چطوری بفهمم که افسرده ام یا نه؟

psych-6565443543543535354354
گذشته تان را ورق می زنید و فکر می کنید برای خودتان حسابی کم گذاشته اید؟ به آینده ای که برای خود تصور می کنید چشم می دوزید و فکر می کنید رویاهایتان دست نیافتنی تر از آن هستند که بتوانید در مشتتان بگیریدشان؟ باور کنید شما تنها کسی نیستید که این فکر و خیال ها را از ذهنش می گذراند. کمتر کسی است که مثل شما لحظات تلخ افسردگی را تجربه نکرده باشد و هیچ وقت با احساس ناامیدی دست به گریبان نشده باشد. باور کنید در روزهای تلخی که گذشته تان را از دست رفته و آینده تان را ناخوشایند می بینید، تنها نیستید.

متخصصان می گویند از هر چهار ایرانی، یک نفر افسردگی دارد و اگر می خواهید بدایند که شما هم یکی از این افراد هستید یا نه، به جای شنیدن حرف های این و آن بهتر است به این سوالات پاسخ دهید. بد نیست بدانید که افسرده ها همه به یک شکل دنیا را نمی بینند و نگاه ناخوشایندی که نسبت به خودشان و زندگی شان دارند، با توجه به اینکه کجای طیف افسردگی قرار داشته باشند فرق می کند.

برخی از کسانی که به این تست پاسخ می دهند، تنها چند ساعت یا چندروز از سالشان را با این حال گذرانده اند و بسیاری از کسانی که به این سوالات پاسخ می دهند، روزها و حتی ماه هایی از عمرشان را با حال ناخوشایند که گاهی خودشان هم نمی دانستند اسمش افسردگی است، گذرانده اند.

۱- کارهایتان را خیلی کند انجام می دهید؟
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۲- آینده ناامیدکننده ای را برای خودم تصور می کنم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۳- تمرکز کردن روی یک کار برایم سخت است.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۴- لذت و شادی از زندگی من رفته است.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۵- گرفتن تصمیم برایم سخت است.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۶- علاقه ام را به چیزها و کارهایی که قبلا دوست داشتم، از دست داده ام.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۷- غمگینم، خلقم گرفته است و خوشحال نیستم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۸- آشفته و بی قرارم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۹- احساس می کنم خسته ام.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۰- انجام دادن کارهای ساده هم برایم سخت شده.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۱- احساس می کنم آدم خطاکاری هستم و مستحق تنبیه شدن هستم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۲- احساس می کنم یک آدم شکست خورده ام.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۳- احساس می کنم به یک مرده متحرک شباهت دارم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۴- خوابم مختل شده؛ خیلی زیاد یا خیلی کم می خوابم یا اینکه زیاد از خواب می پرم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۵- به این فکر می کنم که چطور می توانم خودم را بکشم و از این زندگی خلاص شوم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۶- احساس می کنم گرفتار شده ام. انگار به دست و پایم غل و زنجیر بسته اند.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۷- حتی وقتی اتفاق های خوبی برایم می افتد، احساس اندوه و یاس می کنم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۸- بدون اینکه رژیم گرفته باشم، به شکل قابل توجهی وزنم کم یا زیاد شده.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

psych-82746582734658745

افسرده ها همه به یک شکل دنیا را نمی بینند

 

به حالتان نمره دهید
به پاسخ های «نه، هرگز» امتیازی ندهید و برای پاسخ های «گاهی» یک امتیاز درنظر بگیرید. اگر گزینه «تاحدی» را برای سوالی انتخاب کرده اید، به آن پاسخ دو امتیاز بدهید و اگر جوابتان «نسبتا» بوده، سه امتیاز را در نظر بگیرید. پاسخ شما به گزینه «اغلب وقت ها» چهار امتیاز دارد و اگر گزینه «تقریبا همیشه» را انتخاب کرده اید به آن جواب پنج امتیاز بدهید.

نمره تان را تفسیر کنید
امتیازی که با پاسخ دادن به سوال های این تست به دست می آورید، می گوید که کجای طیف افسردگی قرار دارید. شما می توانید این امتیازها را با کمک اطلاعاتی که در ادامه می آوریم، ارزیابی کنید و بسته به حالتان، راهی را برای خلاص شدن از این مشکل از انتخاب کنید.

جواب هایتان به این تست می گوید که افسرده اید یا نه!

نمره کمتر از ۱۰ :فقط کیفتان کوک نیست
حالتان خیلی بدنیست. احتمالا به خاطر تغییرات ناخوشایندی که در زندگی تان افتاده، احساس های منفی به شما هجوم آورده و احتمالا با ایجاد تغییرات مثبت در زندگی تان اوضاعتان بهتر می شود.

نمره ۱۰ تا ۱۷:ممکن است افسرده شوید
غم هایتان از یک ناخوشی موقتی که شرایط ایجادش کرده بیشتر است اما هنوز به اختلال مزمن افسردگی دچار نشده اید. کتاب هایی را که می تواند به شما در حل مشکلاتتان و تغییر دیدگاهتان نسبت به زندگی کمک کند، بخوانید. بیشتر ورزش کنید، تغذیه سالم داشته باشید و با دوست های شاد و سرزنده خود معاشرت کنید تا حالتان بهتر شود. جلسات کوتاه مدت مشاوره هم می تواند شما را از این حال و هوا بیرون بیاورد.

 

psych-6565443543543535354356

نمره ۱۸ تا ۲۱:روی مرز افسردگی ایستاده اید
چیزی تا افسرده شدنتان باقی نمانده. اگر فقط کمی دیگر وقت را تلف کنید و کاری برای بهر شدن حالتان نکنید، به یک افسرده واقعی تبدیل می شوید. احتمالا در این مقطع درمان های کوتاه مدت مشاوران گره چندانی از مشکلتان باز نمی کند و باید سراغ یک روان شناس بروید و ماه ها برای واکندن سنگ هایتان با خودتان وقت بگذارید.

نمره ۲۲ تا ۳۵:کمی افسرده اید
افسردگی خفیف تا متوسط گریبان شما را گرفته است و باید از روان شناس ها و حتی در مواردی از روان پزشک ها کمک بگیرید.

نمره ۳۶ تا ۵۳:شما از افسردگی در سطح متوسط رنج می برید
حق دارید به سلامت روانتان شک کنید. حالتان خوش نیست و هیچ چیز مثل کمک گرفتن از یک متخصص نمی تواند به سالم شدن روانتان کمک کند. پاسخی که به این سوالات داده اید، نشان می دهد که نباید برای درمان افسردگی تان دست روی دست بگذارید و زمان را از دست بدهید. اگر کاری برای بهتر شدن حالتان نکنید، ممکن است افسردگی تان خیلی زود شدیدتر از این شود.

نمره ۵۳ به بالا:خیلی حالتان خراب است
اگر پاسخ هایی که به سوالات داده اید چنین نمره ای را برایتان رقم زده اند، باید بگوییم که شما به افسردگی عمیق دچارید و اگر هرچه زودتر از روان پزشک ها کمک نگیرید و دارودرمانی را شروع نکنید، ممکن است زندگی تان به خطر بیفتد. اگر متخصصی که شرح حالتان را می گیرد، به شما مدتی بستری شدن در بیمارستان را توصیه کرد، حرفش را جدی بگیرید و با مقاومت بیهوده و گفتن جملات کلیشه ای مثل «خودم حال خودم را خوب می کنم!» اوضاع را از این که هست، خراب تر نکنید.

منبع: ماهنامه همشهری تندرستی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • نکاتی که باید هنگام سرماخوردگی رعایت کنید
 • روش های کاستن از تهوع بارداری
 • سوزاندن چربی بازو هابا چند روش اساسی
 • اضطراب سلامتی:کیفیت پاسخ جنگ یا گریز به نشانه بیماری!(۷)
 • عطر و ادکلن هایی که شخصیت نامزد شما را لو میدهند!
 • تاثیر استرس بر جسم و روان زنان
 • درمان تنگی نفس دراستفاده از مواد شوینده و پاک کننده
 • برنامه شماره ۵۸۷ گنج حضور،تفسیرغزل شماره ۲۷۱۳
 • معنی نماد فروهر چیست؟
 • کاهش حس بویایی چقدر خطرناک است؟
 • بعد از جراحیهای لاغری باید این نکات را رعایت کنید
 • آشنایی با خواص کلم بروکلی
 • علل خستگی و راه حل آن
 • مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جالب
 • عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)
 • ۱۰ فایده ی موادغذایی تخمیرشده
 • دوستان ما،آینده ما را می سازند،نه اکنون ما را!
 • فواید مصرف نان سبوس دار
 • از مفهوم تاریخ بخوانید!
 • پرده ی اتاقتان را درست انتخاب کنید
 • چه مدل ریش به شما میاد؟
 • دیابت بیماری خاموش است
 • شیوه هایا استراتژیهای معالجه اضطراب اجتماعی-بخش پنجم
 • غذاهای مجاز درهنگام تماشای تلویزیون
 • چشم،مو و مغز ما به چه ویتامینهایی نیاز دارند؟
 • در دوران بارداری منفی باف نباشید
 • شایعه ی ممنوع التصویر شدن مهناز افشار
 • زندگینامه و آثار شاه نعمت الله ولی
 • غذاهای صفر کالری برای درمان دیابت
 • شعر طنز-می رن مهمونا از اونا فقط …
 • محبوبترین ها
 • مشغولیت ذهنی به وضع ظاهری در افراد دچارخود زشت پنداری(۸)
 • طرز تهیه ی سوپ شیر و عدس
 • طرز تهیه بیسکویت دکمه ای و دو رنگ
 • طرز تهیه ی سوپ بروکلی و پنیر چدار
 • لاغری سریع با موبایل دیگه چیه؟
 • فرایند کشف افکار بی فایده در اختلال افسردگی(۱۳)
 • شش ماده غذایی مضری که یا نخورید یا کمتر بخورید
 • الگوی تفکر باید و نباید در تولید اضطراب اجتماعی(۲۱)
 • انرژی مثبت به این شیوه در اطراف خود پخش کنید
 • نیازهای روانی و احساسی کودکان را جدی بگیرید!
 • ورزش هایی برای سلامت مغز
 • ازدواج دخترهای زیر ۱۵ سال!
 • گام های معالجه افسردگی : تاکید و تجسم سازی ذهنی(۲۱)
 • ابزار خطرناک آشپزخانه را بشناسید
 • خسیس ترین و ثروتمندترین مرد جهان را بیشتر بشناسید
 • لقمه بادمجان و پنیر،یک پیش غذای آسان و باکلاس
 • چرا همبرگر و نوشابه نباید باهم خورده شوند؟
 • شخصیت‌های کارتونی در بشقاب غذای کودکان
 • مدلهای شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی
 • زیتون تلخ را چطوری مزه دار کنید
 • برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور
 • آموزش و بازی ماهی مخصوص کودکان مقطع ابتدای: ماهی و اعداد
 • رفتارهای پرخاشگرانه زناشویی
 • سوپ قلم معجزه زیبایی پوست
 • رژیم غذایی مخصوصا کسانی که دچار کم کاری تیروئید هستند
 • عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)
 • برنامه شماره ۶۸۵ گنج حضور
 • افسانه ها و حقایق راجع به ویتامین های مواد غذایی
 • برخی واقعیت های مربوط به ازدواج!(۱۲)
 • رندگی و زیرکی ایران، چرایی و چگونگی آن؟
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب