رژیم لاغری یعنی مرگ تدریجی همراه با شکنجه!

۱۲۴۱۲۳۴۱۲۳

ما سعی میکنیم با کاهش وزن چیزهای زیادی بدست آوریم!

رژیم لاغری یعنی مرگ تدریجی همراه با شکنجه!

شیوه بهتری برای بدست آوردن وجود دارد!

آیا هیچوقت رژیم غذایی گرفته اید؟

رژیم غذایی چگونه کار میکند؟

چه مشکلاتی پیش آمد؟

بجز رژیم گرفتن  و قرص خوردن و امثال اینها، کدام برنامه یا رویکردی را دنبال کردید که بتواند برای بلندمدت موجب بهبود سلامتی و تغییرات ماندگار در زندگی تان بشود؟

آیا این برنامه ها درشما احترام به خویشتن را افزایش داده؟ یا دنبال کردن  آن شما را درتمام عمر صاحب اختیار می سازد و از چیزهای بیشمارجهان خارج مستقل میکند؟

اکثر مردم نمی توانند راهبردها و رهنمودهای  لذتبخش و ماندگاری بیابندکه به آنان کمک کند تا درزندگی شان سازگاری وانطباق ماندگار بوجود آورد.

اما برنامه تغذیه هوشمند بشکل کاملامتفاوت از اکثر شیوه های لاغری ازجمله رژیم های لاغری عمل میکند. اما نباید سعی کنید با رویکردهای کهنه وقدیمی مثل رژیم گرفتن و به خود گرسنگی دادن، منتظرگشایش و کشف جدید، مفرح و خوشحال کننده باشید!

ما سعی کرده ایم همه اجزای  سلامتی را  بطور صحیحی در موضوع کاهش وزن وارد عمل بسازیم:

در موضوع تغذیه سالم و خوب روی تغذیه هوشیارانه و آرام ولذتبخش تاکید داریم ، درجنبه دوم سلامتی برداشتن زندگی فعالانه تر و لذت بردن از تحرک، ودر بعد سوم روی پرورش احساس خوب راجع به خودودیگران و جشن گرفتن واقعی زندگی تان تاکید و اهمیت میدهیم.

قبل از اینکه سفر خود را شروع کنید، توصیه میکنم حتماً انگیزه  وقصد ونیت خود را مهیا سازید یعنی به چه دلیلی به این کار دست می زنید. وقتی بذر خود را کاشتید برای رشد و جوانه زدن باید به آن آب و کود بدهید تا مسیر رشد طبیعی را طی کند.

سیستمی را تعیین کنید که بتوانید بصورت روزانه  وظایف  و کارهایتانرا به شما یادآوری نماید.

در این راه بجای تمرکز روی  “خوب یا  بد”  بیشتر به همراهی و همدلی دائمی با خودتان کار کنید. با روش های انگیزه بخشی، خود را در مسیر حفظ کنید و از ریل خارج نشوید. هرچیز جزئی و حتی ناچیز را تشویق و تحسین کنید. انجام این کار به پستی و بلندی های سفر زندگی تان کمک خواهد کرد.

همچنین درنظر داشته باشید که شما میخواهید قلب ، ذهن، بدن و روح تانرا از انتخاب ها و الگوهایی رها سازیدکه کارایی ندارند. شما را اسیر و زمین گیر ساخته اند. شما میخواهید یک فرد سالم و خوشحال باشید!

شما در آرزوی جشن گرفتن زندگی تان هستید! چطور بنظر می رسد هنگامی که همه چیز خوب و صحیح پیش می رود؟

قواعد شیوه های شوم، زیان آور  ازجمله رژیم گرفتن قواعد لطیف، کارآمد وپرورش دهنده تغذیه هوشمند
قواعد انگیزشی قواعد انگیزش
· باور داشتن به اینکه لاغربودن  چیزخوبی است، اضافه وزن داشتن چیز بدی است.

·  فکر کردن به اینکه «باید هر چه زودتر۴۰ کیلو کم کنم»

· نفرت داشتن از بدن خود. همیشه با خود درجنگ و ستیز بودن.

·  فکرکردن به اینکه «فقط زمانی زندگی من بهتر میشه که وزن خود را کم کنم.»

· با چند کیلو لاغری مشکل من حل نمیشه, بلکه بقدری وزن کم کنم که هر کی منو می بینه حیرت زده بشه»

· شما درجستجوی بهبود سلامتی، انرژی، تناسب اندام، و زیبایی هستید

·تفاوت بدنی خود و دیگران را قبول داشته و با کسی رقابت نمی گذارد.

· با نوع انتخاب ها واعمال روزانه  اش، به بدن خویش  و شخصیت خودش احترام و حرمت قائل می شود.

·پذیرفتن خویشتن بعنوان یک شخص شگفت انگیز ازگذشته تا هم اکنون.

· تمرکز نمودن بر روی پرورش وکاشتن گرایش های درونی و رفتارهای سالم.این کار صورت نمی گیرد مگر با فهم اینکه چگونه فاکتورهای فرهنگی، ژنتیکی و وراثتی، خانوادگی و سبک زندگی میتوانند بر الگوهای زندگی روزمره انسان اثر بگذارند.

قواعد گرایشی قواعد گرایشی
·جستجوی راه حل سریع و فوری(ناشکیبا وبی حوصلگی)

· برنامه ریزی برای تغییر رفتارها فقط بصورت موقتی و زود گذر.

· کمالگرا ومطلق بودن. فقدان انعطاف پذیری.  معتقد به قانون همه یا هیچ. نسبت به خودش و صاحبان قدرت(هرکی باشه: پدرش، معلمش، رئیس شرکتش، رئیس جمهور کشورش ) فحاش و بد زبان است.

· حاضر نیست وقت بگذارد و ریشه های اصلی علت ها را کشف کند که منجر به چنین سبک زندگی نامتعادل شده است.

· معتقد به پیشرفت و ترقی با هربار  یک گام به جلومی باشد(یعنی به قانون مزرعه  و طبیعی معتقد است و اهل صبوری و شکیبایی همراه با داشتن تفریح و شادمانی می باشد)!

· درعادت های سبک زندگی خودش بصورت کاملاً محترمانه تغییرات پلکانی و آهسته را ایجاد میکند تا بتواند درطول زمان و تا پایان عمر به آنها پایبند باشد.

· انسان انعطاف پذیری است. از ایده و افکار بازی برخورداراست. اهل تعصب کورکورانه نیست.

· اهل تمرین و انضباط دوستانه  است. یعنی وظایف و تمرینات خود را با  مهربانی به خویش وصمیمیت اجرا میکند. باور دارد که ما انسان ها کامل بدنیا نیامده ایم، برای رسیدن به کلیت و تمامیت خودمان در راه هستیم. و برای رسیدن به آن ایمان دارد.

· مقصود و منظور اصلی خود را رهایی قلب و روح و ذهن از رنج و مشقت تعیین میکند و به در آرزوی پرورش اعمالی و کرداریست که بهزیستی و سلامتی  پایدار را برایش بوجود آورد.

 

قواعد رفتاری قواعد رفتاری
·       به متخصصان  و راهنماییهای بیرون از خودش اعتماد واتکاء دارد.

·       همیشه درجهت ایجاد محرومیت و محدودیت گام برمیدارد و تلاش  میکند

·       قضاوتش راجع به مواد غذایی، تغذیه، و ورزش وتحرک، یا خوب است یا بد.

·        برای یافتن پاسخ خود به چهار پرسش اساسی تغذیه، یعنی: کی و چه وقت غذا بخورم؟ چه نوع غذایی را بخورم؟ چقدر بخورم؟ و چطوری بخورم؟  اختیار و کنترل خود را به دست کسانی می سپارد که  آنها نیز مثل خود را آشفته و بی اطلاع هستند.

·       گاه گاهی با زور و سرزنش خود، ترس از سرطان و مریضی و …  ورزش میکند.

·   به خویشتن  اعتماد دارد  که  میتواند با اتکا به نیروهای عظیم درونی خویش، پاسخ های سازگار با نیازهایش را حتماً پیدا کند.

· میانه رو و مثبت اندیش است.

· کاری  را علاقمند است و دوست دارد، انجام میدهد( بخاطر انتخاب شخصی اش احساس مسئولیت پذیری  میکند) بخوبی میداند که انتخاب فعلی هر انسان او را تا به کجا میتواند بکشاند.

·  هرغذایی را که دوست داشته باشد و دلخواهش باشد را با هوشیاری و لذت کامل میخورد.

·   شیوه های تحرک  بدن یا ورزش لذتبخش وشادیبخش را می آموزد و تمرین میکند.

نتیجه نتیجه
·       این شخص  وزن خود را کاهش میدهید، ولی  خیلی زود و مجدداً دچار اضافه وزن می شویدبلکه بیشتر از قبل.

·       هرگونه پس روی از برنامه و هدف  او را دچار احساس شکست ،گناه، شرمندگی و سرزنش خویشتن دچار می سازد.  به خودآزاری  مبادرت می ورزد ازجمله بخودش توهین و فحاشی  میکند.

·       هرچه بیشتر دچار تغذیه بینج  یا کنترل ناپذیر می شود. نسبت به غذا، وزن و اضافه وزن دچار مشغولیت ذهنی مخرب می شود.

·       متابولیسم اوکند یا کم کار می شود.

·       هنگامی که دچار اضافه وزن مجدد می شود، با احساس شکست  نومید کننده مواجه می شود.

·       دچار یاس و نومیدی هرچه بیشتر می شوید که بتواند درآینده راه حل مطمئن، ایمن وموثری پیداکند

·       رابطه ناسالم قبلی با مواد غذایی و با خودش را هرچه بیشتر تقویت میکند و آنرا حفظ میکند.

·       رژیم غذایی در بلند مدت کارایی و اثربخشی ندارد و برای سلامتی انسان مضر و زیان آور است!

·       گام های کوچک تو برای رسیدن به تناسب اندام و سلامت،، به نشاط روحی  و روانی از درون منجرخواهد شد.

·       عقب نشینی یا پسروی در برنامه(که یک پدیده معمول وبخشی از فرایند یادگیری درهرمهارت جدید است) عفو وبخشش را در شما تقویت و تحریک می سازد، و به خویشتن شناسی و تسلط برخود را بیشتر می سازد.

·       هرچقدر ماهرتر می شوید، بیشتر انرژی  و روحیه پیدا میکنید

·       راجع به خودت مطالب زیادی می آموزی و یاد میگیری سپس میتوانی دارای افکار واقعی باشی و تحولات و تغییراتی را به وجود آوری که واقعاً خواهانش هستی.

 

۱۳۵۱۲۳۵۱۴۵۱۳

نورمن وینست پیل:

تفکرات خود را تغییر بدهید تا جهان تان تغییر کند.

 

میهمان رژیم مهر و محبت به خویشتن باشید

طعم افکار و اعمال پرورش دهنده را بچشید.

این سایت فوق العاده انعطاف گراست.

رویکردها و شیوه های بسیار مختلفی از مولفان و متخصصان را در ارتباط با موضوع کاهش وزن و تغذیه گنجانده ام. اینطور نیست که یک شیوه بتواند برای همه افراد کارایی مطلق داشته باشد. مسائل و موضوعاتی که دربرنامه کاهش وزن مطرح کرده ام در خصوص ۷۰% افراد کاملاً موثر بوده است.

متوجه شده ام که هیچ روش و رویکردی، کتابی، منبعی یا فرایندی نمیتواند پاسخ کامل برای دگرگونی آدم ها را فراهم سازد. ازاینرو، نگاه کنید و دقت نمائید ببینید که چه چیزی در مورد شخص شما بهترین کارایی را دارد و بقیه را(آنهایی که کارایی ندارد) دور بریزید.

حس شگیبایی و بردباری را درخودتان بوجود آورید.

مسیرهای بسیار زیادی به بهزیستی منجر می شوند.

ازآنچه که کارایی دارد استفاده کنید وچیزی که جواب نمیدهد را رها کنید.

همچنین ضروریست کشف کنید که آیا موقعیت ها یا شرایط تحمل ناپذیری را تجربه میکنید؟  یعنی مقطعی  در زندگی کنونی تان که با شرایط چالش برانگیز زیادی در تماس هستید ودست یابی به وزن سالم تر را برایتان بنظر غیر ممکن می سازد.

در چنین وضعیتی ممکن است برای ایجاد تغییر درخودتان، دچار احساس نومیدی و یاس بشوید.

آیا خود را دریک چنین وضعیتی  احساس می کنید؟

برای بدست آوردن وزن سالم و سالمتر وحفظ وزنتان برای همیشه، نیاز دارید که بتدریج وضع فعلی زندگی تان را دگرگون کنید.

یک مهارت بنیادین و تمرین برای شما این است که مربی سبک زندگی شخصی تان باشید.

یقیناً این فرایند میتواند مفرح  و لذتبخش باشد!

مراقبت ازخویشتن هرگز نباید آزار دهنده باشد،

یا به نحوی توهین وبی احترامی شخصی  صورت بگیرد.

شما میتوانید تجلیل از سبک زندگی سالم را یاد بگیرید!

درواقع هیچ کس و هیچ شیوه ار دنبال نکنید که به شما صدمه بزند. اگر با اجرای تغذیه هوشمند چنین حسی در شما ظاهر شد، حتماً قطع کنید چون مسیر را اشتباه می روید.

این شیوه بدنبال هیچ گونه صدمه جسمی و روحی برای شما نیست. بلکه باید خوشحال کننده ترین و سالمترین جنبه ها را همیشه مد نظر داشته باشید.  نه اینکه به هرشیوه ای خودتانرا آزار بدهید و بی احترامی کنید!

از تلاش خیلی سخت دست بردارید. یادگیری همه این مهارت ها را هرچه بیشتر لذتبخش تر سازید تا اینکه بعنوان یک کار خسته کننده و سخت برخودتان تحمیل نمائید.

مهارت اساسی مربوط به عزت نفس و خویشتن سازی را تمرین کنید، هنگامی که احساس میکنید “مخزن خوبی تان پایین آمده وخالی شده است. همسو با سفرتغییرتان، با خودتان صمیمی و با محبت باشید!نسبت به خودتان مودب باشید.
ترجمه و تالیف بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • مدلهای علمی – کاربردی معالجه کمالگرایی
 • طرز تهیه ی لواشک کیوی به ۲ روش
 • شناخت و معالجه اختلال خود زشت پنداری-بخش دوم
 • مزایا و مضرات انواع روش های کاشت گونه
 • سبوس حس سیری طولانی تری را به شما القامیکند
 • اصول و ضورابط رشته روزنامه نگاری و خبرنگاران
 • ست کردن رنگ های متفاوت و جذاب باهم
 • خوراکی هایی که منابع تولید انرژی هستند
 • بنظر شما مردان دروغگوترند یا زنان؟
 • گام های معالجه افسردگی : ابتدا خود را معالجه کن(۲۱)
 • آموزش پخت اک مک سبوس دار
 • آشنایی با پل پوترا(شبیه سازی از خواجوی اصفهان)
 • ضرورت قطره آهن برای کودکان
 • برنامه شماره ۷۷۱ گنج حضور
 • ترس هایی که شادمانی و موفقیت شما را می دزدند!
 • عکس نوشته های جالب و خنده دار جدید- ترول های خفن و باحال
 • آشنایی با تاریخچه ساز گیتار و انواع ساز گیتار
 • مواد غذایی مناسب برای سرما خوردگی
 • مهارتهایی که برای موفقیت لازم است و بلد نیستید!
 • خطر سارکوپینا یا حجم عضلات در ورزشکاران
 • درمان کمر درد با دو حرکت ورزشی ساده
 • کوروش کبیر
 • کشک خشک میان وعده مقوی برای افراد چاق
 • در مصرف نمک بیشتر دقت کنید
 • آموزش تمرینات ضد سلولیت
 • آیا ایستاده غذا خوردن تاثیری در لاغری دارد؟
 • طرز پخت املت فلفل سبز و سیب زمینی
 • خوشحالی مگه….(طنز)
 • داروی دست ساز خانگی برای پیشگیری از سرطان
 • خواص داروئی گل‌گاوزبان براساس کتاب قانون بوعلی سینا
 • محبوبترین ها
 • آلبالو با دهها خاصیت مفید برای بدن شما
 • تمرینات کششی برای پیشگیری و درمان کمر درد
 • سنجد خواص دارویی و صنعتی مختلفی دارد
 • استرس آیا باعث چربی سوزی می شود؟
 • طرز تهیه ی یک خورش آلو اسفناجِ سنتی
 • منتظر ۲۵ ساعته شدن شب و روز باشید!
 • اضطراب سلامتی : به تعویق انداختن نگرانی (۱۴)
 • بادمجان سوخاری یک پیش غذای گیاهی(اردور)خوش طعم
 • اهمیت ایجاد حس امنیت در کودک هنگام خواب
 • درخرید فرش دقت کنید، بخشی از هویت خانه است!
 • رسپی کیک با سس خامه ای
 • خون در ادرار نشانه چیست؟
 • صبحانه ای مقوی برای امروز با جوی دو سر
 • راهنمای تشخیص عرق گیاهی اصل از تقلبی
 • تسلیم، یا رخصت به اراده خداوند
 • دستگاه نمایشگر میزان تنفس و ضربان قلب!
 • از خواص گل کلم بخوانید
 • حساسیت بیش از حد به نشانه های مرضی توسط افراد دارای اضطراب سلامتی(۵)
 • پیاده روی درخانه، بهترین شیوه تناسب اندام بانوان خانه دار می باشد
 • بهترین درمان خارش پوست زیربغل
 • نشانه های گردش خون ضعیف در بدن
 • ادویه‌ها و خواص آنها
 • درمان یبوست با سوپ و سبوس جو دو سر
 • آشنایی با تاریخ و زیبایی های کاخ کرلمین روسیه
 • طرزتهیه سبزی پلو با ماهی ویژه شب عید
 • اگر از داشتن شکمی بزرگ یا شل و افتاده رنج می برید
 • تجاوز وحشیانه به دختر جوان در آسانسور
 • سفر بدون روادید ایرانیان به روسیه تصویب شد
 • رمز موفقیت مالی خانواده
 • حتی غذاهای سالم و رژیمی هم می توانند باعث چاقی شوند.
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب