برنامه شماره ۶۰۱ گنج حضور تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا

hozor423895273820154251215426

یکی لحظه از او دوری نباید کز آن دوری خرابی‌ها فزاید

برنامه شماره ۶۰۱ گنج حضور

 

PDF، تمامی اشعار این برنامه

مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۸۲

یکی لحظه از او دوری نباید

کز آن دوری خرابی‌ها فزاید

تو می‌گویی که بازآیم چه باشد؟!

تو بازآیی اگر دل در گشاید

بسی این کار را آسان گرفتند

بسی دشوارها آسان نماید

چرا آسان نماید کار دشوار؟

که تقدیر از کمین عقلت رباید

به هر حالی که باشی پیش او باش

که از نزدیک بودن مهر زاید

اگر تو پاک و ناپاکی بمگریز

که پاکی‌ها ز نزدیکی فزاید

چنانک تن بساید بر تن یار

به دیدن جان او بر جان بساید

چو پا واپس کشد یک روز از دوست

خطر باشد که عمری دست خاید(۱)

جدایی را چرا می‌آزمایی؟!

کسی مر زهر را چون آزماید؟

گیاهی باش سبز از آب شوقش

میندیش از خری کو ژاژ خاید(۲)

سرک بر آستان نه همچو مِسمار(۳)

که گردون این چنین سر را نساید

hozor18920200139480248

تو می‌گویی که بازآیم چه باشد؟! تو بازآیی اگر دل در گشاید

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۸۳۵

قصهٔ خواندن شیخ ضَریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت

دید در ایام آن شیخ فقیر

مُصْحَفی(۴) در خانهٔ پیری ضَریر(۵)

پیش او مهمان شد او وقت تَموز(۶)

هر دو زاهد جمع گشته چند روز

گفت: اینجا ای عجب مُصْحَف چراست؟

چونکه نابیناست این درویش راست

اندرین اندیشه تشویشش فزود

که: جز او را نیست اینجا باش و بود

اوست تنها، مُصْحَفی آویخته

من نیم گُستاخ یا آمیخته

تا بپرسم، نه، خمش صبری کنم

تا به صبری بر مرادی برزنم

صبر کرد و بود چندی در حَرَج(۷)

کشف شد، کالصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج(۸)

IMG_20160330_124931

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۸۴۲

صبرکردن لقمان چون دید که داود حلقه‌ها می‌ساخت از سؤال کردن، با این نیت که صبر از سؤال موجب فرج باشد

رفت لقمان سوی داود صفا

دید کو می‌کرد ز آهن حلقه‌ها

جمله را با هم دگر در می‌فگند

ز آهن پولاد، آن شاه بلند

صنعت زَرّاد(۹) او کم دیده بود

درعجب می‌ماند، وسواسش فزود

کین چه شاید بود؟ وا پرسم ازو

که: چه می‌سازی ز حلقه تو به تو؟

باز با خود گفت: صبر اولیتر است

صبر تا مقصود زوتر رهبر است

چون نپرسی، زودتر کشفت شود

مرغ صبر از جمله پران‌تر بود

ور بپرسی دیرتر حاصل شود

سهل از بی صبریت مشکل شود

چونکه لقمان تن بزد(۱۰)، هم در زمان

شد تمام از صنعت داود آن

پس زره سازید و در پوشید او

پیش لقمان کریم صبرخو

گفت: این نیکو لباس است ای فتی

در مَصاف(۱۱) و جنگ، دفع زخم را

گفت لقمان: صبر هم نیکو دمی ست(۱۲)

که پناه و دافع هر جا غمی ست

صبر را با حق قرین کرد ای فلان

آخِر وَالعَصر را آگه بخوان*

(ای فلانی، حق تعالی، صبر را مقارن با حق کرده است. 

پس لازم است که بخش پایانی سوره والعصر را آگاهانه بخوانی.)

صد هزاران کیمیا، حق آفرید

کیمیایی همچو صبر، آدم ندید

hozor423895273820154251215418

چنانک تن بساید بر تن یار به دیدن جان او بر جان بساید

* قرآن کریم، سوره العصر (۱۰۳)

وَالْعَصْرِ (۱)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ (۲)

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. (۳) 

ترجمه فارسی

سوگند به عصر. (۱)

که آدمى در زیانکاری است. (۲) 

مگر آنها که ایمان آوردند و کارهاى نیک کردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند. (۳)

ترجمه انگلیسی

By (the Token of) Time (through the ages) (1)

Verily Man is in loss (2)

Except such as have Faith, and do righteous deeds,

and (join together) in the mutual teaching of Truth,

and of Patience and Constancy. (3)

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۸۵۵

بقیهٔ حکایت نابینا و مُصْحَف

مرد مهمان صبرکرد و ناگهان

کشف گشتش حال مشکل در زمان

نیم‌شب آواز قرآن را شنید

جست از خواب، آن عجایب را بدید

که ز مُصْحَف کور می‌خواندی درست

گشت بی‌صبر و، ازو آن حال جست

گفت: آیا ای عجب با چشم کور

چون همی‌خوانی، همی‌بینی سطور؟

آنچه می‌خوانی، بر آن افتاده‌ای

دست را بر حرف آن بنهاده‌ای

اِصبَعَت(۱۳) در سیر، پیدا می‌کند

که نظر بر حرف داری مُستَنَد(۱۴)

گفت: ای گشته ز جهل تن جدا

این عجب می‌داری از صُنع خدا؟

من ز حق در خواستم کای مُستَعان(۱۵)

بر قرائت من حریصم همچو جان

نیستم حافظ، مرا نوری بده

در دو دیده وقت خواندن، بی‌گره(۱۶)

باز ده دو دیده‌ام را آن زمان

که بگیرم مُصْحَف و خوانم عیان

آمد از حضرت ندا کای مرد کار(۱۷)

ای به هر رنجی به ما امیدوار

حسن ظَنّ است و، امیدی خوش تو را

که تو را گوید بهر دم برتر آ

هر زمان که قصد خواندن باشدت

یا ز مصحف ها قرائت بایدت

من در آن دم وادَهَم چشم تو را

تا فرو خوانی، مُعَظَّم جوهرا

همچنان کرد و هر آنگاهی که من

وا گشایم مُصْحَف اندر خواندن

آن خبیری که نشد غافل ز کار

آن گرامی پادشاه و، کردگار

باز بخشد بینشم آن شاه فرد

در زمان، همچون چراغ شب‌نورد

زین سبب، نبود ولی را اعتراض

هرچه بستاند، فرستد اِعتیاض(۱۸)

گر بسوزد باغت، انگورت دهد

در میان ماتمی، سورت(۱۹) دهد

آن شل بی‌دست را دستی دهد

کان غم ها را دل مستی دهد

لا نُسَلِّم(۲۰) و اعتراض، از ما برفت

چون عوض می‌آید از مفقود، زَفت(۲۱)

چونکه بی آتش مرا گرمی رسد

راضیم گر آتشش ما را کشد

بی چراغی چون دهد او روشنی

گر چراغت شد، چه افغان می‌کنی؟

Pine Warbler (Dendroica pinus) adult, perched on stem beside flowering dogwood, U.S.A.

گر بسوزد باغت، انگورت دهد در میان ماتمی، سورت دهد

(۱) دست خاییدن: دست گزیدن، به دندان گرفتن دست به علامت حسرت و پشیمانی

(۲) ژاژ خایی: بیهوده‌گویی، یاوه‌سرایی

(۳) مِسمار: میخ

(۴) مُصحَف: قرآن

(۵) ضَریر:‌ نابینا

(۶) تَموز: تابستان

(۷) حَرَج: تنگی و فشار، مشقّت

(۸) الصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج: صبر کلید گشایش است.

(۹) زَرّاد: زره ساز، زره گر، آن که زره می سازد.

(۱۰) تن زدن: خاموش بودن و خاموش شدن

(۱۱) مَصاف: جمع مَصَف به معنی جای صف کشیدن، آوردگاه

(۱۲) نیکو دم: دم و نفس خوب و خوش

(۱۳) اِصبَع: انگشت، جمع آن: اَصابِع

(۱۴) مُستَنَد: تکیه داده شده

(۱۵) مُستَعان: یاری خواسته شده، یعنی کسی که از او استعانت کنند و یاری خواهند.

(۱۶) بی‌گره: بدون اشکال

(۱۷) مرد کار: آن که کارها را به وجه احسن انجام دهد، ماهر، استاد، لایق، مرد کار الهی

(۱۸) اِعتیاض: عوض گرفتن

(۱۹) سور: جشن، عروسی، ضیافت

(۲۰) لا نُسَلِّم: تسلیم نمی شویم

(۲۱) زَفت: ستبر، عظیم

برنامه شماره ۶۰۲ گنج حضور تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • چراپزشکم برای من آزمایش پرولاکتین نوشته است؟
 • خواص سیب زمینی سفید و سیب زمینی شیرین
 • رسوم پیشواز رفتن نوروز و تاریخچه آن
 • کم شنوایی یا ناشنوایی و راههای پیشگیری از آن
 • برنامه شماره ۵۸۹ گنج حضور،دیوان شمس غزل شماره ۱۶۶۱
 • حواشی فیلم‌های مسئله‌دار به نفع‌شان است!
 • طرز پخت آش رشته
 • آلزایمر را پیشگیری کنید،امیدی به درمان وجود ندارد!
 • تمرین سوپرست برای زنان
 • با روش های مختلف دفع موهای زاید و اپیلاسیون بدن آشنا شوید
 • آثار برجسته هنرمندان حکاکی و کنده کاری روی چوب
 • دندان پزشک زیبایی و 17 روش زیبا سازی دندان و لثه
 • روش دم کردن زعفران
 • خط چشم مناسب برای هر چشم
 • چند روش موثر و سریع برای رشد ابرو
 • عمو محراب پرسپولیسی جنوب ایران
 • علت قلدری کودکان میتواند ژنتیکی باشد
 • خواص بی نظیر گیاه آقطی سیاه
 • ویژگی شخصیتی همسر آینده
 • خواص جالب سس خردل
 • دانستنی های درباره پروتئین
 • این زنان یک روز در هفته ورزش کنند
 • رازهای 100 ساله شدن شما!
 • رژ لب قرمز را به نحو احسنت بزنید
 • تاثیر ترشیجات بر بدنمان
 • طرفندهای نگهداری از مواد غذایی
 • کلسیم داخل میوه ها و سبیجات را میتواند جایگزین لبنیات باشد؟
 • سبزیجات موثر برای از بین بردن چربی های اضافه
 • مرغ و خروس های سیاه وشگفت انگیز
 • دلمه خوشمزه با سینه مرغ و سیب زمینی پنیری
 • محبوبترین ها
 • نقاشی های دیواری موجب بلبشو شدند!
 • نوشیدنی دارچینی و زنجبیلی روزهای سرد
 • عناصر اربعه در ادبیات
 • آشنایی با رشته کارشناس پرتوشناسی یا تکنسین رادیولوژی
 • نوعی میکروب در روده انسان علت اصلی چاقی
 • درد های روان را با «تسلیم» شفا بدهید!
 • خوراکی های ممنوعه در هنگام ناشتا
 • سوپ پیاز بهاری به سبک فرانسوی را بچشید
 • چهار کلید طلایی لاغری دائمی بدون رژیم و گرسنگی
 • جلوگیری از استرس از طریق تغذیه سالم
 • چای سبز را چگونه بنوشیم تا لاغر شویم؟
 • طرز تهیه ی مربای کدوحلوایی
 • مواد غذایی موثر در جذب آهن
 • آشنایی با ویتامین B و انواع و خواص مهم آن در سلامتی (بخش نخست)
 • چند سالاد خوشمزه و لاغر کننده
 • روز جهانی چپ‌دست‌ها و خرافات
 • چگونه ایست وزن یا ثابت ماندن وزن را بشکنیم و پیش برویم؟
 • چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد(۱۴)
 • بیوگرافی لودویگ بتهوون،آهنگساز معروف
 • برنامه شماره ۶۹۸ گنج حضور
 • کالری مورد نیاز زنان و مردان چگونه محاسبه می شود؟
 • نمایش فرهنگ نوکیسگی در بارداری و تولد!
 • جوش زیرپوستی را به روش های خانگی برطرف کنید
 • توصیه های تغذیه ای برای روزه داران
 • میزان مهربانی خود بسنجید
 • دلیل حضور خوانندگان تازه کار در دورهمی
 • طرز تهیه بستنی یخی با میوه و پاستیل
 • کودکی بدون پوشک!
 • خواص درمانی و ارزش غذایی نارنج
 • همراه اول
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب