شناختی بر ازدواج و فرزندان امام زمان علیه السلام

dini29348759283475928374982089125
همسر و فرزندان امام زمان علیه السلام
این پرسش که آیا امام زمان علیه السلام همسر و فرزند دارد یا خیر، از جمله پرسش هایی است که در جامعه ما بسیار مطرح می شود و در کتاب ها و منابع مطالعاتی موضوع مهدویت هم پاسخ روشنی به آن داده نشده است. گروهی به استناد برخی روایات و قواعد عمومی اسلام معتقدند که امام مهدی علیه السلام ازدواج کرده است و همسر و فرزند دارد.

گروهی هم با توجّه به پاره ای دیگر از روایات بر این باورند که آن حضرت همسری اختیار نکرده است. در این جا برای روشن شدن پاسخ این پرسش، به بررسی ادلّه و مستندات این دو گروه می پردازیم.

۱٫ باورمندان به ازدواج امام زمان علیه السلام
کسانی که معتقدند امام مهدی علیه السلام ازدواج کرده است، به دو دسته دلیل استناد می کنند:
الف) روایاتی که در فضیلت ازدواج وارد شده و در آنها تأکید شده است که ازدواج، سنّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم است و هرکس از آن روی گرداند، از پیامبر نیست.(۱)
محدّث نوری رحمه الله در پاسخ کسانی که می گویند: «معلوم نیست حضرت حجّت علیه السلام اولاد و عیال داشته باشد»، می نویسد:چگونه ترک خواهند فرمود چنین سنّت عظیم جدّ اکرم خود را با آن همه ترغیب تحریص(۲) که در فعل آن و تهدید و تخویف(۳) در ترکش شده و سزاوارترین امّت در اخذ به سنّت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام هر عصر است و تاکنون کسی ترک آن را از خصایص آن جناب نشمرده [است].(۴)

ب) روایات، دعاها و زیارت هایی است که درآنها به نوعی به همسر و فرزند داشتن آن حضرت تصریح یا اشاره شده است. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یک – شیخ طوسی درباره غیبت امام مهدی علیه السلام به نقل از مفضّل بن عمر، روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که شاید از آن بتوان دریافت که آن حضرت فرزند دارد:
همانا صاحب این امر دارای دو غیبت است: یکی از آن دو چندان به درازا می کشد که برخی از مردم می گویند: او مرده است و بعضی می گویند: او کشته شده است و عدّه ای از ایشان می گویند: او رفته است. تا این که از یارانش جز افراد اندکی، کسی بر امر او باقی نمی ماند و از جایگاهش نه کسی از فرزندانش و نه دیگری آگاهی دارد، مگر همان خدمت گزاری که به کارهای او می رسد. (۵)

به نظر می رسد استدلال به روایت یاد شده چندان درست نباشد؛ زیرا نعمانی نیز در کتاب خود همین روایت را نقل کرده است، ولی پایان آن، با آنچه از شیخ طوسی نقل شد، متفاوت است و نمی توان از آن استفاده کرد که آن حضرت فرزندی دارد. متن روایت چنین است: «و از جایگاهش هیچ کس از دوست و بیگانه آگاهی نمی یابد، مگر همان خدمت گزاری که به کارهای او می رسد».(۶)

dini29348759283475928374982089124
علّامه سید جعفر مرتضی عاملی در این زمینه می نویسد:
با توجّه به یکی بودن روایت از نظر طوسی و نعمانی و وجود چنین اختلافی در محلّ مورد استشهاد، روایت مزبور قابل استدلال نیست.(۷)
اشکال های دیگری نیز به متن روایت شیخ طوسی وارد شده است که برای رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می کنیم.(۸)

دو – ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود:
گویا می بینم که قائم علیه السلام با خانواده و فرزندانش در مسجد سهله فرود آمده است. (۹)

سه در بخشی از صلوات معروف به ضراب اصفهانی که از امام عصر علیه السلام نقل شده و خواندن آن در عصر روزجمعه سفارش گشته، چنین آمده است:
بار خدایا، به او درباره خودش، فرزندانش، شیعیانش، رعیتش، خاصّش، عامش، دشمنش و همه اهل دنیا، عطا فرما آنچه را که دیده اش را روشن و دلش را مسرور گرداند.(۱۰)
چهار – در یکی از دعاهای عصر غیبت از امام رضا علیه السلام نقل شده، عبارتی مشابه صلوات ضراب اصفهانی آمده است.(۱۱)

محدّث نوری، ادعیه و زیارات دیگری را نیز نقل می کند که در آنها تعابیری چون «ذریته»،«ولده»،«اهل بیته» به کار رفته است و به نوعی به همسر و فرزند داشتن امام عصر علیه السلام اشاره دارد.(۱۲)

۲٫ منکران ازدواج امام زمان علیه السلام
کسانی نیز که منکر ازدواج و فرزند داشتن امام عصر علیه السلام هستند، افزون بر خدشه در سند یا دلالت روایات مورد استناد گروه نخست،(۱۳) به روایاتی استناد می کنند که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

الف) شیخ طوسی از حسن بن علی خزاز نقل می کند:
علی بن ابی حمزه(۱۴)بر ابی الحسن رضا علیه السلام وارد شد و به آن حضرت عرض کرد: «آیا تو امامی؟» حضرت فرمود: «آری.» پس او گفت: «من از جدّت، جعفر بن محمّد علیه السلام شنیدم که می فرمود: امامی وجود ندارد، مگر اینکه نسلی از او به جا می ماند.» پس فرمود:
ای پیرمرد! فراموش کرده ای یا خود را به فراموشی زده ای. جعفر این گونه نگفت، بلکه جعفر گفت: امامی وجود ندارد، مگر این که فرزندی دارد؛ به جز امامی که حسین بن علی – درود بر آنها باد- پس از او [از قبر] بیرون می آید؛ همانا او فرزندی ندارد.

پس گفت: راست گفتی، فدایت شوم، شنیدم که جدت چنین می فرمود.(۱۵)
ب) مسعودی نیز در إثبات الوصیه، روایتی مشابه همین روایت نقل کرده است.(۱۶)
نا گفته نماند که برخی از عالمان شیعه گفته اند مراد این روایت از این که می گوید« او فرزندی ندارد»، این است که «او فرزندی که امام باشد، ندارد».(۱۷)

در این بررسی دلایل و مستندات دو گروه باید دو نکته را یادآور شویم:
یک- در مورد این پرسش که آیا امام زمان علیه السلام همسر و فرزند دارد یا خیر؟ به صراحت و با قطع و یقین نمی توان اظهار نظر کرد، ولی این جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ زیرا روشن شدن یا روشن نشدن پاسخ این پرسش، در میزان معرفت و اطاعت ما نسبت به آن حضرت هیچ تأثیری ندارد. از این رو، هرگز نباید خود را آن چنان به این گونه پرسش ها مشغول داریم که از وظایف اصلی مان نسبت به حجّت خدا باز مانیم.

دو- حتّی اگر بپذیریم که امام زمان علیه السلام همسر و فرزند دارد، هیچ لزومی ندارد که آنها چون خود امام زمان دارای عمر طولانی باشند؛ چون داشتن عمر طولانی تنها برای آن حضرت ضروری است و همسر و فرزندان آن حضرت می توانند چون دیگر انسان ها باشند.

———————————–
پی نوشت ها :
۱- ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تصحیح و تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، چاپ هشتم: تهران، اسلامیه، ۱۳۷۳، ج ۱۴، باب ۱و ۲ از ابواب مقدمات النکاح و آدابه، صص ۲- ۹٫

۲- تشویق کردن.
۳- برحذر داشتن.
۴- میرزا حسین نوری، نجم الثاقب، چاپ نهم: قم، مسجد مقدس جمکران، ۱۳۸۴، ص۴۰۳٫
۵- کتاب الغیبه (طوسی)، ص ۱۰۲؛ بحارالانوار، ج ۵۲، صص ۱۵۲ و ۱۵۳، ح ۵٫
۶- کتاب الغیبه (نعمانی)، باب ۱۰، ص ۱۷۲، ح ۵٫

۷- سید جعفر و مرتضی عاملی، دراسه فی علامات الظهور و الجزیره الخضراء، چاپ اول: بیروت، دارالبلاغه، ۱۴۱۲ هـ. ق، ص ۲۳۰؛ سید جعفر مرتضی عاملی، جزیره خضرا در ترازوی نقد، ترجمه: محمد سپهری، چاپ سوم: قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷، ص ۲۱۸؛ شیخ محمد تقی شوشتری، الاخبار الدخیله، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۴۰۱ هـ. ق، ج۱، ص ۱۵۰؛ سید محمد صدر، تاریخ الغیبه الکبری، بیروت، دارالتعارف، ۱۳۹۵ هـ. ق، ص ۷۰٫

۸- ر. ک : ابوالفضل طریقه دار (ترجمه و تحقیق)، جزیره خضرا، افسانه یا واقعیت ؟!، چاپ هفتم: قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲، ص ۲۱۸٫

۹- بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۷، ح ۱۳٫
۱۰- همان، ص ۲۲، ح ۱۴٫
۱۱- ر. ک : بحارالانوار، ج ۹۵، ص ۳۳۲٫
۱۲- ر. ک : نجم الثاقب، صص ۴۰۳- ۴۰۶٫
۱۳- ر. ک : دراسه فی علامات الظهور و الجزیره الخضراء، صص ۲۳۰- ۲۳۳٫

۱۴- او یکی از سران واقفه بود. گفتنی است «واقفه» اسم عام برای هر گروهی است که بر خلاف جمهور در یکی از مسائل امامت در قبول رأی اکثریت توقف می کرده اند ولی معمولا این لقب نام عمومی فرقی از شیعه است که در مقابل «قطعیه» منکر رحلت امام موسی کاظم (ع) شدند و امامت را به آن حضرت قطع کردند و منکر امامت فرزندش شدند. محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، چاپ دوم: مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲، صص ۴۵۴ و ۴۵۶٫

۱۵- کتاب الغیبه (طوسی)، صص ۱۳۴و ۱۳۵؛ محمد بن جریر طبری، دلایل الامامه، نجف اشرف، الحیدریه، ۱۳۸۲ هـ. ق، صص ۱۳۰و ۱۳۱، بحارالانوار، ج۵۳، ص ۷۵، ح ۷۷٫

۱۶- علی بن حسین مسعودی، اثبات الوصیه، قم، بصیرتی، بی تا، ص ۲۰۱٫
۱۷- ر. ک : نجم الثاقب، ص۴۰۷٫

منبع:rasekhoon.net

شفیعی سروستانی، ابراهیم( ۱۳۴۳ )، پرسش از موعود، تهران: موعود عصر، چاپ اول

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • زندگینامه رابعه بلخی ، عارفه و شاعر پارسی گو
 • چاقی زنان دو برابر مردان است
 • طرز تهیه کباب سبزیجات رژیمی
 • برای تکمیل کاربرگهای خود-نظارتی،مهیا شوید(۱۰)
 • اصول و نحوه ی انتخاب بخارپز
 • ۵ قانون آرایشی از زبان کیم کارداشیان
 • رشته ورزشی مسابقات دوچرخه سواری
 • مادر و پدرم معتاد تلگرام و اینستاگرام است
 • بدنسازی یا تمرین قدرتی؟!
 • خواب آلودگی فصل بهار ، چرا و به چه دلیل؟
 • ارتباط جسورانه :‌ تعامل با انتقاد مخرب (۲۶)
 • طرز تهیه پیتزای متفاوت با ترکیب زیتون سیاه
 • نقش ورزش در سلامتی معادل همه پزشکان و روانشناسان است!
 • آیا دردهای بعد از ورزش طبیعی است؟
 • یوگای همزمان با غذا خوردن
 • هشدارهای لازم برای مسافران باردار!
 • شیاف استامینوفن و نکات لازم در استفاده از آن
 • گندم چاودار و جو دوسر از آسم دوران کودکی جلوگیری می کنند
 • کلیساهای زیبا و تماشایی جهان
 • بیوگرافی و خدمات امیرکبیر به ایران!
 • دیالوگ های ماندگار از فیلم های محبوب شما
 • اپیلاسیون بخش های مختلف بدن
 • الگوهای تفکر بی فایده در اضطراب اجتماعی
 • مهارت هایی برای اسباب کشی آسان
 • چاقی و اضافه وزن بدلیل این عادت های روزمره است
 • احساس شما چیزی متفاوت از افکار شماست!(۷)
 • لوبیا چیتی یا لوبیا قرمز؟
 • گوجه فرنگی پر شده ،غذای هندی
 • طرزتهیه مسقطی یا راحت الحلقوم مخصوص عید
 • رژیم گیاه خواری
 • محبوبترین ها
 • طرز پخت چند نوع پلوی مورد پسند شما
 • روز جهانی ماما و تاریخچه آن
 • درس هایی برای زندگی:ازقاعده عزت وشرف پیروی كنيد!(۱۵)
 • راه های دور نگهداشتن کودکان از لوازم آرایش
 • استعفا دادن به سبک ایرانی و غیر ایرانی!
 • هنرمندانی که درسال ۹۵ تنهایمان گذاشتند
 • ماجرای عاشق شدن لاله و ستاره اسکندری
 • غزل حدیث زلف جانان ازشیخ محمود شبستری
 • قبل از دچار شدن به عوارض آپاندیس آنرا درمان کنید
 • جوکهای بامزه زن و شوهری
 • شغل های جالب نویسندگان مشهور جهان!
 • آشنایی با هنر ممقان دوزی
 • ریختن لیمو در چای مفید است یا نه؟
 • چطوری از گوش تازه سوراخ شده خود مراقبت کنید؟
 • اگو یا من تقلبی؟بخش-۱
 • ام اس با این نشانه های خاموش به سراغ تان می آید!
 • بهترین مدت برای دوران نامزدی را چقدر می‌دانید
 • ۲۰ دقیقه تا احساس سیری کامل
 • خاصیت های بی نظیر شیر گاو برای سلامتی
 • این غذاها مغز شما را کوچک می سازند!
 • چاقی و اضافه وزن بدلیل این عادت های روزمره است
 • بیوگرافی سعید معروف
 • نیروگاه زباله سوز یا تولید کننده گازهای کشنده
 • ورزش قندسوز و درمان کننده دیابت
 • دمنوش گزنه و لیموترش برای پیشگیری از کم خونی
 • اس ام اس تبریک روز تولد
 • کتاب روانشناسی ممنوع
 • برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱
 • دندان پزشک زیبایی و 17 روش زیبا سازی دندان و لثه
 • چطوری کارهای مختلف و متداخل را همزمان مدیریت کنیم؟
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب