شعر آیینه شکسته و چند شعر کوتاه دیگر از فروغ فرخزاد

شعر آیینه شکسته و چند شعر کوتاه دیگر از فروغ فرخزاد

دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز

بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم

در آینه بر صورت خود خیره شدم باز

بند از سر گیسویم آهسته گشودم

عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم

چشمانم را ناز کنان سرمه کشاندم

افشان کردم زلفم را بر سر شانه

در کنج لبم خالی آهسته نشاندم

گفتم به خود آنگاه صد افسوس که او نیست

تا مات شود زین همه افسونگری و ناز

چون پیرهن سبز ببیند به تن من

با خنده بگوید که چه زیبا شده ای باز

او نیست که در مردمک چشم سیاهم

تا خیره شود عکس رخ خویش ببیند

این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب

کو پنجه او تا که در آن خانه گزیند

او نیست که بوید چو در آغوش من افتد

دیوانه صفت عطر دلآویز تنم را

ای آینه مردم من از حسرت و افسوس

او نیز که بر سینه فشارد بدنم را

من خیره به آینه و او گوش به من داشت

گفتم که چه سان حل کنی این مشکل ما را

بشکست و فغان کرد که از شرح غم خویش

ای زن چه بگویم که شکستی دل ما را

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ
بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم  فروغ فرخزاد

کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنی ست  فروغ فرخزاد

همه هستی من آیه تاریکیست
که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد  فروغ فرخزاد

هر چه دادم به او حلالش باد
غیر از آن دل که مفت بخشیدم
دل من کودکی سبکسر بود
خود ندانم چگونه رامش کرد
او که میگفت دوستت دارم
پس چرا زهر غم به جامش کرد فروغ فرخزاد

هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد کرد  فروغ فرخزاد

این چه عشقی است که در دل دارم
من از این عشق چه حاصل دارم
می گیریزی زمن و در طلبت
بازهم کوشش باطل دارم  فروغ فرخزاد

عاقبت خط جاده پایان یافت
من رسیده ز ره غبار آلود
تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ
شهر من گور آرزویم بود  فروغ فرخزاد

من نمی خواهم
سایه ام را لحظه ای از خود جدا سازم
من نمی خواهم
او بلغزد دور از من روی معبرها
یا بیفتد خسته و سنگین
زیر پای رهگذرها  فروغ فرخزاد

زندگی آیا درون سایه هامان رنگ می گیرد؟
یا که ما خود سایه های سایه های خود هستیم؟  فروغ فرخزاد

گفتم خموش (آری) و همچون نسیم صبح
لرزان و بی قرار وزیدم به سوی تو
اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم
در سینه هیچ نیست بجز آرزوی تو  فروغ فرخزاد

عاقبت بند سفر پایم بست
می روم ، خنده به لب ، خونین دل
می روم از دل من دست بدار
ای امید عبث بی حاصل  فروغ فرخزاد

ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر توام سنگین شده
ای بروی چشم من گسترده خویش
شادیم بخشیده از اندوه بیش
همچو بارانی که شوید جسم خاک
هستیم زآلودگی ها کرده پاک   فروغ فرخزاد

به چشمی خیره شد شاید بیابد
نهانگاه امید و آرزو را
دریغا ، آن دو چشم آتش افروز
به دامان گناه افکند او را  فروغ فرخزاد

چرا امید بر عشقی عبث بست ؟
چرا در بستر آغوش او خفت ؟
چرا راز دل دیوانه اش را
به گوش عاشقی بیگانه خو گفت ؟  فروغ فرخزاد

درد تاریکیست درد خواستن
رفتن و بیهوده از خود کاستن
سر نهادن بر سیه دل سینه ها
سینه آلودن به چرک کینه ها
در نوازش ، نیش ماران یافتن
زهر در لبخند یاران یافتن   فروغ فرخزاد

رفتم ، که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم
در لابلای دامن شبرنگ زندگی
رفتم ، که در سیاهی یک گور بی نشان
فارغ شوم زکشمکش و جنگ زندگی  فروغ فرخزاد

او شراب بوسه می خواهد ز من
من چه گویم قلب پر امید را
او به فکر لذت و غافل که من
طالبم آن لذت جاوید را  فروغ فرخزاد

به لبهایم مزن قفل خموشی
که در دل قصه ای ناگفته دارم
ز پایم باز کن بند گران را
کزین سودا دلی آشفته دارم   فروغ فرخزاد

یاد بگذشته به دل ماند و دریغ
نیست یاری که مرا یاد کند
دیده ام خیره به ره ماند و نداد
نامه ای تا دل من شاد کند  فروغ فرخزاد

می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانه خویش
به خدا میبرم از شهر شما
دل شوریده و دیوانه خویش  فروغ فرخزاد

بخدا غنچه شادی بودم
دست عشق آمد و از شاخم چید
شعله آه شدم صد افسوس
که لبم باز برآن لب نرسید   فروغ فرخزاد

سر به دامان من خسته گذار
گوش کن بانگ قدمهایش را
کمر نارون پیر شکست
تا که بگذاشت برآن پایش را  فروغ فرخزاد

کتابی،خلوتی،شعری،سکوتی
مرا مستی و سکر زندگانی است
چه غم گر در بهشتی ره ندارم
که در قلبم بهشتی جاودانی است  فروغ فرخزاد

ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز
دیگر سراغ شعله ی آتش ز من مگیر
می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم
مرغی شدم به کنج قفس خسته و اسیر  فروغ فرخزاد

تو همان به که نیندیشی
به من و درد روانسوزم
که من از درد نیاسایم
که من از شعله نیفروزم  فروغ فرخزاد

دیگر نکنم ز روی نادانی
قربانی عشق او غرورم را
شاید که چو بگذرم از او یابم
آن گمشده شادی و سرورم را  فروغ فرخزاد

فردا اگر ز راه نمی آمد
من تا ابد کنار تو میماندم
من تا ابد ترانه عشقم را
در آفتاب عشق تو میخواندم  فروغ فرخزاد

رفتم ،مرا ببخش ومگو او وفا نداشت
راهی بجز گریز برایم نمانده بود
این عشق آتشین پر از درد بی امید
در وادی گناه وجنونم کشانده بود  فروغ فرخزاد

شمع ‚ ای شمع چه میخندی ؟
به شب تیره خاموشم
بخدا مُردم از این حسرت
که چرا نیست در آغوشم  فروغ فرخزاد

آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست  فروغ فرخزاد

بخدا در دل و جانم نیست
هیچ جز حسرت دیدارش
سوختم از غم و کی باشد
غم من مایه آزارش  فروغ فرخزاد

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد  فروغ فرخزاد

بر تو چون ساحل آغوش گشودم
در دلم بود که دلدار تو باشم
وای بر من که ندانستم از اول
روزی آید که دل آزار تو باشم  فروغ فرخزاد

کاش چون پاییز بودم ، کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم
برگهای آرزوهایم یکایک زرد میشد
آفتاب دیدگانم سرد میشد  فروغ فرخزاد

در سرزمین قد کوتاهان
معیارهای سنجش
همیشه بر مدار صفر سفر کرده اند
چرا توقف کنم؟
من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنم
و کار تدوین نظامنامه ی قلبم
کار حکومت محلی کوران نیست   فروغ فرخزاد

تا به کی باید رفت
از دیاری به دیار دیگر
نتوانم ‚ نتوانم جستن
هر زمان عشقی و یاری دیگر
کاش ما آن دو پرستو بودیم
که همه عمر سفر می کردیم
از بهاری
به بهاری دیگر   فروغ فرخزاد

لحظه ها را دریاب
چشم
فردا کور است
نه چراغیست در آن پایان
هر چه از دور نمایانست
شاید آن نقطه نورانی
چشم گرگان بیابانست   فروغ فرخزاد

این گروه زاهد ظاهر ساز
دانم که این جدال نه آسانست
شهر من و تو ‚ طفلک شیرینم
دیریست کاشیانه شیطانست
روزی رسد که چشم تو با حسرت
لغزد بر این ترانه درد آلود
جویی مرا درون سخنهایم
گویی به خود که مادر من او بود  فروغ فرخزاد

منبع:بیتوته / http://jomalatziba.blogfa.com

زندگی نامه جلاالدین محمد مولوی یا مشهور به مولانا

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • چرا با ورزش کردن لاغر نمیشویم؟!
 • طرز تهیه سالمون با ترشی شوید و سیب زمینی تازه
 • خواص غذایی و درمانی گیاه ریحان
 • زندگینامه خانم اپرا وینفری ، هنرپیشه ای کار آفرین
 • جلوگیری از سر خوردن ماشین در برف
 • استرس آیا باعث چربی سوزی می شود؟
 • خواص غذایی و درمانی پیاز
 • ورزش های مخصوص دوران عادت ماهیانه بانوان
 • چطوری از نوسان وزن بطور قطعی رهایی یابید
 • چگونه ایست وزن یا ثابت ماندن وزن را بشکنیم و پیش برویم؟
 • آمادگی لازم کودک پیش دبستانی برای شروع یادگیری-بخش دوم
 • تبعات و نتایج منفی تعلل ورزی کردن!(۶)
 • خواص میوه ها و راه صحیح خوردن آنها چیست؟
 • اسرار کاهش وزن
 • کپک های منزل، شما را به این بیماری دچار می کند
 • تومور مغزی چه علائم و نشانه هایی دارد؟
 • تاثیر حالت روحی بر حرکات ورزشی
 • با ورزش نکردن حجم عضله تان کاهش میابد
 • ایگو از زبان رایان هالیدی، نویسنده و کارآفرین
 • باورهای غلط سرماخوردگی و آنفولانزا را دور بریزید
 • آیا حبوبات در جلوگیری از چاقی موثر هستند؟
 • تاثیر قهرمانان مورد تقلید نوجوان
 • افزایش انرژی و نجات از گرسنگی با خوردن پروتئین
 • حمله پانیک: به چالش کشیدن افکار بی فایده!(19)
 • نکاتی برای خوشمزه تر کردن جوجه کباب
 • قوانین لباس پوشیدن شیک و جداب برای مردان
 • رژیم لاغری یعنی مرگ تدریجی همراه با شکنجه!
 • تکنیک های ساده میهمانداری و پذیرایی از میهمانان
 • نحوه تغذیه قبل از تمرین برای گرفتن بهترین نتیجه
 • مدل مانتو برای پاییز مدل مانتو جلوباز پاییزی ۹۵
 • محبوبترین ها
 • از تاثیر پودر های سفید کننده دندان چه میدانید؟
 • طرز تهیه دو نوع مربای چغندر و مربای هویج
 • درس های یک لاغر اندام برای جویندگان چاقی
 • آب سبزه گندم خون را تصفیه و پوست را بازسازی می‌کند
 • چند ترفند برای گرفتن عکسی واضح تر
 • آشنایی بااصول و ابزارهای نقاشی رنگ روغن
 • هنر شیشه گری در ایران قبل از اسلام
 • آش سماق سفره افطار ماه رمضان
 • محققین موفق به درمان سرطان لوسمی میلوئید حاد شدند
 • راهی برای نمود بهتر اندام های ساعت شنی
 • مهارت های زندگی با نوجوان: نوجوان به چه چیزهایی نیاز دارد!(۹)
 • نقد کتاب«در خدمت و خیانت روشن فکران»
 • معالجه عزت نفس ضعیف-بخش دوم
 • زوج ۱۹ ساله ای فرزند خود را به یک گوشی آیفون فروختند!
 • صورت خود را با چند تمرین ساده تپل سازید
 • اضطراب سلامتی و افزایش غژ و غژ در ماشین کهنه بدن!(۶)
 • کاهش وزن و حفظ وزن در سن ۵۰ سالگی
 • نایلون های چربی سوزی چقدر موثر است؟
 • آموزش کامل طرز تهیه ریزوتو مرغ و قارچ مخصوص
 • اثر انگشت ظاهر کننده شخصیت انسان
 • طرز تهیه ی مربای کدوحلوایی
 • استرس آیا باعث چربی سوزی می شود؟
 • باغ قلهک داخل حصارهای سفارت!
 • لقمه بادمجان و پنیر،یک پیش غذای آسان و باکلاس
 • معرفی رشته ی کیک بوکسینگ
 • رژیم غذایی برای سم زدایی از بدن
 • اثر اشتها سه برابر قوی تر از سوخت و ساز بدن است
 • مادر و پدرم معتاد تلگرام و اینستاگرام است
 • کلکسیون جدید لباس های زنانه ی برند زارا
 • چرا نابغه ها بیشتر از بقیه مردم با خودشان حرف می زنند!
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب