رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی در آثار علمی

psych02340230542305023405033

رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی به ترتیب حروف الفبایی در آثار علمی

آ

◄ آثار روانشناسی‏ (۵ ر، ۱ ص)
◄ آثار زیگموند فروید‏ (۳ ص)
◄ آزمایش‌های روانشناسی‏ (۵ ص)
◄ آسیب‌شناسی زبان و تکلم‏ (۲ ر، ۴ ص)
◄ آمیزش جنسی‏ (۱۳ ر، ۳۹ ص)

ا

◄ احساسات‏ (۱۶ ر، ۵۱ ص)
◄ اختلالات اضطرابی‏ (۴ ر، ۲۶ ص)
◄ اختلالات خلق‏ (۵ ر، ۲۳ ص)
◄ اختلالات روانی کودکان‏ (۱ ر، ۱۲ ص)
◄ ازدواج‏ (۱۲ ر، ۱۲۰ ص)
◄ اعمال جنسی‏ (۸ ر، ۶۵ ص)
◄ افراد بر پایه گرایش‌های جنسی‏ (۴ ر)
◄ افراد بر پایه ویژگی‌های شخصیتی‏ (۲ ر)
◄ الگو:روان‌شناسی‏ (۱ ر، ۳ ص)
◄ اندام نهش‏ (۱ ص)

ب

◄ بریدن آلت تناسلی زنان‏ (۷ ص)

پ

◄ پژوهش شوخی‏ (۱ ر، ۱ ص)

ت

◄ تاریخچه روان‌شناسی‏ (۱۳ ص)
◄ تمایلات جنسی‏ (۵ ر، ۲ ص)
◄ تمایلات جنسی انسان‏ (۳۲ ر، ۳۱ ص)

ج

◄ جرم‌ها‏ (۲۹ ر، ۴۴ ص)
◄ جرم‌های جنسی‏ (۱ ر، ۴ ص)
◄ جنسیت‏ (۲۱ ر، ۶۳ ص)
◄ جنسیت‌گرایی و جامعه‏ (۱۸ ر، ۱۵ ص)
◄ جوانی‏ (۱۷ ر، ۲۰ ص)
◄ جوایز روانشناسی‏ (۱ ص)

خ

◄ خواب‏ (۸ ر، ۳۱ ص)
◄ خودپرستی‏ (۶ ص)
◄ خودشناسی‏ (۳ ص)
◄ خودشیفتگی‏ (۲ ر، ۳۱ ص)
◄ خودکشی‏ (۱۳ ر، ۳۹ ص)

د

◄ دانشگاهیان روان‌شناسی در ایران‏ (۱ ص)
◄ دخانیات‏ (۵ ر، ۱۲ ص)
◄ درگاه روان‌شناسی‏ (۳ ص)
◄ دستگاه تناسلی‏ (۹ ر، ۳۹ ص)
◄ دگرباشی جنسی‏ (۱۷ ر، ۲۳ ص)
◄ دوجنس‌گرایی‏ (۲ ر، ۷ ص)

ذ

◄ ذهن‏ (۱۵ ر، ۲ ص)

ر

◄ رشد انسان‏ (۱۲ ر، ۲۶ ص)
◄ رفتار‏ (۲۳ ر، ۸ ص)
◄ رفتارهای انسان‏ (۳۹ ر، ۶۷ ص)
◄ روان‌پزشکی‏ (۲۱ ر، ۳۳ ص)
◄ روان‌درمانی‏ (۱۵ ر، ۲۳ ص)
◄ روان‌شناسان‏ (۴ ر، ۱۳ ص)
◄ روان‌شناسی بالینی‏ (۸ ر، ۲۲ ص)
◄ روان‌شناسی تحلیلی‏ (۴ ر، ۲۱ ص)
◄ روان‌شناسی جمعی‏ (۴ ر، ۱۰ ص)
◄ روان‌شناسی رشد‏ (۳ ر، ۲۰ ص)
◄ روان‌شناسی زبان‏ (۲ ص)
◄ روان‌شناسی عصبی‏ (۶ ر، ۲۴ ص)
◄ روان‌شناسی فرویدی‏ (۱ ر، ۱۳ ص)
◄ روان‌شناسی مثبت‏ (۴ ر، ۳۰ ص)
◄ روان‌شناسی مردم‌پسند‏ (۶ ر، ۱۹ ص)
◄ روان‌شناسی یادگیری‏ (۸ ص)
◄ روانکاوی‏ (۸ ر، ۴۲ ص)

ز

◄ زبان‌پریشی‌ها‏ (۳ ر، ۵ ص)
◄ زنان و روان‌شناسی‏ (۹ ص)
◄ زندگی شخصی‏ (۲۸ ر، ۲۷ ص)

س

◄ سازوکارهای دفاعی‏ (۲۰ ص)
◄ سکسولوژی‏ (۹ ر، ۲۶ ص)

ش

◄ شاخه‌های روان‌شناسی‏ (۲۸ ر، ۳۵ ص)

ع

◄ عادت‌ها‏ (۴ ر، ۱۱ ص)
◄ علوم اعصاب رفتاری‏ (۳ ص)

ف

◄ فراروان‌شناسی‏ (۳ ر، ۲۵ ص)
◄ فرایندهای ذهنی‏ (۸ ر، ۳۶ ص)
◄ فرهنگ دگرباشی جنسی‏ (۱۵ ر، ۴ ص)
◄ فلسفه جنسیت‌گرایی‏ (۱۰ ر، ۲۵ ص)
◄ فهرست‌های روان‌شناسی‏ (۶ ص)
◄ فیلم‌های هیجانی در ارتباط با اختلالات روانی‏ (۲۵۴ ص)

ک

◄ کتاب‌های روان‌شناسی‏ (۳ ر، ۱۹ ص)

 

psych023402305423050234050010

 

گ

◄ گرایش‌های جنسی‏ (۱۰ ر، ۲۴ ص)
◄ گرایش‌های جنسی و جامعه‏ (۹ ر، ۱۰ ص)

م

◄ مشاوره‏ (۴ ص)
◄ معنادرمانی‏ (۳ ص)
◄ معنویت‏ (۲۰ ر، ۵۱ ص)
◄ مفاهیم روان‌شناسی‏ (۳ ر، ۴ ص)
◄ مقاله‌های خرد روان‌شناسی‏ (۲ ر، ۲۰۳ ص)
◄ مکاتب روان‌شناسی‏ (۴ ر، ۱۱ ص)
◄ موقعیت‌های جنسی‏ (۲۵ ص)

ن

◄ نابسامانی‌های روانی‏ (۲۰ ر، ۳۴ ص)
◄ نابهنجاری‌های جنسی‏ (۱ ر، ۴ ص)
◄ نظریه‌های روان‌شناسی‏ (۹ ر، ۲۲ ص)
◄ نظریه‌های شخصیت‏ (۲ ر، ۶ ص)
◄ نوجوانی‏ (۹ ر، ۱۱ ص)
◄ نهادهای مربوط به روان‌شناسی‏ (۶ ص)

و

◄ واژگان روان‌شناسی‏ (۱ ر)
◄ ویژگی‌های شخصیتی‏ (۱ ر)

ه

◄ هراس‌ها‏ (۲ ر، ۳۶ ص)
◄ همجنس‌گرایی‏ (۵ ر، ۱۷ ص)
◄ هنر درمانی‏ (۳ ص)
◄ هوش‏ (۱۰ ر، ۱۷ ص)
◄ هیپنوتیزم‏ (۱۳ ص)
◄ هیجان‏ (۷ ر، ۱۴ ص)

صفحه‌ها

این ۶۲ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲۶۲ صفحه است.
(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)
ک

کابوس
کاتاپلکسی
کاهش آسیب
جیمز مک‌کین کتل
کردارشناسی انسان
کمال‌گرایی (روان‌شناسی)
کنترل ارگاسم
کیتی جنوز

گ

گربه‌هراسی
گروه‌های اولیه
گسستگی
گشتالت
گوشه نشانی

ل

لقاح
لکنت زبان
لمس آلت
لیبیدو

 

psych158742857423875826003

 

م

مالش دوستی
مانیا
مبارزه از زیر پتو
محرک‌های زیرآستانه‌ای
مراوده‌های شخصیتی
مرحله دهانی
مردسالاری
مردم‌گریزی
مزاج (روان‌شناسی)
معنادرمانی
هنری مورای
موقعیت‌آگاهی
مهارت‌های زندگی
مهمل

ن

نابهنجاری
ناکارآمدی جنسی
نام‌پریشی
نشانگان آسپرگر
نظریه رانه
نظریه محاسباتی ذهن
نقاشی‌درمانی
نقد ادبی روانکاوانه
نگرش
نمایش‌درمانی
نهاد، خود، فراخود

و

واقعیت حاد
وحشت‌زدگی
وسواس شستشو

ه

گرانویل استنلی هال
هراس
هرزه‌خواری
همجنس‌گرایی
همجنسگرایی در ایران
همجنس‌گرایی مردانه
همجنس‌گرایی و روان‌شناسی
همکاری باز
هوش
هوش هیجانی
هوشمندی انسان
هویت روایی
هیجان
هیستری

ی

یادزدودگی
یادزدودگی پس‌گستر
کارل گوستاو یونگ

 

ک

کابوس
کاتاپلکسی
کاهش آسیب
جیمز مک‌کین کتل
کردارشناسی انسان
کمال‌گرایی (روان‌شناسی)
کنترل ارگاسم
کیتی جنوز

گ

گربه‌هراسی
گروه‌های اولیه
گسستگی
گشتالت
گوشه نشانی

ل

لقاح
لکنت زبان
لمس آلت
لیبیدو

psych023402305423050234050024

 

م

مالش دوستی
مانیا
مبارزه از زیر پتو
محرک‌های زیرآستانه‌ای
مراوده‌های شخصیتی
مرحله دهانی
مردسالاری
مردم‌گریزی
مزاج (روان‌شناسی)
معنادرمانی
هنری مورای
موقعیت‌آگاهی
مهارت‌های زندگی
مهمل

ن

نابهنجاری
ناکارآمدی جنسی
نام‌پریشی
نشانگان آسپرگر
نظریه رانه
نظریه محاسباتی ذهن
نقاشی‌درمانی
نقد ادبی روانکاوانه
نگرش
نمایش‌درمانی
نهاد، خود، فراخود

و

واقعیت حاد
وحشت‌زدگی
وسواس شستشو

ه

گرانویل استنلی هال
هراس
هرزه‌خواری
همجنس‌گرایی
همجنسگرایی در ایران
همجنس‌گرایی مردانه
همجنس‌گرایی و روان‌شناسی
همکاری باز
هوش
هوش هیجانی
هوشمندی انسان
هویت روایی
هیجان
هیستری

psych02340230542305023405019

 

ی

یادزدودگی
یادزدودگی پس‌گستر
کارل گوستاو یونگ

منبع

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • چند تمرین ساده برای تسکین و درمان درد دنبالچه
 • دلمه کلم برگ،طرزتهیه همراه با سس ماست کلم برگ
 • مصالح سنتی در معماری ایران
 • طرز تهیه سوفله مرغ و هویج
 • بیوگرافی لوئیس همیلتون برترین ورزشکار اروپا
 • چرا برخی در دوره عقد و نامزدی از همدیگر طلاق میگیرند!
 • چگونه بر خستگی تصمیم گیری غلبه کنیم؟
 • بی ام آی (BMI)خود را محاسبه کنید
 • بین احساسات و افکار خود تفاوت قائل شوید!(۷)
 • ویروس کشنده FPV ، گربه بیچاره خود را واکسن بزنید!
 • خطر سارکوپینا یا حجم عضلات در ورزشکاران
 • بچه ها از چه زمانی میتوانند بستنی بخورند؟
 • طرفندهای ساده دریافت مواد مغذی
 • دمنوش های انرژی زا مخصوص روزهای سرد زمستان
 • برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور
 • برنامه شماره ۶۵۳ گنج حضور، تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی
 • خوشتیپ ترین مادران هالیوود
 • طرز تهیه ی پیتزا کالزونه
 • مدل مانتو و پالتوهای زمستانی جورجیو آرمانی Giorgio Armani
 • تست شخصیت از روی رژ لب
 • درمان های خانگی کهیر
 • آیا ازخودتان پرسیده اید که چرا بدن ذخیره گاه چربی هاست؟
 • ارتباط با فرزند ، پلی که باید بسازید.
 • مهارت های زندگی با نوجوان ؛ توجه ثمر بخش(13)
 • تاثیر واقعی دستگاه کرایولیپولیز در درمان چاقی
 • اصول پرورش سینه و بازو برای افراد مبتدی
 • مراسم عروسی در ملامحله گیلان
 • کدام نوع پیاز برای سلامتی؟!
 • شبکه های اجتماعی و بازتاب عکس و خاطره چهرها
 • لذت از دویدن با رعایت برخی نکات
 • محبوبترین ها
 • علائم مزاحمت های جنسی درمحل کار
 • اورتورکسیا یا ترس از بازگشت وزن که هر رژیم گیرنده ای دچارش می شود
 • دردعاطفی و تاثیر آن در اندام های مختلف بدن
 • تیر اندازی از عصر حجر تا کنون
 • تمرینات ورزشی تصویری برای فرم دادن به بدن
 • آموزش تکنیک خریداری دوربین دیجیتال
 • همه چیز درباره ی چربی حیوانی
 • محبوب‌ترین دروغ‌هایی که هر روز به خودمان می‌گوئیم
 • غضنفر می ره رستوران می گه جوجه دارین؟
 • طرز تهیه سوپ ترکیه کسمه kesme
 • پیس میکر (ضربان ساز) یا باتری قلب چیست؟
 • پیاده روی با فواید بسیار از جمله تقویت قدرت باروری مردان
 • سامانه معرفی مطب پزشکان
 • رفع تبعیض در بین فرزندان را جدی بگیرید
 • دانلود کتاب راهنمای اختلالات خواب در زنان
 • ده گام ساده برای ترک سیگار طی ۳۰ روز!
 • دین از دیدگاه زیگموند فروید روانکاو اتریشی
 • خوراکی‌ های سیاه ازچه خواص و مضراتی برخوردارند
 • عزت نفس ضعیف:باورهای هسته ای منفی-بخش ۵
 • معالجه اضطراب اجتماعی به شیوه آرامش عضلانی!(۹)
 • کاهش وزن شدید با الگوی سندروم گرسنگی زدگی!(اختلال تغذیه ای-۷)
 • ناخنک زدن به غذا پس از ترک سیگار زیاد می شود
 • برنامه شماره ۶۰۰ گنج حضور تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا
 • کسب خوش بینی با تکنیک ای بی سی ABC
 • طرز تهیه ی نوشیدنی مکزیکی به اسم هورچاتا
 • زنان ورزشکار دچار چه بیماری هایی میشوند؟
 • علل عفونت واژن و راههای پیشگیری و درمان
 • کوچک سازی معده اما بدون تیغ جراحی!
 • تست:آیا در جمع احساس راحتی می‌کنید؟
 • پرخوری و علت های آن
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب