

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • طرزتهیه پیراشکی ترکیه ای
 • خاصیت جالب لوبیای سفید
 • تحمل پریشانی عاطفی : پذیرش پریشانی (۱۴)
 • آشنایی باهورمون های شادی و شعف و عشق
 • مهارت های زندگی با نوجوان- بخش پنجم
 • زبان بدن و آسیب شناسی کاربرد آن
 • راه تربیت فرزندان مستقل
 • چگونه روش تغذیه معمول خود را به رژیم غذایی مدیترانه ای تبدیل کنید
 • ۷ چای با ۷۰ خاصیت شگفت انگیز
 • امسال کت های رنگی بپوشید!
 • روش لاغری پروفسور سمیعی
 • قوانینی برای اتوکشی صحیح
 • قصه گرگ و بزغاله کوچولو
 • فرهنگ نذر و دخیل بستن به درخت در ایران
 • نوشیدنی های فوق العاده مخصوص روزهای گرم
 • قوز پشت را با ورزش درمان کنید
 • آشنایی با رشته های وگرایش های روانشناسی
 • درمان پرخوری عصبی با تحریک الکتریکی مغز
 • نکات مهم در انتخاب کت و شلوار
 • کشف یک اندام جدید در بدن!
 • متون بسیار زیبا و مودبانه برای کارت تبریک عید نوروز
 • خود زشت پنداری : پرورش توجه زنده بر وظیفه یا کار(۱۱)
 • سوپ عدسی و سبزیجات مخصوص افراد دیابتی
 • طرز تهیه بستنی یخی با میوه و پاستیل
 • شادمانی و امید تا آخرین لحظه زندگی
 • ورزش های مناسب محل کار
 • عمق دید در سینما چیست؟
 • بحران هویت، هویت جدید برای مشهد!
 • چه چیزهایی باعث دو رنگ شدن پوست می شود؟
 • برنامه شماره ۶۰۸ گنج حضور،تفسیرمثنوی معنوی و دیوان غزلیات مولانا
 • محبوبترین ها
 • سوفله رژیمی با آرد برنج و شکلات تلخ
 • بارفیکس،باید و نبایدهای آن
 • آقاهای ریاکار و آقازاده های خوشگذران
 • تثبیت وزن چگونه است و از بازگشت آن چطوری جلوگیری نمائیم؟
 • افرادی که بطور ناگهانی و باشدت زیاد خشمگین می شوند
 • درمان به تحلیل رفتن لثه ها
 • نوشابه رژیمی مصرف نکنیدچون بازهم چاق می شوید
 • طرز تهیه ی مربای کدوحلوایی
 • نیروی صبر و شکیبایی را به کار اندازید!(۴)
 • طرزتهیه خورش کاری مرغ غذای لذیذ هندوستان
 • عملکرد فرهنگستان در مقابل واژگان خارجی
 • ضررات نگهداری حیوانات خانگی برای کودکان
 • کاهش تصادفات فوتی تهران در ایام نوروز
 • نه بگوئید اگر این کارها را از شما خواستند
 • شناخت و معالجه تعلل ورزی: ترک بهانه جویی؟(۱۵)
 • رونی کلمن پرافتخارترین بدنساز جهان
 • معالجه اضطراب اجتماعی:رلکسیشن یا تنفس- بخش ششم
 • افسردگی خطرابتلا به کمردرد را ۶۰ درصد افزایش می دهد
 • دنیای جنسی غریب به نام دوجنسیتی
 • رژیم های لاغری بد چه تاثیری روی بدن میگذارند
 • فقدان را با قدردانی به پایان برسان(22)
 • سلول های مصنوعی خود درمانگر
 • فواید فلفل قرمز برای لاغری
 • مواد غذایی مغز در ایام امتحانات!
 • شلختگی و تنبلی در دوره نوجوانی
 • خواص و مضرات خوردن سیب زمینی
 • به چالش کشیدن افکار نگران کننده در اختلال نگرانی
 • اضطراب اجتماعی ناشی از الگوی تفکر استدلال عاطفی (۲۳)
 • بلوغ فکری همسرمان را چگونه تشخیص بدهیم؟
 • اضطراب سلامتی : پرورش توجه ورزی زنده روی وظیفه(۱۲)
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب