خودمراقبتی از چشم گام اول سلامت است

health2349856367935763236

خودمراقبتی گام اول سلامت است. گام اول سلامت، همین است که یاد بگیریم چگونه از خود مراقبت کنیم.

بین۶۵ تا ۸۵ درصد از مراقب تهایی که به سلامت منجر میشود، محصول خودمراقبتی است. لذا شعار امسال نیز به بیان «خودمراقبتی، یک عمر سلامتی» اختصاص یافته است، که نشان از اهمیت این موضوع دارد و به مسؤولیت پذیری افراد در مقابل سلامت خود از طریق اتخاذ سبک زندگی سالم، تدبیراندیشی جهت جلوگیری از رخ دادن حوادث و بیماریها، مراقبتهای بهداشتی خاص و مراقبت بهینه بیماری های مزمن اطلاق می  شود.
چشم حساسترین عضو بدن است و در عین حساسیت زیاد در معرض تهدیدهای محیطی فراوانی قرار دارد. مواظبت از چشم جهت جلوگیری از بیماری، کاری بسیار آسانتر و کم هزینه تر از درمان بیماری است؛ چرا که در بیماری جز هزینه ممکن است مقداری از بینایی خود را نیز از دست بدهیم. انسان بیش از ۷۰ درصد اطلاعات زندگی را از طریق چشم دریافت میکند به همین دلیل توجه به بهداشت چشم امری بسیار مهم است.
» ساختمان‌ چشم‌ به‌ دو‌ قسمت‌ زیر‌ تقسیم‌ میشود:

کره‌چشم:‌عضو اصلی بینایی است که از سه لایه خارجی یا صلبیه، میانی یا لایه عروقی کره چشم و لایه درونی کره چشم یا شبکیه تشکیل شده است.
ضمایم‌چشـم:  شـامل کاسـه چشـم، پلک و ابـرو، پـرده ملتحمه پلک، غده ها و مجاری اشکی و ماهیچه هـای گرداننده چشــم است که محافظت، حرکت دادن و تسهیل کار چشم را بر عهده دارد.

» اختلال های بینایی

دوربینی، نزدیک بینی و آستیگما تیسم از اختلا ل های عمده بینایی هستند.
دوربینی‌‌ در افراد دوربین، اشعه های نورانی که به طور موازی به چشم میتابد، در عقب شبکیه، تشکیل تصویر میدهد که این اختلال گاهی علل ارثی دارد.
افرادی که به این عارضه دچار هستند، در دید نزدیک مشکل داشته و دور را می بینند. چشمان خود را زیاد میمالند. در موقع کارهای ظریف مضطرب و ب یقرار هستند.
در موقع خواندن یا نوشتن، سر را دورتر از حد معمول نگاه میدارند. درد چشم، سردرد، التهاب پلک، تیک صورت و گاهی سرگیجه دارند. برای درمان دوربینی، از عینکهای با عدسی محدب استفاده میشود.

» نزدیک بینی

نزدیک بینی به حالت و عادت کسانی که چشم خود را تنگم یکنند تا بهتر ببینند، اطلاق میشود. عواملی نظیر کار نزدیک، کمی نور، کمبود ویتامینها و غیره در ایجاد نزدیک بینی مؤثر هستند.
افرادی که به این عارضه دچارند، در دید دور مشکل دارند و اغلب موقع نگاه کردن به دور، گردن میکشند.
در موقع نوشتن یا خواندن، سر را از حد معمول نزدیک تر میبرند. گاهی یک چشم را میبندند و با تنگ کردن چشم دیگر، سعی در تطابق اجسام دارند. سردرد و آب ریزی از چشم نیز مشاهده میشود. برای درمان نزدیک بینی، از عینکهای با عدسی مقعر مناسب استفاده میشود.

» آستیگماتیسم‌‌

در این عارضه، تصویر یک نقطه، همان یک نقطه درک نمیشود، بلکه از یک نقطه از هر جسم خارجی، دو خط افقی دیده میشود. و تصویری که ایجاد میکند، زیاد روشن و واضح به  نظر نمیرسد.
افراد مبتلا به آستیگماتیسم، اغلب سر را به کتاب یا تصویر نزدیک م یکنند، سردرد دارند و چشــم را هنگام مشــاهده تصاویر ظریف میمالند. تصحیح چشم آستیگمات اغلب ساده بوده و با استفاده از عدسی استوان هایی که در جهت مناسبی از چشم قرار داده میشود، انجام میگیرد.

health23498563679357638900

نزدیک بینی به حالت و عادت کسانی که چشم خود را تنگم یکنند تا بهتر ببینند، اطلاق میشود

» بیماریهای‌ چشم‌‌

بیماری چشم یک عضو حساس است که ممکن است دچار چند نوع بیماری شایع شود شامل:

گل‌مژه: التهاب غدد لبه پلکهاست که بروز مداوم آن نشان دهنده ضعف سیستم ایمنی است. این التهاب اغلب عفونی و بسیار دردناک است. از جمله عوامل ایجاد گل مژه، باکتری چرکی به نام «استافیلوکوک» است که تماس با دست های آلوده نیز سبب سرایت آن می شود.
گفتنی است برای درمان گل مژه می توان از کمپرسهای گرم استفاده کرد؛ اما در صورت دردناک بودن زیاد باید به پزشک مراجعه شود.

   آب مروارید: یکی از بیماری های چشم که منجر به کدورت عدسی چشم و باعث تاری دید و در مراحل پیشرفته کوری می شود. با نشانه هایی مانند تارشدن یا محوشدن بینایی، حساس شدن به روشنایی، کمرنگ شدن یا محو شدن رنگ ها، دید کم در شب، دوبینی یا چندبینی، افزایش دید نزدیک و تغییر مداوم شماره عینک همراه است و افزایش سن، تغذیه نامناسب، بیماری قند، تماس با نورخورشید، مصرف دخانیات و ضربه از جمله علل ابتلا به آب مروارید است.

آب مروارید ناشی از افزایش سن، شایع ترین نوع آب مروارید است، احتمال ابتلای افراد به آب مروارید در سنین ۶۵ تا ۷۴ سالگی ۵۰ درصد و در اشخاص بالای ۷۵ تا ۷۰ درصد است.

آب‌سیاه‌‌ یا‌ گلوکوم: به معنای بالا رفتن فشار داخل چشم است که م یتواند سبب آسیب عصب بینایی و در نتیجه کوری دایمی شود. باید دانست که بعضی از انواع بیماری آب سیاه می تواند تا مراحل انتهایی بیماری هیچ نشان هایی نداشته باشد و هنگامی فرد متوجه بیماری خود می شود که میزان دید به شدت و به طور غیرقابل برگشت افت کرده است. بنابراین تشخیص زودرس آب سیاه و شروع درمان به موقع؛ کلید اصلی در پیشگیری از پیشرفت بیماری و کاهش دید بیمار خواهد بود.

» نشانه‌های‌ هشدا‌ر دهنده‌ بیمار‌یهای‌ چشم

در صورت بروز یکی از نشانه های زیر باید به چشمپزشک مراجعه کرد:

نزدیک کردن اشیا به چشم یا تنگ کردن چشم برای دیدن اشیای نزدیک
تمایل غیر طبیعی سر به یک سمت برای دیدن اشیایی که در روبرو قرار دارند
مالش غیرطبیعی و مداوم چشمها
هنگامی که فرد در برخی از ساعات روز بهتر از بقیه اوقات روز میبیند
احساس دوتایی و یا در هم دیدن اشیاء
ورم ملتحمـه چشـم یـا ریـزش غیـر عادی اشـک از چشمها
ناتوانی یا سستی عضلات چشم
عوارض دیگر که موجب اختلال در دید طبیعی شود
سـیگار کشـیدن، چـرا کـه ثابـت شـده اسـت، سیگارکشـیدن بـا برخی بیمـاری های چشـم مانند آب مرواریـد ارتبـاط دارد.

health2349856367935763231

استفاده همیشگی از مواد غذایی حاوی ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین آ در رژیم غذایی

» نکات‌ بهداشتی‌ جهت‌ مراقبت‌ از‌ چشم‌ها

استفاده همیشگی از مواد غذایی حاوی ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین آ در رژیم غذایی.
ویتامین آ در جگر، قلوه، زرده تخم مرغ، شیر پر چرب، کره، روغن کبد ماهی، اسفناج، کاهو، سبزی های زرد مثل هویج، کدو حلوایی و میوه های زرد و نارنجی مثل زردآلو، قیسی، خرمالو، موز، خربزه و انواع مرکبات وجود دارد.
داشتن خواب و استراحت کافی
تماس نداشتن دست های آلوده و کثیف با چشم
حفاظت چشم ها در برابر اشعه ماورای بنفش آفتاب با استفاده از عینک های آفتابی مرغوب
انجام فعالیت در نور کافی: نور خوب نوری است که دارای روشنایی کافی بوده، خیره کننده نباشد و به طور یکسان پخش شده باشد.
برای خودمراقبتی از چشم ها، پس از مطالعه مداوم بیش از یک ساعت و نیم برای مدتی چشم های خود را  بسته و یا به دیوار سفید و اشیای دور نگاه کنید و یا چشمان خود را برای مدت کوتاهی مشغول فعالیت دیگری کنید تا خستگی آن رفع شود. این توصیه برای رانندگان اتومبیل نیز صادق است، لذا پس از یک ساعت ونیم رانندگی باید اتومبیل را نگه داشته و برای مدت کوتاهی به چشم ها استراحت داد.
تلویزیون یکی از منابع مهم ایجاد خستگی در چشم است. برای مراقبت از چشم هنگام استفاده از تلویزیون رعایت نکاتی مثل استفاد هنکردن از تلویزیون دارای نقص، نگاه کردن از فاصله حداقل دو و نیم متری به صفحه تلویزیون٬ استراحت دادن به چشم پس از ۲ ساعت تماشای تلویزیون ضروری است.
اقدام به موقع برای رفع عیوب چشم به ویژه در اطفال٬ جوانان و دانش آموزان که لازمه موفقیت در درس و مطالعه برای آن ها داشتن بینایی سالم است.
مراجعه منظم به پزشک برای افراد میانسالی که دچار  فشارخون بالا و دیابت هستند، یا در خانواده‌شان سابقه ابتلا به «گلوکوم» وجود دارد.
شایان ذکر است با افزایش سن، بینایی شخص ضعیف می شود. عدسی به مرورزمان کدر شده و میدان بینایی کاهش می یابد و در نتیجه دید محیطی فرد دچار مشکل می شود.
به علت از بین رفتن تدریجی خاصیت الاستیک عدسی و تبدیل  جامد، فرآیند تطابق آن به توده‌ای تقریبا نیز کند شده و شخص دچار پیرچشمی میشود، در این حالت او به عینک مخصوص نیاز خواهد داشت.

« نتیجه‌گیری »

چشم، آینه جسم و روح است و بازتاب آنچه در فرد می گذرد. برای چشم های سالم باید مراقب سلامت عمومی بدن بود و در سال مسازی روح و روان خود کوشید.

منبع

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • خوش اندامی و زیبایی برای تمام عمر
 • برنامه شماره ۶۳۹ گنج حضور، تفسیر غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا
 • برای نجات زندگی تان، گوشی را زمین بگذارید
 • علائم،روشهای پیشگیری و درمان ناحیه واژن
 • در این جزیره مردگان را از قبر بیرون کشیده و برایشان لباس می پوشانند!
 • برنامه رژیم چاقی برای افراد لاغر
 • چطور از فرودگاه تفلیس به مرکز شهر برویم؟
 • زایمان طبیعی از چه فواید و عوارضی برخوردار است؟
 • قلب ورزشکاران چگونه میتپد؟
 • کمبود ویتامین D در مردم ایران بسیار جدی است
 • تاثیر واقعی فیزیوتراپی در درمان سکته مغزی
 • تاثیر منفی اسباب بازی های الکترونیکی بر رشد مهارت های کلامی کودک
 • برای کاهش عوارض آلودگی هوا،مایعات بخورید
 • سه دستور ساده برای تغذیه و لاغری
 • باغ گل و خانه های در دل طبیعت
 • شیوه غلط شستشوی سبزیجات که خطرناک است
 • به هزار دلیل باید گوشت مرغ بخوریم!
 • برای تشخیص زودهنگام آلزایمر از کره بادام زمینی استفاده کنید
 • چرا نابغه ها بیشتر از بقیه مردم با خودشان حرف می زنند!
 • تصاویر و بیوگرافی رضا رشیدپور
 • استرس و افسردگی باعث چاقی شکمی می شوند
 • ژلاتین یا ژله منبع غنی پروتئین می باشد
 • طرز تهیه پیتزا با نان تست
 • چند شیوه درست و نادرست افزایش اشتها را بشناسید
 • چه ورزشهایی برای آسم مفید می باشد
 • عملکرد فرهنگستان در مقابل واژگان خارجی
 • داروهای ضد افسردگی
 • غضنفر می ره رستوران می گه جوجه دارین؟
 • تیپ چرم یک تیپ زمستانی جذاب
 • بازگشت بینایی با ژن درمانی
 • محبوبترین ها
 • راهنمای برق انداختن کیف و کفش
 • ترکیب های مورد علاقه طراحان دکوراسیون ها!
 • پایین آمدن سن اولین رابطه جنسی
 • تاثیر برنج قهوه ای درکنترل وزن
 • راههای جلوگیری از هدر دادن غذا و رفع گرسنگی از فقرا
 • نوشیدنی های خوشمزه و لاغرکننده
 • کدام ظروف برای نگهداری مواد غذایی مناسب تر هستند
 • بهترین زمان ورزش برای پس از زایمان
 • قصه های شیرین با درس های آموزنده – بخش اول
 • رباتی که میتواند ذهن را بخواند!!
 • سایت قلابی،خواستگاران قلابی و یکصد دختراغفال شده
 • چرا ما ایرانی ها دو برابر جهان زباله تولید میکنیم؟
 • ترفندهایی برای کنترل ذهن دیگران
 • کدام یک از شما زن و شوهرها ولخرجتر هستید؟
 • جلوگیری از پوکی استخوان
 • بیماران دیابتی و ورزش های مناسب آنان
 • ازدواجهای به تاخیر افتاده بخاطر اعتقاد به ظاهر بینی!
 • تکنیک های ساده میهمانداری و پذیرایی از میهمانان
 • خانه تکانی با عینک طنز
 • سینمای ملی در خطر نابودی ست!
 • برای تغییر تعلل ورزی به تغییر چه چیزی نیاز داریم؟(۱۰)
 • بین فرم صورت شما و زیورآلات رابطه عجیبی وجود دارد؟
 • بهترین راه برای صاف کردن موی فر یا وز
 • در انجام حرکات شکمی مواظب این خطاها باشید
 • بازاریابی اصولی از کجا شروع میشود؟
 • توصیه های روانشناسی دید و بازدید نوروزی
 • با طرز پوشش میراندا کر،مدل مشهور آمریکایی آشنا شوید
 • درصدتاثیر کاهش وزن روی سایر جنبه های زندگی چقدر است؟
 • بحران بارداری در دوره نامزدی
 • گام هایی به سوی درمان افسردگی؛انجمن مصیبت گویان(۹)
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب