از مفهوم تاریخ بخوانید!

از مفهوم تاریخ بخوانید!

 

«تاریخ چیست؟» تقریبا دو قرن است که این پرسش، مورد بحث، گفت وگو و اختلاف نظر در میان مورخان، تاریخ نگاران، جامعه شناسان و فلاسفه غربی بوده است.برای نمونه، ای اچ کار مورخ نامدار قرن بیستم در دانشگاه کمبریج که رشته اش به ویژه تاریخ شوروی بود، کتابی به این عنوان دارد که به فارسی ترجمه شده است.

این کتاب پاسخ گونه ای به نقد آیزایا برلین (فیلسوف نامدار و معاصر او در دانشگاه آکسفورد) از نظریات مبتنی بر جبر تاریخ در مقاله ای به عنوان «الزام تاریخی» و کتابش به عنوان جوجه تیغی و روباه (نقد بینش تاریخی لئون تولستوی) ارائه شده است.

تازه اینها نمونه هایی از تحلیل ها و اختلاف نظرهای علمی و حکیمانه در مورد این موضوع خاص (موضوعی که در آن زمان ها خیلی داغ و حساس بود) است وگرنه در همین یک موضوع میلیون ها ورق کاغذ به جنگ و دعوا و حتی فحش و ناسزا و تهمت و افترا سیاه شده است.

این گونه اختلافات فلسفی، جامعه شناختی و روش شناختی حتی در نفس اینکه اصلاً تاریخ چیست هنوز هم ادامه دارد اما خوشبختانه تا اندازه زیادی مبانی ایدئولوژیکی آنها فروکشیده و صرف بحث و استدلال علمی دست بالا را یافته است.

باری این رشته سر دراز دارد و می توان درباره آن، نه یک سینه که صدسینه سخن گفت و جایش در اینجا و این حدود نیست. فقط یک نکته مهم و اساسی وجود دارد که باید به آن اشاره شود. از اوایل قرن نوزدهم، بیشتر از طریق عقاید هگل، بین جمع بزرگی از نظریه پردازان و فعالان اجتماعی، تاریخ جانشین خدا شد، یعنی نه فقط «جبر تاریخ»، ویژگی های جامعه و حرکت آن را در هر دوره از زمان تعیین می کرد (به طوری که – از نظر اصحاب این طرز اندیشه براساس آن تئوری ها می شد تا روز قیامت را پیش بینی کرد) بلکه – خیلی مهم تر از آن «تاریخ» قاضی القضات و داور نهایی خیر و شر و نیک و بد و درستی و نادرستی و حقانیت و عدم حقانیت اعمال و رفتار افراد و جماعات بشر بود.

نمونه های این را حتی در جملات و عباراتی مانند «تاریخ نشان خواهد داد»، «تاریخ قضاوت خواهد کرد»، «تاریخ تبرئه خواهد کرد» می توان مشاهده کرد. این تاریخ یا بهتر بگوییم «خداتاریخ» البته مفهومی کاملاً مجرد و انتزاعی بود؛ نه آنچه در کتاب های تاریخ می توان خواند، که در هرحال همه شان یک حرف را نمی گویند.

این استنباط تاریخ خدایانه را بهتر از هر عبارت دیگر می توان در عبارات «پیشگاه تاریخ» و «در پیشگاه تاریخ» یافت. بگذریم. تاریخ، خدا نیست، جبار نیست و به هیچ معنای دقیق، وسیع و مسلمی نیز نمی توان آن را پیش بینی کرد.

«داوری» آن نیز الزاماً ثابت و تغییرناپذیر نیست، چنان که از زمانی به زمان دیگر و از جایی به جای دیگر داوری های گوناگونی درباره پدیده های تاریخی وجود دارند، و این داوری نیز داوری های هیچ «تاریخ خدا»ی نادیده و ناشناخته ای نیست، بلکه نظرات مورخان و جامعه شناسان و سیاست اندیشان و دست آخر روشنفکران و فعالان سیاسی و عموم مردم است.

باری تاریخ، خدا نیست، بلکه یکی از رشته های مهم علوم انسانی است و چون از زمره علوم طبیعی نیست پژوهش در قلمرو آن کار مشکل تری است و نتایج حاصل از آن به نسبت کمتر قابل اتکاست و نیاز بیشتری به بازجویی، بازخوانی و تجدید نظر دارد.

اما با این وصف تاریخ یک علم است، یعنی می توان روش های تحقیق، تشریح و تحلیل علمی را – به طور متناسب با موضوع – در آن به کار برد و از آن نتیجه های علمی گرفت، ولی نتایجی که شاید بیشتر از علوم طبیعی باید با کشف شیوه ها و تکنیک ها و شواهد نوین بازنگری شوند.

پژوهش تاریخی کاری به تمام معنای کلمه علمی است و در نتیجه کار هر آدم صاحب ذوقی که کم و بیش بر قلمش استوار باشد، نیست. در جوامعی مانند ایران، تاریخ نگاری در خیلی (اما نه همه) موارد ارائه بی نظم و ترتیب مقداری اطلاعات از اینجا و آنجا دستچین شده ای است که به هم چسبانده شده اند. یکی از ابتدایی ترین ملزومات تاریخ نگاری رعایت حداقلی از نظم و ترتیب در ارائه مطالب است که غالباً در تاریخ نگاری ایرانی رعایت نمی شود.

یعنی مثلاً چون نویسنده از یک نکته کوچک در ارتباط با موضوع اطلاعات نسبتاً زیادی دارد در آن مورد داد سخن می دهد و صفحه پشت صفحه سیاه می کند. اما در موضوع مهمی که اطلاعاتش کم است و دسترسی به آن وقت و زحمت می برد به همان چندجمله ای که می داند قناعت می کند و می گذرد.

این یک نکته تقریباً بدیهی برای شرح و تحلیل یک موضوع تاریخی است. «روده درازی» از سویی و غفلت یا شرح کوتاه و سرسری وجوه مهم نگارش درباره یک موضوع تاریخی از سوی دیگر، هنوز یکی از ابتدایی ترین مسائل تاریخ نگاری (البته در بیشتر موارد، نه همه موارد) در ایران است.

این گونه موارد غالباً ناشی از تنبلی و سهل انگاری «تاریخ نگار» و به ویژه آن دسته «تاریخ نگارانی» است که در واقع تاریخ نگار نیستند و تفننی می نویسند. اما در بعضی موارد نیز ممکن است ناشی از تعصبات نویسنده باشد که می خواهد یک موضوع کم اهمیت را بزرگ و یک نکته مهم را کوچک وانمود کند.

«روش» یا در واقع «روش های» تاریخ نگاری چنان نیست که در مجال یک یادداشت کوتاه بتوان حق آن را ادا کرد. اما می کوشم در ادامه سرخط نکات اصلی را بیان کنم.

برای مثال گفته می شود مساله عینیت در تاریخ یکی از مهم ترین چالش های پیش روی تاریخ نگار است و این پرسش طرح می شود که آیا یک مورخ باید به طور محض به احیای گذشته و بازنمایی کامل آن بپردازد یا با کنشی فکری در رخدادهای عینی به توصیف و تحلیل آنها می پردازد؟ موضوع «عینیت»، بی تعصبی یا به زبان دیگر عدم تعهد در تحقیق تاریخی است.

«تعهد» در شاعری، نویسندگی و فعالیت سیاسی مقولاتی دیگرند، زیرا این کارها علمی نیست و شاعر اگر بخواهد می تواند به دین، یا کمونیسم یا آزادیخواهی یا هر ایدئولوژی و برنامه فکری و اجتماعی دیگری متعهد باشد.

اما «تعهد» در تاریخ نگاری دست آخر نتیجه اش این خواهد بود که مورخ، تاریخ را آنچنان که با آرا و عقاید و سلایق شخصی و گروهی اش می خواند، ارائه کند. این در واقع نوعی تبلیغات سیاسی است و اگر به همین عنوان عرضه شود هیچ مانعی ندارد.

اما تاریخ علم چیستی، چگونگی و چرایی رویدادهای گذشته است که – اگر دقیق و صادقانه دنبال شود می تواند به درک درست تری از شرایط جاری کمک کند و از این طریق بر تکوین حوادث آینده تاثیر گذارد.

گفتم «چیستی و چگونگی و چرایی»، یعنی اگر چه شرح دقیق و بی تعصب حوادث گذشته به خودی خود مفید است، اما تحلیل آنها نقش عمده ای در درک چگونگی پیشامدها و اسباب و علل آن خواهد داشت و این کار اگر درست و عالمانه و غیرمغرضانه انجام شود در آموختن دروس مفیدی از تاریخ موثر خواهد بود.

هر اندازه هم که موضوع تحقیق جزیی و کوچک باشد، تاریخ نگار ناچار با پیش فرض هایی کارش را شروع می کند، و این در مورد همه علوم اعم از علوم طبیعی و اجتماعی و انسانی صادق است.

اما کار تاریخ نگاری به شیوه علمی این نیست که فقط به دنبال دلایل و شواهدی برای اثبات آن پیش فرض ها بگردد بلکه باید به ویژه در پی آن بود که با کاربرد دلایل و مدارک و شواهدی که کل موضوع را در برمی گیرد در آن پیش فرض ها تجدید نظر یا به کلی آنها را ابطال کرد و به فرضیات و نظریات و اطلاعات تازه ای رسید.

منظور این نیست که باید الزاماٌ اطلاعات و فرضیات موجود را ابطال کرد، بلکه این است که نباید الزاماً در اثبات آنها کوشید. البته این موضوع، صرف نظر از وجه فردی آن دارای وجوه اجتماعی و جامعه شناختی نیز هست.

یعنی ممکن است تاریخ نگار (یا عالم به هر علم دیگری) شخصاً به باورهای موجود متعصب و متعهد نباشد ولی حاضر نباشد که به خاطر بیان حقیقت بر سرش بتازند، به او تهمت و افترا بزنند، شغلش را از او بگیرند و از ترفیعش جلوگیری کنند. متاسفانه اینها نکاتی است که نه فقط در جوامعی مانند ایران بلکه حتی در جوامع از نظر علمی پیشرفته نیز البته به اشکال و درجات متفاوت می تواند مانع کشف حقیقت و پیشرفت علمی باشد.

اسناد و مدارک تاریخی، تا آنجایی که در حوزه تحقیق درباره یک موضوع خاص، موجود و در دسترس است یکی از منابع عمده تاریخ نگاری علمی است. اما باید توجه داشت سند تاریخی چیزی نیست که هر کس که آن را بخواند بتواند معنا و ارزش و اهمیت نسبی آن را درک کند، بلکه هم در دست آدم بی اطلاع و هم در دست تاریخ نگار متعصب و متعهد می تواند به حربه ای ضدعلمی – مثلاً برای پیشبرد یک ایدئولوژی خاص سیاسی بدل شود.

ارزش و اهمیت محتوای یک یا چند سند را می توان فقط با ایقان به صحت آن و در ارتباط با اسناد و مدارک و شواهد و اقوال مربوط به آن تعیین کرد، و این کار فقط از دست تاریخ نگار بی تعصب یعنی آدم بی تعصبی که شیوه های تاریخ نگاری را به کار می برد ساخته است.

وگرنه دیده ایم که از سویی کسانی که اطلاعی از تاریخ نگاری علمی ندارند سند یا اسنادی را غالباً به عنوان «اسناد انکارناپذیر» برای اثبات تعصبات خود ارائه می دهند، یا از سوی دیگر یک تاریخ نگار حرفه ای با کنار گذاشتن اسناد یا شواهد و مدارک دیگری که نظرش را تایید نمی کنند، یا حتی نادیده انگاشتن بخش یا بخش هایی از سند یا اسنادی که به کار می برد، و آن بخش ها خلاف نظر او را می رسانند، به نام تاریخ، اغراض و تبلیغات خود را عرضه می کنند.

اگر تحقیق تاریخی، درست و دقیق و منصفانه و غیرمغرضانه باشد بی شک هم بازتاب نسبتاً قابل اعتمادی از گذشته خواهد بود و هم به همان دلیل ما را به درک درستی از آنچه در زمان ما می گذرد، و آنچه با دخالت عالمانه خود ما می تواند در آینده پیش آید، نزدیک می سازد.

در پایان در این باره که یکی از مشکلات تاریخ نگاری در ایران یعنی غرض ها و تعصب ورزی، گرایش های فردی و پیشداوری ها و… باید بگویم وقتی نقد علمی وجود نداشته باشد، وقتی که یک حرفه علمی در تاریخ بر آنچه به نام تاریخ می گویند و می نویسند ناظر نباشد، و وقتی از نظر خوانندگان فقط آنچه احساسات، عواطف و تعصبات شان را بازتاب می دهد، محبوب و پذیرفتنی است.

بنده بارها، در ارتباط با تاریخ، سیاست، ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی گفته و نوشته ام که یکی از بزرگ ترین موانع پیشرفت فرهنگی و اجتماعی در بعضی از جوامع که از آنها نام نمی برم همان عدم نقد، یعنی نبود ارزیابی و ارزش یابی دقیق، منصفانه و علمی است.

منبع:persianpersia.com

بزرگ ترین قتل عام های تاریخ

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • پیامدهای منفی نشستن های طولانی را چگونه از بین ببریم
 • طرز تهیه دو نوع لقمه سوخاری لذیذ
 • جملات خنده دار ولنتاین
 • طرز تهیه ی پنکیک لیمو و پنیر خامه ای
 • برنامه شماره ۶۹۷ گنج حضور
 • درمان زخم دیابت با تفنگ پلاسما
 • لاغر شوید و لاغر بمانید
 • آیا دردهای بعد از ورزش طبیعی است؟
 • نکات ظریف نظافت برای کدبانوهای ایران
 • دلائل خشونت درخانواده ها و روش های کنترل آن
 • عوامل اختلال در نعوظ درمردان
 • زردچوبه با اثرات مهم
 • باورهای خودتان راجع به نگرانی را آزمایش کنید!(۹)
 • چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید+ سهراب سپهری
 • پیشنهادهایی برای از دست دادن وزن در محیط کار
 • برخی ویژگی های شخصیتی مهم همسران
 • صبحانه ای مقوی برای امروز با جوی دو سر
 • درمانهای جدید سکسکه
 • طرز تهیه ماهی گرام ماسالا
 • تولید ماده ی جدید جایگزین آمالگام
 • مدل یقه ی مناسب خودتان را پیدا کنید
 • طرفندهایی برای کاهش وزن
 • مواد شیمیایی برخی محصولات علت کاهش ویتامین D بدن می باشد
 • هیرسوتیسم یا پرمویی زنان را چگونه درمان کنیم؟
 • زندگینامه و آثار عمرخیام
 • خواص خوراکی های داخل سفره هفت سین عید نوروز
 • آتش گردان ذهن را نچرخانید!
 • دانشمندان می توانند از کره بادام زمینی الماس تولید کنند.
 • خودروهای جدید چقدر باعث آلودگی هوامی شوند؟
 • هنر عکاسی از کودکان!
 • محبوبترین ها
 • تغذیه و تحرک بدنی چه تاثیری روی فعالیت شیمی مغز میگذارند؟
 • شناخت چرخه ویرانگر تعلل ورزی!(۷)
 • مراسم سال نوی میلادی در کشورهای جهان
 • طرز تهیه ی کوکی گردویی
 • ۱۰ عطر و ادکلن برتر و محبوب آقایان
 • طرز تهیه ی دال عدس
 • علل های چاقی شکم در بانوان
 • طرزتهیه پلوی زعفرانی با کباب تسبیحی
 • آشنایی با خواص و مضرات فلفل سیاه
 • روانکاوی شخصیت زوجین
 • سینوس پیلونیدال یا کیست مویی و شیوه های درمان آن
 • برطرف ساختن خطوط اخم با روش های غیربوتاکسی
 • برنامه سلامت من و شما
 • طلاق شاید آغاز مشکلات جدید باشد
 • خوردن مار و حلزون و تجاوز جنسی عاقبت نسخه جادوگر
 • سوپ پیاز بهاری به سبک فرانسوی را بچشید
 • فشارخون همراه با چه علائم و نشانه هایی می باشد.
 • لاغری فوری و بدون بازگشت با کمک تخم کتان
 • با تمرینات ورزشی بوسو چربی های اضافی بدن تان را بسوزانید
 • مدلهای علمی و کاربردی درمان خود زشت پنداری
 • کینوا چاق میکند یا لاغر؟
 • باغ قلهک داخل حصارهای سفارت!
 • طرز تهیه ی آش انار
 • برنامه رژیم چاقی برای افراد لاغر
 • نسخه نویسی خودسرانه برای مرگ
 • اظهارنامه مالیاتی را چطوری تکمیل نمائید
 • طرز تهیه غذای ترکی بادمجان شکم پر
 • ۶ عارضه جدی صبحانه نخوردن
 • شغل مورد علاقه مان را چگونه پیدا کنیم؟
 • احساس خوشبختی در گرو خاموش کردن مقایسه!
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب