زندگی مشترک و روابط ومناسبت های میان زوجین

✍? ادامه مبحث مربوط به روانشناسی عشق و ازدواج- بخش دهم

love-marriage-11311312341231374531

عشق همانند تکه سنگ یک جا میخکوب نمی شود،
بلکه همانند نان بتدریج پخته میشود؛ درطول مدت زندگی مجدد ساخته و پرداخته شده و تازه گی می یابد.
اورسولا کی.لگوین

 

زندگی مشترک و روابط ومناسبت های میان زوجین
برمبنای نظریه های مختلف روانشناسی و ارتباطی، شروع و رشد رابطه بین  زوجین با عبور ازچندین مرحله خاص  روانشاختی و ارتباطی کامل مش یود، لطفا به این مراحل  عمومی توجه کنید.البته هیچ دلیلی ندارد که در مورد شما حتما این مراحل وجود داشته باشد یا همه آنها با شرایط شخصی شما منطبق باشد.

بلکه این فرایند کلی رایج مخصوصا در رابطه بین شهروندان کشورهای غربی می باشد و احتمالا تفاوت های فرهنگی در کشورما از تعمیم کلی آن مانع شود. ولی بهرحال ازجنبه روانشاختی و ارتباطات انسانی بین دختر و پسر و جنس مذکر و مونث، قابلیت تعمیم را دارد.

 

?جاذبه های و جذابیت های اولیه

?برقراری و تثبیت روابط و بررسی ارزشها وگرایش های همدیگر

?رفتن به خواستگاری و بی پرده وشفاف بودن برای کسب شناخت بیشتر نسبت به همدیگر
?آزمایش و بررسی  رابطه

?توهم زدایی

?تصمیم گیری درخصوص متعهد ووفادار بودن یا نبودن نسبت به همدیگر.

?اگربین طرفین تعهداتی ایجاد شود، از این پس  دوره وابستگی همراه با درگیری عاطفی، امنیت خاطر، ودلدادگی فرا میرسد.

دربطن خود ازدواج وطلاق نیزمراحل روانشناختی وجود دارد:

همانطور که اشاره کردم با وجود اینکه نظریه هایی مربوط به “مراحل”  باور کردنی بنظر میرسند، اما تحقیقات مدعی هستند که مراحل درون ازدواج و زندگی زناشویی بسیارپیچیده ترازآن هستند که بشود با یک نظریه توضیح داد، ‌وابداً مراحل مشابهی برای زوج های متفاوت وجود ندارد، و حتی مراحل مشابهی برای زنان ومردان وجود ندارد.

با اینحال تحقیقات کاملتری که توسط ویتن در خصوص فرایند زندگی زناشویی انجام  شد، یکسری اخطارها یا پیش اخطار را  برای زوجین ارائه میدهد که درتشگیل رابطه زناشویی حتماً مدنظر داشته باشند:

⚠️ اولین هشدار جدی این است که والدین عروس یا  داماد و یا هردو خانواده، زندگی زناشویی ناموفق وشکست خورده داشته باشند.

⚠️  زوجین درسنین پایین ازدواج کنند.

⚠️  از روی احساسات و هیجانات ازدواج کنند.

⚠️ درآمد اندک یا مشکلات مالی داشته باشند.

⚠️ یک یا هردو نفر زوجین ازمشکلات روانشناختی برخوردار باشند.

love-marriage-113113123412313745431

درزمینه یافتن شریک زندگی مناسب واقعاً جای شگفتی نیست که بگوییم هیچ نقطه اتکا قطعی وجود ندارد.

 

درواقع زمینه های مشترک وهمانند اجتماعی- اقتصادی، مذهبی، قومی ونژادی زوجین، تاحدودی ثمربخش هستند، اما این شرایط هم نمیتوانند رضایتمندی اززندگی زناشویی را بصورت تمام وکمال پیش بینی نمایند.

اجازه بدهید برخی از این فاکتورهای اثر گذار بر روابط زوجین را دقیقتر مورد ملاحظه قرار بدهیم:
تاثیر روابط والدین روی زندگی مشترک فرزندانشان

روابط مربوط به خانواده های اولیه زوجین نقش برخلاف بعضی غلوها و بزرگ نمایی ها، در موفقیت و یا شکست زندگی زناشویی زوجین، انقلابی نیست.

برخی شواهد موید آنست که ما درجستجوی شریک زندگی مشابه با والدین خودمان ازجنس مخالف هستیم، با وجود اینکه گزینه معقولی نیست. البته قابل انتظار هم است چرا که ما روابط عاشقانه را درابتدا ازوالدین مان یاد میگیریم.

? داشتن روابط خوب با باباومامان، بمیزان خیلی ناچیزی برموفقیت زناشویی تاثیردارد.

?زنان دارای پدران خون گرم،ومهربان به ازدواج بامردان اطمنیان بخش، بیشتر تمایل دارند.

? زنان دارای پدران خونسرد، غیرصمیمی به ازدواج با مردان دارای اطمینان بخشی اندک گرایش دارند.

?مردان دارای مادران خونسردو ناسازگار بیشتربه ازدواج با زنان دلواپس ومضطرب تر و دارای مشکلات ارتباطی تمایل دارند.

?چنانکه مثلاً اگروالدین شما افراد سازگاری نبودند یا گرایش و سبک زندگی ناسازگاری داشته اند، ممکن است برعکس آنها شما بتوانید بخوبی خودتانرا سازگارنمایید، ولی هنوزازهمسرتان ناخرسندباشید.
? برای اکثر مردم باور کردن این فرض که «علت مشکلات زناشویی شما، والدین تان هستند» بسیار سخت می باشد.

 

love-marriage-113113123412313790

تاثیر شخصیت زوجین بر زندگی مشترک شان

مطالعات و تحقیقات بسیاری به این مطلب دست یافته اند که بین زندگی زناشویی موفق یا برخوردارازصمیمیت واعتماد با روان رنجوری،عزت نفس ضعیف، رفتارهیجانی وعاطفی(افشاکننده وبرون ریز)،کمرویی، و مشکلات وسایر اختلال  شخصیتی، نوعی همبستگی نسبتاً منفی وجوددارد؛
یعنی اینکه سازگاری روانشناختی بهتر بین زوجین،‌ مساوی با ازدواج بهترمی باشد.

با اینحال، هرگز تصور نکنید  که کیفیت های فردی شما تعیین کننده مطلق کیفیت زندگی و روابط عاشقانه تان نیز باشد.

مطابق نظر «کولینز و رید» اگرما ازداشتن روابط صمیمانه با دیگران احساس راحتی، لذت و شعف بکنیم، میتوانیم به دیگران تکیه کنیم، در اینصورت به برقراری رابطه بافردی برخوردارازچنین ویژگی شخصیتی،گرایش می یابیم.

ازسوی دیگر، اگرتردید داریم که دیگران درروابط خود باماپایدار و ثابت قدم می مانند یا خیر؟! ازفردی که برای ایجاد روابط نزدیک با دیگران مشکل دارد و ازدیگران گریزان است، پرهیز میکنیم.

بطورکلی بهترین روابط برای زنان، ایجاد رابطه با مردانیست که برای رابطه صمیمی سهل گیرهستند.

ضعیف ترین رابطه برای مردان، رابطه با زنانی است که ازمورد بی مهری واقع شدن وحشت دارند.

چونکه تحقیق دیگری تایید میکند،مردان نسبت به زنان درمورد دخل و تصرف و ایجاد محدودیت در آزادیشان،بیشتردچار افسردگی میشوند.

زنان نسبت به مردان ازفقدان تبادل نظر،کم حرفی و فقدان صمیمت ونزدیکی، بیشتردچارآشفتگی وعصبانیت میشوند. که البته این مسائل بین مردان و زنان میتواند بازتاب کلیشه های جنسیتی باشد.

رضایتمندی خوب در جامعه ای مثل آمریکا و کشورهای پیشرفته، بوسیله آندسته از زوجینی گزارش شده  که نقش آموزی یا الگوسازی جنسیتی سنتی را به چالش می کشند

یعنی زنان نرینه صفت،مثبت اندیش،راسخ واستوار با مردانی ازدواج میکنند که حساس،مهربان،خویشاوند گرا باشند.

 

love-marriage-1131131234123137877

زنان تیپ ای A : مضطرب، فوق العاده هیجانزده، مدتی تحت فشار، با مردان تیپ بی B : فوق العاده آرام،  سهل گیر، رابطه بهتری دارند.

تقسیم وظایف منزل و تربیت و پرورش کودک بطورمساوی و/ یا بطورمنصفانه، عمیقاً به زندگی زناشویی یاری میرساند،

???رضایتمندی خوب  اززندگی مشترک، بدینوسیله قابل پیش بینی است:
?سلاست وسلامت گفتگو یا مراوده بین زوجین حتی پیش ازشروع زندگی مشترک، ازچه کیفیتی برخورداراست
?بعد ازازدواج وتشکیل خانواده، زندگی روزمره خودمانرا بطورکلی با چه کیفیتی سروسامان میدهیم.

?اگرپیش ازازدواج رفتارهای متقابل زوجین سنجیده وکاملاً مثبت باشد، آنها بدنه وچهارچوب خوبی برای زندگی مشترک، درست میکنند.

?اگرمردی کله شق ویه دنده، تدافعی، یا رویهمرفته ساکت وخاموش باشد، اصلاً نشانه خوبی برای روابط آینده نخواهد بود.
?همینطورمردانی که ازمشکلات شریک زندگی شان کنارمی کشند.
?یا واکنش بیش از اندازه زنان به احساسات منفی مرد، همگی ازنشانه های بد هستند.

گرچه این یافته ها تعجب برانگیزنیستند، اما یادآوری میکنندکه:

عصبانیتهای پیش ازازدواج که معمولاً به وجود مشکلات زناشویی اولیه زوجین مربوط میشود، بعداً به عدم رضایتمندی اززندگی زناشویی ارتباط پیدا میکند!

دراین خصوص که عصبانی شدن به ظهور و رفع مشکل می پردازد، تا اینکه آنرا انکارنماید، خیلی عالیست، اما باید تصمیم بگیریم چه میزان ازابرازخشم بعنوان نشانه ای خوب و سازنده است و چه میزان نشانه شوم و نامیمون میباشد؟

love-marriage-1131131234123137903

خیال نکنید که ازدواج شما محکوم بفناست بخاطراینکه یکی یادوتا ازخصوصیات فردی شریک زندگیتان درسطح آرمانی نیست،

چرا که؛

⚡️ توان پیش بینی این گونه مطالعات وبررسیها محدود واندک هستند.

⚡️نوع بشر درهمه جا با مهرو”عشق ورزی” متولد میشود، واین جریان علیرغم تمامی انتخابهای چرکین و تلخ ما، همچنان پایداربوده و بیشتررشده کرده است. هیچ کدام اززوجین، بیرون ازاین چرخه مهر وعشق ورزی قرارنمی گیرند.

پس عشق داروی همه دردها در همه زمانهاست!
⚡️درکنار داشتن نقاط مشترک و مثبت، میتوانید برخی کاستی ها رافراموش کنید، وفراموش هم میکنید!
خلاصه اینکه،

شریک زندگی خوب احتمالاً‌میتواند، ازانواع مهارتها برخوردارباشد،ازجمله داشتن:

?مهارتهای ارتباط اجتماعی با شما ودیگران،

?بلوغ عاطفی وکنترل عواطف،

?بردباری وعلاقمندی به شما ودیگران،

?نقطه نظرات تساوی طلبانه و محترمانه،

?علائق و ارزشهای همانند با شما،

?توانایی مسئولیت پذیری،

?کسب یک درآمد نسبتاً ثابت،

?و توانایی حل مسئله و رفع اختلافات بصورت کارآمد.

ادامه دارد….
ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • آیا ریواس یا کرفس صورتی خوردی؟
 • طرز تهیه سوپ ترکیه کسمه kesme
 • برای کاهش وزن ، تمرینات ورزشی خود را تغییردهید!
 • سالاد تایلندی با اسپاگتی، آجیل و سبزیجات رنگی
 • هرکاری انگیزه مخصوص خودش را می طلبد
 • آشنایی با دستگاه موسیقی «نوا»
 • مواد خوراکی برای داشتن شکمی صاف
 • شقاق مقعد بیماری نوزادی تا پیری!
 • طرز تهیه چند نوع فلافل محبوب و خوشمزه ایرانی
 • طرز تهیه پلو یونایی سرشار از فیبر
 • بیوگرافی سلنا گومز خواننده آمریکایی
 • طرز تهیه ی یک خورش آلو اسفناجِ سنتی
 • برنامه شماره ۶۰۸ گنج حضور،تفسیرمثنوی معنوی و دیوان غزلیات مولانا
 • دلیل تکرار « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » در هر سوره قرآن چیست؟
 • انتخاب کت زنانه مناسب با اندام شما
 • گنج حضور ، برنامه شماره ۷۶۷
 • آیا میدانید در کیف لوازم آرایشی شما چه چیزهایی باید باشد؟
 • احتمال حضور مصطفی زمانی در سریال حضرت موسی (ع)
 • حرکات اسکات و نکات مهم برای شکل دادن باسن و ران
 • مصرف گوشت هر انسان در هفته چقدر باید باشد؟
 • آیا میوه ها عامل چاقی هستند؟
 • آشنایی با رشته ی ادبیات داستانی
 • خواص آب خیار شور
 • نوشیدنی هایی که اثر دارو را از بین میبرند
 • این عادت های ناسالم،شما را چاق،افسرده و سرطانی می سازند
 • عوامل حفظ و نگهداری عزت نفس ضعیف کدامند؟(۷)
 • مزایای شیربز برای کودکان قطعی است
 • کودک آزاران جنسی را شناسایی کنید!
 • طرز تهیه ی سالاد سیب زمینی ایتالیایی
 • سلامت کبد با این خوراکی ها
 • محبوبترین ها
 • پیلاتس ورزشی برای فرم دادن و آرامش بدن
 • برای تقویت اعصاب آویشن بخورید
 • شرایط نصیحت پذیری نوجوانان را درنظر داشته باشید
 • درمان نگرانی و اضطراب : ارتباط با ذهن آشفته (۱۶)
 • دوره نامزدی را شیرین تر بسازید!
 • دستور پخت شیر برنج برای افطار در ماه رمضان
 • مدیریت آشفتگی و بی نظمی ذهن
 • دسر شکلات و قهوه فنجانی
 • معمای المپیادی شلیک تیر به هدف
 • چرا برخی از خود ترسانی لذت می برند؟
 • ۳۳ بیماری خطرناک در کمین افراد چاق
 • طَمَعَ خامست، آن مخورای پسر…
 • مضرات گوشت قرمز را اینگونه کاهش دهید
 • اس ام اس نیمه شعبان به مناسبت میلاد حضرت مهدی عج
 • لوازم خانگی لوکس و بی مصرف
 • عادتهای خودویرانگری که به دشمن نیازندارید
 • آشنایی با بیماری لوپوس SLE
 • یک بانوی مهماندارایرانی در میان مهمانداران جذاب خطوط هواپیمایی جهان
 • سه خاصیت اعجاز آور ویتامین c
 • طرز تهیه کباب نگینی ، کباب کوبیده و کباب رول
 • بهترین و بدترین زمان شام خوردن
 • شناخت آتروپین و نحوه استفاده و عوارض جانبی آن
 • آش سماق سفره افطار ماه رمضان
 • خواص درمانی زرشک
 • آیا عاقبت ازدواج با فرزندان طلاق،طلاق است؟
 • تنظیم موتور روح و روان!(۲)
 • روش های از بین بردن منافذ باز پوستی
 • طرز تهیه ی آش شولی
 • حلقه های نامزدی با سنگهای درخشان
 • این مواد غذایی را خام مصرف نکنید!
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب