باورهای اشتباه در باره حریم خصوصی همسران

?وقتی صحبت از لزوم حریم خصوصی در روابط میان فردی می شود، همه موافق هستند به اینکه هیچ فردی به ما نمی تواند آنقدر نزدیک باشد که همه اسرار درونی مان را با او در میان بگذاریم. اصلا در میان گذاشتن تمام آنچه در درون ما می گذرد یا مسائلی که برای ما پیش می آید به یک نفر، با عقل نیز سازگار نیست.

?اما اگر صحبت به لزوم حریم خصوصی در روابط همسران برسد، برخوردها متفاوت می شود. برخی چنان موضع گیری می کنند که گویی وجود حریم خصوصی در رابطه همسران قدم اول طلاق یا حداقل قدم اول طلاق عاطفی است.

?البته از حق نگذریم در مقابل نیز برخی چنان از لزوم حریم خصوصی در رابطه طرفداری می کنند که گویی می خواهند همسران را به دو نفر با داشتن رابطه ای در حد همکاری سوق دهند؛اما حد میانه و نقطه تعادل در این بین کجاست؟

familyzena-234324324356421321876

باورهای اشتباه در باره حریم خصوصی همسران
همیشه برخوردهای همراه با افراط و تفریط از آنجایی ناشی می شود که افراد باورهای اشتباهی در مورد موضوع دارند. در رابطه با موضوع داشتن حریم خصوصی در رابطه همسران نیز داستان به همین منوال است. متاسفانه باورهای غلطی در این مورد وجود دارد که به موضع گیری هایی غیرمنطقی منجر می شود. باورهایی که در این شماره برخی از آنها را مرور می کنیم.

??«ازدواج شریک شدن در همه ابعاد است؛ پس حریم خصوصی در روابط همسران بی معناست.»
بسیاری از همسران تصور می کنند وجود حریم خصوصی معنایی ندارد و تصور می کنند هر چقدر بیشتر به همسرشان نزدیک باشند بهتر است. اگر به یاد داشته باشیددر مورد عوارض خودتمایزنیافتگی مطلبی داشتیم و اشاره کردیم که نبود استقلال عاطفی در همسران، خود یکی از دلایل طلاق به شمار می رود.

داشتن حریمی خصوصی در روابط با اطرافیان از جمله با همسر، یکی از نشانه های استقلال عاطفی به شمار می رود. هر چند حریمی که در ارتباط با همسر وجود دارد متفاوت با دیگران است.

اما اگر هنوز هم به لزوم حریم خصوصی قانع نشده اید بد نیست به این نکته توجه داشته باشید که همسرانی که هیچ حریم خصوصی برای خود و همسرشان قائل نیستند غالبا در روابط خود با همسرشان دچار سوءتفاهم هایی جدی می شوند. یکی از رایج ترین این موارد نقش دادن به همسر به شکلی افراطی است.

به عنوان مثال این افراد همسر خود را مسئول تمام احساسات خود دانسته و از او انتظار دارند تا او را خوشحال کند و یا زمانی که ناراحت و عصبانی هستند، همسرشان فکری به حال آنها بکند؛ موضوعی که می تواند باعث اختلاف، کشمکش و البته احساس سرخوردگی شدیدی در روابط بین همسران شود.

familyzena-234324324332132

??«وجود حریم خصوصی نشاندهنده عدم اعتماد همسران به هم است.»
این تصور از آنجا ناشی می شود که همسران به اشتباه وجود حریم خصوصی را مساوی با دروغگویی و مخفی کاری در نظر می گیرند، در حالی که اگر تصویر درستی از این موضوع داشته باشند متوجه خواهند شد که همسران می توانند به هم اعتماد داشته باشند، موضوعاتی که به بهبود یا عمق بخشی رابطه آنها کمک می کند را از همدیگر مخفی نکنند اما در عین حال هر یک حریمی خصوصی داشته باشند.

??«من هم دوست همسرم هستم، هم همسر او، او نیازی به داشتن حریم خصوصی ندارد.»
واقعیت این است که هر چقدر هم همسران به هم نزدیک باشند و از نظر عاطفی به هم وابسته و هر چقدر هم احساس کنند همدیگر را به صورتی کامل درک می کنند، باز هم در زندگی آنها موضوعاتی وجود دارد که به دلیل تفاوت های مردان و زنان، همسران احساس خواهند کرد که نمی توانند آنها را با همسر خود در میان بگذارند. به عنوان مثال جزیی نگری خانم ها باعث می شود آنها به موضوعاتی توجه داشته باشند که در صورتی که با همسر خود در میان بگذارند، با واکنش منفی او مواجه شوند.

یا ممکن است جنس قضاوت آقایان در مورد مسائل مختلف و افراد به شکلی باشد که خانم واکنشی منفی به آن نشان دهد. در این وضعیت مطرح نکردن صحبت هایی که اصطلاحا زنانه یا مردانه هستند با همسر، نه تنها عجیب نیست که شاید بتواند مانع ایجاد سوءتفاهم در رابطه همسران شود.

و در مقابل اگر قرار باشد شما اصرار زیادی داشته باشید تا همسرتان همه چیز را با شما در میان بگذارد، این موضوع احتمال دلخوری را بیشتر خواهد کرد.

??«من حریم خصوصی خودم را دارم، اگر همسرم نمی خواهد حریمی برای خود قائل شود، مشکلی نیست.»
توجه داشته باشید که رابطه همسران در ازدواج رابطه ای همراه با بده و بستان است. اگر قرار باشد یک نفر همه اش در حال دادن باشد و طرف مقابل متناسب با او رفتار نکند، احتمالا بعد از مدتی مشکل ایجاد خواهد شد. در عوض اصرار روی حفظ مرزهای شخصی خود، سعی کنید در درجه اول با جلب اعتماد همسرتان و سپس با دادن آزادی های منطقی به او هم از وجود حریم خصوصی برای خودتان حساسیت زدایی کنید و هم همسرتان را تشویق به داشتن حریمی شخصی برای خودش کنید.

??«حریم خصوصی من، پیش از ازدواج با بعد از آن تفاوتی ندارد.»

اگر قرار باشد تصور کنید همانطور که والدین یا خواهر و برادر شما مرزهای شخصی شما را رعایت می کرده اند، همسرتان نیز باید همانگونه رفتار کند، احتمالا بعد از مدتی متوجه خواهید شد که در رابطه شما و همسرتان مشکلاتی ایجاد شده است. بهتر است در نظر داشته باشید که نزدیکترین فرد به شما از نظر احساسی همسرتان است، پس اگر تمایل به مخفی کردن حجم زیادی از مسائلی دارید، احتمالا ایرادی در رابطه شما وجود دارد. شاید این سوال برای شما ایجاد شود که چه میزانی از داشتن حریم خصوصی در رابطه همسران ایراد دارد؟ هر چند پاسخ دقیق دادن به این سوال از هر همسری تا همسر دیگر متفاوت است اما می توان خط قرمز مشخصی را برای تمام همسران تعریف کرد. اگر میزان حریم شخصی یا به عبارتی «من» در رابطه همسران بیش از رابطه مشترک آنها یا «ما» است یا کیفیت آن را تحت تاثیر قرار می دهد، همسران باید در تعریف خود از حریم خصوصی تجدید نظر کنند.

family-89726587623487568

??«حریم خصوصی برای تمام همسران یکسان است.»
روابط هر کدم از همسران با یکدیگر ویژه و منحصر به فرد است. به همین دلیل نیز نمی توان برای آنها به صورت مطلق قانونی وضع کرد. به عنوان مثال همسرانی که هر دو شاغل هستند نیاز دارند تا حریم خصوصی متفاوتی نسبت به همسرانی داشته باشند که تنها یکی از آنها شاغل است. در عین حال که شخصیت هر کدام از همسران نیز در این امر تعیین کننده است. به عنوان مثال نیاز افراد درونگرا و برونگرا در داشتن حریم خصوصی و میزانی که آنها برای حریم خصوصی خود در نظر می گیرند متفاوت است. شرایط تربیتی افراد در خانواده ها نیز دراین امر بی تاثیر نیست.

به عنوان مثال فردی که در خانواده ای پرجمعیت بزرگ شده و همیشه با خواهران یا برادران خود یک اتاق داشته شرایطی متفاوت با فردی دارد که تک فرزند است یا همیشه در خانواد خود اتاقی مجزا داشته است. به خاطر همین دلایل نیز نمی توان نسخه واحدی برای همه همسران پیچید. از طرفی برخی ویژگی های شخصیتی مانند دیر اعتماد کردن یا سوءظن داشتن می تواند موضوع حریم خصوصی در رابطه همسران را با پیچیدگی هایی خاص همراه سازد.

??«از ابتدا تا انتهای ازدواج حریم خصوصی همسران یکسان است.»
این نیز از آن اشتباهاتی است که برخی همسران مرتکب می شوند. واقعیت این است که تنها زمانی وجود حریم خصوصی ایجاد مشکل نمی کند که همسران به اندازه کافی از همدیگر شناخت داشته و البته به همدیگر اعتماد داشته باشند. پس طبیعی است که در اوایل ازدواج که هنوز شناخت زیادی از هم شکل نگرفته ممکن است اصرار بر ایجاد حریم خصوصی ایجاد سوءتفاهم کند.

از سویی در برخی موقعیت ها ممکن است یکی از همسران ترجیح دهد به صورتی موقت حریمی وسیع تر برای خود قائل شود. البته این موضوع بیشتر در مورد آقایان صدق می کند، چرا که با توجه به بالا بودن پیوندجویی در خانم ها تمایل دور شدن از همسرشان ممکن است کمتر پیش بیاید.

گاهی نیز تغییر در شرایط زندگی می تواند وضعیت را به صورتی موقت دچار تغییر کند. به عنوان مثال همسرانی که ناچارند در شهری دور از خانواده و دوستان سابق خود زندگی کنند، ممکن است تا مدتی احساس کنند تمایلی به داشتن حریم خصوصی سابق خود ندارند.

منبع:مجله سپیده دانایی

هفت عملی که معادل خیانت به همسر می باشد

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • آنتی بیوتیک و عواقب مصرف خودسرانه آن
 • میوه ها و سبزیهایی که چربی سوز هستند
 • برای لاغری ران و باسن این ۱۰ حرکت کافیست!
 • دستور تهیه کباب ترش به روش گیلانی ها
 • نکاتی که باید برای استفاده از مکمل های ورزشی بدانید
 • درد قفسه سینه در هنگام دویدن و راههای پیشگیری و درمان آن
 • عذر و بهانه های تعلل ورزی را آزمایش کنید(۱۴)
 • ژلاتین یا ژله منبع غنی پروتئین می باشد
 • تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی حضرت مولانا(گنج حضور)-برنامه ۵۵۰
 • تمرین تاباتای ژاپنی برای چربی سوزی
 • شخصیت شما و این اشیای اسرار آمیز
 • تست های روانشناسی شخصیت چقدر قابل اعتمادند؟
 • اهمیت میوه در سلامت مادر و جنین
 • مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش چهارم
 • پول کاغذی یا اسکناس و تاریخچه آن در کشورمان
 • درمان پرخوری عصبی با تحریک الکتریکی مغز
 • طبقه بندی جدید از آقایون(جنس مذکر)
 • دانلود کتاب «از عشق تا ثروت»‎
 • هوس هایی که نشانه بیماری هستند!
 • باکتری های فرمیکوتس عامل چاق کنندگی انسان ها
 • اس ام اس های خنده دار و حمام های داری لیف دیواری!!
 • زنان کم تحرک منتظر پیری زودهنگام باشید
 • بیوگرافی و اشعاری از مجتبی کاشانی متخلص به سالک
 • شما هم به این دلیل پرخوری میکنید؟
 • سوپ گل کلم با ترکیب سیر و سرکه
 • آیا ریواس یا کرفس صورتی خوردی؟
 • سن ازدواج درقلب پایتخت به ۴۰ سال رسید
 • میزان کالری خوراکی ها بر اساس حروف الفبا
 • آداب و رسوم فراموش شده در میان مردم تهران
 • درد عضلات یا میالژی Myalgia را چگونه درمان کنیم؟
 • محبوبترین ها
 • مهارتهای زندگی با نوجوان:تغییراتی جسمی- بخش نخست
 • سلامت قلب،دفع سرطان و باروری مردان و دهها خاصیت دیگر در آناناس!
 • خرید اینترنتی مطمئن با اصول و طرفندهای خاص
 • مصرف مداوم سوسیس و کالباس عامل بروز سرطان است
 • تداخل غذا و دارو یا تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها
 • بحث وگفتگوهای سرنوشت ساز-بخش نخست
 • غذاهای صفر کالری برای درمان دیابت
 • خانواده خوب،چه جور خانواده ایست؟
 • بستنی های خانگی با طعم های مختلف را تجربه کنید
 • تحرک بدنی و ورزش باعث استحکام استخوان ها در هر سنی می شود
 • مواد فیتو شیمیایی گیاهان ومیوه جات کاهنده سرطان و بیماریهای قلبی
 • برخلاف تصور برخی ها،ورزش ضد اشتهاست
 • شخصیت خود را با این تست بیشتر بشناسید
 • غذاهایی برای تحریک و ترشح بیشتردر شیرمادر!
 • طرز تهیه کوفته قلقلی با سس ادویه دار
 • مزایا و مضرات انواع روش های کاشت گونه
 • کدام نوشیدنی را بیشتر می پسندید؟آب،دوغ،ماءالشعیرنوشابه!
 • احمقانه ترین پرسش های مردم در Yahoo Answers
 • عادت های نادرست مطالعه
 • خودروهای جدید چقدر باعث آلودگی هوامی شوند؟
 • درمان افسردگی به وسیله فیزیوتراپی
 • توصیه های ضروری برای پخت و توزیع غذاهای نذری
 • ازدواجهای به تاخیر افتاده بخاطر اعتقاد به ظاهر بینی!
 • ورزش برای همه؛چاق و لاغر فرقی نمیکند!
 • رهنمودهای اضطراب سوز!
 • معجزه رژیم غذایی موز با ترکیب چهار کلید طلایی
 • چه چیزهایی باعث ادم یا ورم اندام های مختلف می شود؟
 • طرز تهیه اشکنه گوجه سبز خوشمزه
 • پیشگیری از سکته مغزی با چند اصل اولیه
 • فلسفه و شیوه های عملی تغذیه آرام و هوشیارانه
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب