چطوری بفهمم که افسرده ام یا نه؟

psych-6565443543543535354354
گذشته تان را ورق می زنید و فکر می کنید برای خودتان حسابی کم گذاشته اید؟ به آینده ای که برای خود تصور می کنید چشم می دوزید و فکر می کنید رویاهایتان دست نیافتنی تر از آن هستند که بتوانید در مشتتان بگیریدشان؟ باور کنید شما تنها کسی نیستید که این فکر و خیال ها را از ذهنش می گذراند. کمتر کسی است که مثل شما لحظات تلخ افسردگی را تجربه نکرده باشد و هیچ وقت با احساس ناامیدی دست به گریبان نشده باشد. باور کنید در روزهای تلخی که گذشته تان را از دست رفته و آینده تان را ناخوشایند می بینید، تنها نیستید.

متخصصان می گویند از هر چهار ایرانی، یک نفر افسردگی دارد و اگر می خواهید بدایند که شما هم یکی از این افراد هستید یا نه، به جای شنیدن حرف های این و آن بهتر است به این سوالات پاسخ دهید. بد نیست بدانید که افسرده ها همه به یک شکل دنیا را نمی بینند و نگاه ناخوشایندی که نسبت به خودشان و زندگی شان دارند، با توجه به اینکه کجای طیف افسردگی قرار داشته باشند فرق می کند.

برخی از کسانی که به این تست پاسخ می دهند، تنها چند ساعت یا چندروز از سالشان را با این حال گذرانده اند و بسیاری از کسانی که به این سوالات پاسخ می دهند، روزها و حتی ماه هایی از عمرشان را با حال ناخوشایند که گاهی خودشان هم نمی دانستند اسمش افسردگی است، گذرانده اند.

۱- کارهایتان را خیلی کند انجام می دهید؟
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۲- آینده ناامیدکننده ای را برای خودم تصور می کنم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۳- تمرکز کردن روی یک کار برایم سخت است.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۴- لذت و شادی از زندگی من رفته است.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۵- گرفتن تصمیم برایم سخت است.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۶- علاقه ام را به چیزها و کارهایی که قبلا دوست داشتم، از دست داده ام.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۷- غمگینم، خلقم گرفته است و خوشحال نیستم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۸- آشفته و بی قرارم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۹- احساس می کنم خسته ام.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۰- انجام دادن کارهای ساده هم برایم سخت شده.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۱- احساس می کنم آدم خطاکاری هستم و مستحق تنبیه شدن هستم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۲- احساس می کنم یک آدم شکست خورده ام.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۳- احساس می کنم به یک مرده متحرک شباهت دارم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۴- خوابم مختل شده؛ خیلی زیاد یا خیلی کم می خوابم یا اینکه زیاد از خواب می پرم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۵- به این فکر می کنم که چطور می توانم خودم را بکشم و از این زندگی خلاص شوم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۶- احساس می کنم گرفتار شده ام. انگار به دست و پایم غل و زنجیر بسته اند.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۷- حتی وقتی اتفاق های خوبی برایم می افتد، احساس اندوه و یاس می کنم.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

۱۸- بدون اینکه رژیم گرفته باشم، به شکل قابل توجهی وزنم کم یا زیاد شده.
نه، هرگز £    فقط گاهی £
تاحدی £    نسبتا £
اغلب وقت ها £    تقریبا همیشه £

psych-82746582734658745

افسرده ها همه به یک شکل دنیا را نمی بینند

 

به حالتان نمره دهید
به پاسخ های «نه، هرگز» امتیازی ندهید و برای پاسخ های «گاهی» یک امتیاز درنظر بگیرید. اگر گزینه «تاحدی» را برای سوالی انتخاب کرده اید، به آن پاسخ دو امتیاز بدهید و اگر جوابتان «نسبتا» بوده، سه امتیاز را در نظر بگیرید. پاسخ شما به گزینه «اغلب وقت ها» چهار امتیاز دارد و اگر گزینه «تقریبا همیشه» را انتخاب کرده اید به آن جواب پنج امتیاز بدهید.

نمره تان را تفسیر کنید
امتیازی که با پاسخ دادن به سوال های این تست به دست می آورید، می گوید که کجای طیف افسردگی قرار دارید. شما می توانید این امتیازها را با کمک اطلاعاتی که در ادامه می آوریم، ارزیابی کنید و بسته به حالتان، راهی را برای خلاص شدن از این مشکل از انتخاب کنید.

جواب هایتان به این تست می گوید که افسرده اید یا نه!

نمره کمتر از ۱۰ :فقط کیفتان کوک نیست
حالتان خیلی بدنیست. احتمالا به خاطر تغییرات ناخوشایندی که در زندگی تان افتاده، احساس های منفی به شما هجوم آورده و احتمالا با ایجاد تغییرات مثبت در زندگی تان اوضاعتان بهتر می شود.

نمره ۱۰ تا ۱۷:ممکن است افسرده شوید
غم هایتان از یک ناخوشی موقتی که شرایط ایجادش کرده بیشتر است اما هنوز به اختلال مزمن افسردگی دچار نشده اید. کتاب هایی را که می تواند به شما در حل مشکلاتتان و تغییر دیدگاهتان نسبت به زندگی کمک کند، بخوانید. بیشتر ورزش کنید، تغذیه سالم داشته باشید و با دوست های شاد و سرزنده خود معاشرت کنید تا حالتان بهتر شود. جلسات کوتاه مدت مشاوره هم می تواند شما را از این حال و هوا بیرون بیاورد.

 

psych-6565443543543535354356

نمره ۱۸ تا ۲۱:روی مرز افسردگی ایستاده اید
چیزی تا افسرده شدنتان باقی نمانده. اگر فقط کمی دیگر وقت را تلف کنید و کاری برای بهر شدن حالتان نکنید، به یک افسرده واقعی تبدیل می شوید. احتمالا در این مقطع درمان های کوتاه مدت مشاوران گره چندانی از مشکلتان باز نمی کند و باید سراغ یک روان شناس بروید و ماه ها برای واکندن سنگ هایتان با خودتان وقت بگذارید.

نمره ۲۲ تا ۳۵:کمی افسرده اید
افسردگی خفیف تا متوسط گریبان شما را گرفته است و باید از روان شناس ها و حتی در مواردی از روان پزشک ها کمک بگیرید.

نمره ۳۶ تا ۵۳:شما از افسردگی در سطح متوسط رنج می برید
حق دارید به سلامت روانتان شک کنید. حالتان خوش نیست و هیچ چیز مثل کمک گرفتن از یک متخصص نمی تواند به سالم شدن روانتان کمک کند. پاسخی که به این سوالات داده اید، نشان می دهد که نباید برای درمان افسردگی تان دست روی دست بگذارید و زمان را از دست بدهید. اگر کاری برای بهتر شدن حالتان نکنید، ممکن است افسردگی تان خیلی زود شدیدتر از این شود.

نمره ۵۳ به بالا:خیلی حالتان خراب است
اگر پاسخ هایی که به سوالات داده اید چنین نمره ای را برایتان رقم زده اند، باید بگوییم که شما به افسردگی عمیق دچارید و اگر هرچه زودتر از روان پزشک ها کمک نگیرید و دارودرمانی را شروع نکنید، ممکن است زندگی تان به خطر بیفتد. اگر متخصصی که شرح حالتان را می گیرد، به شما مدتی بستری شدن در بیمارستان را توصیه کرد، حرفش را جدی بگیرید و با مقاومت بیهوده و گفتن جملات کلیشه ای مثل «خودم حال خودم را خوب می کنم!» اوضاع را از این که هست، خراب تر نکنید.

منبع: ماهنامه همشهری تندرستی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • فقدان تفریحات سالم به پاساژ گردی و بازار گردی انجامیده است
 • دستاورد شگفت انگیز در ترمیم مغز بوسیله سلولهای بنیادی
 • سوزاندن چربی اضافه با ۱۰ دقیقه تمرین هوازی شدید
 • برنامه شماره ۶۳۸ گنج،حضور تفسیر غزل شمارهٔ ۱۴۸۴ دیوان شمس مولوی
 • کندوکاوهای فرهنگی و اجتماعی بدن اثر بهمن ابراهیمی
 • آشنایی با خواص کلم بروکلی
 • پروتئین ها و آنچه باید راجع به آنها بدانید
 • نه گفتن در ارتباط جسورانه(۱۹)
 • تجاوز وحشیانه به دختر جوان در آسانسور
 • به سبک فرانسوی سیب زمینی سرخ کرده و رژیمی درست کنید
 • بیوگرافی علیرضا حقیقی دروازه‌ بان تیم ملی فوتبال ایران است
 • بازسازی اولین کنسرت اجرا شده در کاخ گلستان
 • کتاب روانشناسی ممنوع
 • ماموگرافی یا غربالگری سرطان سینه چقدرضرورت دارد؟
 • الگوی تفکر شخصی سازی و اضطراب اجتماعی!(18)
 • خواص آلو و انواع آن
 • کنکاشت در مسئله ی ترویج فرهنگ مطالعه
 • برنامه شماره ۶۶۰ گنج حضور،پذیرفت این دل ز عشقت خرابی
 • پای گیلاس کلاسیک مناسب برای فصل داغ
 • چند شیوه درست و نادرست افزایش اشتها را بشناسید
 • ساندویچ سالاد،ساده،مقوی و لاغری کننده نیرومند
 • سوپ پیاز بهاری به سبک فرانسوی را بچشید
 • در دعوای بین کودکان،چطوری عمل کنیم؟
 • مردان خانه نشین و دردسرهای آنها
 • رشته گرافیک و تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی
 • امیدی در درمان نابینایی وجود دارد
 • شعر طنز-می رن مهمونا از اونا فقط …
 • خواص هرکدام از شیر برای مزاج های مختلف
 • با ثروتمندترین زنان جهان آشنا شوید
 • راهکارهایی برای کاهش وابستگی جوانان به تلفن همراه
 • محبوبترین ها
 • بیوگرافی و اشعاری از مجتبی کاشانی متخلص به سالک
 • ورزش چه تاثیری بربدن انسان میگذارد؟
 • آیا می دانستید که با گرفتن رژیم های لاغری یویو (YoYo) باعث چاقی بیشتر می شوید!
 • راهنمای خرید و نگهداری ماهی
 • شکم صافتان را چگونه باید حفظ کنید؟
 • چقدر اهل فرافکنی هستید؟
 • اعتیاد افیونی و شیوه های درمانی آن
 • چند شیوه درست و نادرست افزایش اشتها را بشناسید
 • با این توصیه ها دیگر نگران ریزش مو نباشید!
 • حساسیت بدن نسبت به بدلیجات و زیورآلات را جدی بگیرید
 • احساس شما چیزی متفاوت از افکار شماست!(۷)
 • پیش غذایی متفاوت با تخم مرغ
 • روابط زناشویی چه تاثیری برچاقی پس از ازدواج دارد؟
 • همسر دهن لق و وراج را چطوری مهار کنیم؟
 • سرما در دل آتش ممکن است
 • غذاهای چربی سوز که اکثر شما میتوانید بخورید
 • شش گروه غذایی اصلی و نکات رژیمی ضروری
 • عوامل حفظ و نگهداری عزت نفس ضعیف کدامند؟(۷)
 • توصیه ها و فنون لاغری با شنا
 • سفری به سرزمین پروانه ها و روستای شلندر زنجان
 • طرز تهیه کوفته ماهی
 • تاریخچه نیایشگاه(معبد)دلفی:خود را بشناس
 • دلمه فلفل سبز،طرز تهیه و نکات تغذیه ای آن
 • کاهوی کم کالری چه خواصی دارد
 • استفاده از گن هنگام ورزش
 • برفقدان خودت بخند!(۱۵)
 • گرسنگی هرچه بیشتر با خوردن این غذاها
 • سه اشتباه رژیمی اکثر بانوان رژیم گیرنده!
 • نشانه ها و عوارض عفونت ریوی در سالمندان
 • چگونه قلیه میگوی جنوبی با تمر هندی درست کنیم
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب