سیستم جنگ یا گریز در حالت اضطراب اجتماعی-بخش سوم

social anxiety

 

???سیستم جنگ یا گریز درحالت اضطراب اجتماعی

ادامه بحث پاسخ در موقعیت یا حالت دچار شدن به اضطراب اجتماعی

?پاسخ های فکری یا شناختی به اضطراب اجتماعی
تعدادی از تغییرات شناختی یا واکنش ها و پاسخ های فکری وجود دارد که با اضطراب اجتماعی پیوند خورده است.

نخست، بعنوان بخش نرمال پاسخ جنگ یاگریز،ما توجه خودمان را به محیط مان حرکت میدهیم و درجستجوی منبع تهدید  هستیم. این پاسخ جسمانی درموقعیتهای خطرناک مفید است، ولی درموقعیت های اجتماعی کاملا بی فایده است.

دوم، برخی از الگوهای تفکر تحریف شده با اضطراب اجتماعی پیوند دارند:

۱٫ بیش ارزیابی شانس وقوع اتفاقات بد درموقعیت های اجتماعی: مثلاً، ارزیابی میکنیم که : ” وقتی  درحال سخنرانی هستم، حتماً  دچار دچار لکنت زبان میشم و اشتباه میکنم”

۲٫بیش ارزیابی هزینه یا پیامد های رخداد منفی در موقعیت اجتماعی  مثلا ارزیابی میکنم که  ” اگر مرتکب اشتباه بشوم، همه فکر می کنند آدم بدرد نخوری هستم”

۳٫ افرادی که مشکل اضطراب اجتماعی دارند ممکن است فکرکنند که آنها مجبورند به شیوه خاصی در موقعیت های اجتماعی  رفتار نمایند اگر میخواهند بعنوان یک انسان احمق و ناپخته دیده نشوند و دچار احساس دست پاچگی نشوند.

اگرراجع به ارزیابی کردن منفی مردم از خودتان نگران باشید ممکن است  با اسکن کردن یا جستجوی محیط اجتماعی  بدنبال علائم  یا نشانه های تهدید، فعالیت خود را شروع کنید که بدیهی است  در این حالت علائمی ازافکار منفی دیگران راجع به خودتان را اسکن خواهید کرد.

حتماً تاکنون در سالن های سخنرانی دیده اید که افرادی دربین جمعیت مشغول چرت زدن هستند، شاید بعنوان سخنران فکرکنید، “حرفهایم مثل اینکه خسته کننده شده است” درحالیکه چرت زدن برخی ممکن است بخاطر کم خوابی شبانه  آن فرد باشد مثل اینکه تا دیروقت از کودک مریض اش مراقبت میکرده است.

۴٫ همچنین ممکن است درون خودتان را اسکن کنید تا شاهدی از تهدید را پیدا کنید، ازجمله تمرکز کردن روی احساسات وعوارض بدنی مانند تپش قلب یا عرق کردن. سپس فکرکنید که بقیه مردم هم اکنون مشغول شنیدن تپش قلب شما هستند.

بنابراین افرادی که دچار اضطراب اجتماعی هستند، از خود آگاهی بسیار بالایی برخوردار می شوند.یعنی نسبت به جزئیات بدن خود و محیط اطراف حساس و گنجکاو می شوند. و این حساسیت همیشه با دیدگاه منفی  همراه است.

 

social anxiety

درهنگام اضطراب اجتماعی،یکی از پاسخهای بدنی انسان تعرق است.

??پاسخ های بدنی به اضطراب اجتماعی و  دلائل هریک ازآنها:

?افزایش ضربان قلب باعث می شود تا خون و اکسیژن با سرعت هرچه بیشتری در سرتاسر بدن پخش شود طوریکه شما احساس میکنید قلب تان درحال “تپیدن” است.

??افزایش در میزان و عمق جریان نفس کشیدن باعث می شود تا اکسیژن بیشتری که مورد نیاز و ضروری برای جنگ یاگریزمی باشد وارد بدن بشود.

ممکن است شروع کنید به آه کشیدن،دهن دره کردن،یا نفس کم آوردن، احساس خفگی یا مسدودی نفس،درد و تنگی در قفسه سینه.این پاسخ نیزپمپاژخون به سر را کاهش می دهد،ودرعینحال خطرناک نیست،شما میتوانید احساس گیجی بکنید، احساس سرگیجه داشته باشید، چشمانتان  سیاهی برود،دچارآشفتگی شوید،احساسات غیرواقعی و جرقه های داغ در بدن تان احساس کنید.

?بازتوزیع خون از نواحی که حیاتی نیستند به نواحی که حیاتی می باشند،ازپوست،انگشتان و پنجه ها بسوی اندام های حیاتی بزرگترخون گسیل می شود.پوست شما رنگ پریده  است یا احساس سردی میکنید، یا میتواند احساس کرختی باشد و در انگشتان و پنجه هایتان خارش و سوزش میکنید.

??افزایش تعریق باعث می شود بدن هرچه بیشتر لغزنده شود، برای ربودن وچنگ انداختن سخت باشد، و همچنین باعث خنکی بدن می شود و درانگشتان و پنجه های تان کرختی را ایجاد میکند

?گشاد شدن مردمک چشم سبب می شود نوربیشتری وارد شود و شما را قادر می سازد تا محیط را برای کشف خطربهتراسکن کنید. چشم تان سیاهی می رود، جلوی پایتان نقطه نقطه می شود، یا فقط حس میکنید که نور خیلی درخشنده است.

?کاهش فعالیت سیستم گوارش اجازه میدهد تا انرژی بیشتری برای سیستم جنگ یا گریز تامین گردد. کاهش در بزاق  می تواند موجب خشگی دهان بشود و فعالیت در سیستم گوارش بطور قابل ملاحظه ای بکاهد  که منجربه دل آشوب یا سنگین شدن معده بشود.

تنش عضلانی در آمادگی جهت جنگ یا گریز و درنتیجه احساسات درون ذهنی تنش، گاهی اوقات به دردگرفتگی و ناراحتی و لرزش و تکانش می شود.

به این ترتیب فرایند جسمانی  پاسخ  یک واحد جامع می باشد که اغلب باعث می شود در شخص احساس انفجار و اقدام بوجود می آورد.

همانطور که می بینید، این پاسخ های جسمانی درهنگام مواجه با خطر اهمیت دارند، ولی بیشتر موقعیت های اجتماعی هیچ خطر جسمانی را برای فرد ندارند! ولی بدن شما طبق نقشه بیولوژیکی خودش با استفاده از این مکانیسم سیستم هشداردهنده جسمانی  را برای مواجه موثر با  خطر فعال می سازد.

 

social anxiety

عوامل بوجود آورنده اضطراب اجتماعی را می توان سه فاکتور ژنتیکی، بیولوژیکی و روانشناختی دانست

 

??چه عواملی اضطراب اجتماعی را بوجود می آورند؟

با خواندن این مطالب تاکنون شاید از خودتان بپرسید که واقعاً چه چیزی یا عواملی اضطراب و بطور خاص اضطراب اجتماعی را بوجود می آورد؟

البته  پاسخ ساده ای به سئوال وجود ندارد، چونکه انسان موجود مستثنی و خاص است و فاکتورهایی که مورد اشاره قرار گرفته اند، بطور کلی نشان میدهنددرست همانند سایر اختلال ها مثل دو قطبی و افسردگی و غیره چند فاکتور رایج در اینگونه موارد نقش آفرین هستند.

این فاکتورها را میتوان به سه گروه ژنتیکی، بیولوژیکی و روانشناختی تقسیم کرد:

✅آسیب پذیری بیولوژیکی

این مطلب به عدم توازن بیولوژیکی احتمالی در مغز شخص مستعد اشاره میکندکه میتواند بطور کلی اضطراب یا اضطراب اجتماعی را فعال سازد.

مخصوصا عدم تعادل یا ضعف شیمی مغز در این کار دخالت دارد.درست شبیه آنچه که در اختلال دو قطبی شاهدش هستیم.

✅آسیب پذیری ژنتیکی
هیچ علامت ژنتیکی برای اضطراب اجتماعی شناخته نشده است، هرچند برمبنای مطالعات دوقلوها و خانواده، بنظر می رسد که شاید ابتلاپذیری را افراد از والدین ارث ببرند که آنهم بصورت اختلال اضطرابی پرورشی و تربیتی.

✅فاکتورهای روانشناختی
این آسیب پذیری یا ابتلا پذیری الزاماً بدان معنا نیست که برخی امکان اختلال اضطرابی را احتمالاً بیشتر خواهند داشت.

مهمترین فاکتور به سبک زندگی شخص ارتباط دارد، انواع متعدد عوامل استرس آور زندگی که  افراد مواجه شده اند و فرایند یادگیری و پرورش اولیه یا همان دوران کودکی شان دخالت دارند.

برای مثال، اگر در دوران کودکی به موقعیت های خنثی خاصی با ترس فکر کردیم، مانند موقعیت های اجتماعی و فرصتی نداشتیم که از این الگوها یادگیری زدایی کنیم، شاید به رشد و استمرار الگوهای خاص فکری و رفتاری دامن بزنیم که بر پرورش یک اختلال اضطرابی کمک بکند.

ادامه دارد….

دلیل ماندگاری و ویژگی های تشخیصی اضطراب اجتماعی- بخش چهارم

 

موقعیت های اضطراب اجتماعی-بخش دوم

 

برای شناسایی و تست میزان اضطراب اجتماعی

ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-1ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-1

 

ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-2ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-2

ترجمه و تالیف بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • راه های تشخیص قارچ با کیفیت
 • عواقب خود زشت پنداری-بخش چهارم
 • مقاومت با رفلکس اسید معده با این خوراکی ها
 • آلومینیوم ام جی اس
 • خواص داروئی گل‌گاوزبان براساس کتاب قانون بوعلی سینا
 • چند ورزش برای داشت استخوان هایی سالم تر
 • باورهای اشتباه در باره حریم خصوصی همسران
 • برنامه شماره ۶۴۲ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس
 • انواع الماس و جدیدترین سرویس جواهرات
 • معیارهایی برای انتخاب ساعت مچی
 • رفع بیماری های یبوست و دایورتیکولار و کنترل بواسیر با بلغور!
 • برنامه شماره ۶۸۷ گنج حضور
 • استانداردهای چهره زیبا
 • لاغری شیشه ای در انتظار زنان عاشق لاغری!
 • مویز و کشمش و خواص هرکدام!
 • خواص گیلاس در درمان برخی بیماریها
 • با خواص باقالی آشنا شوید
 • بزرگ شدن پروستات در نوجوانان،عامل نگرانی
 • آیا احساس میکنید دچار سادیسم هستید؟
 • تاریخچه رشته های ورزشی دو و میدانی
 • علائم و مشکلات ابتلا به سرطان پروستات
 • دستمزدهای میلیاردی شهاب حسینی و ترانه علیدوستی برای “شهرزاد”
 • تفسیر اشعار مولانا و حافظ (گنجورحضور) بخش-۶
 • طرز پخت خوراک تخم مرغ و اسفناج برای کودکان
 • چند سالاد خوشمزه و لاغر کننده
 • چطوری میتوانید بعد از کاهش وزن، آنرا ثابت نگهدارید.
 • بیوگرافی علیرضا حقیقی دروازه‌ بان تیم ملی فوتبال ایران است
 • منشا سوزش سردل و درمان های طبیعی آن
 • سفری به سرزمین پروانه ها و روستای شلندر زنجان
 • مروری بر انواع خطاهای شناختی و درمان آنها
 • محبوبترین ها
 • ارتباط بین سالمندان و اطرافیان چگونه باید باشد؟
 • انتخاب لباس مناسب برای کودکانمان
 • آشنایی با گوشخراش ترین صداهای دنیا
 • کفش ورزشی مناسب
 • تثبیت وزن چگونه است و از بازگشت آن چطوری جلوگیری نمائیم؟
 • داروی آلپرازولام ( Alprazolam ) و شرایط مصرف آن
 • درمان اضطراب
 • لاغرنمیشم،وزنم پایین نمیاد،چکارکنم؟
 • گفتگوی سرنوشت ساز-بخش دوم
 • تسکین دردهای قاعدگی با داروهای سنتی
 • برنامه شماره ۶۴۷ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس
 • آشنایی با رمز موفقیت آدم های موفق
 • نگهداری صحیح از لوازم برقی
 • رهنمودهای تغذیه منظم در هنگام اختلال تغذیه ای!(۱۱)
 • آب کرفس ولع به خوردن شیرینجات را برطرف می سازد
 • زیبایی پوست با عسل
 • خواص استثنایی پوست هندوانه در درمان بیماریها
 • با ورزش هوازی متابولیسم خود را افزایش دهید
 • مهمترین بحران های اجتماعی ایران از نگاه استاتید دانشگاه
 • ریش مناسب برای صورت های لوزی، بیضی و مثلثی شکل
 • گرم کردن بدن برای شروع تمرینات ورزش رسمی
 • همه انسانها به بهشت می روند،نگران نباشید!
 • نشانه های افسردگی پنهان کدامند؟
 • گرسنگی را با غذاهای فیک و بی ارزش پاسخ ندهید!
 • هفت طرح کاهش وزن برای کاهش ۴/۵ کیلویی در هفت روز
 • سیر دارای خواص دارویی معجزه آسا می باشد
 • طرز تهیه کتلت باترکیب کنجد
 • افزایش طول عمر با استفاده از مواد غذایی آیا امکانپذیر است؟
 • هفت عملی که معادل خیانت به همسر می باشد
 • شما ممکن است افسرده باشید بدون آنکه آنرا احساس کنید.
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب