سیستم جنگ یا گریز در حالت اضطراب اجتماعی-بخش سوم

social anxiety

 

???سیستم جنگ یا گریز درحالت اضطراب اجتماعی

ادامه بحث پاسخ در موقعیت یا حالت دچار شدن به اضطراب اجتماعی

?پاسخ های فکری یا شناختی به اضطراب اجتماعی
تعدادی از تغییرات شناختی یا واکنش ها و پاسخ های فکری وجود دارد که با اضطراب اجتماعی پیوند خورده است.

نخست، بعنوان بخش نرمال پاسخ جنگ یاگریز،ما توجه خودمان را به محیط مان حرکت میدهیم و درجستجوی منبع تهدید  هستیم. این پاسخ جسمانی درموقعیتهای خطرناک مفید است، ولی درموقعیت های اجتماعی کاملا بی فایده است.

دوم، برخی از الگوهای تفکر تحریف شده با اضطراب اجتماعی پیوند دارند:

۱٫ بیش ارزیابی شانس وقوع اتفاقات بد درموقعیت های اجتماعی: مثلاً، ارزیابی میکنیم که : ” وقتی  درحال سخنرانی هستم، حتماً  دچار دچار لکنت زبان میشم و اشتباه میکنم”

۲٫بیش ارزیابی هزینه یا پیامد های رخداد منفی در موقعیت اجتماعی  مثلا ارزیابی میکنم که  ” اگر مرتکب اشتباه بشوم، همه فکر می کنند آدم بدرد نخوری هستم”

۳٫ افرادی که مشکل اضطراب اجتماعی دارند ممکن است فکرکنند که آنها مجبورند به شیوه خاصی در موقعیت های اجتماعی  رفتار نمایند اگر میخواهند بعنوان یک انسان احمق و ناپخته دیده نشوند و دچار احساس دست پاچگی نشوند.

اگرراجع به ارزیابی کردن منفی مردم از خودتان نگران باشید ممکن است  با اسکن کردن یا جستجوی محیط اجتماعی  بدنبال علائم  یا نشانه های تهدید، فعالیت خود را شروع کنید که بدیهی است  در این حالت علائمی ازافکار منفی دیگران راجع به خودتان را اسکن خواهید کرد.

حتماً تاکنون در سالن های سخنرانی دیده اید که افرادی دربین جمعیت مشغول چرت زدن هستند، شاید بعنوان سخنران فکرکنید، “حرفهایم مثل اینکه خسته کننده شده است” درحالیکه چرت زدن برخی ممکن است بخاطر کم خوابی شبانه  آن فرد باشد مثل اینکه تا دیروقت از کودک مریض اش مراقبت میکرده است.

۴٫ همچنین ممکن است درون خودتان را اسکن کنید تا شاهدی از تهدید را پیدا کنید، ازجمله تمرکز کردن روی احساسات وعوارض بدنی مانند تپش قلب یا عرق کردن. سپس فکرکنید که بقیه مردم هم اکنون مشغول شنیدن تپش قلب شما هستند.

بنابراین افرادی که دچار اضطراب اجتماعی هستند، از خود آگاهی بسیار بالایی برخوردار می شوند.یعنی نسبت به جزئیات بدن خود و محیط اطراف حساس و گنجکاو می شوند. و این حساسیت همیشه با دیدگاه منفی  همراه است.

 

social anxiety

درهنگام اضطراب اجتماعی،یکی از پاسخهای بدنی انسان تعرق است.

??پاسخ های بدنی به اضطراب اجتماعی و  دلائل هریک ازآنها:

?افزایش ضربان قلب باعث می شود تا خون و اکسیژن با سرعت هرچه بیشتری در سرتاسر بدن پخش شود طوریکه شما احساس میکنید قلب تان درحال “تپیدن” است.

??افزایش در میزان و عمق جریان نفس کشیدن باعث می شود تا اکسیژن بیشتری که مورد نیاز و ضروری برای جنگ یاگریزمی باشد وارد بدن بشود.

ممکن است شروع کنید به آه کشیدن،دهن دره کردن،یا نفس کم آوردن، احساس خفگی یا مسدودی نفس،درد و تنگی در قفسه سینه.این پاسخ نیزپمپاژخون به سر را کاهش می دهد،ودرعینحال خطرناک نیست،شما میتوانید احساس گیجی بکنید، احساس سرگیجه داشته باشید، چشمانتان  سیاهی برود،دچارآشفتگی شوید،احساسات غیرواقعی و جرقه های داغ در بدن تان احساس کنید.

?بازتوزیع خون از نواحی که حیاتی نیستند به نواحی که حیاتی می باشند،ازپوست،انگشتان و پنجه ها بسوی اندام های حیاتی بزرگترخون گسیل می شود.پوست شما رنگ پریده  است یا احساس سردی میکنید، یا میتواند احساس کرختی باشد و در انگشتان و پنجه هایتان خارش و سوزش میکنید.

??افزایش تعریق باعث می شود بدن هرچه بیشتر لغزنده شود، برای ربودن وچنگ انداختن سخت باشد، و همچنین باعث خنکی بدن می شود و درانگشتان و پنجه های تان کرختی را ایجاد میکند

?گشاد شدن مردمک چشم سبب می شود نوربیشتری وارد شود و شما را قادر می سازد تا محیط را برای کشف خطربهتراسکن کنید. چشم تان سیاهی می رود، جلوی پایتان نقطه نقطه می شود، یا فقط حس میکنید که نور خیلی درخشنده است.

?کاهش فعالیت سیستم گوارش اجازه میدهد تا انرژی بیشتری برای سیستم جنگ یا گریز تامین گردد. کاهش در بزاق  می تواند موجب خشگی دهان بشود و فعالیت در سیستم گوارش بطور قابل ملاحظه ای بکاهد  که منجربه دل آشوب یا سنگین شدن معده بشود.

تنش عضلانی در آمادگی جهت جنگ یا گریز و درنتیجه احساسات درون ذهنی تنش، گاهی اوقات به دردگرفتگی و ناراحتی و لرزش و تکانش می شود.

به این ترتیب فرایند جسمانی  پاسخ  یک واحد جامع می باشد که اغلب باعث می شود در شخص احساس انفجار و اقدام بوجود می آورد.

همانطور که می بینید، این پاسخ های جسمانی درهنگام مواجه با خطر اهمیت دارند، ولی بیشتر موقعیت های اجتماعی هیچ خطر جسمانی را برای فرد ندارند! ولی بدن شما طبق نقشه بیولوژیکی خودش با استفاده از این مکانیسم سیستم هشداردهنده جسمانی  را برای مواجه موثر با  خطر فعال می سازد.

 

social anxiety

عوامل بوجود آورنده اضطراب اجتماعی را می توان سه فاکتور ژنتیکی، بیولوژیکی و روانشناختی دانست

 

??چه عواملی اضطراب اجتماعی را بوجود می آورند؟

با خواندن این مطالب تاکنون شاید از خودتان بپرسید که واقعاً چه چیزی یا عواملی اضطراب و بطور خاص اضطراب اجتماعی را بوجود می آورد؟

البته  پاسخ ساده ای به سئوال وجود ندارد، چونکه انسان موجود مستثنی و خاص است و فاکتورهایی که مورد اشاره قرار گرفته اند، بطور کلی نشان میدهنددرست همانند سایر اختلال ها مثل دو قطبی و افسردگی و غیره چند فاکتور رایج در اینگونه موارد نقش آفرین هستند.

این فاکتورها را میتوان به سه گروه ژنتیکی، بیولوژیکی و روانشناختی تقسیم کرد:

✅آسیب پذیری بیولوژیکی

این مطلب به عدم توازن بیولوژیکی احتمالی در مغز شخص مستعد اشاره میکندکه میتواند بطور کلی اضطراب یا اضطراب اجتماعی را فعال سازد.

مخصوصا عدم تعادل یا ضعف شیمی مغز در این کار دخالت دارد.درست شبیه آنچه که در اختلال دو قطبی شاهدش هستیم.

✅آسیب پذیری ژنتیکی
هیچ علامت ژنتیکی برای اضطراب اجتماعی شناخته نشده است، هرچند برمبنای مطالعات دوقلوها و خانواده، بنظر می رسد که شاید ابتلاپذیری را افراد از والدین ارث ببرند که آنهم بصورت اختلال اضطرابی پرورشی و تربیتی.

✅فاکتورهای روانشناختی
این آسیب پذیری یا ابتلا پذیری الزاماً بدان معنا نیست که برخی امکان اختلال اضطرابی را احتمالاً بیشتر خواهند داشت.

مهمترین فاکتور به سبک زندگی شخص ارتباط دارد، انواع متعدد عوامل استرس آور زندگی که  افراد مواجه شده اند و فرایند یادگیری و پرورش اولیه یا همان دوران کودکی شان دخالت دارند.

برای مثال، اگر در دوران کودکی به موقعیت های خنثی خاصی با ترس فکر کردیم، مانند موقعیت های اجتماعی و فرصتی نداشتیم که از این الگوها یادگیری زدایی کنیم، شاید به رشد و استمرار الگوهای خاص فکری و رفتاری دامن بزنیم که بر پرورش یک اختلال اضطرابی کمک بکند.

ادامه دارد….

دلیل ماندگاری و ویژگی های تشخیصی اضطراب اجتماعی- بخش چهارم

 

موقعیت های اضطراب اجتماعی-بخش دوم

 

برای شناسایی و تست میزان اضطراب اجتماعی

ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-1ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-1

 

ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-2ezterab-ejtemaei-kararq_modle-1-2

ترجمه و تالیف بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • بیماری نقرس و دلائل تغذیه ای آن
 • چه نوع اناری بخریم؟
 • گال یا جرب ( Scabies ) یک بیماری بسیار مسری و خیلی خارش دار پوست است
 • تمرکز ذهنی و تمرکز بدنی در هنگام تغذیه
 • خود را وزن کردن برای افراد دچاراختلال تغذیه ای
 • برنامه ریزی موفقیت در بخش ناخودآگاه ذهن!
 • یک مانع مهم در مسیر درمان «اختلال خود زشت پنداری»(۹)
 • گام هایی برای اصلاح تفکر بی فایده در هنگام اختلال پانیک!(۸)
 • پاداش دادن به خود، بهترین شیوه تداوم برنامه لاغری!
 • با عکس نوشته های کافه طنز بخندید
 • رفع گرفتگی بینی بدون جراحی و با درمان خانگی
 • سه نوع افسردگی زنان که کاملاَ‌رایج و فراگیر می باشد
 • حیواناتی که زمان مرگ شان را میدانند
 • نیروگاه زباله سوز یا تولید کننده گازهای کشنده
 • برنامه شماره ۶۶۸ گنج حضور
 • خوراک مرغ با طعمی جدید و متفاوت درست کنید
 • تفسیر دیوان شمس و غزلیات حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۶۱۴
 • پوستی بی عیب و نقص با آب خیار!
 • کلروفیل یک مکمل غذایی عالی
 • تحمل پریشانی عاطفی : استراتژی حل مسئله (۱۲)
 • ساعت خواب مناسب برای دانش آموزان
 • طرز تهیه پیراشکی طنابی با سیب زمینی
 • بکار بستن اصول فنگ شویی در آشپزخانه
 • چطوری موهای خود را بدون آسیب فر کنید؟
 • بیسکویت با ترکیب بادام زمینی
 • روزه بگیرید بدون ترس از چاقی-بخش نخست
 • تهیه ی انواع ماسک خانگی برای شفافیت بیشتر پوست
 • اگر ورزش را شروع کرده اید، برنامه ورزشی تان را قطع نکنید
 • هوشیار ۴
 • تحمل عواطف منفی و ناملایمات-بخش دوم
 • محبوبترین ها
 • تغذیه در هنگام افزایش فشار خون
 • ۵ نکته مهم برای ترکیب رنگ دکور اتاقتان
 • موتور جستجو گر کتاب!
 • موفقیت را بخاطر این صفات به شکست بدل نکنید
 • لیموترش داروی شیمی درمانی ۱۲ نوع سرطان است
 • کمبود منیزیوم موجب سردرد،اشتها به مواد قندی و یبوست می شود
 • چند طرفند نظافت منزل
 • مویز و کشمش و خواص هرکدام!
 • درمان سنگ کلیه با ۱۰ فرمان شگفت انگیز
 • برنامه شماره ۶۲۹گنج حضورتفسیر اشعار مولانا
 • تاثیر کلاژن بر زیبایی پوست
 • پودینگ هلو برای کودک دلبند شما
 • مزیت های مصرف سیر پخته برای سلامت بدن
 • خطر قرصهای لاغری
 • عشقی که حافظ نظری در آوازش جاری میسازد
 • بیماری آندومتریوز و بارداری
 • آداب و رسوم فراموش شده در میان مردم تهران
 • معرفی برند «تیفانی اند کو»؛ کلکسیون جواهرات
 • سرکه سیب درمان کننده آلرژی فصلی و آبریزش بینی است
 • تاثیر ورزش در درمان استرس
 • لنز هوشمند برای درمان گلوکوم یا آب سیاه چشم
 • مردانی که این ۳۰ نشانه را دارند عاشق شما هستند!
 • برنامه شماره ۶۶۵ گنج حضور
 • بیماری پوستی عجیب رشد ناخن های تیز در بدن به جای مو
 • خودپنداری (Body image)و ریشه های تاریخی آن
 • ورزش ایروبیک و انواع حرکات آن
 • صبحانه مُقوی با جوی دو سر پخته و نارگیل برشته
 • لطیفه کودکان؛جوراب های لنگه به لنگه
 • روش تغذیه ای کنترل ناپذیر یا بینج-بخش چهارم
 • کمبود روی (Zinc ؛ Zin) در بدن و بیماریهای مرتبط با آن
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب