گنج حضور ، برنامه شماره ۷۶۷

گنج حضور برنامه ایست  تلویزیونی که توسط آقای پرویز شهبازی اجرا می شود. گنج حضور اختصاص دارد

به توضیح معنی ابیات غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی براساس نظریه هوشیاری الهی.

برنامه صوتی شماره ۷۶۷ گنج حضور

با اجرای پرویز شهبازی در تاریخ  ۱۳۹۸ تاریخ اجرا: ۱۰ جون ۲۰۱۹ ـ ۲۱ خرداد

 
PDF ،تمامی اشعار این برنامه
All Poems, PDF Format
 

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۶۱۵, Divan e Shams

خواب از پیِ آن آید، تا عقلِ تو بستاند

دیوانه کجا خُسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

نی روز بُوَد نی شب، در مذهبِ دیوانه

آن چیز که او دارد، او داند، او داند

از گردشِ گردون شد روز و شبِ این عالم

دیوانۀ آنجا(۱) را گردون بنگرداند

گر چشمِ سرش خُسپد، بی‌سر همه چشمست او*

کز دیدۀ جانِ خود لوحِ ازلی خواند

دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی

با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند؟

شب رو شو و عیّاری(۲)، در عشقِ چنان یاری

تا باز شود کاری زان طُرّه(۳) که بفشاند

دیوانه دگر سانست، او حاملۀ جانست

چشمش چو به جانانست، حملش(۴) نه بدو ماند؟

زین شرح اگر خواهی از شمسِ حق و شاهی

تبریز همه عالم زو نورِ نو افشاند

 

* حدیث

« تنَامُ عَینایَ وَ لا یَنامُ قَلبی »

« چشمانم می خوابند، ولی قلب من نمی خوابد »

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 569

تا به گفت و گویِ بیداری دَری

تو زگفت خواب، بویی کی بَری

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 571

حس خشکی دید، کز خشکی بزاد

عیسیِ جان، پای بر دریا نهاد

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 575

موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست

موج آبی محو و سکرست و فناست

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 577

گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار

مدتی خاموش خُو کُن، هوش‌دار

 

مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، شماره ۲۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Tarjiaat)# 28, Divan e Shams

ای عشق می‌کن حکم مر، ما را ز غیر خود ببر

ای سیل می‌غری، بغر، ما را به دریا می‌کشی

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۹۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2497

عقل تو همچون شتربان تو شتر

می‌کشاند هر طرف در حکم مُرّ(۵)

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۴۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1443

جمله صحرا مار و کژدم پُر شود

چونکه جاهل، شاهِ حُکمِ مُر(۶) شود

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۶۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2466

پیشِ چوگانهای حکمِ کُنْ فَکان

می‌دویم اندر مکان و لامَکان

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۲۵۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1259

گر قضا صد بار، قصد جان کند

هم قضا جانت دهد، درمان کند

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۳۴۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1344, Divan e Shams

دمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ(۷) بپذیر

کار او کُنْ فَیَکُون‌ ست، نه موقوفِ علل

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۳۸۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1381

حق، قدم بر وی نهد از لامکان

آنگه او ساکن شود از کُن فَکان

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۰۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 101, Divan e Shams

اگر چه زوبع و استاد جمله‌ست

چه داند حیله ریب المنون را

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۱۴۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1145

عقلِ جزوی گاه چیره گه نگون

عقلِ کلی ایمِن از رَیْبُ الْمَنون

 

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۰۶ گنج حضور

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۵۰۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1500

چه عجب که سِرّ ز بد پنهان کنی

این عجب که سِرّ ز خود، پنهان کنی

کار، پنهان کن تو از چشمانِ خَود

تا بُوَد کارَت سلیم از چشمِ بَد

خویش را تسلیم کن بر دامِ مُزد

وانگه از خود بی ز خود چیزی بدزد

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۴۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 140

بس دعاها کان زیان است و هلاک

وز کَرَم می‌نشنود یزدانِ پاک

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۵۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1456

هین قُمِ اللَّیْلَ که شمعی ای هُمام

شمع اندر شب بُوَد اندر قیام

قرآن کریم، سوره مُزَّمِّل(۷۳)، آیه ۱ و ۲

Quran, Sooreh Al- Muzzammil(#73), Line #1,2

یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ(۱)

اى جامه فکرت بر خود پیچیده،

قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا(۲)

شب ذهن را بیدار و هشیار بمان، مگر اندکى را

 

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۵۳۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 530

گفت: مُفتیِّ(۸) ضرورت هم تویی

بی‌ضرورت گر خوری، مجرم شوی

ور ضرورت هست، هم پرهیز به

ور خوری، باری ضَمانِ(۹) آن بده

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۵۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1258, Divan e Shams

گر غمی آید، گلوی او بگیر

داد(۱۰) ازو بستان، امیرِ داد باش

حاصل اینست ای برادر، چون فلک

در جهانِ کهنه نوبنیاد باش

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۳۲۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1323

جز خضوع و بندگیّ و، اضطرار(۱۱)

اندرین حضرت ندارد اعتبار

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 567, Divan e Shams

خمش، کوته کن ای خاطر که علمِ اوّل و آخر

بیان کرده بُوَد عاشق چو پیشِ شاه لا باشد

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 226, Divan e Shams

الست(۱۲) عشق رسید و هر آن که گفت: بلی

گواهِ گفتِ بلی هست صد هزار بلا

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 26, Divan e Shams

جانیست چون شعله، ولی دودَش ز نورَش بیشتر

چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا(۱۳)

گر دود را کمتر کنی، از نورِ شعله برخوری

از نورِ تو روشن شود هم این سرا، هم آن سرا

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 567

پنبهٔ آن گوش سِر، گوش سَر است

تا نگردد این کر، آن باطن، کر است

بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فِکرَت شوید

تا خِطابِ اِرْجِعی را بشنوید

 

قرآن کریم، سوره فجر(۸۹)، آیه ۲۷

Quran, Sooreh Al- Fajr(#89), Line #27

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَهً مَرْضِیَّهً

ای جان آرام گرفته واطمینان یافته! به سوی پروردگارت در حالی که از او

خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد.

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۳۶۲۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 5, Line # 3624

رحمتی، بی‌علّتی، بی‌خدمتی

آید از دریا، مبارک ساعتی

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۰۸۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 3087

ای ز غم مرده که دست از نان تُهی است

چون غفورست و رحیم، این ترس چیست؟

 

 

آید از دریا، مبارک ساعتی

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۳۷۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1378

برگ بی برگی ترا چون برگ شد

جان باقی یافتی و مرگ شد

مولوی، دیوان شمس، رباعیات، شماره ۱۸۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Robaaiaat)# 1815, Divan e Shams

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۱۵۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 3152

وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست

باید آن خُو را ز طبعِ خویش شُست

خُلقِ زشتت، اندر او رویت نمود

که تو را او صفحهٔ آیینه بود

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۴۰۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1404, Divan e Shams

کار مرا چو او کند، کار دگر چرا کنم؟

چونک چشیدم از لبش، یاد شکر چرا کنم؟

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 14

مَه فشانَد نور و سگ عوعو کند

هر کسی بر خلقتِ خود می‌تند

قرآن کریم، سوره اسراء(۱۷)، آیه ۸۴

Quran, Sooreh Al- Israa(#17), Line #84

« قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِیلًا »

« بگو: هر کس به طریقه خویش عمل مى‌کند و پروردگار تو بهتر مى‌داند که کدام یک به هدایت نزدیک‌تر است.»

 

عطار، دیوان اشعار، غزل شمارهٔ ۴۱۳

Attar Peom (Qazal) # 413, Divan e Ashaar

زخم کاید بر منی آید همه

تا تو می‌رنجی منی داری هنوز

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۹۰۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2909

اِحتِما(۱۴) کن، اِحتِما ز اندیشه‌ها

فکر، شیر و گور و، دلها بیشه‌ها

اِحتِماها بر دَواها سَرور است

زانکه خاریدن، فزونیِّ گرَ است

اِحتِما، اصلِ دوا آمد یقین

اِحتِما کن قوه جان را ببین

 

(۱) آنجا: مجازاً ملکوت و عالم بالا

(۲) عیّار: زرنگ، چالاک، تردست

(۳) طُرّه: دستۀ موی تابیده در کنار پیشانی

(۴) حمل: بارِ شکم، بچّه

(۵) مُرّ: تلخ

(۶) حُکمِ مُر: حکم تلخ، کنایه از حاکمیت قاطع

(۷)‌ نَفَخْتُ: دمیدم

(۸) مُفتی: فتوا دهنده

(۹) ضَمان: تعهد کردن، به عهده گرفتن

(۱۰) داد: عدل، انصاف

(۱۱) اضطرار: اظهار درماندگی

(۱۲) الست: ازل، زمانی که ابتدا ندارد

(۱۳) ضیا: نور، روشنایی

(۱۴) اِحتِما: خود را از چیزی نگاه داشتن، پرهیز کردن

 

 

دیوانه کجا خسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

تمام اشعار برنامه بر اساس فرمت سایت گنج نما برای جستجوی آسان

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 615, Divan e Shams

خواب از پی آن آید، تا عقل تو بستاند

دیوانه کجا خسبد؟ دیوانه چه شب داند؟

نی روز بود نی شب، در مذهب دیوانه

آن چیز که او دارد، او داند، او داند

از گردش گردون شد روز و شب این عالم

دیوانۀ آنجا را گردون بنگرداند

گر چشم سرش خسپد، بی‌سر همه چشمست او*

کز دیدۀ جان خود لوح ازلی خواند

دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی

با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند؟

شب رو شو و عیاری، در عشق چنان یاری

تا باز شود کاری زان طره که بفشاند

دیوانه دگر سانست، او حاملۀ جانست

چشمش چو به جانانست، حملش نه بدو ماند؟

زین شرح اگر خواهی از شمس حق و شاهی

تبریز همه عالم زو نور نو افشاند

 

گنج حضور/ تنَامُ عَینایَ وَ لا یَنامُ قَلبی

 

* حدیث

« تنَامُ عَینایَ وَ لا یَنامُ قَلبی »

« چشمانم می خوابند، ولی قلب من نمی خوابد »

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 569

تا به گفت و گوی بیداری دری

تو زگفت خواب، بویی کی بری

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 571

حس خشکی دید، کز خشکی بزاد

عیسی جان، پای بر دریا نهاد

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 575

موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست

موج آبی محو و سکرست و فناست

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۷۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 577

گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار

مدتی خاموش خو کن، هوش‌دار

 

مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، شماره ۲۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Tarjiaat)# 28, Divan e Shams

ای عشق می‌کن حکم مر، ما را ز غیر خود ببر

ای سیل می‌غری، بغر، ما را به دریا می‌کشی

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۹۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2497

عقل تو همچون شتربان تو شتر

می‌کشاند هر طرف در حکم مر

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۴۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1443

جمله صحرا مار و کژدم پر شود

چونکه جاهل، شاه حکم مر شود

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۶۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2466

پیش چوگانهای حکم کن فکان

می‌دویم اندر مکان و لامکان

 

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۲۵۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1259

گر قضا صد بار، قصد جان کند

هم قضا جانت دهد، درمان کند

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۳۴۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1344, Divan e Shams

دم او جان دهدت رو ز نفخت بپذیر

کار او کن فیکون‌ ست، نه موقوف علل

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۳۸۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 1381

حق، قدم بر وی نهد از لامکان

آنگه او ساکن شود از کن فکان

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۰۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 101, Divan e Shams

اگر چه زوبع و استاد جمله‌ست

چه داند حیله ریب المنون را

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۱۴۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1145

عقل جزوی گاه چیره گه نگون

عقل کلی ایمن از ریب المنون

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۵۰۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1500

چه عجب که سر ز بد پنهان کنی

این عجب که سر ز خود، پنهان کنی

کار، پنهان کن تو از چشمان خود

تا بود کارت سلیم از چشم بد

خویش را تسلیم کن بر دام مزد

وانگه از خود بی ز خود چیزی بدزد

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۴۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 140

بس دعاها کان زیان است و هلاک

وز کرم می‌نشنود یزدان پاک

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۴۵۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 4, Line # 1456

هین قم اللیل که شمعی ای همام

شمع اندر شب بود اندر قیام

 

برنامه شماره ۷۶۷ گنج حضور

قرآن کریم، سوره مُزَّمِّل(۷۳)، آیه ۱ و ۲

Quran, Sooreh Al- Muzzammil(#73), Line #1,2

یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ(۱)

اى جامه فکرت بر خود پیچیده،

قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا(۲)

شب ذهن را بیدار و هشیار بمان، مگر اندکى را

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۵۳۰

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 530

گفت مفتی ضرورت هم تویی

بی‌ضرورت گر خوری، مجرم شوی

ور ضرورت هست، هم پرهیز به

ور خوری، باری ضمان آن بده

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۵۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1258, Divan e Shams

گر غمی آید، گلوی او بگیر

داد ازو بستان، امیر داد باش

حاصل اینست ای برادر، چون فلک

در جهان کهنه نوبنیاد باش

 

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۳۲۳

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 3, Line # 1323

جز خضوع و بندگی و، اضطرار

اندرین حضرت ندارد اعتبار

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 567, Divan e Shams

خمش، کوته کن ای خاطر که علم اول و آخر

بیان کرده بود عاشق چو پیش شاه لا باشد

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 226, Divan e Shams

الست عشق رسید و هر آن که گفت بلی

گواه گفت بلی هست صد هزار بلا

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 26, Divan e Shams

جانیست چون شعله، ولی دودش ز نورش بیشتر

چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا

گر دود را کمتر کنی، از نور شعله برخوری

از نور تو روشن شود هم این سرا، هم آن سرا

 

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۵۶۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 567

پنبهٔ آن گوش سر، گوش سر است

تا نگردد این کر، آن باطن، کر است

بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید

تا خطاب ارجعی را بشنوید

قرآن کریم، سوره فجر(۸۹)، آیه ۲۷

Quran, Sooreh Al- Fajr(#89), Line #27

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَهً مَرْضِیَّهً

ای جان آرام گرفته واطمینان یافته! به سوی پروردگارت در حالی که از او

خشنودی و او هم از تو خشنود است، باز گرد.

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۳۶۲۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 5, Line # 3624

رحمتی، بی‌علتی، بی‌خدمتی

آید از دریا، مبارک ساعتی

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۳۰۸۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 3087

ای ز غم مرده که دست از نان تهی است

چون غفورست و رحیم، این ترس چیست؟

 

لطفا بخوانید

برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور

مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۳۷۸

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 2, Line # 1378

برگ بی برگی ترا چون برگ شد

جان باقی یافتی و مرگ شد

مولوی، دیوان شمس، رباعیات، شماره ۱۸۱۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Robaaiaat)# 1815, Divan e Shams

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۱۵۲

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 3152

وآن گنه در وی ز جنس جرم توست

باید آن خو را ز طبع خویش شست

خلق زشتت، اندر او رویت نمود

که تو را او صفحهٔ آیینه بود

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۴۰۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1404, Divan e Shams

کار مرا چو او کند، کار دگر چرا کنم؟

چونک چشیدم از لبش، یاد شکر چرا کنم؟

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۴

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # 14

مه فشاند نور و سگ عوعو کند

هر کسی بر خلقت خود می‌تند

 

برنامه شماره ۷۶۷ گنج حضور

قرآن کریم، سوره اسراء(۱۷)، آیه ۸۴

Quran, Sooreh Al- Israa(#17), Line #84

« قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِیلًا »

« بگو: هر کس به طریقه خویش عمل مى‌کند و پروردگار تو بهتر مى‌داند که کدام یک به هدایت نزدیک‌تر است.»

عطار، دیوان اشعار، غزل شمارهٔ ۴۱۳

Attar Peom (Qazal) # 413, Divan e Ashaar

زخم کاید بر منی آید همه

تا تو می‌رنجی منی داری هنوز

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۲۹۰۹

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # 2909

احتما کن، احتما ز اندیشه‌ها

فکر، شیر و گور و، دلها بیشه‌ها

احتماها بر دواها سرور است

زانکه خاریدن، فزونی گر است

احتما، اصل دوا آمد یقین

احتما کن قوه جان را ببین

 

منبع: گنج حضور

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • احساس خستگی مداوم یکی از علائم کمبود آهن در بدن است
 • طرز تهیه ی نودل و میگو
 • کمالگرایی و تاثیر من ذهنی انسان (۱۸)
 • تاثیر مخرب خوردنی های شیرین بر بدن
 • اپیلاسیون بخش های مختلف بدن
 • خواص روغن بادام تلخ‏
 • نکاتی برای تمیز کردن شیشه ها
 • طرزتهیه پاستای اسفناج و مرغ
 • رژیم های لاغری خلق و خو یا لاغری بدن؟!
 • چه مدل ریش به شما میاد؟
 • کربوهیدرات ها و رژیم های جایگزین
 • جوانی پوست با خوردن این پنج نوع سبزی
 • طرز تهیه ی سوپ ذرت جیمی الیور
 • خطر بیماری‌ قلبی را با دوچرخه سواری کاهش دهید
 • اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)
 • اهمیت ورزش دختران از نظر بیولوژیک
 • برای جلوگیری از ترش کردن معده چی بخوریم کنیم؟
 • آب رسانی به پوست و مو با آب طالبی
 • اعتیاد به کار تهدید جدی برای سلامت جسم و روان
 • خوراکی‌ های سیاه ازچه خواص و مضراتی برخوردارند
 • درمان کبد چرب به روش طبیعی با طب سنتی
 • طرز تهیه ی کیبه،غذای ملی لبنان
 • راه تربیت فرزندان مستقل
 • مراسم عروس بران در فرهنگ سنتی کشورمان
 • شیوه های کنترل شدید و سخت گیرانه وزن-بخش سوم
 • کدام ویتامین ها مفیدوکدام یک خطرناک هستند؟
 • چه چیزی جلوی تعلل ورزی مردم را می گیرد؟(۸)
 • ارتباط با فرزند ، پلی که باید بسازید.
 • برای یک آرایش چشم حرفه ای و زیبا از سایه پودری استفاده کنیم یا مایع ؟
 • ازگیل
 • محبوبترین ها
 • کلید طلایی سوم لاغری دایمی بدون رژیم و گرسنگی
 • آش سماق سفره افطار ماه رمضان
 • مگه قول ندادی؛ خدایا غلط کردم دیگه پرخوری نمیکنم؟!
 • علائم خطرناکی که نشانگر بیماری چشم است
 • آب کرفس ولع به خوردن شیرینجات را برطرف می سازد
 • رکوردران کاهش وزن درجهان
 • کنکاشت در مسئله ی ترویج فرهنگ مطالعه
 • قدم به قدم تهیه ی قهوه ترک
 • کشور سوئیس و دیدنی های آن
 • طرزتهیه سوپ سبزیجات با پنیرچدار
 • لاله اسکندری و نقش های درخشان او روی دیوارهای تهران
 • درب های منزل شیک و جذاب
 • هنر ستاره دوزی یا شمسه دوزی
 • حرکات کششی مخصوص درد عضلات گردن
 • خطاهای آشکار و مخرب بانوان در رژیم غذایی
 • طرزتهیه سالاد و سوپ به سبک آلمانی!
 • طرفندهای به خواب رفتن وقتی که خواب از سرتان پریده!
 • بیوگرافی سرمربی تیم ملی والیبال، رائول لوزانو
 • تحمل درد فقدان،ناز خود را بکشید!(۱۴)
 • چه همسری را انتخاب کنید تا زندگی شادی داشته باشید
 • لگن مخصوص معلولان با تکنولوژی جدید
 • آقاهای ریاکار و آقازاده های خوشگذران
 • آنتی‌اکسیدانهایی که ضد پیری می باشند
 • آنجولیا جولی و ست لباس شب او برای بانوان شیک پوش
 • کتاب هایی که مسیر مطالعه تان را عوض میکنند
 • موارد مصرف قرص ایبوپروفن (بروفن)
 • طرز تهیه برگر گیاهی با لوبیا چشم بلبلی
 • شناسایی و درمان عفونت مخمری واژن
 • تفسیر اشعار مولانا و حافظ (گنجورحضور) بخش-۹
 • طرز تهیه یخ در خربزه (گرانیتا خربزه)
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب