ازبین بردن سنگ کلیه بوسیله امواج اولتراسوند

health1020324002045020204024021

 

ویژگی‌های دستگاه ESWL

Extracorporeal shock wave Lithotripsy2

*قابل استفاده افراد بسیار چاق و کودکان

*دقت فوق العاده برای شناسایی محل‌ ‌سنگ

*درد بسیار کمتر، بدون نیاز‌ ‌به استفاده از‌ ‌دارو های مسکن

*دارای دو سیستم تشخیص محل‌ ‌سنگ(x- Ray , Sonography )

منبع انرژی

اساس تمامی shockwave Generator ها بر مبنای اصل هندسی بیضی است. امواج شوک در نقطه کانونی اول ( یعنی ۱F که در نیمه بیضی است) درست می‌شوند و به نقطه کانونی دوم هدایت می شوند (۲F که درون بیمار است. ) ناحیه کانونی قسمتی از ۲F است که موج شوک متمرکزشده است. سه روش ایجاد موج شوک الکتروهیدرولیک ، پیزو الکتریک و انرژی الکترومغنا طیسی وجود دارد.

انرژی الکتروهیدرولیک

این روش متداول‌ترین روش به کار گرفته شده برای ایجاد امواج شوک است. دشارژ الکتریکی یک جریان High Voltage در عرض الکترودی به نام الکترود Spark-gap که در یک ظرف محتوی آب واقع شده اتفاق می افتد. این دشارژ یک موج شوک به شکل پالس های فشار تولید می کند و بخشی از دستگاه به نام ( ellipsoidبیضی) امواج شوک را فوکوس (متمرکز) می‌کند تا سنگ‌ها پودر شوند.

انرژی پیزوالکتریک

بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تا پیزو کریستال یا سرامیک کریستال در ظرف محتوی آب قرار می‌گیرند. این کریستال‌ها با پالس‌های الکتریکی پر انرژی تحریک می‌شوند. این کار سبب لرزه یا انبساط کریستال ها می‌شود که سبب ایجاد امواج شوکی می‌شود که می‌توانند در آب انتشار پیدا کنند.

انرژی الکترومغنا طیس

یک جریان الکتریکی به یک کویل الکترومغنا طیسی که روی یک سیلندر پر از آب نصب شده اعمال می‌شود. میدان مغناطیسی سبب می‌شود که پوسته فلزی مجاور توسط کویل ریپل کند و حرکت سریع پوسته باعث می شود که یک موج شوک شکل دار‌(shaped shockwave) ایجاد شود.

 

سیستم فوکوس

تمامی shockwave lithotripsor ها نیاز به یک سیستم کانونی به منظور متمرکز کردن و هدایت امواج شوک به سنگ(واقع در ۲) F دارند تا پودر شدن(fragmentation)‌ رخ دهد.

سیستم‌های الکتروهیدرولیک ازاصل بیضی (بخشی از دستگاه به نام )ellipse برای هدایت انرژی که از الکترود spark-gap درست شده استفاده می‌کنند.

سیستم‌های پیزو الکتریک کریستال‌هایشان را دریک ظرف نیمکره مانند‌(hemispheral dish)مرتب می‌کنند تا انرژی تولید شده به سمت یک نقطه کانونی هدایت شود.سیستم‌های الکترومغناطیسی ازیک(لنز شنوایی(acousting lens)siemens system)‌یا ازیک بازتابنده استوانه ای(cylindrical reflector) استفاده می کنندتاامواجشان رامتمرکزکنند.

 

سیستم تعیین موقعیت‌(Localization system)

از تصویر برداری برای تعیین موقعیت سنگ و قرارگیری امواج شوک روی آن‌ها استفاده استفاده می شود. فلورسکوپی in-line می‌تواند برای ایجاد تصاویر در طول درمان و بدون توقف می‌تواندگرفته شود. تنظیماتی می‌تواند صورت گیرد تا قرارگیری دقیق را تضمین کند. دو روش مورد استفاده برای تعیین موقعیت سنگ‌ها، فلوروسکوپی و اولتراسوند است. از فواید فلوروسکوپی تشخیص سنگ های کلیوی و ureteral   است و از مضرات آن تابش یونیزه و ناتوانی برای متصور ساختن سنگ‌های Radiolucent وسنگ‌های کوچک‌ Radiopaque است. استفاده از کنتراست (contrast) درون سیاهرگی در طول درمان ممکن است برای تعیین موقعیت سنگ‌ها با فلوروسکوپی مفید باشد.

تکنیک های دیگری مانند قراردادن کاتتر‌ (ureteral catheter) که قبل از رویه قرار داده می‌شود تا کنتراست بتواند به درستی به لگنچه کلیه تزریق شود اگر لازم باشد استفاده می‌شود. اگر ( stentکاتتر باریک) از نوع double-j موجود باشد   کنتراست می‌توانداز طریق کاتتر به مثانه تزریق شود. این کنتراست جذب stented renal unit می‌شود تا به متصور ساختن کمک کند.

اولتراسوند اجازه دیدن هم سنگ‌های کلیوی‌ radiolucent و هم سنگ‌های radiopaque را بدون استفاده از کنتراست می‌دهد . همچنین امکان مانیتورینگ به هنگام (real time) از رویه شکستن را می‌دهد. همچنین مزیت نداشتن تابش یونی و اکسپوژر را دارا است. سنگ‌های ureteral گاهی اوقات خیلی مشکل با سونوگرافی تعیین موقعیت می‌شوند.

مکانیسم اتصال‌(coupling mechanism)

وجود سیستم اتصال برای انتقال انرژی تولید شده (توسط ژنراتور امواج شوک) و موج فشار به سطح پوست از بین بافت به سمت سنگ‌ها لازم است. در روش‌های سنتی این کار با قرار دادن بیمار در یک حمام آب بزرگ صورت می‌گرفت (در اولین نسل ماشین: ۳ DornierHM).

در نسل دوم جدیدتر ونسل سوم lithotripsor ها که امروزه استفاده می‌شوند ، این مکانیسم سنگین طاقت فرسا به استفاده از استخرهای کوچک آب یا بالشتک‌‌های پر آب با غشای سیلیکونی تغییر یافته تا یک تماس بدون وجود هوا بین پوست بیمار انجام شود.

 

health1020324002045020204024018

 

تاریخچه رویه Eswl و تکامل تدریجی آن

۳Dornier HM اولین ماشین سنگ شکن استفاده شده درایالات متحده بود. این دستگاه به عنوان یک معیار استاندارد هنگام مقایسه دستگاه‌های جدیدتر است.ژنراتور موج شوک این دستگاه از نوع الکتروهیدرولیک است ، یعنی هنگامی‌که انرژی درellipsoid تولید شد انرژی را به سوی ۲F هدایت می‌کند. این دستگاه در اصل برای تست کردن قطعات هواپیمای   ( supersonicمافوق صوت) با امواج شوک طراحی شد.

با قرار دادن بیمار و ژنراتور در حمام آب،امواج شوک به آسانی از میان بافت عبور می‌کنند و روی سنگ فوکوس می‌شوند. تعیین موقعیت سنگ در این نوع اولیه توسط فلوروسکوپی biplanar صورت می‌گیرد.

تغییر و تحولات برای افزایش قابلیت اجرای تکنولوژی برای به حد‌اقل رساندن نیاز به بی‌حسی‌(anesthesia)در تولید ماشین‌هایی که هر دو نوع سنگ کلیوی و ureteral را درمان می‌کند منجر شد. حمام آبی که توسط۳Dornier HM   استفاده می شد توسط یک ژنراتور کوچک و یک بالشتک آب که به بیمار چسبانده می‌شود جایگزین شد . این امکان در خیلی از ساخت‌های جدید باعث پخش شدن موج شوک در بافت می‌شود.

ژنراتورهای الکترومغناطیسی اخیرا متداول‌ترین ژنراتورهای به کار گرفته شده‌اند. آن‌ها دارای نواحی کانونی کوچک‌تری نسبت به ۳Dornier HM هستند(حدود mm6 ناحیه کانونی در Dornier بیش از cm2 بود) و نیاز به بی‌حسی کمتری دارند. به علاوه ژنراتورهای شوک جدیدتر حد خطای کمتری دارند و به همین علت نیز تصویر برداری بهتر و دقیق تری برای تعیین موقعیت دارند.

پاتوفیزیولوژی

پودر شدن هنگامی اتفاق میافتد که انبساط طولی سنگ مغلوب نیروی موج شوک شود. پودر شدن یا خرد شدن           (fragmentation)‌ در اثر نیروی مستقیم، سایش یا کاویتاسیون صورت می‌گیرد.

نیروی پودر شدن مستقیم از امواج شوک استفاده می‌کند تا به سطح جلویی سنگ ضربه بزند و آن را شکاف دهد.

امواج شوک بازتابی از سنگ به سمت ژنراتور (ماده قابل انبساط) بر می‌گردند، بقیه آن از میان سنگ عبور می‌کند(ماده متراکم) و یک گرادیان فشاری ایجاد می‌کند که با سایش‌ (erosion) سنگ را خرد می‌کند.

کاویتاسیون توسط امواج شوکی که حباب های گازی در محیط مایع تولید می‌کنند ایجاد می‌شود. حباب‌ها به شکل انفجار مانند متلاشی می‌شوند، که در این حالت فورا ن‌های ریز‌ (microjets) تولید می‌کنند که سنگ‌ها را شکاف و سایش می‌دهند. این مراحل می‌توانند در سونوگرافی به هنگام‌(real time) در طول درمان به صورت خرده سنگ‌هایی با حرکت چرخشی و مایع در ناحیه کانونی ظاهر شود.

تذکرات لازم برای درمان

*همکاری کردن و فهم رویه درمان.

*افراد دارای وزن خیلی زیاد هستند مانع از قرارگیری امواج شوک روی سنگ‌ها می‌شوند زیرا فاصله بین۲&f1f ممکن است از محدوده تشخیص دستگاه خارج شود. در این بیماران ممکن است آزمایشاتی برای بررسی امکان درمان انجام شود.

*بیمارانی که ناراحتی‌های ارتوپدی یا نخاعی یا ناهنجاری‌های کلیوی دارند ممکن است در درمان با eswl دچار مشکل شوند.

*بیمارانی که دارای pacemaker قلبی هستند ممکن است به درستی درمان شوند ولی آن‌ها مراقبت و توجه مخصوص نیاز دارند. حضور یک کاردیولوژیست در این مواقع موثر است.

*بیماران دارای ناراحتی معده ای، ریوی و همچنین آن‌ها که قبلا فشار خون داشته اند ممکن است پس از درمان بیماریشان تشدید شود.

مطالعات آزمایشگاهی

در طول این رویه آزمایشاتی صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که بیمار در آن زمان عفونتی در سیستم دفع ندارد و بیماری خونی ندارد. این تدارکات خطر مشکلات احتمالی را کمتر می‌کند:

*آزمایش ادرار ‌(urine culture)‌ ،پردازش ادرار

*شمارش CBC شامل زمان پروترومبین و زمان فعالیت جزئی ترومبوپلاستین

مطالعات تصویری شامل: pyelogram داخل وریدی، سونوگرافی کلیه، CT scan بدون کنتراست

تست های دیگر: ECG از افراد بالای ۵۰ سال

درمان

چند فاکتور مربوط به سنگ شامل اندازه، تعداد، ترکیب ساخت و موقعیت ممکن است روی نتیجه eswl تاثیر گذار باشد:

اندازه: سنگ‌های بزرگتر از cm2 نباید با eswl درمان شوند.

ترکیب ساختاری سنگ : سنگ کلیه تشکیل شده از calcium oxalate dehydrate ، ( mangnesum ammonium phosphateمنیزیم آمونیوم فسفات) و اسید اوریک. سنگ اسید اوریکی برای تشخیص موقعیت و درست قرار گرفتن موج شوک نیاز به اولتراسوند و فلوروسکوپی با کنتراست دارند. سنگ‌های calcium oxalate monohydrate وفرم‌های سنگ‌های کلسیم فسفات (brushite) برای خرد شدن توسط eswl مشکل ترند. سنگ‌های مثانه اغلب در مقابل eswl مقاوم هستند.

موقعیت سنگ: در مورد سنگ‌های ureteric ، سنگ‌های واقع شده در قسمت فوقانی و تحتانی ureter به طور موفق تر نسبت به سنگ‌های وسط آن توسط eswl درمان می‌شوند.

پس از درمان

پس از درمان اکثر بیماران در یک دوره کوتاه دچار ادرار های خونی هنگام دفع سنگ‌های پودر شده می‌شوند. تب یک نشانه غیر متداول بعد از درمان است که ممکن است در اثر انسداد کامل ureter باشد. کلمه ( steinstrassخیابان سنگی)که توسط پدید آورندگان آلمانی eswl استفاده می‌شود مربوط به گروه خرده سنگ‌های به هم فشرده در قسمت ureter است.

کوفتگی و ناراحتی خفیف در کمر یا ناحیه شکمی در اثر امواج شوک ممکن است ایجاد شود. برای کاهش مشکلات پزشکان توصیه می‌کنند که بیماران از مصرف آسپرین و دیگر داروها چند هفته قبل از درمان خودداری کنند.چون ممکن است باعث لختگی خون شوند. همچنین پس از درمان نوشیدن حداقل ۸ لیوان مایعات لازم است. در بعضی موارد پزشک یک لوله کوچک به نام stent از میان مثانه به ureter می‌برد تا به عبور خرده سنگ‌ها کمک کند.

گاهی اوقات سنگ با یک درمان نمی‌شکند و به درمان اضافی نظیر Endourology,Endoscopic Lithotripsy,ureteroscopy,cystoscopy نیاز است.

Eswl قادر به شکستن بعضی از سنگ‌های سخت و بزرگ و همچنین سنگ‌های مثانه و بعضی از سنگ‌های ureter نیست ، این بیماران ناچارند از روش‌های درمان اندوسکوپیک برای خرد کردن و انتقال سنگ‌ها استفاده کنند. لازم به ذکر است که استفاده از ابزار اندوسکوپیک نیاز به بی‌حسی (anesthesia)بیشتر نسبت به eswl دارد.

مفهوم cystoscopy

قرار دادن یک scope باریک (narrow scope)‌ به درون مثانه جهت آزمایشاتی برای دیدن و دسترسی به دهانه . ureteral برای این کار اغلب قبل از eswl از یک stent استفاده می‌کنند تا در ureter قرار گیرد. استنت یک کاتتر باریک نرم است که عبور اجزای سنگ را تسهیل می‌بخشد.

مفهوم ureteroscopy

قرار دادن یک اسکوپ باریک و بلند از طریق مثانه به درون . ureter در لحظه‌ای که سنگ در ureter دیده شد درمان‌های متفاوت ایجاد می‌شود :

* برگرداندن سنگ به آهستگی در‌ ‌کلیه برای درمان با eswl

* شکستن سنگ به قطعات کوچک با استفاده از لیزر ، الکتروهیدرولیک ، یا پروب مولد انرژی بادی(هوای فشرده:)pneumatic energy

*به دست آوردن سنگ و انتقال سنگ با لوازم مخصوص طراحی شده

تصویر زیر نمونه ای از شکستن سنگ کلیه به کمک یک ureterorenoscope قابل انعطاف (flexible)‌ ‌با استفاده از لیزر است.

تأثیر‌ ‌سنگ‌شکنی‌ ‌برون اندامی‌ ‌بر‌ ‌روی‌ ‌آنزیم های‌ ‌پانکراس

یکی‌ ‌از‌ ‌عوارض‌ ‌نادر‌ ESWL آسیب پانکراس‌ ‌است که‌ ‌با‌ ‌توجه‌ ‌به‌ ‌درد‌ ‌ناشی‌ ‌از‌ ‌امواج‌ ‌سنگ‌شکنی‌ ‌و‌ ‌همچنین کولیک‌ ‌ناشی‌ ‌از‌ ‌عبور‌ ‌سنگ،‌ ‌ممکن‌ ‌است‌ ‌پزشک‌ ‌معالج‌ ‌متوجه عارضه‌ ‌فوق‌ ‌نشده‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌نتیجه‌ ‌باعث‌ ‌آسیب‌ ‌جدی‌ ‌برای‌ ‌بیمار شود‌.‌

روش‌ ‌استاندارد‌ ‌آزمایشگاهی‌ ‌جهت‌ ‌تشخیص‌ ‌پانکراتیت‌ ‌حاد، اندازه گیری‌ ‌آمیلاز‌ ‌و‌ ‌لیپاز‌ ‌سرم‌ ‌است‌ . ‌آمیلاز‌ ‌سرم‌ ‌دارا‌ ‌ی حساسیت‌ ‌بیشتر‌ ‌از‌ ۹۰‌درصد ‌و‌ ‌ویژگی‌ ‌کمتر‌ ‌از‌۷۰‌ درصد ‌و‌ ‌لیپاز‌ ‌سرم‌ ‌دارای‌ ‌حساسیت ۱۰۰-۸۵   درصد و ویژگی بیشتر‌ ‌از‌ ‌۷۰ درصداست.

درصورتی که‌ ‌سطح‌ ‌سرمی‌ ‌هریک‌ ‌از‌ ‌آنزیم‌ ‌های‌ ‌آمیلاز‌ ‌و‌ ‌ لیپاز‌ ‌به‌ ‌بیش‌ ‌از‌ ‌۳‌ ‌برابر‌ ‌نرمال‌ ‌افزایش‌ ‌یابد،‌ ‌حساسیت‌ ‌و‌ ‌ویژگی آن‌ ‌به‌ ‌۱۰۰خواهد‌ ‌رسید‌ ‌.

زمان‌ ‌همپوشانی‌ ‌حداکثر‌ ‌مقدار‌ ‌آنزیم‌ ‌های‌ ‌سرمی‌ ‌فوق‌ ‌الذکر‌ ‌در پانکراتیت‌ ‌حاد‌ ‌۲۴‌ ‌ساعت‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌آسیب‌ ‌ایجاد‌ ‌شده‌ ‌است. البته‌ ‌بایستی‌ ‌توجه‌ ‌داشت‌ ‌که‌ ‌هرگونه‌ ‌افزایش‌ ‌آمیلاز‌ ‌و‌ ‌لیپاز سرم‌ ‌کمتر‌ ‌از‌ ‌سه‌ ‌برابر‌ ‌نرمال،‌ ‌ممکن‌ ‌است‌ ‌جهت‌ ‌تشخیص انکراتیت‌ ‌حاد،‌ ‌غیراختصاصی‌ ‌باشد‌ ‌ولی‌ ‌افزایش‌ ‌بیش‌ ‌از‌ ‌سه برابر‌ ‌هریک‌ ‌از‌ ‌آنزیم‌ ‌های‌ ‌مذکور‌ ‌جهت‌ ‌تشخیص‌ ‌بیماری‌ ‌قطعی است‌ ‌.

(Percutaneous Nephrostolithotomy (PCNL

Percutaneous Nephrostolithotomy3

Percutaneous Nephrostolithotomy2

Percutaneous Nephrostolithotomy

بعضی از سنگ‌ها یا تومورهای کلیه خیلی بزرگ هستند و نمی‌توانند با eswl یا uteroscopy درمان شوند ، لذا از یک روش کم تهاجمی به نام ( PCNLحذف سنگ‌ها از زیر پوست) استفاده می‌کنند. در این روش از یک سوزن و یک سیم راهنما استفاده می‌کنند تا به سنگ‌ها دسترسی پیدا کنند. سپس پزشک تعداد متعددی کاتتر از طریق guide wire وارد کلیه می‌کنند و توسط ابزار جراحی از میان کاتتر سنگ‌ها را خرد و حذف می‌کنند.

در مقایسه با تکنولوژی spark-gap تولید الکترومغناطیسی امواج شوک باعث می‌شود یک فوکوس ثابت استثنایی بدون تغییرات بین پالس های مستقل (individual)به وجود آید. همچنین این منبع الکترومغناطیسی حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری دارد ، یعنی نیاز به تعویض هیچ‌گونه الکترودی ندارد.

انرژی شوک می‌تواند به طور دقیق تنظیم و بازسازی شود ، بدون توجه به اینکه درجه انرژی بالا یا پایین انتخاب شده باشد.

در بسیاری از موارد هم سنگ کلیه بدون درد و علائم واضح است سنگ خیلی بی سر و صدا به وجود آمده و حتی می تواند بسیار هم بزرگ شود .

روش‌های درمانی

فاکتورها و مسائل مختلفی روی تصمیم گیری برای درمان تاثیر دارند ( گاهی این تصمیم‌گیری‌ها بسیار پیچیده می شود ) از جمله این فاکتورها ، اندازه سنگ و محل استقرار سنگ مهم‌ترین هستند. معمولا برای سنگ کلیه کمتر از ۸ میلیمتر درمان‌های دارویی رایج را پیشنهاد می کنند و اجازه عبور خود به خود سنگ داده می شود ( سنگ‌های کوچک‌تر از ۵ میلیمتر عمدتا خود به خود دفع می شود هر چقدر اندازه سنگ از ۵ میلیمتر بالاتر باشد احتمال دفع خود به خودی آن کمتر است .) سنگ‌های کلیه با اندازه بیشتر از ۸ میلیمتر را برای درمان‌های فعال در نظر می گیرند. البته این موضوع برای سنگ‌های کلیه است در مورد سنگ‌های حالب مسئله کمی فرق می کند (حالب لوله ای است که ادرار ساخته شده در کلیه‌ها را به مثانه منتقل می کند ) بنابراین سنگ‌های این قسمت می توانند باعث انسداد در مسیر کلیه شوند حتی در برخی موارد از مهم‌ترین اورژانس های اورولوژی هستند.

 

health1020324002045020204024019

در   ادامه   به طور مختصر به برخی درمان‌های مهم سنگ کلیه اشاره می کنیم :

روش سنگ شکنی برون اندامی

در این روش امواج ماوراء صوت را روی سنگ متمرکز می کنند که انرژی حاصله باعث خرد شدن سنگ می شود این روش به طور اتفاقی ( در حین یک سری تحقیقات نظامی ) کشف شد و تقریبا از سال ۱۹۸۰ به کار می رود معمولا سنگ‌های کمتر از ۲- ۵/ ۱ سانتیمتر را برای این روش در نظر می گیریم ؛ در موارد ذکر شده عموما اولین اقدام درمانی محسوب می شود .

روش‌های اندوسکوپیک

در این روش‌ها از طریق مجرای ادراری به سنگ می رسیم مسلما دسترسی به سنگ‌های مثانه و حالب از این طریق مقدور است و تنها در موارد به خصوص و با وسایل ویژه ای می توان به سنگ کلیه رسید در مورد بیشتر سنگ‌های حالب این روش مانند سنگ شکنی برون اندامی از روش های درمانی خط اول است گرچه کارایی آن از سنگ شکن بیشتر است و به همان اندازه نیز عوارض بیشتری دارد .

خارج کردن سنگ از طریق پوست

یکی از روش‌های جراحی است که از طریق ایجاد یک سوراخ پوستی ( در پهلو – محدوده کلیه ) وارد کلیه می شویم و با وسایل مخصوص سنگ‌ها را خرد کرده خارج می کنیم این روش از دهه ۱۹۸۰ تجربه شد و در حال حاضر برای سنگ‌های کلیه که بزرگ هستند درمان انتخابی محسوب می شود .

جراحی باز

گرچه نمونه هایی از جراحی روی کلیه ( عمدتا آبسه های کلیه ) در تاریخ پزشکی یونان باستان ذکر شده است ولی احتمالا اولین نمونه ثبت شده به سال‌های ۱۵۵۰ باز می گردد بعدها روش‌های انجام آن متنوع تر شده و پیشرفت‌های زیادی در آن حاصل شد. در هر صورت در حال حاضر جراحی باز سنگ کلیه برای موارد به خصوصی از سنگ‌های بسیار بزرگ (یا مشکلات آناتومیک همراه ) که امکان روش‌های دیگر وجود ندارد انجام می شود ( در مورد روش های لاپاراسکوپی، از نظر موارد عمل و تکنیک جراحی مانند روش جراحی باز است مگر برش پوستی که در لاپاراسکوپی به چند برش کوچک برای وارد کردن وسائل کار جراح محدود می شود .)

یک عفونت تخریب کننده کلیه بوده و از خصوصیات آن وجود گاز در داخل و اطراف کلیه است. این نوع عفونت بیشتر در دیابتی‌ها شایع است (۹۰-۸۰ درصد این بیماران دیابت دارند) و درصدی هم به دنبال انسداد سیستم ادراری ناشی از سنگ یا نکروز پاپیلاری دچار این عفونت می‌شوند. برای درمان ، این بیماران باید آنتی‌بیوتیک وریدی دریافت کنند و قند خون این افراد سریعا باید کنترل شود و در صورت وجود انسداد باید برطرف شود.

آبسه کلیوی

آبسه کلیوی زمانی ایجاد می‌شود که عامل میکروبی به همراه سلول‌های التهابی بدن فرد و چرک حاصل از آن‌ها ، تجمع پیدا کرده و توده‌ای را تشکیل می‌دهد که اطرافش پوشش خاصی دارد و این عفونت به بیرون راه ندارد. علایم آن مثل پیلونفریت حاد است و تشخیص قطعی با سی‌تی‌اسکن داده می‌شود.

استفاده از امواج اولتراسوند، برای درمان بیماری سنگ کلیه

طی تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته میزان بروز سنگ کلیه ۴/۱۳ نفر درهر هزارنفر است که این رقم بالا نشان می‌دهد کشورما درمنطقه سنگ خیز دنیا قرار دارد. تحقیقات نشانگر شیوع بالای بیماری سنگ کلیه در شهرنشینان است . همچنین این تحقیقات بیانگر این بود که این بیماری در افراد بی سواد نسبت به افراد با سواد شیوع بیشتری دارد. بی تحرکی و کار زیر سقف از عوامل مهم ایجاد سنگ کلیه است. علائم شایع این بیماری درد پهلو، سوزش و تکرر ادرار، تهوع و استفراغ است و شایع‌ترین فصل بروز آن فصل پاییز است.

روش جراحی جدید درمان سنگ کلیه که برای اولین بار در جهان انجام گرفته است ، در این روش جدید برخلاف روش‌های قدیمی بیمار دیگر لزومی ندارد روی شکم روی تخت خوابانده شود، بلکه به پشت روی تخت و بدون بیهوشی عمومی خوابانده می‌شود و با بی هوشی موضعی یک برش به اندازه یک سانت روی پهلوی بیمار داده می‌شود و با استفاده از امواج اولتراسوند سنگ‌های کلیه خارج می شود، این روش تا به حال روی ۶۰ بیمار و در بیمارستان لبافی نژاد انجام شده است

تولید موج ضربه،(Shock-wave)‌، به منظور درمان‌ ‌سنگ کلیه

یکی از متداول‌ترین روش‌های درمان‌ ‌سنگ کلیه استفاده از روش غیرتهاجمی موج ضربه است . در این روش با اعمال ولتاژ بالا‌ ‌به ترانسدیوسرهایی که بر روی یک سطح چیده شده‌اند موج ضربه‌ای تولید می‌شود. ‌ ‌می‌توان با اعمال تاخیرهای مناسب در هنگام تحریک ترانسدیوسرها را در یک نقطه از فضا‌ ‌متمرکز کرد. در این روش از آرایه‌های مسطح ، کروی و آرایه بیضی‌گون می توان استفاده کرد. به منظور مقایسه بهتر در استفاه از آر ایه بهتر در تمام آرایه‌های مسطح، کروی و بیضی‌گون، تعداد ترانسدیوسرها،‌ ‌ولتاژ تحرک آن‌ها، فاصله تا نقطه فوکوس ، فاصله بین ترانسدیوسرها و بقیه متغیرها ‌ ‌یکسان در نظر گرفته می‌شود. مشاهده می‌شود ابعاد نقطه تمرکز در آرایه بیضی‌گون نسبت به دو آرایه قبلی کم‌ ‌می‌شود و آرایه بیضی‌گون برای درمان سنگ‌های کوچک‌تر مناسب‌تر است و می‌توان فقط بر روی‌ ‌سنگ تمرکز کرده و از آسیب دیدن کلیه جلوگیری کرد. اما نسبت پیک مثبت فشار به پیک‌ ‌منفی آن در نقطه تمرکز کرده و از آسیب‌دیدن کلیه جلوگیری کرد. اما نسبت پیک مثبت فشار به پیک منفی آن در نقطه تمرکز نسبت به آرایه کروی افزایش می‌یابد. از طرفی در‌ ‌هنگام شکسته شدن سنگ ، ممکن است سنگ به دو نیم شده که این کار را مشکل می‌کند، چرا‌ ‌که باید در دو نقطه جداگانه تمرکز کرد. این هم زمان بیشتری می‌گیرد و هم آسیب بیشتری به کلیه می‌رسد. برای رفع این مشکل برای اولین بار مسئله تمرکز در چند نقطه،‌ ‌در دستگاه‌های سنگ شکن کلیه مطرح شد. در این روش می‌توان به طور هم زمان در‌ ‌چند نقطه تمرکز کرد و زمان درمان بسیار کوتاه می‌شود. در آخر نیز اثرات غیرخطی ناشی‌ ‌از موج ضربه را بررسی کرده و اثر حباب‌های تولید شده در نتیجه موج ضربه، بر روی سرعت‌ ‌موج و ضریب تضعیف را نشان داد. در این حالت مشخص می شود که اگر فرکانس کار از‌ ‌فرکانس تشدید حباب‌ها دور باشد اثرات غیرخطی تا حدود زیادی کمتر می‌شود‌.‌

ساختارسنگ شکن ESWL

در این قسمت به معرفی ساختار سه مدل دستگاه سنگ شکن ساخت سه کارخانه مختلف بین المللی پرداخته ایم که می خوانید:

۱)مدل(Stonelith (LITHOARC

LITHOARC3LITHOARC2

این سیستم ESWL محصول شرکت ترکیه‌ای PCK است. این سنگ‌شکن قابلیت چرخش ۱۸۰درجه را برای قسمت ellipsoid روی تخت درمان فراهم می‌کند که می تواند جهت نوعی از درمان به نام ESWT یا شوک ویو تراپی از بیرون بدن استفاده شود. واحد اصلی شامل یک بازوی U شکل ثابت است (برای فلوروسکوپیLithoarc .) یک حرکت موتوری برای ellipsoid در یک مسیر نیم دایره فراهم می‌کند. این خمش این قابلیت را به وجود می آورد تا محل سنگ ها با دقت بیشتر مشخص شوند.

ESWT)extracorporeal shockwave therapy )

خصوصیات دستگاه LITHOARC

LITHOARC

منبع انرژی: سیستم spark-gap الکتروهیدرولیک

تمرکز: Ellipsoidal

اتصال به بیمار: اتصال خشک، بالشتک آبی (با تثبیت فشار خودکار،غشای نرم والاستیک)

تعیین موقعیت: فلوروسکوپی یا سیستم اولتراسوند

ولتاژ اجرایی : kv 5/7   تا‌ kv24 تنظیم پذیر

فاصله کانونی: mm 130

گشادی دهانه ۲۲۰mm : ellipsoid

فشار کانونی:۰ تا۱۲۰۰ بار

گنجایش بالشتک آب: lit 5/10

گنجایش تانکر آب: lit 13

ارتفاع: mm 920

طول: mm 1070

عرض: mm 780

وزن: kg 300(با تخت درمان و U-Arm )،۲۵۰ Kg (با تخت درمان)

تخت درمان

سطح: cm 50 cm * 190

ارتفاع: cm 30

طول: قابل تنظیم بین cm 15 تا cm 20

عرض: قابل تنظیم بین cm 15 تا cm 20

وزن ماکزیمم برای بیمار:kg 160

وزن: kg 150

بازوی U شکل اشعه x

توان تیوب: kw 5 kvp DC – ۱۱۰

ژنراتور اشعه : x نیم موج یا ژنراتور فرکانس بالا (انتخابی)

نرخ توان: mA 110 Kvp – ۱۱۰ kw – ۵/۶

محدوده : Kv40 تا kv 110

محدوده mA 5/3-0 : mA

نیازهای قدرت

۲۲۰v AC/50 Hz یا ۱۱۰,   kv single phase : AC/60 Hz ولتاژ قدرت

نوسان ولتاژ: ۱۰%

v   : Grounding100یا مقاومت grounding کمتر

Electrical isolation:حفاظت ترا نسفورماتوری ، current leakage interrupt

استاندارد کیفیت: ISO9001

شرایط محیطی

دمای عملیاتی :C­ ۱۰ تا C­۳۰

رطوبت: ۳۵% تا ۸۵%

دمای غیر عملیاتی: C­۱۵ تا C­ ۴۰

فضای مورد نیاز: m 4 m * 3

۲) مدل PTER3LITHO

تمام مدل های pter3Litho شامل کنترل موتوری تخت درمان در جهت عمودی و جهات متقاطع است. تخت درمان قابلیت عبور اشعه x را فراهم می‌کند که به رویه های رادیولوژیک کمک می‌کند.

این مدل استاندارد شامل یک U-arm اشعه x با قابلیت حرکات موتوری و مایل(با کنترل دستی) است. فایده اصلی آن این است که برخلاف سیستم‌های قبلی نقطه کانونی دوم‌(۲)F نیاز به کنترل کردن در طول مراحل درمان ندارد ، که این کار باعث صرفه جویی در وقت اپراتور می‌شود . سیستم همچنین می‌تواند با یک بازویC شکل همراه شود که جای U-arm را تغییر دهد.خصوصیات آن‌شامل   ابعاد و… مانند مدل قبلی است.

پانل کنترل PTER3LITHO

health10203240020450202040240012

 

این دستگاه سه بخش اصلی دارد:
۱) قسمت ( eswlسمت راست پانل) شامل:

*صفحه‌ Alphanumeric LCD

* Ellipsoid: fill/Drain

*Shock counter: set/clear

*قدرت شوک(تنظیم پذیر)

*کنترل فرکانس(تنظیم پذیر)

*انتخاب شوک‌های تکی، دوتایی یا سه تایی

*Start/stop

*حرکات قوسی ‌(arc movements): اختیاری

۲)قسمت میز درمان (وسط پانل):

تنظیم عمودی، تنظیم طولی، تنظیم متقاطع

۳)قسمت ( x-rayسمت چپ پانل) شامل:

*صفحه LED دار( مشخص کننده: Kv ،mA ،دقایق استفاده)

*دکمه های آیکون دار کنترل KV,mA,timer

*حرکت مورب موتوری ( با کنترل دستی)

*انتخاب دستی و خودکار mode

*دکمه های کنترل تصویر(ایجاد نمای نرمال،‌ ‌ flip افقی،flip عمودی)

*نمایش دهنده های خطر سیستم (system warning indicator)

۳) مدل MODULITH SLX-MX

MODULITH SLX-MX

MODULITH SLX-MX2

MODULITH SLX-MX3

این سیستم محصول شرکت سوییسی STORZ است. علاوه بر اینکه برای درمان سنگ‌های سیستم دفع بدن مفید است ، می‌تواند برای مواردی مانند درمان سنگ صفرا و همچنین موارد ارتوپدیک مانند shoulder calcification وpseudartrhosis استفاده شود.

ژنراتور امواج شوک در این دستگاه از نوع الکترومغناطیسی است که mm 165 عمق و mm 300 عرض دهانه دارد که این دهانه بزرگ نیاز به بی‌حسی‌(anesthesia)‌ را حداقل می‌کند.

ابعاد بزرگ ژنراتور استوانه ای موج شوک الکترومغناطیسی یعنی قطر و عمق زیاد آن تضمین می‌کند که امواج شوک روی ناحیه بزرگی از بیمار رسیده است. این امکان درد را کاهش می‌دهد و نیاز به بی‌حسی را کمتر می‌کند ، به علاوه این اندازه بزرگ اجازه فوکوس انرژی را به طور دقیق می‌دهد. لازم به ذکر است که بافت‌ها یا ارگان‌های مجاور در معرض سطح (level)کمی از انرژی قرار می‌گیرند و دردی در آن‌ها ایجاد نمی‌شود. همچنین عمق زیاد آن اجازه می‌دهد که حتی بیماران چاق درمان شوند.

منبع

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • ورزش کبدی یا زو،تعریف آن و قوانین بازی در کبدی
 • سیاست های شوهرداری و همسرداری لازم برای هرخانم
 • افزایش طول عمر با نشستن کمتر از سه ساعت در روز
 • دمنوش های مخصوص درمان آسم
 • آیا دندان های فاصله دار ارتباطی با ژنتیک افراد دارند؟
 • مواد غذایی درمان کننده ریزش مو و ناخن های شکننده خانم ها
 • زیباترین آبشارهای ایران در استان‌های جنوبی
 • طرز تهیه ی چای ماسالای هندی
 • بوییدن گل توسط زنان ممنوع!
 • سلاح کشتار جمعی در تهران؛خانه ها!
 • جذاب ترین ترکیب رنگ لباس پاییزی
 • طرز تهیه ی نودل اسفناج
 • منشاء درد و ناراحتی روانی انسان چیست؟
 • چطوری میتوانید بعد از کاهش وزن، آنرا ثابت نگهدارید.
 • ارتباط با فرزند ، پلی که باید بسازید.
 • طرز تهیه ی کروکت فرانسوی
 • زنان باردار و نوزادان در خطر ویروس زیکا
 • چند ترفندبرای پیاده روی بیشتر در طول روز
 • روش تهیه شکلات مارسیپانی خوشمزه
 • شیوه های کنترل شدید و سخت گیرانه وزن-بخش سوم
 • بهترین و بدترین زمان شام خوردن
 • رژیم های لاغری خلق و خو یا لاغری بدن؟!
 • برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا
 • کارنامه فساد،رفاه و فقر در کشورهای جهان
 • زیبایی با ماسک های لب کلاژنی
 • خواص اناردربهبود بیماریهای مختلف
 • اس ام اس طنز و جالب خانه تکانی عید نوروز
 • میمون های ماکاک آیا راز اوتیسم را فاش می سازند؟
 • حقیقت تلخی بنام تعلل ورزی یا کار امروز را به فردا گذاشتن(۱۱)
 • روابط زناشویی چه تاثیری برچاقی پس از ازدواج دارد؟
 • محبوبترین ها
 • چهل و پنج عامل چاقی و اضافه وزن(بخش دوم)
 • تغییرات حیرت آور ژنتیکی بر اثر ترافیک و آلودگی
 • یک میلیون انسان تا ۱۰۰ سال آینده ساکن مریخ می‌شوند!
 • سرما خوردگی در فصل پائیز را با رعایت این نکات کنترل کنید
 • نکات آشپزی را از استاتید سرآشپزی جهان بیاموزید!
 • یک مانع مهم در مسیر درمان «اختلال خود زشت پنداری»(۹)
 • سطح کلسترول بد را در مدت ۱۰ ثانیه کاهش بدهید!
 • طرزتهیه نرگسی مخلوط و نرگسی اسفناج
 • ورزش را بعد ازگذشت ۶ هفته از بارداری شروع کنید!
 • اختلال دو قطبی و روش های شناخت و بهبود آن-بخش نخست
 • ۵عادت عجیب غذاخوری در جهان!
 • تاثیر حالت روحی بر حرکات ورزشی
 • بیوگرافی مجتبی میرزاجانپور والیبالیست ملی پوش کشورمان
 • میزان کالری مورد نیاز بدن برای کاهش وزن
 • آب سبزه گندم خون را تصفیه و پوست را بازسازی می‌کند
 • معرفی رشته ی جودو
 • تحمل عواطف منفی و ناملایمات-بخش دوم
 • راهکارهایی برای مبارزه با بوی بد دهان
 • طرز تهیه ی چیکن استریپس
 • نکاتی برای خرید و استفاده از تردمیل و دوچرخه
 • زمینه های فکری و فلسفی لاغری دائمی
 • چهارقدم از استرس تا موفقیت
 • برس های آرایشی با کاربردهای مختلف
 • زردچوبه با اثرات مهم
 • راهکارهایی برای شما که مستعد ابتلا به هموروئید (بواسیر) هستید
 • کنترل عوامل استرس زا در جریان اختلال دو قطبی!(۱۹)
 • روش صحیح و غلط انجام چند حرکت ورزشی
 • کاریکاتورهای آموزنده و زیبا از آقای جواد علیزاده
 • چاقو و ساطور و استفاده هنرمندانه از آن در آشپزی
 • طرز تهیه ی سالاد انار و مرغ
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب