داروهای ضد افسردگی

health98347538934069834085630422

Amitriptyline

آمی تریپ‌تیلین برای درمان بیماری افسردگی بخصوص وقتی که تسکین روانی مورد نیاز باشد و نیز شب ادراری کودکان تجویز می‌شود.

Bupropion Hydrochloride
این دارو در مقایسه با ضد افسردگیهای سه حلقه ای بلوکرنورونی ضعیفی برای باز جذب سروتونین و نورآدرنالین است، در عین حال باز جذب دوپامین را نیز مهار می کند. اثر ضد افسردگی آن ممکن است تا ۴ هفته بعد از شروع درمان مشهود نباشد. این دارو در کمک به ترک سیگار نیز کاربرد دارد.
فرم خوراکی آن به صورت هیدروکلراید است. برای به حداقل رساندن عوارضی چون بی قراری، اضطراب و بیخوابی که در مراحل شروع درمان دیده می شود و نیز برای کاهش خطر تشنج بایستی افزایش دوز تجویزی باشد. مجموع دوز روزانه بایستی به صورت منقسم در مقدارهای برابر تجویز شود و از میزان حداکثر دوز تعیین شده در هر وعده و نیز میزان دوز بتنهایی نباید فراتر رفت. بیخوابی در شروع درمان را می توان با حذف دوز شبانه دارو، کاهش داد. در بیماران دچار اختلال کبدی و کلیوی نیز بایستی دوز را کاهش داد.

Citalopram
سیتالوپرام بصورت هیدروکلرید یا هیدروبرومید از طریق دهان تجویز می شود که معمولاً به صورت تک دوز روزانه است. در درمان افسردگی، دوز اولیه معادل ۲۰ میلی گرم روزانه خوراکی است. بعد از حداقل یک هفته، میزان دوز ممکن است به ۴۰ میلی گرم روزانه افزایش یابد، دوز ۶۰ میلی گرم ممکن است در برخی بیماران لازم باشد. سیتالوپرام هیدروکلرایدبا همین دوز از طریق انفوزیون داخل وریدی، در مواردیکه تجویز خوراکی مقدور نیست، داده می شود. در درمان اختلال پانیک با یا بدون آگوروفوبیا (گذرهراسی)، دوز اولیه ۱۰ میلی گرم خوراکی روزانه بوده که پس از یک هفته به ۲۰ میلی گرم روزانه می رسد. میزان دوز در صورت نیاز ممکن است به حداکثر ۶۰ میلی گرم در روز افزایش یابد.

Clomipramine Hydrochloride
کلومیپرامین برای درمان بیماری افسردگی و اختلالات – obsessive compulsive تجویز می‌شود.

Desipramine Hydrochloride
این دارو برای درمان بیماری افسردگی به‌کار می رود.

Dosulepin Hydrochloride
این دارو یک ضد افسردگی سه حلقه ای که عملکردو موارد استفاده آن شبیه آمی تریپتیلین است این دارو یکی از خواب آورترین (سداتیو) سه حلقه ای هاست.
در درمان افسردگی، این دارو از طریق خوراکی با دوز ۲۵ میلی گرم سه بار در روز شروع و در صورت نیاز بتدریج به ۵۰ میلی گرم سه بار در روز افزایش می یابد. می توان آن را به صورت تک دوز شبانه هم تجویز کرد. دوزهای بالاتر از ۲۲۵ میلی گرم روزانه در بیماران شدیداً افسرده بستری کاربرد دارد. دوز توصیه شده ابتدایی در افراد مسن ۷۵-۵۰ میلی گرم روزانه است.به منظور کاهش علایم ترک، کاهش و قطع آن بایستی بتدریج صورت گیرد.

 

 

health983475389340698340856328004

Doxepin Hydrochloride
موارد استفاده و عملکرد آن شبیه آمی تریپتیلین است. این دارو اثرات آنتی موسکارینی متوسط و اثرات سداتیو شدیدی دارد و مهارکننده فعال باز جذب سروتونین است.
در درمان افسردگی، دوکسپین از راه خوراکی به شکل هیدروکلرید داده می شود. دوز اولیه ۷۵ میلی گرم روزانه است که بسته به پاسخ بالینی، دوز آن به تدریج تنظیم می شود. دوزهای بالاتر از ۳۰۰ میلی گرم شاید در بیماران شدیداً افسرده لازم باشد. ولی بیماران با افسردگی خفیف ممکن است به دوز ۵۰-۲۵ میلی گرم در روز آن نیز پاسخ دهند. دوزهای روزانه بالاتر از ۱۰۰ میلی گرم بصورت دوزهای منقسم یا به صورت تک دوز در هنگام خواب تجویز می شود.
اگر مجموع دوز تجویزی روزانه بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم باشد بایستی به صورت دوزهای منقسم تجویز شود اگرچه بیشترین میزان دارو ممکن است در هنگام خواب داده شود. در بیماران مسن، دوز شروع ۵۰-۱۰ میلی گرم پیشنهاد شده است. این دارو به صورت تزریق داخل عضلانی و داخل وریدی نیز تجویز می شود. کاهش دوز بایستی بتدریج باشد تا از علائم ترک جلوگیری شود.
این دارو دارای فعالیت آنتاگونیستی هیستامینی H1 , H2 است و به صورت کرمهای موضعی حاوی ۵% هیدروکلراید برای درمان کوتاه مدت خارشهای متوسط تا شدید ناشی از انواع مختلف درماتیتها موجود است.
این دارو همچنین در درمان انواعی از سردرد و نیز برخی اختلالات پوستی همچون کهیر مزمن و کهیر سروایدیوتاپیک کاربرد دارد.

Fluoxetine Hydrochloride
فلوکستین برای درمان افسردگی Bulimia nervosa و اختلالات obsessive – compulsive تجویز می‌شود.

Fluvoxamine Maleate
این دارو در درمان اختلال وسواسی- اجباری و افسردگی برای تخفیف علائم به کار می‌رود.

Imipramine
ایمیپرامین برای رفع بیماری افسردگی و نیز شب‌ادراری در کودکان تجویز می‌شود.

Isocarboxazid
این دارو در درمان افسردگی اصلی مصرف می‌شود.

 

health983475389340698340856328002

Lithium Carbonate
از لیتیم در درمان و پیشگیری مانیا، بیماری مانیک – دپرسیو، افسردگی عود کننده و رفتار تهاجمی استفاده می‌شود.

Maprotiline
این دارو برای بهبود بیماری افسردگی به خصوص وقتی تسکین لازم باشد، تجویز می‌شود.

Mianserin Hydrochloride
میانسرین یک ضد افسردگی چهار حلقه ای است. این دارو اثرات آنتی موسکارینیک مشخص ندارد ولی سداتیو قوی است. برخلاف ضد افسردگی های سه حلقه ای، این دارو از باز جذب محیطی نورآدرنالین ممانعت نمی کند. این دارو گیرنده های پره سیناپتیک آدرنرژیک الفا۲ را بلوک کرده و Turn over نورآدرنالین مغزی را افزایش می دهد همچنین این دارو آنتاگونیست گیرنده های سروتونین در برخی نقاط مغز است.
در درمان افسردگی، این دارو با دوز اولیه خوراکی ۴۰-۳۰ میلی گرم روزانه شروع و در صورت نیاز افزایش می یابد. دوز مؤثر روزانه معمولاً بین ۹۰-۳۰ میلی گرم است. کل دوز اثر روزانه بایستی یا به صورت منقسم در طول روز و یا به صورت تک دوز شبانه داده شود. در افراد مسن دوز شروع ابتدائی روزانه نبایستی بیش از ۳۰ میلی گرم باشد که ممکن است در صورت نیاز بتدریج بالا برده شود. این دارو بایستی به آهستگی قطع شود تا علائم ترک دارو به حداقل برسد.

Moclobemide
این دارو برای تخفیف علائم بیماری افسردگی به کار می‌رود.

Nortriptyline Hydrochloride
‌نورتریپ‌تیلین برای درمان بیماری افسردگی و نیز شب ادراری در کودکان تجویز می‌شود.

Paroxetine
این دارو از طریق خوراکی معمولاً بشکل پاروکستین هیدروکلراید بصورت یک دوز منفرد صبح هنگام داده می شود.
۱- در درمان افسردگی، دوز معمول پاروکستین ۲۰ میلی گرم روزانه است که در صورت نیاز هر هفته به میزان ۱۰ میلی گرم افزایش یافته و حداکثر دوز آن ۵۰ میلی گرم روزانه است.
۲- در درمان اختلال وسواس جبری، دوز شروع ۲۰ میلی گرم روزانه با افزایش هفتگی ۱۰ میلی گرم تا به دوز نگاهدارنده معمول ۴۰ میلی گرم روزانه برسد برخی بیماران به دوز بالاتر از ۶۰ میلی گرم هم نیاز پیدا می کنند.
۳- در درمان اختلال پانیک با یا بدون آگوروفوبیا (گذر هراسی) دوز معمول شروع ۱۰ میلی گرم روزانه است که هر هفته به میزان ۱۰ میلی گرم افزایش می یابد. دوز نگهدارنده توصیه شده ۴۰ میلی گرم روزانه است اگرچه برخی از دوز ۶۰-۵۰ میلی گرم سود می برند.
۴- در درمان فوبیای اجتماعی (social phobia)، با دوز ۲۰ میلی گرم شروع شده، بعد از حداقل ۲ هفته، در صورت لزوم هفته ای ۱۰ میلی گرم افزایش یافته تا حداکثر به ۶۰-۵۰ میلی گرم روزانه برسد.
۵- دردرمان اختلال اضطراب منتشر، دوز شروع ۲۰ میلی گرم روزانه با افزایش هفتگی ۱۰ میلی گرم و حداکثر دوز ۵۰ میلی گرم است.
۶- در اختلال استرس پس آسیبی (PTSD) با دوز ۲۰ میلی گرم شروع، در صورت نیاز با افزایش تدریجی به حداکثر ۵۰ میلی گرم روزانه زیاد می شود.

Reboxetine Mesilate
در درمان افسردگی با دوز ۴ میلی گرم در روز داده شده که در صورت لزوم پس از ۴-۳ هفته می توان دوز آنرا افزایش داد و به ۱۰ میلی گرم در روز رساند. حداکثر دوز اثر روزانه نبایستی از ۱۲ میلی گرم در روز تجاوز کند. کاهش دوز دارو بایستی به آهستگی صورت گیرد تا علائم ترک به حداقل برسد.

Sertraline Hydrochloride
به صورت تک دوز در صبح یا شب هنگام مصرف می شود.
۱- در درمان افسردگی: دوز معمول شروع ۵۰ میلی گرم است که در صورت نیاز به فواصل حداقل یک هفته ای به میزان ۵۰ میلی گرم افزایش می یابد تا حداکثر به ۲۰۰ میلی گرم در روز برسد.
۲- در درمان اختلال وسواسی جبری: دوز معمول شروع ۵۰ میلی گرم است.
۳- در اختلال پانیک با یا بدون آگوروفوبیا، فوبیا اجتماعی و PTSD دوز معمول شروع ۲۵ میلی گرم روزانه است که بعد از یک هفته به ۵۰ میلی گرم افزایش می یابد. در تمام اختلالات در صورت نیاز، می توان دوز دارو را به میزان ۵۰ میلی گرم حداقل به فواصل یک هفته ای تا حداکثر ۲۰۰ میلی گرم رساند. سرترالین برای درمان اختلال وسواسی جبری در کودکان و نوجوانان با سن ۶ سال یا بالاتر کاربرد دارد در کودکان ۱۲-۶ ساله دوز معمول شروع ۲۵ میلی گرم یک بار در روز است در نوجوانان با دوز ۵۰ میلی گرم یک بار در روز شروع می کنیم. افزایش دوز همانند بالغین است
۴- در درمان اختلال خلقی قبل از قاعدگی (PMS) با دوز اولیه ۵۰ میلی گرم روزانه شروع شده که یا تنها در طی فازلوتئال یا در سراسر طول سیکل قاعدگی داده می شود. میزان دوز به اندازه ۵۰ میلی گرم در هر سیکل قاعدگی افزایش می یابد تا حداکثر به ۱۵۰ میلی گرم روزانه برای کسانی که در سرتاسر سیکل قاعدگی آنرا دریافت می کنند و حداکثر ۱۰۰ میلی گرم روزانه در بیمارانی که فقط در طی فازلوتئال درمان می شوند. زمانیکه پاسخ درمانی به حد ایده آل رسید، بایستی مقدار نگهدارنده را به حداقل میزان دوز مؤثر، کاهش داد. در تمام موارد، کاهش دوز بایستی تدریجی صورت گیرد تا علائم ترک دارو به حداقل برسد.

 

health983475389340698340856328009

 

Tranylcypromine Sulfate
این دارو برای درمان بیماری افسردگی تجویز می‌شود.

Trazodone Hydrochloride
ترازودون برای درمان افسردگی تجویز می‌شود.

Trimipramine
این دارو درمان بیماری افسردگی مصرف می‌‌شود.

Venlafaxine Hydrochloride
این دارو در درمان افسردگی، بکار می رود.دوز شروع اولیه معادل ۷۵ میلی گرم وفلافاکسین است که در ۲ تا ۳ دوز منقسم همراه با غذا تجویز می شود. در صورت نیاز، میزان دوز در عرض چندین هفته به ۱۵۰ میلی گرم در روز افزایش می یابد. افزایش دوز بیشتر به حداکثر ۲۲۵ میلی گرم روزانه می تواند به فواصل حداقل ۴ روز انجام گیرد. بیماران افسرده شدید یا بستری ممکن است به دوز اولیه ۱۵۰ میلی گرم نیاز داشته باشند که در صورت لزوم ۷۵ میلی گرم هر ۳-۲ روز افزایش داده شده تا به حداکثر دوز روزانه ۳۷۵ میلی گرم برسد.
در درمان اختلال اضطراب منتشر (GAD) با دوز ۷۵ میلی گرم در روز از طریق خوراکی شروع شده و سپس تنظیم دوز، حداقل به فواصل هر ۴ روز انجام شده تا به حداکثر دوز ۲۲۵ میلی گرم برسد. در صورت عدم پاسخ بعد از ۸ هفته درمان، دارو بایستی بتدریج قطع شود. دوز مورد نیاز در درمان سوشیال فوبیا همانند GAD است.

منبع

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • تهدید امنیتی بالقوه سدهای پر از آب کشور
 • آموزش کامل طرز تهیه ریزوتو مرغ و قارچ مخصوص
 • رژیم غذایی مناسب برای زیبایی وجوانی پوست
 • در هنگام فقدان،خود را غرق در نور و روشنایی بساز!(۱۳)
 • روش دم کردن زعفران
 • خطرات دوران قاعدگی و روش های بهبود و درمان
 • استرس و افسردگی باعث چاقی شکمی می شوند
 • چرخه قاعدگی و چرخ لاغری بانوان
 • برخی خوراکی های غیر لبنی منبع غنی کلسیم
 • اهمیت بوسیدن و نوازش کودک
 • جوجه کباب مزه دار شده
 • نظرات شرکت کنندگان در برنامه چهار کلید طلایی لاغری
 • زندگی نامه کوروش کبیر
 • طرز تهیه بستنی بلوبری
 • درصدتاثیر کاهش وزن روی سایر جنبه های زندگی چقدر است؟
 • پاسخ یا واکنش رفتاری به حمله پانیک-بخش دوم
 • ضرورت ورزش دختران در چیست؟
 • عوارض قرص زولپیدم را بشناسید
 • راه تشخیص هندوانه ی شیرین و سالم
 • الگوی صحیح تعامل با نوجوانان(بخش نخست)
 • زندگی شگفت انگیز اهالی روستای ایستا
 • بدن من چه شکلی است؟ چه لباسی به من می‌آید؟(۱)
 • عسل شوید چه خاصیتی برای بدن دارد؟
 • ماکارونی پنه ریگاته با سس آلفردو
 • عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)
 • عشق از دست رفته چطوری دوباره بدست آوریم؟
 • کشیدن دندان دایمی میلیون ها نفر بدون ضرورت و نیاز!
 • جلب اعتماد دیگران بدون نیاز به دروغگویی
 • هشدارهای لازم برای مسافران باردار!
 • وزیر بهداشت چاق کشور بلژیک سوژه رسانه هاشد
 • محبوبترین ها
 • مواد غذایی افزاینده متابولیسم و لاغرکننده
 • تمرینات مخصوص گرم کردن و سرد کردن بدن
 • تاثیر بزرگی پستان ها در ابتلا به سرطان سینه
 • رمز و راز موفقیت از زبان افراد موفق
 • برای موفقیت در هر کسب و کاری باید متفاوت فکر کنید
 • کودک آزاران جنسی را شناسایی کنید!
 • مقایسه ی میوه ها و سبزیجات از نظر تغذیه ای
 • در شرایط بروز گرد و غبار چکار کنیم
 • تهیه جهیزیه عروس،بزرگترین چالش خانواده ها
 • نکات مهم برای مراقبت از موی رنگ شده
 • بوی بد شمع را چگونه از بین ببریم
 • علائم اولیه دیابت بارداری را بشناسید
 • خواص گیاه موسیر
 • کپسولی که قلب را از ایستادن باز می دارد
 • تشخیص و درمان کم کاری تیروئید یا هیپوتیروئیدیسم
 • عینک های آفتابی زنانه برند آرمانیArmani
 • مصرف قرصهای ضد بارداری تمایل جنسی در زنان را کاهش می دهد
 • زندگینامه رابعه بلخی ، عارفه و شاعر پارسی گو
 • برای نتیجه گرفتن از زحمات خود در ورزش، بخوانید!
 • واکنش نویسندگان به برنده ی نوبل ادبیات ۲۰۱۷
 • پرمویی زنان یا هیرسوتیسم و پاسخ پرسشهای شما
 • اهمیت انتخاب سفره یکبار مصرف مناسب
 • مدل چهارم تغییر دادن کمالگرایی(۱۱)
 • فشارخون همراه با چه علائم و نشانه هایی می باشد.
 • آموزش مراقبت های ساده برای جلوگیری از شکستگی ناخن
 • پاکسازی موهای زائد صورت با روش خانگی
 • فواید بابونه و بهارنارنج برای سلامتی جسم و روان
 • حسادت همسر خود را چگونه اصلاح کنیم؟
 • نگهداری صحیح از لوازم برقی
 • عمق دید در سینما چیست؟
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب