برنامه شماره ۶۴۶ گنج حضور،بشنو این پند از حکیم غزنوی

بشنو این پند از حکیمِ غَزنوی

تا بیابی در تَنِ کهنه نُوی

ناز را رویی بباید همچو وَرد

چون نداری، گِردِ بدخویی مگرد

زشت باشد روی نازیبا و ناز

 

برنامه شماره ۶۴۶ گنج حضور

اجرا: پرویز شهبازی

۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۳ فوریه ۲۰۱۶ ـ ۲۶ بهمن

 

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۵۱۱

 Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2511, Divan e Shams

به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی؟

چرا بیگانه‌ای از ما، چو تو در اصل از مایی؟

تو طوطی زاده‌ای جانم، مکن ناز و مَرَنجانَم

ز اصل آورده‌ای دانم تو قانونِ شِکَرخایی(۱)

بیا در خانه خویش آ، مترس از عکسِ خود، پیش آ

بِهِل(۲) طَبعِ(۳) کَژاندیشی، که او یاوه‌ست(۴) و هرجایی(۵)

بیا ای شاهِ یَغمایی(۶)، مرو هر جا، که مارایی

اگر بر دیگران تلخی، به نزدِ ما چو حَلوایی

نباشد عیب در نوری کز او غافل بُوَد کوری

نباشد عیب حلوا را به طَعنِ(۷) شخصِ صَفرایی(۸)

برآر از خاک جانی را، ببین جان آسمانی را

کز آن گردان شد‌ست ای جان مه و این چرخِ خَضرایی(۹)

قدم بر نردبانی نِه، دو چشم اندر عَیانی(۱۰) نِه

بدن را در زیانی نِه، که تا جان را بیفزایی

درختی بین بسی با بَر(۱۱)، نه خُشکش بینی و نی تَر

به سایه آن درخت اندر بِخُسپی(۱۲) و بیاسایی

یکی چشمه عجب بینی، که نزدیکش چو بنشینی

شوی همرنگِ او در حِین(۱۳)، به لطف و ذوق و زیبایی

ندانی خویش را از وی، شوی هم شیء(۱۴) و هم لاشی(۱۵)

نمانَد کو نمانَد کی، نمانَد رنگ و سیمایی

چو با چشمه درآمیزی، نماید شمسِ تبریزی

درون آب همچون مَه ز بهرِ عالَم آرایی

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۹۰۵

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۱۹۰۵

بشنو این پند از حکیمِ غَزنوی(۱۶)

تا بیابی در تَنِ کهنه نُوی

ناز را رویی بباید همچو وَرد(۱۷)

چون نداری، گِردِ بدخویی مگرد

زشت باشد روی نازیبا و ناز

سخت باشد چشم نابینا و درد

پیش یوسف، نازِش(۱۸) و خوبی مکن

جز نیاز و آهِ یعقوبی مکن

معنی مُردن ز طوطی، بُد نیاز

در نیاز و فقر، خود را مُرده ساز

تا دم عیسی تو را زنده کند

همچو خویشت خوب و فرخنده کند

از بهاران کی شود سرسبز سنگ؟

خاک شو، تا گل برویی رنگ، رنگ

سال ها تو سنگ بودی دل‌خراش

آزمون را، یک زمانی خاک باش

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۷۹۱

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 1, Line # ۷۹۱

مرگ می‌دیدم گهِ زادن ز تو

سخت خوفم بود افتادن ز تو

چون بزادم، رستم از زندان تنگ

در جهان خوش‌هوایِ خوب‌رنگ

من جهان را چون رحم دیدم کنون

چون درین آتش بدیدم این سکون

اندرین آتش بدیدم عالمی

ذره ذره اندرو عیسی‌دمی 

نک جهان نیست‌شکلِ هستْ‌ذات

و آن جهانِ هستْ شکلِ بی‌ثَبات 

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۴۳۰۶

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۴۳۰۶

آبِ شوری، نیست درمانِ عطش

وقت خوردن گر نماید سرد و خَوش

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۷۴۷

Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Mathnavi), Book # 6, Line # ۱۷۴۷

بخش ۶۱ – جواب دادن قاضی، صوفی را

گفت قاضی: گر نبودی امرِ مُر(۱۹)

ور نبودی خوب و زشت و سنگ و دُر

ور نبودی نفس و شیطان و هوا

ور نبودی زخم و چالیش(۲۰) و وَغا(۲۱)

پس به چه نام و لقب خواندی مَلِک(۲۲)

بندگانِ خویش را ای مُنْتَهِک(۲۳)؟

چون بگفتی ای صبور و ای حَلیم(۲۴)؟

چون بگفتی ای شجاع و ای حَکیم(۲۵)؟

صابِرین(۲۶) و صادِقین(۲۷) و مُنْفِقین(۲۸)

چون بُدی بی رهزن و دیوِ لَعین(۲۹)؟

قرآن کریم، سوره آل عمران(۳)، آیه ۱۷

Quran, Sooreh Aale Emran(#3), Ayeh #17

الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ

آنان(مؤمنان) همان صبر کنندگان و راستگویان و فروتنان و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان اند به سحرگاهان.

رُستم و حَمزه(۳۰) و مُخَنَّث(۳۱) یک بُدی

علم و حکمت باطل و مُنْدَک(۳۲) بُدی

علم و حکمت بهر راه و بی‌رهی ست

چون همه ره باشد، آن حکمت تهی ست

بهرِ این دکّانِ طبعِ شوره ‌آب

هر دو عالَم را روا داری خراب؟

من همی‌دانم که تو پاکی، نه خام

وین سؤالت هست از بهرِ عَوام(۳۳)

جورِ(۳۴) دوران و هر آن رنجی که هست

سهل‌تر از بُعدِ حق و غفلت است

زآنکه اینها بگذرند، آن نگذرد

دولت آن دارد که جان آگه بَرَد

(۱) شِکَرخایی: شاد بودن از درون، شکر جویدن

(۲) بِهِل: بگذار، رها کن

(۳) طَبع: خوی، سرشت، من ذهنی

(۴) یاوه: بیهوده، هرزه

(۵) هرجایی: آواره، هرزه‌گرد

(۶) یَغمایی: تاراج گر، منسوب به تاراج

(۷) طَعن: طعنه، سرزنش کردن، ملامت کردن

(۸) صَفرایی: هیجانی، آن که صفرا بر مزاجش غالب است

(۹) خَضرایی: کبود، آبی رنگ

(۱۰) عَیان: حقیقی، از جنس زندگی بودن

(۱۱) بَر: بار، میوه

(۱۲) بِخُسپی: بخوابی

(۱۳) حِین: وقت، مدت، هنگام، در حِین: فوراً

(۱۴) شیء: چیز، جمع: اشیاء

(۱۵) لاشی: لاشیء، ناچیز، حقیقی

(۱۶) حکیمِ غَزنوی: منظور حکیم سنایی غزنوی شاعر قرن ششم هجری

(۱۷) وَرد: گل، گل سرخ

(۱۸) نازِِش: به خود بالیدن

(۱۹) امرِ مُر: امر تلخ، کاری که برای من ذهنی تلخ است، حکمی که من ذهنی انجام آن را دوست ندارد.

 (۲۰) چالیش: چالش، جنگ و کشمکش

(۲۱) وَغا: جنگ، پیکار

(۲۲) مَلِک: پادشاه

 (۲۳) مُنْتَهِک: رسوا، در بعضی نسخه ها مُنْهَتِک به معنی پرده دَر و هَتک کننده آمده است.

(۲۴) حَلیم: بردبار

(۲۵) حَکیم: دانا، فرزانه

(۲۶) صابِرین: صبر کنندگان

(۲۷) صادقین: راستگویان

(۲۸) مُنْفِقین: انفاق کنندگان

(۲۹) لَعین: ملعون، لعنت شده

(۳۰) حَمزه: عموی پیامبر

(۳۱) مُخَنَّث: مردی که احوال و اطوار زنانه دارد. کنایه از مرد بدکار

(۳۲) مُنْدَک: متلاشی شده

(۳۳) عَوام: عامه مردم، مردم عادی و معمولاً بی‌سواد، همۀ خلق، اکثر مردم

(۳۴) جور: ستم کردن

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • ئی کیو یا هوش هیجانی (EQ) چیست؟
 • معجزه ورزش در درمان سرطان
 • جمع و جور کردن ایده ها،اصلی مهم در نویسندگی
 • زدن خمیر دندان روی سوختگی،باوری غلط
 • مدلهای علمی و کاربردی درمان خود زشت پنداری
 • برای جلوگیری از لوس شدن کودکان در خانه ی پدربزرگ و مادربزرگ
 • چگونه هلو را خشک کنیم
 • از متخصص زنان نترسید!
 • تشویق کردن بچه ها از سوی والدین
 • آیا خواباندن کودک در کنار خودمان اشتباه است؟
 • ویتامین D به پیشگیری از پوسیدگی دندان کمک می کند
 • جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان!(۷)
 • آیا بدن شما در مقابل کاهش وزن مقاومت میکند؟
 • عادت به این اعمال باعث خرابی حتمی دندان شما می شود
 • ۷ غذای اسپانیایی مناسب مزاج ما ایرانیان
 • برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور
 • بهار را با عادت های غذایی سبز و تازه شروع کنید
 • آشنایی با خواص کلم بروکلی
 • مهمتر از پول برای خوشبختی انسان چیست؟
 • برش صحیح هندوانه از خراب شدن و هدر رفت آن جلوگیری میکند
 • شیوه معالجه اعتیاد به شبکه های اجتماعی
 • خصوصیت افراد موفق و ناموفق در دوران رکود اقتصادی
 • کمبود برخی از ویتامین ها عامل افزایش اشتها
 • خواص بی نظیر “به”
 • وضعیت تاب آوری تهران در برابر زلزله حد متوسط است
 • طرز تهیه ی سوشی سبزیجات
 • طرز صحبت و انتقاد کردن در سازمان
 • علائم و هشدارهای ریه را بشناسید
 • اندیشه به چند شکل تجلی میکند
 • طرز تهیه سمنوی خوشمزه عید
 • محبوبترین ها
 • سنجش میزان افسردگی با تست زونگ(SDS)
 • شام شب یلدا با مرغ بریان آمیخته به سس انار!
 • بحران «خود زشت پنداری» در میان جوانان ایرانی
 • انواع نمک و کاربردهای آنها درزندگی روزمره
 • چگونه از پرانتزی شدن پا جلوگیری کنیم؟
 • ماه‌های آخرعمر حضرت رسول اکرم( ص)
 • طرز پخت ماهی قزل آلای شکم پر
 • درمان افسردگی به وسیله فیزیوتراپی
 • توصیه ها و تکنیک های سلامت پوست
 • قصه ی شیرین آشنایی جلال آل احمد و سیمین دانشور
 • جلوگیری از لکه شدن پوست و آفتاب سوختگی
 • رژیم های غذایی همراه با قوانین رژیمی سخت گیرانه-بخش پنجم
 • نفخ عمدتا بعلت نحوه خوردن می باشد، نه چیزی که میخوریم!
 • جلوگیری از پوکی استخوان
 • طرز تهیه اسفناج پلو با هویج
 • در برابر اعتراض مشتریان چگونه برخورد کنیم؟
 • ساعت زیستی چرخه های خواب و بیداری ما را هدایت می کند
 • کودک خود را چطوری سبزی خور کنیم؟
 • طرز تهیه کوکو با تره فرنگی
 • آلبالو با دهها خاصیت مفید برای بدن شما
 • طب سوزنی برای معالجه بیماری های صعب العلاج
 • خشم لحظه ای و شیوه های مهار آن
 • طرز تهیه ی شربت شیره انگور
 • درس هایی که از یک رابطه سوخته می توان آموخت!
 • چگونه زنان هم شاغل باشند هم خانه دار
 • یک مدل باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
 • خواص شیرکاکائو قبل از ورزش
 • غذاهای ظاهرا سالم و در باطن مضر!
 • درس هایی برای زندگی:مسئولیت کارسخت را به دوش بکشید(۱۲)
 • دستور تهیه ی سالاد پانزانلا
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب