فهرست بیماری‌ها بر اساس حروف الفبا

داشتن فهرست بیماری‌ها  بر اساس حروف الفبا، در نوع خود کمک شایانی است
به افزایش اطلاعات علم پزشکی عمومی خودمان
که وقتی با یک بیماری یا مرضی مواجه می شویم،

فهرست بیماریها بر اساس حروف الفبا

یا نزدیکان مان آنرا میگیرند، بجای ترس و هول و هراس
ناشی از جهل و بی اطلاعی، با دانش مختصری
که نسبت به آن بیماری پیدا میکنیم، واکنش موثر و معقول را بعمل آوریم.
فهرست بیماری ها را در اینجا براساس حروف الفبا تنظیم کرده ایم
تا شناسایی و طبقه بندی آنها نسبتاً راحت تر باشد.
بیماریهایی که لینکدار هستند، نشان میدهد
که در سایت زیباخو مطالب و مقاله در آن خصوص نوشته شده است
و شما جهت کسب اطلاعات مربوطه روی عبارت و اصطلاح بیماری کلیک کنید و آنرا مطالعه نمائید.

فهرست بیماری‌ها آ

آب مروارید، Cataract
آبسه
آبسه پاروتید
آبسه پره تونسیلار
آبسه پستان
آبسه دندان
آبسه ریوی
آبسه کبدی
آبسه مغزی، Cerebral abscess
آبسه مقعد
آبله مرغان
آبله
آپاندیسیت (آویزه آماس)
آتاکسی، ataxia
آترواسکلروز (سخترگی یا تصلب شرایین)
آتلکتازی
آدنوم
آدیسون
آرتروگریپوزیس
آرتریت
آرتریت تاکایاسو
آرتریت روماتویید (رماتیسم مفصلی)
آرتریت ایدیوپاتیک جوانان (آرتریت روماتویید جوانان)
آرتریت تمپورال
آرتریواسکلروز
آرنج تنیس‌بازان
آریتمی قلب، Cardiac arrhythmias
آزارخواهی
آزبستوز
آستیگماتیسم
آسکاریازیس
آسم
آسیت
آشالازی، Achalasia
آفت دهان
آفتاب‌سوختگی
آکرودرماتیت
آکرومگالی (درشت‌پایانکی) Acromegaly
آکندروپلازی
آکنه روزاسه (آکنه بزرگسالی)
آکنه (جوشهای غرور)
آلبینیسم
آلرژی (حساسیت)
آلزایمر، Alzheimer disease
آلکاپتونوری، Alcaptonuria
آلکالوز
آمبولی ریه
آمپیم، Empyema
آمفیزم
بی دشتانی (آمنوره)
آمنوره اولیه (عدم آغاز قاعدگی)
آمنوره ثانویه (قطع قاعدگی)
آمیبیاز (اسهال خونی آمیبی)، Amebiasis
آمیلوئیدوز، Amyloidosis
آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس ALS
آنافیلاکسی (شوک آنافیلاکتیک)
آنانسفالی
آندومتریوز، Endometriosis
آنژین صدری، Angina Pectoris
آنژیوادم، Angioedema
آنژیوم
آنسفالیت، Encephalitis
آنفلوآنزا
آنفلوآنزای خوکی
آنفلوآنزای مرغی
آنکیلوستومیازیس، Ancylostomiasis
آنمی فانکونی
آنوریسم، Aneurysm

فهرست بیماری‌ها الف

اپیدیدیمیت
اپیسپادیاس
اپی‌گلوتیت
اتواسکلروز
اختلال افسردگی اساسی
اختلال تنش‌زای پس از رویداد
اختلال دوقطبی
اختلال خلقی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال عاطفی فصلی
اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی
اختلال هراس
اختلال وسواسی – جبری
اختلالات آب و الکترولیت
اختلالات سازگاری
اختلالات شخصیت
ادم ریه
اریتم گرهی، Erythema nodosum
اریتم مولتی‌فرم، Erythema multiform
بیماری ازگود اشلاتر
ازوفاژیت
اسپاندیلولستیسس
اسپروی تروپیکال
اسپروی سلیاک
اسپوروتریکوز
اسپوندیلوز
اسپوندیلولیزیس
اسپوندیلیت آنکیلوزان (بیماری ماری استرامپل؛ Ankylosing spondylitis)
استئوآرتریت
استئوژنز ایمپرفکتا
استئومالاسی
استئومیلیت
استوماتیت
اسفروسیتوز
اسکلرودرمی
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک
اسکوروی
اسکولیوز
اسهال
اسیدوز
اضطراب
افتادگی دریچه میترال
افسردگی
اکتروپیون
اکتینومایکوز، Actinomycosis
اکلامپسی
اگزما (سودا)
التهاب
التهاب تیرویید (تیروییدیت)
التهاب زبان (گلوسیت)
التهاب عنبیه
التهاب قرنیه (کراتیت)
التهاب گردن رحم، Cervicitis
التهاب گوش
التهاب مثانه، Cystitis
التهاب ملتحمه، Conjunctivitis
الکلیسم، Alcoholosm
انتروپیون
انتروکولیت با غشای کاذب
انحراف تیغه بینی
انحراف چشم
اندوکاردیت
انسداد روده
انسفالوپاتی اسفنجی شکل
انعقاد درون‌رگی منتشر
اوتیت
اوتیسم
اورتریت، Urethritis
اوریون، Mumps
ایدز، Acquired Immunodeficiency Syndrome
ایست قلبی، Heart Failure

فهرست بیماری‌ها ب

برفک دهان
بروسلوز، Brucellosis
برونشکتازی، Broncheictasis
برونشیت، Bronchitis
برونشیت مزمن
برونشیولیت
برونکوپنومونی، Bronchopneumonia
بری‌بری، Beriberi
بلاستومایکوزیس، Blastomycosis
بلفارواسپاسم
بلفاریت
بلوک قلبی
بواسیر، Hemorrhoid
بوتولیسم، Botulism
بی اشتهایی Anorexia
بی اشتهایی عصبی Anorexia nervosa
بیماری بورگر، Buerger disease
بیماری بهجت Behcet Disease
بیماریهای ذخیره‌ای لیزوزومال

پ

پارزی
پارکینسون
بیماری پاژه
پاچنبری
پارانویا
پانکراتیت
پتوز
پدیده داون
پرفشاری خون (هیپرتانسیون)
پرکاری پاراتیروئید
پرکاری تیروئید
پروستاتیت
پره‌اکلامپسی
پریاپیسم
پریتونیت
پریکاردیت حاد
پسوریازیس
پلاگر
پلی آرتریت
پلی آرتریت ندوزا
پلی سیتمی ورا
پلی‌میوزیت
پمفیگوس
پنوموتوراکس
پنوموکونیوز
پنومونی
پورپورای هنوخ شوئن لاین
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک
پورپورای ناشناس کاهش پلاکت
پورفیری
پوسیدگی دندان
پوکی‌استخوان
پولیپ
پیتیریازیس روزه‌آ
پیچش بیضه
پیچ‌خوردگی تخمدان
پیرچشمی
پیلونفریت
پیوره

ت

تالاسمی
تای ساکس
تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو
تب روماتیسمی
تب مالت (بروسلوز)
تب مدیترانه‌ای فامیلیال
تبخال
تراخم
ترس مرضی(phobia)
ترس از اجتماع(Social phobia)
ترس‌های خاص (Specific phobias)
ترس از مکانهای باز(Agoraphobia)
ترومبوز سیاهرگی عمقی
ترومبوسیتوپنی
ترومبوفلبیت
تصلب شرایین
تنبلی چشم (Amblyopia)
تنگی دریچهٔ آئورت
تنگی دریچهٔ میترال
تنگی مجرای نخاعی
توراسیک اوت لت سندرم
توکسوپلاسموز
تولارمی
تیروئیدیت
تیفوس
تیفویید

فهرست بیماری‌ها ج

جداشدگی شبکیه
جذام
جرب
جفت سرراهی
جنون گاوی
جانسون بلیزارد

چ

چاقی

بیماری چاگاس، Chagas disease

ح

حاملگی خارج رحمی
حاملگی طول کشیده
حاملگی نابجا
حصبه

خ

خار پاشنه
خروسک
خستگی مزمن
خشکی دهان
بیماری خراش گربه، Cat-scratch disease
خونریزی دستگاه گوارشی تحتانی
خونریزی دستگاه گوارشی فوقانی
خونریزی مغزی، Cerebral hemorrhage

د

درشت‌پایانکی Acromegaly
درماتومیوزیت
درماتیت
دژنراسیون ماکولا
دکلمان جفت
دگرآزاری
دمل
بیماری دوپویترن
دوربینی
دیابت بارداری
دیابت بی‌مزه
دیسانتری
دیستروفی عضلانی
دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورا
دیستونی
دیس‌لیپیدمی
دیفتری

دیورتیکول مکل

 

ذ

ذات الریه، Pneumonia
ذات الریه اکتسابی از جامعه، Comunity Acquired Pneumonia
ذات الریه بیمارستانی، Nosocomical Pneumonia
ذات الریه کلامیدیایی، Chlamydia pneumonia

ر

راشیتیسم
رتینوپاتی
رتینوپاتی نوزادان نارس
رقصاک
روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید)، Rheumatoid arthritis
ریفلاکس معده‌ای مروی
رینیت آلرژیک، Allergic rhinitis

ز

زایمان زودرس
زخم معده
زخم دوازدهه
زکام
زگیل
زگیل آبکی
زگیل تناسلی

ژ

ژنژیویت

س

سارکوئیدوز
سارکوما
سالک
سایکوز
ستبراستخوانی
سرخک
سرخجه
سرطان
سرطان استخوان
سرطان بیضه
سرطان پانکراس
سرطان پروستات
سرطان پوست
سرطان خون
سرطان رحم
سرطان روده بزرگ (کولون)
سرطان ریه
سرطان سینه
سرطان کبد
سرطان گردن رحم
سرطان مری
سرطان معده
سرماخوردگی
سفیلیس
سقط جنین
سقط مکرر
سقط عادتی
سقط عفونی
تهدید به سقط، threatened abortion
سکته قلبی
سکته مغزی
سل، Tuberculosis
سلولیت، Cellulitis
سندرم استیون جانسون، Stevens-Johnson-Syndrome
سندرم آشرمن
سندرم آگلوتینین سرد
سندرم آلاژیل
سندرم ایمرسلاند-گرسبک
سندروم پای بی‌قرار
سندرم پرون بلی
سندرم پیش از قاعدگی
سندرم پیک‌ویکن
سندرم تخمدان پلی کیستیک
سندرم ترنر
سندرم چرگ اشتراوس
سندرم داون
سندرم دویک
سندرم رایتر
سندرم روده تحریک پذیر، Irritable bowel syndrome
سندرم رینود
سندرم ژیلبرت
سندرم شوگرن
سندرم کاپگراس، capgras syndrome
سندرم کارپال تونل، Carpal tunnel syndrome
سندرم کارسینوئید، Carcinoid syndrome
سندرم کوتارد،cotard syndrome
سندرم مارفان
سندروم مرگ ناگهانی نوزاد
سندرم ولف پارکینسون وایت
سندرم همولیتیک اورمیک
سنگ کلیه
سنگ کیسه صفرا، Cholelithiasis
سنگ مجاری صفراوی، Choledocholithiasis
سوءتغذیه، Dyspepsia
سیاتالژی (درد سیاتیک)
سیاه‌زخم، Anthrax
سیاه‌سرفهCholedocholithiasis
سیرنگومیلی
سیروز، Cirrhosis
سیروز صفراوی، Biliary cirrhosis
سیلیکوزیس
سینوزیت

ش

شارکو-ماری-توث
شالازیون
شانکروئید، Chancroid
شب‌کوری
شوگرن
شویرمان
شیدایی (مانیا)
شیستوزومیازیس
شیگلوز
شیزوفرنی (روان‌گسیختگی)

ص

صرع
صافی کف پا

ط

طاعون

ع

عفونت دستگاه تناسلی
عفونت مثانه

غ

غول‌پیکری

ف

فابری
فاشئیت نکروزان
فاویسم
فتق
فتق دیسک بین مهره‌ای
فلج اطفال
فلج بل، Bell palsy
فلوئوروزیس دندانی
فون رکلینگهاوزن
بیماری فون‌ویلبراند
فیبرودیسپلازی استخوانی‌شونده پیشرونده
فیبروز ریه
فیبروز سیستیک، Cystic fibrosis
فیبروم رحم
فیبرومیالژیا
فیبریلاسیون بطنی
فیبریلاسیون دهلیزی
فشار خون بالا
فنیل کتونوریا

ق

قوز قرنیه

ک

کاتاپلکسی
کاردیومیوپاتی، Cardiomyopathy
کاردیومگالی
کارسینوما
کارسینوم سلول بازال
کاندیدیازیس
بیماری کاوازاکی
کبدچرب
کچلی
کراتوز پیلاریس
کراتوکونژنکتیویت
کرانیوفارنژیوما، Craniopharyngioma
کرتینیسم، Cretinism
کرم کدو
کرن‌ایکتروس
کرون
کریپتوکوکوزیس، Cryptococcosis
کریگلر نجار، Crigler Najjar syndrome
کزاز
کژگردنی
کفگیرک
کلانژیت، Cholangitis
کلامیدیا تراکوماتیس
کلانژیوما، Cholangioma
کله‌سیستیت، Cholecystitis
کلیه پلی‌کیستیک
کمبود اولیه آنتی بادی
کمبود ایمنی
کم‌کاری تیرویید
کم‌خونی
کم‌خونی آپلاستیک
کم‌خونی پرنیشیوز
کم‌خونی داسی‌شکل
کم‌خونی فقر آهن
کم‌خونی همولیتیک
کمردرد
کوآرکتاسیون آئورت، Coarctation of the aorta
کودک آزاری، Child abuse
کوررنگی
کورک
کوری
کوریوکارسینوما، Choriocarcinoma
کوشینگ، Cushing syndrome
کوکسیدیومایکوزیس، Coccidioidomycosis
کولیت خونریزی دهنده (کولیت اولسرو)
کوندیلوما آکومیناتوم
کهیر
کیست تخمدان
کیست پیلونیدال
کیست هیداتید، Hydatid cyst
بیماری کین باخ

گ

گاستروآنتریت
گاستریت اتروفیک
گرانولوماتوز وگنر
گریپ
گریوز
گل مژه
گلوکوم
گلومرولونفریت
گواتر
گوژپشتی
گوشه

ل

بیماری لایم
لب‌شکری
بیماری لگ کالو پرتس
لنفوگرانولوما ونروم
لوپوس اریتماتوی دیسکوئید
لوکوپلاکی
لیکن پلان
لیومیوم رحمی

م

ماستوسیتوز
مالاریا
مالتیپل اسکلروز (ام اس)
مرض قند
مخملک
مگس‌پران
ملانوما
مننژیت
منوراژی
موخوره
مولتیپل اسکلروز
مولتیپل میلوما
مول هیداتی‌فرم
موکوپلی‌ساکاریدوز
مهره‌شکاف
میاستنی گراویس
میکروسفالی
میگرن
مینیر
میوکاردیت

ن

ناخنک
نارسایی حاد کلیه
نارسایی دریچه میترال
نارسایی کبد
نارسایی برق آسای کبد
نارسایی کلیه
نارسایی قلب، Heart failure
نرمی کشکک
نزدیک‌بینی
نشانگان آلپورت
نشانگان اهلرز-دنلوس
نشانگان کاوازاکی
نشانگان کلاین-لوین
نشانگان گیلن باره
نشانگان ورنیکه کورساکوف
نشانگان همولیتیک اورمیک
نقص ایمنی
نقص ایمنی متغیر شایع
نورالژی عصب سه‌قلو
نوروفیبروماتوز
نوروم آکوستیک، Acoustic neuroma
نیمن پیک

فهرست بیماری‌ها و

واریس
واریس مری
واریکوسل
واسکولیت
وبا، Cholera
بیماری ویپل
ویتیلیگو (برص)
بیماری ویلسون

ه

هاری
بیماری هانتینگتون
هپاتیت
هپاتیت آ
هپاتیت ب
هپاتیت دی
هپاتیت سی
هموفیلی
هموکروماتوز
هیپوسپادیاس
هیدروسفالی
بیماری هیرشپرونگ

فهرست بیماری‌ها ی

یبوست
یرقان
یوئیت
نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • مدیریت زمان با قانون ۸۰ در ۲۰
 • خلاقیت در تقلب کردن یا در تحصیل و علم؟
 • مدل مانتو برای پاییز مدل مانتو جلوباز پاییزی ۹۵
 • غذا خوردن نیمه شب سبب اختلال در یادگیری
 • جلوگیری از خشکی پوست
 • برنامه شماره ۶۷۸ گنج حضور
 • میان وعده خوشمزه ومقوی با نان های مغزدار
 • کلکسیون جدید لباس های زنانه ی برند زارا
 • اثرات ورزش در دوران یائسگی
 • تاثیرات جانبی ورزش برای مبتدیان
 • قرص های لاغری غیر ممنوعه
 • چطوری پولهای خود را به باد ندهیم؟
 • چرا نابغه ها بیشتر از بقیه مردم با خودشان حرف می زنند!
 • اختلال پانیکی چطوری رشد میکند و بوجود می آید؟-بخش چهارم
 • خوشحالی مگه….(طنز)
 • گام های معالجه افسردگی: معالجه شناختی-رفتاری و میان فردی افسردگی(۱۷)
 • هنرمندانی که درسال ۹۵ تنهایمان گذاشتند
 • ویژگی های شخصیتی افراد شوخ طبع
 • بیوگرافی و اشعاری از مجتبی کاشانی متخلص به سالک
 • طنز نوشته های جالب و خنده دار
 • توغچه کازاز ملکه زیبایی ترکیه و یک سئوال شرعی
 • مهارت هایی برای اسباب کشی آسان
 • شخصیت در ابعاد گوناگون
 • شرح کامل ۱۵ ماده معدنی موردنیاز بدن
 • درباره موسیقی خیابانی بیشتر بدانید
 • طرز تهیه ته چین گوشت مجلسی
 • اسرار کاهش وزن
 • شلختگی و تنبلی در دوره نوجوانی
 • راهکار هایی برای خلاصی از شر دندان درد
 • آزمایشات ضروری برای زنان
 • محبوبترین ها
 • طرزتهیه چند شکلات داغ و دلچسب مخصوص روزهای سرد
 • برنامه شماره ۶۰۷ گنج حضور،تفسیر دیوان غزلیات شمس
 • روز جهانی چپ‌دست‌ها و خرافات
 • طرز تهیه ی نوشیدنی کیوی و طالبی پر خاصیت
 • برخورد با عرضه کنندگان قلیان
 • ازدواجهای به تاخیر افتاده بخاطر اعتقاد به ظاهر بینی!
 • تاثیرات روانی انواع رنگ دکوراسیون منزل بر شما
 • چگونه از گلوکمتر یا دستگاه کنترل قند خون استفاده کنیم؟
 • جسارت را بیاموزید و تعلیم بدهید-بخش نخست
 • چرا همبرگر و نوشابه نباید باهم خورده شوند؟
 • معالجه اضطراب اجتماعی به شیوه آرامش عضلانی!(۹)
 • دستور پخت همبرگر مکدونالد در منزل
 • باغ قلهک داخل حصارهای سفارت!
 • طرز تهیه ی ترشی قارچ
 • به سبک فرانسوی سیب زمینی سرخ کرده و رژیمی درست کنید
 • برخلاف تصور برخی ها،ورزش ضد اشتهاست
 • خود زشت پنداری؛ پرورش توجه زنده!(۱۰)
 • دانلود کتاب مهارت های گفتگو برای همسران
 • سبوس حس سیری طولانی تری را به شما القامیکند
 • اگر زیاد دچار میگرن می شوید ازاین مواد استفاده کنید
 • روانشناسی عشق و ازدواج:انواع عشق و عاشقان-بخش ششم
 • خواص دارویی هلو و مضرات آن
 • طرز تهیه رولت ته چین مرغ
 • آموزش شطرنج ، مهره ها و حرکات آنها
 • پای گیلاس کلاسیک مناسب برای فصل داغ
 • سرمایه گذاری در بورس با کمترین مبلغ ممکن
 • تاثیر ورزش بر سلامتی و زیبایی پوست
 • علت ممنوعیت دریافت عوارض در جاده ی زنجان-قزوین
 • ضررات نگهداری حیوانات خانگی برای کودکان
 • خواص و مزایای فراوان روغن سیر برای پوست ومو
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب