سیستم جنگ یا گریز در حالت اضطراب اجتماعی-بخش سوم

social anxiety

 

???سیستم جنگ یا گریز درحالت اضطراب اجتماعی

ادامه بحث پاسخ در موقعیت یا حالت دچار شدن به اضطراب اجتماعی

?پاسخ های فکری یا شناختی به اضطراب اجتماعی
تعدادی از تغییرات شناختی یا واکنش ها و پاسخ های فکری وجود دارد که با اضطراب اجتماعی پیوند خورده است.

نخست، بعنوان بخش نرمال پاسخ جنگ یاگریز،ما توجه خودمان را به محیط مان حرکت میدهیم و درجستجوی منبع تهدید  هستیم. این پاسخ جسمانی درموقعیتهای خطرناک مفید است، ولی درموقعیت های اجتماعی کاملا بی فایده است.

دوم، برخی از الگوهای تفکر تحریف شده با اضطراب اجتماعی پیوند دارند:

۱٫ بیش ارزیابی شانس وقوع اتفاقات بد درموقعیت های اجتماعی: مثلاً، ارزیابی میکنیم که : ” وقتی  درحال سخنرانی هستم، حتماً  دچار دچار لکنت زبان میشم و اشتباه میکنم”

۲٫بیش ارزیابی هزینه یا پیامد های رخداد منفی در موقعیت اجتماعی  مثلا ارزیابی میکنم که  ” اگر مرتکب اشتباه بشوم، همه فکر می کنند آدم بدرد نخوری هستم”

۳٫ افرادی که مشکل اضطراب اجتماعی دارند ممکن است فکرکنند که آنها مجبورند به شیوه خاصی در موقعیت های اجتماعی  رفتار نمایند اگر میخواهند بعنوان یک انسان احمق و ناپخته دیده نشوند و دچار احساس دست پاچگی نشوند.

اگرراجع به ارزیابی کردن منفی مردم از خودتان نگران باشید ممکن است  با اسکن کردن یا جستجوی محیط اجتماعی  بدنبال علائم  یا نشانه های تهدید، فعالیت خود را شروع کنید که بدیهی است  در این حالت علائمی ازافکار منفی دیگران راجع به خودتان را اسکن خواهید کرد.

حتماً تاکنون در سالن های سخنرانی دیده اید که افرادی دربین جمعیت مشغول چرت زدن هستند، شاید بعنوان سخنران فکرکنید، “حرفهایم مثل اینکه خسته کننده شده است” درحالیکه چرت زدن برخی ممکن است بخاطر کم خوابی شبانه  آن فرد باشد مثل اینکه تا دیروقت از کودک مریض اش مراقبت میکرده است.

۴٫ همچنین ممکن است درون خودتان را اسکن کنید تا شاهدی از تهدید را پیدا کنید، ازجمله تمرکز کردن روی احساسات وعوارض بدنی مانند تپش قلب یا عرق کردن. سپس فکرکنید که بقیه مردم هم اکنون مشغول شنیدن تپش قلب شما هستند.

بنابراین افرادی که دچار اضطراب اجتماعی هستند، از خود آگاهی بسیار بالایی برخوردار می شوند.یعنی نسبت به جزئیات بدن خود و محیط اطراف حساس و گنجکاو می شوند. و این حساسیت همیشه با دیدگاه منفی  همراه است.

 

social anxiety

درهنگام اضطراب اجتماعی،یکی از پاسخهای بدنی انسان تعرق است.

??پاسخ های بدنی به اضطراب اجتماعی و  دلائل هریک ازآنها:

?افزایش ضربان قلب باعث می شود تا خون و اکسیژن با سرعت هرچه بیشتری در سرتاسر بدن پخش شود طوریکه شما احساس میکنید قلب تان درحال “تپیدن” است.

??افزایش در میزان و عمق جریان نفس کشیدن باعث می شود تا اکسیژن بیشتری که مورد نیاز و ضروری برای جنگ یاگریزمی باشد وارد بدن بشود.

ممکن است شروع کنید به آه کشیدن،دهن دره کردن،یا نفس کم آوردن، احساس خفگی یا مسدودی نفس،درد و تنگی در قفسه سینه.این پاسخ نیزپمپاژخون به سر را کاهش می دهد،ودرعینحال خطرناک نیست،شما میتوانید احساس گیجی بکنید، احساس سرگیجه داشته باشید، چشمانتان  سیاهی برود،دچارآشفتگی شوید،احساسات غیرواقعی و جرقه های داغ در بدن تان احساس کنید.

?بازتوزیع خون از نواحی که حیاتی نیستند به نواحی که حیاتی می باشند،ازپوست،انگشتان و پنجه ها بسوی اندام های حیاتی بزرگترخون گسیل می شود.پوست شما رنگ پریده  است یا احساس سردی میکنید، یا میتواند احساس کرختی باشد و در انگشتان و پنجه هایتان خارش و سوزش میکنید.

??افزایش تعریق باعث می شود بدن هرچه بیشتر لغزنده شود، برای ربودن وچنگ انداختن سخت باشد، و همچنین باعث خنکی بدن می شود و درانگشتان و پنجه های تان کرختی را ایجاد میکند

?گشاد شدن مردمک چشم سبب می شود نوربیشتری وارد شود و شما را قادر می سازد تا محیط را برای کشف خطربهتراسکن کنید. چشم تان سیاهی می رود، جلوی پایتان نقطه نقطه می شود، یا فقط حس میکنید که نور خیلی درخشنده است.

?کاهش فعالیت سیستم گوارش اجازه میدهد تا انرژی بیشتری برای سیستم جنگ یا گریز تامین گردد. کاهش در بزاق  می تواند موجب خشگی دهان بشود و فعالیت در سیستم گوارش بطور قابل ملاحظه ای بکاهد  که منجربه دل آشوب یا سنگین شدن معده بشود.

تنش عضلانی در آمادگی جهت جنگ یا گریز و درنتیجه احساسات درون ذهنی تنش، گاهی اوقات به دردگرفتگی و ناراحتی و لرزش و تکانش می شود.

به این ترتیب فرایند جسمانی  پاسخ  یک واحد جامع می باشد که اغلب باعث می شود در شخص احساس انفجار و اقدام بوجود می آورد.

همانطور که می بینید، این پاسخ های جسمانی درهنگام مواجه با خطر اهمیت دارند، ولی بیشتر موقعیت های اجتماعی هیچ خطر جسمانی را برای فرد ندارند! ولی بدن شما طبق نقشه بیولوژیکی خودش با استفاده از این مکانیسم سیستم هشداردهنده جسمانی  را برای مواجه موثر با  خطر فعال می سازد.

 

social anxiety

عوامل بوجود آورنده اضطراب اجتماعی را می توان سه فاکتور ژنتیکی، بیولوژیکی و روانشناختی دانست

 

??چه عواملی اضطراب اجتماعی را بوجود می آورند؟

با خواندن این مطالب تاکنون شاید از خودتان بپرسید که واقعاً چه چیزی یا عواملی اضطراب و بطور خاص اضطراب اجتماعی را بوجود می آورد؟

البته  پاسخ ساده ای به سئوال وجود ندارد، چونکه انسان موجود مستثنی و خاص است و فاکتورهایی که مورد اشاره قرار گرفته اند، بطور کلی نشان میدهنددرست همانند سایر اختلال ها مثل دو قطبی و افسردگی و غیره چند فاکتور رایج در اینگونه موارد نقش آفرین هستند.

این فاکتورها را میتوان به سه گروه ژنتیکی، بیولوژیکی و روانشناختی تقسیم کرد:

✅آسیب پذیری بیولوژیکی

این مطلب به عدم توازن بیولوژیکی احتمالی در مغز شخص مستعد اشاره میکندکه میتواند بطور کلی اضطراب یا اضطراب اجتماعی را فعال سازد.

مخصوصا عدم تعادل یا ضعف شیمی مغز در این کار دخالت دارد.درست شبیه آنچه که در اختلال دو قطبی شاهدش هستیم.

✅آسیب پذیری ژنتیکی
هیچ علامت ژنتیکی برای اضطراب اجتماعی شناخته نشده است، هرچند برمبنای مطالعات دوقلوها و خانواده، بنظر می رسد که شاید ابتلاپذیری را افراد از والدین ارث ببرند که آنهم بصورت اختلال اضطرابی پرورشی و تربیتی.

✅فاکتورهای روانشناختی
این آسیب پذیری یا ابتلا پذیری الزاماً بدان معنا نیست که برخی امکان اختلال اضطرابی را احتمالاً بیشتر خواهند داشت.

مهمترین فاکتور به سبک زندگی شخص ارتباط دارد، انواع متعدد عوامل استرس آور زندگی که  افراد مواجه شده اند و فرایند یادگیری و پرورش اولیه یا همان دوران کودکی شان دخالت دارند.

برای مثال، اگر در دوران کودکی به موقعیت های خنثی خاصی با ترس فکر کردیم، مانند موقعیت های اجتماعی و فرصتی نداشتیم که از این الگوها یادگیری زدایی کنیم، شاید به رشد و استمرار الگوهای خاص فکری و رفتاری دامن بزنیم که بر پرورش یک اختلال اضطرابی کمک بکند.

ادامه دارد….

دلیل ماندگاری و ویژگی های تشخیصی اضطراب اجتماعی- بخش چهارم

 

موقعیت های اضطراب اجتماعی-بخش دوم

 

برای شناسایی و تست میزان اضطراب اجتماعی

ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-1ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-1

 

ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-2ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-2

ترجمه و تالیف بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • آداب و رسوم ازدواج درکشورهای مختلف جهان
 • روش تهیه کوکو سیب زمینی وکدو سبز
 • برنامه شماره ۶۰۸ گنج حضور،تفسیرمثنوی معنوی و دیوان غزلیات مولانا
 • روانشناسی عشق و ازدواج:انواع عشق و عاشقان-بخش ششم
 • اضطراب سلامتی : به تعویق انداختن نگرانی (۱۴)
 • تصاویر آموزشی بستن شال و روسری مخصوص بانوان امروزی
 • آیا در دوران بارداری،به تست بیماریهای مقاربتی نیاز است؟
 • علت بروز مشکلات گوارشی در ورزشکاران چیست؟
 • طرز تهیه کوفته سیب زمینی با نخود
 • کتاب رمز موفقیت اثر دیل کارنگی
 • مدل های روسری شیک و جذاب هرمس برای بانوان سخت پسند
 • توصیه های ساده و اساسی برای دوره سالمندی
 • اهمیت حفظ تناسب اندام بعد از زایمان
 • بهترین های برندهای کتانی و اسنیکر درجهان
 • خواب آلودگی فصل بهار ، چرا و به چه دلیل؟
 • روش های درمان تنش رفتارهای منفعلانه یا تهاجمی!(۱۲)
 • تمرین مقاومتی و آشنایی با انواع آن
 • ورزش های مناسب سالمندان
 • سید محمدعلی جمال‌ زاده نویسنده ومترجم معاصر ایران
 • فقدان تفریحات سالم به پاساژ گردی و بازار گردی انجامیده است
 • دسر عربی عیش السرایا مخصوص ماه مبارک رمضان
 • تغییر وزن نامحسوس در کودکان
 • ترک سیگار میتواند سبب افزایش اشتها بشود
 • زندگینامه فردوسی سراینده شاهنامه
 • اشعاری از دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا(۱)
 • تمرینات ورزشی کالری سوز برای لاغری سریع در خانه
 • طرز تهیه دو نوع لقمه سوخاری لذیذ
 • پوشش زنان در ایران باستان
 • اسرار آرایش برای میکاپ زیبا و جذاب چهره شما
 • موفقیت را بخاطر این صفات به شکست بدل نکنید
 • محبوبترین ها
 • چاق و تپل ساختن صورت در هنگام لاغری چکارکنیم؟
 • سرگذشت جمشید آموزگار از نخست وزیری تا مرگ
 • رابطه روده کودکان چاق با میکروب ها
 • ماه‌های آخرعمر حضرت رسول اکرم( ص)
 • طرز تهیه ی نودل اسفناج
 • قوانین وپیش فرض ها چگونه انسان رادچار کمالگرایی می سازند-بخش پنجم
 • اضطراب و نگراین و مدلهای معالجه آن(۴)
 • هنگام خانه تکانی هم لاغر کنید
 • چگونه مصرف قند و شکر را کنار بگذاریم؟
 • برنامه شماره ۷۰۳ گنج حضور
 • نخوردن صبحانه و سحری موجب بیماریهای مختلفی می شود
 • ناراحتی های گاه و بیگاهی که شما را کلافه کرده است!
 • باورهای غلط راجب سفرهای کاری
 • ۱۳ باور غلط خطرناک برای زندگی زناشویی
 • برنامه شماره ۷۰۴ گنج حضور
 • سی دی لاغری دائمی: بدون رژیم و بدون گرسنگی
 • افزایش ضربان قلب با دو حرکت دست و پا
 • دو دلیل وجود دارد که چرا مردم دچار اختلال تغذیه ای بینج می شوند
 • با شعار برندهای مختلف آشنا شوید
 • افرادی که بطور ناگهانی و باشدت زیاد خشمگین می شوند
 • نظریه طب سنتی راجب سوسیس
 • اس ام اس تبریک روز تولد
 • خواص بی نظیر جگر
 • قواعد تغذیه ای و مواد غذایی مناسب برای روزه داری در ماه رمضان
 • ترفندهای شیک پوشی برای شما که بدن سیبی شکل دارید!
 • تصاویر آموزشی آرایش چشم
 • تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۱۱
 • مصرف گوشت هر انسان در هفته چقدر باید باشد؟
 • اتو کشیدن به شیوه صحیح
 • ترکیب مواد غذایی با همدیگر و تولید خواص شگفت انگیز جدید
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب