ارتباط با فرزند ، پلی که باید بسازید.

ارتباط با فرزند ، پلی که باید بسازید تا بتوانید آینده آنها را بسازید.
آینده نه فقط اجتماعی بلکه آینده عاطفی و اخلاقی شان را.
عدم آموزش و آگاهی والدین به اهمیت ارتباط با فرزند، خطر مهمی برای روابط آنهاست.
خیلی از ما لحظاتی با فرزندمان داشته ایم که وقتی به آن ها فکر می کنیم
قند توی دلمان آب می شود. ارتباط با فرزند برای والدین یک امر ضروری است.
وقتی که رابطه ما قوی باشد، شیرین هم خواهدبود و همانقدر که به او اهمیت می دهیم
همانقدر هم دریافت می کنیم. این چیزی است که ایثارهای والدین را ارزشمند می کند.
برای اینکه بتوانید ارتباط قوی تری با کودکتان برقرار کنید،
این ده قدم را با ما همراه باشید تا بتوانید یک عمر پا به پای فرزندانتان پیش بروید.
ارتباط تنها دلیلی است که تمایل کودک ما را به پیروی از قوانین ما بیشتر می کند.
بچه هایی که احساس ارتباطی قوی با پدر و مادر دارند دوست دارند با آن ها همکاری کنند.
آن ها همچنان مانند کودکان رفتار می کنند به این معنا که گاهی غرق در احساسات خود هستند.
اما وقتی که به ما اعتماد می کنند که درکشان کنیم و طرفشان باشیم.

ارتباط با فرزند  را محققان به ما یادآوری کرده اند که

برای نگه داشتن هر رابطه سالمی در برابر یک فعل و انفعال منفی،
به پنج فعل و انفعال مثبت نیاز داریم و
تا وقتی زمان زیادی را برای راهنمایی یا تصحیح، یادآوری، نقد، سرزنش، غرزدن
و فریاد کشیدن صرف می کنیم، بسیار مهم است که به همان اندازه،
پنج برابر زمان روی ارتباط مثبت فکر کنیم.
اما روزهایی هست که فقط می توانیم نیازهای اساسی فرزندمان را فراهم کنیم.
بعضی روزها غذا دادن به آن ها، حمام کردنشان،
تشویق آن ها و بردنشان برای خواب در ساعتی مناسب و دوباره تکرار کردن
همه آن ها در روز بعد عینا همان عمل قهرمانانه است.
این نوع فرزندپروری یکی از سخت ترین کارهای روی زمین است
و تنها راه حفظ پیوند قوی با فرزندمان و ساختن عادات روزانه ارتباط است.
در این جا ۱۰ روش ذکر می کنیم که وقت چندانی از شما نمی گیرد
اما ارتباط را محکم می کند و همین طور می تواند زندگی شما را تغییر دهد.

۱۲ آغوش هدف هر روز

به گفته روانشناسان ما روزانه به چهار آغوش برای بقا نیاز داریم.
ما همچنین برای حمایت هشت آغوش و برای رشد ۱۲ آغوش در روز نیاز داریم.
اولین کار صبح و آخرین کار شب؛ در برگرفتن فرزندانتان برای لحظاتی است.
وقتی که خداحافظی می کنید او را در آغوش بگیرید و زمانی که دوباره او را می بینید این کار را بکنید،
کاری که اغلب در طول روز هم باید آن را انجام دهید.
بر سرش دست بکشید و به آرامی روی شانه اش بزنید.
به چشمانش نگاه کنید و لبخند بزنید. این کار نوع دیگری از ارتباط است.
اگر فرزند نوجوان شما این کارها را دوست نداشت باید درک کنید
که با بچه های بزرگتر در ارتباط آسان گیر باشید. با او بنشینید و یک نوشیدنی خنک بخورید
و وقتی صحبت می کنید به آرامی پاهایش را نوازش کنید.
(این کار راهی برای شنیدن این است که امروز چه اتفاقی در زندگی اش افتاده.
بعد اگر به آن اولویت دهید بارها می توانید خوشحالی را تجربه کنید)

خوشامدگویی به احساس

کودک شما نیاز به ابراز احساسات دارد. چیزی که رفتار او را هدایت می کند.
این فرصتی برای فرزند شما است که پریشانی های درونی را التیام دهید و به شما نزدیک تر شود.
بنابراین همه شفقت خود را جمع کنید و اجازه ندهید که خشم  بر شما سلطه یابد.
اشک ها و ترس هایی را که همیشه پشت عصبانیت پنهان هستند بپذیرید.
به خاطر داشته باشید که او آن قدر به شما اعتماد دارد که پیش شما گریه می کند.
با روش خودتان آرام اش کنید. احساسات او را درک کنید و بگویید
که دردش را می فهمید. بعد از آن، او احساس آرامش و نزدیکی بیشتری با شما خواهدداشت.
برای ارتباط با فرزند : حضور داشته باش
بیشتر زوج ها تقریبا نیمی از زندگی را کنار هم حضور دارند.
اما کودک شما قبل از ترک خانه فقط حدود ۹۰۰ هفته از کودکی را با شما خواهدبود.
قبل از این که بفهمید او خواهدرفت.
این کار را به عنوان یک تمرین انجام بده:
وقتی که با کودکتان تعامل دارد، ۱۰۰ درصد در همین جا و همین حالا حضور داشته باش،
بگذار هیچ چیز دیگری نباشد. شما نمی توانید همیشه این کار را انجام دهید.
اما اگر در روز چند بار این کار را بکنید به حالت حضور بیشتر تغییر وضعیت داده اید.
این کار لحظاتی را با فرزندتان خلق می کند که در آینده،
هر وقت به یادش می افتید قند توی دلتان آب می شود.

خاموش کردن وسایل مزاحم

کودک همه عمرش به خاطر خواهدآورد که آن قدر برای والدینش مهم بوده
که آن ها تلفن را خاموش کرده اند و به حرف او گوش سپرده اند.
حتی خاموش کردن موسیقی در ماشین هم می تواند دعوتی برای ارتباط باشد،
زیرا کمبود ارتباط چشمی در ماشین باعث کم شدن فشار می شود
و بچه ها تمایل بیشتری برای حرف زدن خواهندداشت.

بازی

قاه قاه خندیدن و بازی پرسر و صدا می تواند با تحریک اندروفین و اکسی توسین
در هر دوی شما حافظ ارتباط تان باشد.
تبدیل قاه قاه خندیدن به یک عادت روزانه به کودک شما کمک می کند
که به اضطراب ها و ناراحتی ها و از سوی دیگر احساس عدم ارتباط بخندد
و واکنش بیشتری نسبت به آن داشته باشد.
بازی کردن به بچه ها کمک می کند که بخواهند مشارکت کنند.
از جملات زیر کدام یک به نظر شما بهتر جواب می دهد؟
بیا همین الان صبحانه ات را بخور! وقت صبحانه است،
ببین آب پرتقال و نیمرو برات درست کردم!

برای ارتباط با فرزند : وقت بگذار

هر کاری که لازم است انجام بده تا روزانه ۱۵ دقیقه- به صورت جداگانه-
با هر فرزندت وقت بگذرانی. در این مقطع، یک در میان حرف بزنید
شما بگویید چه می خواهید او انجام دهد و فرزندتان هم بگوید که چه می خواهد.
در این روزها فقط عشق خالص به او بده و بگذار ذهنش
به این موضوع معطوف شود. به جای پافشاری بر زمانبندی فعالیت ها،
سعی کنید که فعالیت فیزیکی یا بازی انتخاب شده، باعث خنده و شادی او شود.

گوش کنید و همدردی نشان دهید

ارتباط با گوش کردن شروع می شود. وقتی که لازم است زبانت را گاز بگیر،
به جایش بگو، وای! واقعا… می فهمم!… چطور بود؟… بیشتر درباره اش بهم بگو…
عادت دیدن چیزها از چشم انداز فرزندتان به او اطمینان می دهد
که شما با احترام برخورد کرده اید و دنبال راه حلی هستید که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
این موضوع به شما کمک می کند که دلایل رفتارش را- که باعث عصبانیت شما شده- بفهمید.
و همین موضوع به شما کمک می کند که احساسات خود را وقتی
که تحت فشار هستید و خود را در وضعیت «جنگ یا گریز» می یابید تعدیل کنید
چرا که به نظر نمی رسد که کودک شما دشمن تان باشد.
لطفا بخوایند

قبل از گذار ارتباط بگیر

بچه ها به دشواری از یک دوره گذار به مرحله بعدی می روند.
اگر به چشمان آن ها نگاه کنید، اسمشان را صدا بزنید و با او ارتباط بگیرید
و بعد بخندید، مطمئن باشید که او برای مدیریت خودش یک منبع
درونی از میان تغییر و تحول پیدا خواهدکرد.
 

آغوش گرفتن هنگام خواب

ساعت خواب فرزندتان را کمی جلو بیندازید تا او را در تاریکی به آغوش بکشید.
آن لحظات امن معاشرت و ارتباط، هر چیزی را که کودک شما در حال حاضر با آن درگیر است
مثل اتفاقی که در مدرسه افتاده، یک برخورد نامناسب که
صبح با او کرده اید یا نگرانی برای گردش علمی فردایش از بین خواهدبرد.
آیا مجبورید که مشکل او را همان لحظه حل کنید؟
نه. فقط گوش کنید. احساس او را درک کنید. به او اطمینان دهید
که نگرانی او را می فهمید و فردا آن را حل خواهید کرد. روز بعد یادتان نرود که پیگیری اش کنید.
شگفت زده می شوید وقتی می بینید که ارتباط شما با فرزندتان چقدر عمیق شده است.
این عادت را حتی وقتی که فرزندتان بزرگ تر می شود ترک نکنید.
آخر شب ها تنها زمانی است که آن ها درددل می کنند.

سرعتت را کم کن

شما نباید فقط عجله داشته باشید که فرزندتان طبق برنامه رفتار کند.
می توانید قبل از خواب دقایقی را با او بگذرانید.
هر فعل و انفعالی در طول یک روز فرصتی برای ارتباط است.
سرعت را کم کن و لحظاتی را با فرزندت به اشتراک بگذار:
اجازه بده قبل از این که توت فرنگی ها را داخل مخلوط کن بریزید آن را بو بکشد.
وقتی به او کمک می کنی دستانش را بشوید،
دستان خودت را هم با او زیر آب بگذارد و خنکی آب را با او سهیم شو.
موهایش را بو بکش. به خنده هایش گوش بده. به چشمانش نگاه کن
و دوست داشتن عمیقت را با او قسمت کن. در شکوه لحظه کنونی با او ارتباط داشته باش.
این تنها راهی است که می توانیم ارتباط داشته باشیم
(برای بیشتر والدین، تحمل توانایی انجام بازی مشابه یک راز است.)
نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • تست نوموفوبیا یا ترس از زندگی بدون تلفن همراه
 • ورزش دوای ۹۰ درصد بیماری ها و طولانی کننده عمر میباشد
 • تبریز با خانه قدیمی و تاریخی
 • درد پهلو هنگام دویدن به چه علت بوجود می آید؟
 • شیوه هایا استراتژیهای معالجه اضطراب اجتماعی-بخش پنجم
 • سلولیت یا چاقی موضعی را چطور درمان کنیم؟
 • تداخل غذا و دارو یا تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها
 • برای پیشرفت کشور: باید زنان توانمند پرورش بدهیم،نه مردان گردن کلفت!
 • روش دم کردن زعفران
 • گام های معالجه افسردگی : مدیتیش و روشنایی(۲۲)
 • دوچرخه سواری درمانی برای این بیماری!
 • توصیه های مهم برای زنان ورزشکار بالای 40 سال
 • جامعه ما مغلوب رسانه ای به نام اینترنت شده است
 • سه دستور ساده برای تغذیه و لاغری
 • اشتباه نکنید،ورزش باعث کاهش اشتها می شود نه افزایش آن!
 • کشف یک اندام جدید در بدن!
 • چگونگی تازه ماندن میوه ها
 • ورزش های مناسب و نامناسب برای آرتروز
 • تلگرام هنوز در ابتدای راه است
 • ایا واقعاً مردان زنان چاق را دوست دارند؟!!!
 • شایع ترین علت درد قفسه سینه، بدلیل بیماری مری است
 • روش هایی مهم برای ترک شیر مادر!
 • الگوهای ذهنی که شما را به ظاهر و اندامتان،مشغول ساخته اند!(۹)
 • دمنوش گزنه و لیموترش برای پیشگیری از کم خونی
 • بیوگرافی پروفسور مجید سمیعی دانشمند ایرانی
 • نوشیدن آب درهنگام صبح برای دفع سموم بدن،چاقی،دیابت
 • دنیای جنسی غریب به نام دوجنسیتی
 • چرا بعد از غذا خوردن عرق می‌کنیم؟
 • اندر حکایت آتش حرص و حسد آدمی
 • خطرات عفونت دندان
 • محبوبترین ها
 • ۱۰ دقیقه پیاده روی کن به اندازه یک ساعت کالری بسوزان!
 • بیوگرافی آلکس فرگوسن و افتخارات او
 • کتاب رمز موفقیت اثر دیل کارنگی
 • کاربردهای مختلف پودر قهوه در منزل
 • وسایل منزل پر از میکروب را بشناسید
 • وسایل زندگی نوزاد در شش هفته اول
 • علائم،روشهای پیشگیری و درمان ناحیه واژن
 • طرز تهیه ماهی گرام ماسالا
 • اهمیت رعایت بهداشت جنسی در مسافرت
 • دندان پزشک زیبایی و 17 روش زیبا سازی دندان و لثه
 • کفش های مد روز بهاری و تابستانی برای آقایان
 • روز جهانی چپ‌دست‌ها و خرافات
 • الگوهای ذهنی که شما را به ظاهر و اندامتان،مشغول ساخته اند!(۹)
 • چای یا دمنوش گل سرخ با خواص بی نظیر
 • نقد کتاب«در خدمت و خیانت روشن فکران»
 • دو نوع سوپ خوشمزه ایتالیایی
 • کراکت برنج با مغز میگو مناسب برای بچه مدرسه ای ها
 • زندگینامه استاد محمود فرشچیان+آثار
 • دانلود کتاب:«گاو بنفش همسر خود باشید»
 • آموزش تمرینات مقاوم سازی و افزایش قدرت بدنی در منزل
 • کباب شیرماهی
 • تثبیت وزن چگونه است و از بازگشت آن چطوری جلوگیری نمائیم؟
 • طرز تهیه آش کلم برگ از غذاهای تبریز
 • طرز تهیه ی گوزلمه سیب زمینی،غذای ترک
 • تنش جسمی در هنگام ارتباط غیر جسورانه(۱۵)
 • برنامه شماره ۶۹۰ گنج حضور
 • پروتئین بخورید،وزن خود را کم کنید
 • دستگاههای سنگ شکن کلیه و تاثیر آن در درمان بیماریها(بخش اول)
 • رژیم گیاه خواری
 • زالو درمانی در چه بیماریهایی مورد استفاده قرار میگیرد
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب