سنگ نوردی ورزشی سخت برای تفریح

سنگ‌نوردی نوعی ورزش و تفریح است که فرد با استفاده از طناب و ابزار مخصوص به بالا رفتن از صخره‌های طبیعی یا دیواره‌های سالنی می‌پردازد.

رشته اصلی IFSCدرحال حاضر تحت نظر فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی به صعود های ورزشی عبارتند از:
رشته‌های سنگ‌نوردی
– دیواره‌نوردی
دیوار نوردی یکی از رشته های سنگنوردی است که عبارت است از صعود چند مرحله‌ای با ابزارگذاری به بالای دیواره‌های مرتفع (چندین طول طناب)، که معمولاً به زمانی بیش از یک روز نیاز دارد.

دیواره‌نوردی خود دارای انواع متفاوتی از قبیل صعود مصنوعی و صعود کلاسیک است. این سبک‌ها از لحاظ نوع حمایت‌های میانی و میزان اتکای صعودکننده به ابزارها یا توان بدنی خود از هم متمایزند. پارک ملی یوسیمیتی یکی از مشهورترین مکان‌های دیواره‌نوردی می‌باشد.

این ورزش بصورت دیواره نوردی که درآن صعود چند مرحله ای با ابزار گذاری به بالای دیواره های مرتفع که معمولأ به زمانی بیش از یک روز نیاز دارد انجام می شود دیواره نوردی خود دارای انواع متفاوتی ازقبیل صعود مصنوعی وصعود کلاسیک است این سبک ها از لحاظ نوع حمایت میانی ومیزانی اتکا صعود کننده به ابزارهایی توان بدنی خود ازهم متمایزندیوسیمیتی یکی از مشهورترین مکانهای دیواره نوردی می باشد

– سنگنوردی اسپورت که با حمایت طناب از زمین که صعود کننده تنها به توان بدنی خود متکی است- بولدرینگ که درآن صعود مسیرهای کوتاه ولی بسیار تکنیکی ومهارتی صورت می گیرد و با حمایت طناب انجام نمی شود و در عوض ازتشکلهای مخصوص استفاده می شود

 

– سنگنوردی سالنی که در ابتدا شبیه سازی اسپورت در طبیعت بودکه به تدریج به رشته ورزشی مستقل تبدیل شد ودیواره های سنگنوردی سالنی ازجنس فایبر گلاس یا چوب هستند وگیره های مصنوعی به وسیله پیچ ومهره روی این دیواره های سنگنوردی نصب می شوند.


– سنگ‌نوردی اسپورت
سنگ‌نوردی اسپورت عبارت است از صعودهای کوتاه (میانگین ۲۵ متر) با کمک طناب از زمین، که صعودکننده تنها به توان بدنی خود متکی می‌باشد.

– بولدرینگ(Bouldering)
صعود مسیرهای بسیار کوتاه (تا ۱۵ حرکت) ولی بسیار تکنیکی و مهارتی. در بولدرینگ حمایت با طناب انجام نمی‌شود و در عوض از تشک‌های مخصوص استفاده می‌شود.

-سنگ نوردی سالنی
سنگ نوردی سالنی (که نام رسمی آن صعودهای ورزشی است) در ابتدا تلاشی برای شبیه سازی سنگ نوردی اسپورت در طبیعت بود که به تدریج به رشته‌ی ورزشی مستقلی تبدیل شد. دیواره‌های سنگ نوردی سالنی از جنس فایبر گلاس یا چوب هستند. گیره‌های مصنوعی به وسیله‌ی پیچ و مهره روی این دیواره‌ها نصب می‌شوند. این رشته ورزشی در حال حاضر تحت نظر فدراسیون جهانی صعود های ورزشی به نام IFSC فعالیت می‌کند.

سه رشته‌ی اصلی صعودهای ورزشی عبارت اند از:
– سرطناب : سرطناب یا “سختی مسیر” عمده ترین رشته ی سنگ نوردی سالنی است. در این رشته فرد مسیری روی دیواره بلند را صعود می کند و در حین صعود، طناب متصل به هارنس (صندلی صعود) را یک به یک در حمایت های میانی (اسلینگ) می اندازد. امتیاز فرد با تعداد گیره هایی که گرفته‌است مشخص می شود.

سرعت : در رشته ی سرعت، فرد مسیر سرعت استاندارد تعیین شده توسط فدراسیون جهانی روی دیواره ی ۱۵ متری را با حمایت از بالا به سرعت صعود می کند. رکورد جهانی در قسمت مردان در حال حاضر ۵٫۶۸ ثانیه است.

دراین رشته فرد مسیر سرعت استاندارد تعیین شده توسط فدراسیون جهانی روی دیواره ی ۱۵متری را با حمایت ازبالا به سرعت صعود می کند ورکورد جهانی دربخش مردان هم اکنون ۲۶/۶ثانیه است بولدرینگ همانند بولدرینگ طبیعی، فردمسیر کوتاه ومهارتی راروی دیواره صعودمی کندحمایت با طناب انجام نمی شودوصعود کننده روی تشک می افتد دررقابتهای بولدرینگ برخلاف سرطناب فرد می تواند بیشتر ازیک تلاش روی مسیر داشته باشد امتیاز فرد باتعداد مسیرهای کامل شده و تعدادتلاش های لازم مشخص است.

بولدرینگ(Bouldering) : همانند بولدرینگ طبیعی، فرد مسیر های کوتاه و مهارتی را روی دیواره صعود می کند. حمایت با طناب انجام نمی‌شود و صعود کننده روی تشک می افتد. در رقابت های بولدرینگ، بر خلاف سرطناب، فرد می تواند بیشتر از یک تلاش روی مسیر داشته باشد. امتیاز فرد با تعداد مسیر های کامل شده و تعداد تلاش های لازم مشخص می شود.

درجه سختی مسیر

سنگنوردی سرطناب یا سختی مسیر عمده ترین رشته سنگنوردی سالنی است ودراین رشته فردمسیری روی دیواره بلند راصعودمی کند ودرحین صعود، طناب متصل به هارنس ۱صندلی صعود رایک به یک درحمایت های میانی امتیاز فرد با تعداد گیره هایی که گرفته است مشخص می شود.

درجه سختی مسیر های اسپورت طبیعی و مسیر های بلند سالنی باعدد ۵ (از ۱ تا ۴ مربوط به کوه نوردی است) و بعد از آن عددی بین ۹ تا ۱۵ مشخص می شود. در آخر حروف a,b،c,d برای تقسیم بندی هرعدد به کارمی رود. برای مثال: ۵.۱۰c. مسیرهای ۵.۹ برای آموزش به مبتدیان به کار می روند. ۵.۱۰ و ۵.۱۱ کمی پیشرفته ترند و برای مسابقات سطح پایین استفاده می شوند. ۵.۱۲ و ۵.۱۳ مخصوص مسابقات سطح بالاترند و ۵.۱۴ و ۵.۱۵ سخت ترین مسیر های صعود شده هستند.

مسیرهای اسپورت طبیعی ومسیرهای بلند سالنی با عدد ۵وبعد درجه سختی برای تقسیم بندی هرعدد به کار می رود. برای a.b.c.dازآن عددی بین ۹تا ۱۵مشخص می شود.

در آخر حروف برای آموزش به مبتدیان به کارمی روند،۵٫۱۱٫۵٫۱۰کمی پیشرفته ترند و برای مسیرهای ۵٫۹٫C د رمسابقات سطح پائین استفاده می شود و۵٫۱۳٫۵٫۱۲مخصوص مسابقات سطح بالاترند و۵٫۱۵٫۵٫۱۴ سخت ترین مسیرهای صعودشده هستند.


سنگ نوردی سالنی در ایران
رشته صعود های ورزشی در ایران تحت نظر فدراسیون کوه نوردی و صعود های ورزشی فعالیت می کند. در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار تیم ملی بزرگسالان متشکل از هفت مرد و سه زن به رقابت های جهانی در آرکو، ایتالیا اعزام شد.

رشته صعودهای ورزشی در ایران تحت نظر فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی فعالیت می شود در مرداد سال ۹۰برای اولین بار تیم ملی بزرگسالان متشکل از هفت مرد و ۳ زن به رقابتهای جهانی در آرکو، ایتالیا اعزام شدند و حمیدرضا توزند خانی رتبه دوازدهم سرعت و داوود رکابی رتبه ۲۱سرطناب رابدست آوردند.

سنگنوردی در کشورمان علاقمندان زیادی دارد و در طی سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی بدست آورده است و ورزشکاران این حوزه به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند و مقام های خوبی نیز کسب می کنند البته درداخل ایران نیز مسابقات بین المللی برگزار می شود و این رفت وآمدها باعث می شود سنگنوردان باتجربه تر و پخته تر شوند و تاثیرات مثبتی داشته باشند.

فردی که به این رشته ورزشی می پردازد باید آموزشهای مناسب را ببیند و در هنگام امکانات کافی و لازم را داشته باشند و نباید بدون این تجهیزات انجام به سنگنوردی کنند چرا که در کوهستان و یا حتی در سالنی یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت

 

منبع : fa.wikipedia.org

 

آموزش والیبال و پاس برای مبتدیان

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • با جشن تیرگان آشنا شوید!
 • فاکتورهای مختلف در دفتر یادداشت سفرنامه لاغری دایمی
 • درمان سوء هاضمه وعلائم و روش ها
 • مزیا و مضرات نوشیدنی های کافئین دار
 • شب یلدا و آداب و رسوم آن در میان ایرانیان
 • طرز تهیه سیب زمینی و سالاد رژیمی
 • فرایند علمی اعتیاد به مواد مخدر ازجمله سیگار
 • تاثیرات ورزش در جنبه های مختلف زندگی
 • مصدومان تصادفات پذیرش رایگان نمیشوند
 • رهبر کره شمالی کیم جوگ اون دچار چاقی شده است!
 • دختر ۱۷ ساله‌ای که همراه ۷ فرزند دارد
 • خودکشی نوجوانان؛مشکلات و نشانه های آن
 • دعای تحویل سال نو و تفسیرآن
 • طرز تهیه ی فلفل دلمه ای شکم پر با پنیر
 • سایت قلابی،خواستگاران قلابی و یکصد دختراغفال شده
 • سوپ قرمز مخصوص فصول سرد سال
 • کلکسیون کیف و کفش دولچه اند گابانا
 • طرز تهیه چند خوراک اسفناج خوشمزه و مقوی
 • چرا داروی ملدونیوم مورد توجه ورزشکاران قرار گرفته است؟
 • دلایل پوشیدن لباس نخی در تابستان
 • دلائل خشونت درخانواده ها و روش های کنترل آن-بخش دوم
 • توصیه های مهم برای روزه داران گرامی در ماه رمضان
 • برنامه شماره ۶۴۶ گنج حضور،بشنو این پند از حکیم غزنوی
 • چرا من دچاراضطراب سلامتی هستم؟(۳)
 • آموزش کاردستی گام به گام با کاغذ و مقوا
 • کفش های مد روز بهاری و تابستانی برای آقایان
 • آب دریا چه فوایدی برای سلامت انسان دارد؟
 • شیوه های کنترل اشتها
 • کلروفیل یک مکمل غذایی عالی
 • چای سبز مفید است ولی لاغر کننده نیست!
 • محبوبترین ها
 • 29 میلیون نفر ایرانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند!
 • سوسیس پنیردار خانگی با ادویه تند
 • روز عشق ایرانی یا ولنتاین ایرانی
 • مدل مانتو برای پاییز مدل مانتو جلوباز پاییزی ۹۵
 • یوگای کاهش وزن و کالری سوزی
 • تبعات و نتایج منفی تعلل ورزی کردن!(۶)
 • میان وعده های کم کالری برای لاغری دائمی
 • برنامه شماره ۶۸۸ گنج حضور
 • یکی از بهترین شعرهای دنیا به زبان ایتالیایی
 • خوراکی های افزایش دهنده چربی سوزی بدن
 • چراپزشکم برای من آزمایش پرولاکتین نوشته است؟
 • اتیسم و توصیه های آکادمی اطفال آمریکا
 • بیوگرافی لوئیس همیلتون برترین ورزشکار اروپا
 • برنامه شماره ۷۰۲ گنج حضور
 • مقابله با گرسنگی در طول روز
 • چند روش برای آرام کردن سکسه نوزاد
 • نان خشک مخصوص افراد چاق و دیابتی
 • رژیم لاغری معجزه نمیکند
 • الگوهای ذهنی که شما را به ظاهر و اندامتان،مشغول ساخته اند!(۹)
 • عسل بخورید تا دچار حمله قلبی نشوید!
 • خواص پاپایا سبز
 • افزایش طول عمر با استفاده از مواد غذایی آیا امکانپذیر است؟
 • خواص آب نارگیل برای بدن
 • باورهای نادرست در رابطه با بیماران روان‌پزشکی در جامعه!
 • عسل شوید چه خاصیتی برای بدن دارد؟
 • گنج حضور ، برنامه شماره ۷۶۷
 • حساسیت بدن نسبت به بدلیجات و زیورآلات را جدی بگیرید
 • کرم پودر مناسب برای فصل بهار
 • علت زنده ماندن سوسک ها در بمباران اتمی هیروشیما
 • شیوه معالجه اعتیاد به شبکه های اجتماعی
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب