لیموترش داروی شیمی درمانی ۱۲ نوع سرطان است

mi98723907890789387

لیمون ۱۰۰۰۰بار قویتر از شیمی درمانی در معالجه  ۱۲ نوع سرطان

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ‌ﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺳﻠﻮﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ که ۱۰,۰۰۰ ﺑﺎﺭ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ فواید لیموترش ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺍﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ.ﻃﻌﻢ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺍﮔﺮ میﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﯿﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺎﺭﯾﺪ .

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ. ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷت ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﯾﺎ ﺁﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺻﻮﺭت ﺩﯾﮕﺮ.

ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺁﻥ ﺍﺛﺮﺵ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﺳﺖ . ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺿﺪ ﻗﺎﺭﭺﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺮﻡ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

یک ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻓﺎﺵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪﺍﺯﺳﺎﻝ ۱۹۷۰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۲ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻭﺩﻩ ، ﺳﯿﻨﻪ ، ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ، ﺭﯾﻪ ﻭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • میوه ها و سبزیهایی که چربی سوز هستند
 • رودل کردن یعنی چه؟
 • ضعف چشم یا عیوب انکساری را کدام غذاها درمان میکنند؟
 • مهارتهای زندگی با نوجوان:تغییراتی جسمی- بخش نخست
 • بسم الله آن نامی است که بلقیس را…
 • مهمترین بحران های اجتماعی ایران از نگاه استاتید دانشگاه
 • هپاتیت B و تاثیر داروها و عرقیات گیاهی
 • درس های زندگی از میلان کوندرا Milan Kundera
 • اشتباهاتی در پوشش و آرایش که شما را پیر می کند
 • صبح ها خوردن شیر بهتر است یا آب پرتقال؟!
 • حرکات کششی مخصوص درد عضلات گردن
 • خطوط اخم را با روش های غیربوتاکسی درمان کنید
 • معرفی سبک ایندی راک
 • بانو آرتمیس اولین دریاسالار ایرانی در جهان را بیشتر بشناسیم
 • برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور، تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی
 • دانلود کتاب “کندوکاوهای فرهنگی و اجتماعی بدن”
 • موسیقی آرامبخش لذت ناب Pure Joy Music
 • ورزش های مفید برای انگشتان چکشی
 • کسب خوش بینی با تکنیک ای بی سی ABC
 • طرفندهایی برای کاهش وزن
 • گیلان با چشمه های زیبا و گمنام
 • برنامه شماره ۶۶۶ گنج حضور
 • ارتباط جسورانه و رلکسیشن عضلانی و تنفسی(۱۷)
 • افسردگی در دختران ارثی است؟
 • درس هایی برای زندگی؛برای اعتماد بنفس خود پاداش دهید!(۷)
 • دلمه خوشمزه با سینه مرغ و سیب زمینی پنیری
 • اصولی برای انتخاب و ست کردن لباس
 • خصوصیات اخلاقی پیامبر چگونه بود
 • توجیه کردن یا عذر و بهانه تراشی برای تعلل ورزی- بخش دوم
 • خواص گیاه موسیر
 • محبوبترین ها
 • غذاهای عضله ساز برای ورزشکاران
 • باورهای نادرست در باره تغذیه سالم
 • درمان بیمارها فقط با ورزش وبدون نیاز به بیمارستان
 • بادمجان سوخاری یک پیش غذای گیاهی(اردور)خوش طعم
 • وزن متعادل در گرو زندگی متعادل بدست میاد!
 • رژیم غذایی بیماران دارای سنگ کیسه صفرا
 • سه نوع افسردگی زنان که کاملاَ‌رایج و فراگیر می باشد
 • آشنایی با هنر زیبای خامه دوزی
 • بازدید مسافران برلین و رم از موزه هنرهای معاصر و تصویری
 • حمله پانیک و عوامل حفظ و استمرار آن-بخش پنجم
 • عاقبت برج میلاد در زلزله ی تهران چه میشود؟!
 • قرص ال دی و این توصیه های مهم
 • لیمو ترش برای رفع استرس،افزایش تمرکز وتنفس راحت مفید است
 • گام های معالجه افسردگی : ابتدا خود را معالجه کن(۲۱)
 • ایمپلنت های دندانی( implant )چه موقعی مناسب است؟
 • اعتماد به نفس نوزادان را چطوری پرورش بدهیم؟(۸)
 • خوراکی هایی که منابع تولید انرژی هستند
 • شکلات تلخ با روکش انار
 • از خواص موز سبز بخوانید
 • یک میلیون انسان تا ۱۰۰ سال آینده ساکن مریخ می‌شوند!
 • مصدومان تصادفات پذیرش رایگان نمیشوند
 • بهترین راه برای صاف کردن موی فر یا وز
 • گام های معالجه افسردگی : عقب بکش و خودت را تماشا کن(۲۰)
 • خواص کلم چینی
 • با این بی شخصیت ها ازدواج نکنید
 • هنر عذر خواهی کردن را بیاموزیم
 • طرز تهیه پیراشکی طنابی با سیب زمینی
 • پیش غذایی متفاوت با تخم مرغ
 • التهاب رنگدانه های شبکیه چشم باعث بروز بیماری شب کوری یا آرپی (RP) می شود
 • درمان افسردگی به وسیله فیزیوتراپی
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب