ابوالقاسم فردوسی از کودکی تا سرودن شاهنامه

bio852684375823746572360002
بر پایهٔ دیدگاه بیشتر پژوهشگران امروزی، فردوسی در سال ۳۲۹ هجری قمری برابر با ۳۱۹ خورشیدی (۹۴۰ میلادی) در روستای پاژ در شهرستان توس در خراسان دیده به جهان گشود. نام او همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده‌است. نام کوچک او را در بن‌مایه‌های کهن‌تر «حسن» نیز نوشته‌اند. پدرش از دهقانان طوس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت. وی از همان زمان که به کسب علم و دانش می پرداخت، به خواندن داستان هم علاقه مند شد . 

چنان که می دانیم “دهقانان” یک طبقه از مالکان بودند که در دوره ی ساسانیان (و چهار پنج قرن اول از عهد اسلامی) در ایران زندگی می کردند و یکی از طبقات اجتماعی فاصل میان طبقه کشاورزان و اشراف درجه اول را تشکیل می دادند و صاحب نوعی “اشرافیت ارضی” بودند.

 

زندگانی آنان در کاخهایی که در اراضی خود داشتند می گذشت. آنها به وسیله ی “روستاییان” از آن اراضی بهره برداری می نمودند و در جمع آوری مالیات اراضی با دولت ساسانی و سپس در عهد اسلام با دولت اسلام همکاری داشتند و حدودا تا زمان حمله مغول به تدریج بر اثر فتنه ها و آشوبها و تضییقات گوناگون از بین رفتند.

 

همانطور که در زندگی نامه فردوسی آمده است، آغاز زندگی وی هم‌ زمان با گونه‌ای جنبش نوزایش در میان ایرانیان بود که از سدهٔ سوم هجری آغاز شده و دنباله و اوج آن به سدهٔ چهارم رسید و گرانیگاه آن خراسان و سرزمین‌های فرارود بود.

 

در درازنای همین دو سده شمار چشمگیری از سرایندگان و نویسندگان پدید آمدند و با آفرینش ادبی خود زبان پارسی دری را که توانسته بود در برابر زبان عربی پایدار بماند، توانی روزافزون بخشیدند و به صورت زبان ادبی و فرهنگی درآوردند. فردوسی از همان روزگار کودکی بینندهٔ کوشش‌های مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود و خود نیز در چنان زمانه و زمینه‌ای پا به پای بالندگی جسمی به فرهیختگی رسید و رهرو  سخت‌گام همان راه شد.

 

زندگی نامه فردوسی- دوران کودکی و نوجوانی
درباره دوران کودکی و جوانی فردوسی نه خود شاعر سخنی گفته و نه در بن‌مایه‌های کهن جز افسانه و خیال‌بافی چیزی به چشم می‌خورد. با این حال از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی – فرهنگی شاهنامه، می‌توان دریافت که او در دوران پرورش و بالندگی خویش از راه مطالعه و ژرف‌نگری در سروده‌ها و نوشتارهای پیشینیان خویش سرمایهٔ کلانی اندوخته که بعدها دست‌ مایهٔ او در سرایش شاهنامه شده‌ است. هم‌چنین از شاهنامه و زندگی نامه فردوسی این گونه برداشت کرده‌اند که فردوسی با زبان عربی و دیوان‌های شاعران عرب و نیز با زبان پهلوی آشنا بوده‌است.

 

بیوگرافی فردوسی,زندگی نامه فردوسی،شاهنامه

بیوگرافی و زندگی نامه فردوسی سراینده کتاب شاهنامه

 

 

سروده‌های فردوسی

کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پایهٔ شاهنامه ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می‌دانند اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی می‌توان چنین برداشت کرد که وی در جوانی نیز به سرایندگی می‌پرداخته‌ است و چه بسا سرودن داستان های شاهنامه را در همان زمان و بر پایهٔ داستان‌های کهنی که در داستان‌های گفتاری مردم جای داشته‌اند، آغاز کرده‌است. از میان داستان های شاهنامه که گمان می‌رود در زمان جوانی وی گفته شده باشد می‌توان داستانهای بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکوان دیو و داستان سیاوش را نام برد.

 

فردوسی پس از آگاهی یافتن از مرگ دقیقی توسی و نیمه‌کاره ماندن گشتاسب‌نامه سرودهٔ او (که به زمانهٔ زرتشت می‌پردازد)، به نگاشته شدن شاهنامه ابومنصوری که به نثر بوده و بن‌مایهٔ دقیقی توسی در سرودن گشتاسب‌نامه بوده‌است پی برد و به دنبال آن به بخارا، پایتخت سامانیان («تختِ شاهِ جهان») رفت تا آن را بیابد و بازمانده آن را به شعر در آورد. فردوسی در این سفر «شاهنامهٔ ابومنصوری» را نیافت اما در بازگشت به توس، امیرک منصور، که از دوستان فردوسی بوده‌است و «شاهنامه ابومنصوری» به دستور پدرش ابومنصور محمد بن عبدالرزاق یکپارچه و نوشته شده بود، نسخه‌ای از آن را در اختیار فردوسی نهاد.

 

زندگی نامه فردوسی-سُرایش شاهنامه

شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی سرودن شاهنامه را بر پایهٔ نوشتار ابومنصوری در حدود سال۳۷۰ هجری قمری آغاز کرد و سر انجام آن را در تاریخ ۲۵ سپندارمذ سال ۳۸۴ هجری قمری (برابر با ۳۷۲ خورشیدی) با این بیت‌ها به انجام رساند:

 

سر آمد کنون قصهٔ یزدگرد                             به ماه سفندارمذ روز ارد

ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار            به نام جهان داور کردگار

 

این ویرایش نخستین شاهنامه بود و فردوسی نزدیک به بیست سال دیگر در تکمیل و تهذیب آن کوشید. این سال‌ها هم‌زمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. فردوسی در سال ۳۹۴ هجری قمری (برابر با ۳۸۲ خورشیدی) در سن شصت و پنج سالگی بر آن شد که شاهنامه را به سلطان محمود اهدا کند، و از این رو دست به کار تدوین ویرایش تازه‌ای از شاهنامه شد. فردوسی در ویرایش دوم، بخش‌های مربوط به پادشاهی ساسانیان را تکمیل کرد. پایان ویرایش دوم شاهنامه در سال ۴۰۰ هجری قمری در هفتاد و یک سالگی فردوسی بوده‌است:

 

چو سال اندر آمد به هفتاد و یک               همی زیر بیت اندر آرم فلک
ز هجرت شده پنج هشتاد بار                  به نام جهان داور کردگار

 

فردوسی شاهنامه را در شش یا هفت دفتر به دربار غزنه نزد سلطان محمود فرستاد. به گفته خود فردوسی، سلطان محمود «نکرد اندر این داستانها نگاه» و پاداشی هم برای وی نفرستاد. از این رویداد تا پایان زندگانی، فردوسی بخش‌های دیگری نیز به شاهنامه افزود که بیشتر در گله و انتقاد از محمود و تلخ‌ کامی سراینده از اوضاع زمانه بوده‌است. در روزهای پایانی زندگی فردوسی از سن خود دو بار یاد کرده، و خود را هشتاد ساله و جای دیگر هفتاد و شش ساله خوانده‌است.

 

زندگی نامه فردوسی,بیوگرافی فردوسی,آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی در شهر توس

 

 

درگذشت و آرامگاه فردوسی
محمد امین ریاحی، با درنگریستن در زندگی نامه فردوسی و گفته‌های وی از سن و ناتوانی خود، این گونه نتیجه‌ گیری کرده‌است که فردوسی می‌بایست پس از سال ۴۰۵ هجری قمری و پیش از سال ۴۱۱ هجری قمری از جهان رفته باشد.

 

پس از مرگ، واعظ طبرستان به دلیل شیعه بودن فردوسی از به خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانان جلوگیری کرد و به ناچار در باغ خود وی در توس به خاک سپرده شد. آرامگاه فردوسی بین سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳ به دستور رضا شاه بازسازی شد.

 

مذهب فردوسی
بر اساس ابیاتی در خود شاهنامه و همچنین با مطالعه زندگی نامه فردوسی و منابع اولیه‌ای چون آثار نظامی عروضی و نصیرالدین قزوینی، فردوسی یک مسلمان شیعه بود؛ ولی برخی از پژوهشگران اخیراً در مورد مذهب وی و شاخهٔ شیعی آن اظهار تردید کرده‌اند.

 

بزرگداشت و گرامیداشت فردوسی
در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌ است هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار میگردد.

 

منبع: wikipedia.org

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!

پربازدیدترین ها
 • درمان وجودی و یا روان‌درمانی اگزیستانسیال
 • دعای ازدواج و بخت گشایی
 • راز موفقیت نیوشا ضیغمی در مرکز زیبایی اش از زبان خود
 • زالو درمانی در چه بیماریهایی مورد استفاده قرار میگیرد
 • رنگ موهای سال ۲۰۱۷
 • فقط به قدرت برترتمکین کنید
 • خواص کلم بیشماراست مخصوصاَ ضد چاقی و زخم معده است.
 • خاصیت درمانی سیب پخته
 • کفش ورزشی مناسب
 • بیوگرافی محمد خاکپور فوتبالیست ملی پوش کشورمان
 • معالجه برای افسردگی یک فرایند طبیعی است!(۱۲)
 • آموزش کاردستی موشک،لاک پشت سنگی و پرنده
 • بیماری لثه با ۵ بیماری مزمن و خطرناک ارتباط مستقیم دارد!
 • مهمترین علل تغذیه‌ای اثرگذار بر افسردگی شما
 • برنامه شماره ۶۲۹گنج حضورتفسیر اشعار مولانا
 • مه گرفتگی مغز را چطوری بشناسیم و درمان کنیم
 • چندین صبحانه متنوع و مقوی برای کودکان
 • پرمویی زنان یا هیرسوتیسم و پاسخ پرسشهای شما
 • چرا دچارهوس غذایی کنترل ناپذیر می شوید؟
 • موارد واجب شدن نماز احتیاط
 • ماسک موز،ماسکی مفید برای پوست
 • دوستداران گوجه سبز بخوانند!
 • اگر ورزش را شروع کرده اید، برنامه ورزشی تان را قطع نکنید
 • موفقیت را بخاطر این صفات به شکست بدل نکنید
 • درمان تنگی نفس دراستفاده از مواد شوینده و پاک کننده
 • تحمل پریشانی عاطفی : استراتژی حل مسئله (۱۲)
 • جدیدترین مطالعات در زمینه ی امکان رشد مجدد مو
 • درمان یبوست با سوپ و سبوس جو دو سر
 • روشن کردن لب های تیره با روش های خانگی
 • ساندویچ های لذیذ برای کودکان بد غذا
 • محبوبترین ها
 • جوانی پوست با خوردن این پنج نوع سبزی
 • ورزش کبدی یا زو،تعریف آن و قوانین بازی در کبدی
 • علل و نشانه های نارسایی تخمدان در زنان
 • تاریخچه جذاب لوطی گری در ایران
 • بعضی روغن های گیاهی باعث آلزایمر و سرطان هستند
 • بهترین های برندهای کتانی و اسنیکر درجهان
 • شکر کلسترول خون را بالا می برد،نه چربی!
 • مبارزه با سرطان از طریق رژیم غذایی ممکن است
 • تاثیر بزرگی پستان ها در ابتلا به سرطان سینه
 • روش های درمانی خستگی آدرنال
 • زنان دائماً به وسیله این بیماریها تهدید می شوند
 • چند شیوه پخت مرغ برای میهمانی
 • برنامه شماره ۶۴۶ گنج حضور،بشنو این پند از حکیم غزنوی
 • درد عضلات یا میالژی Myalgia را چگونه درمان کنیم؟
 • حافظه خود را با حفظ قرآن و شش روش روانشناسی تقویت کنید
 • چند استراتژی مهم کاهش وزن
 • مکمل خوری مثل نقل و نبات،ممنوع!
 • افسردگی و چند شیوه رهایی از آن
 • روانشناسی عشق و ازدواج-بخش چهارم
 • موارد مصرف قرص ایبوپروفن (بروفن)
 • آیا میدانید بدن شما روزانه به چقدر آب نیاز دارد؟
 • کلولونوسکوپی چیست و چطوری انجام می شود؟
 • کربوهیدرات های مفید برای لاغری
 • با قاشق چایخوری به جنگ احساسات منفی بروید!
 • مواد تغذیه ای برای کاهش تری گلیسیرید بدن
 • کمبود روی (Zinc ؛ Zin) در بدن و بیماریهای مرتبط با آن
 • سیستم جنگ یا گریز در حالت اضطراب اجتماعی-بخش سوم
 • عواقب مصرف خودسرانه داروهای گیاهی
 • غذایی چینی با کلم چینی
 • چاقو و ساطور و استفاده هنرمندانه از آن در آشپزی
 • تــمامی حقوق محفوظ و مربوط به پـرتال “ زیباخو ” میباشد کپی برداری از مطالب تنها با ذکر مـــنبع مــــجاز مــیباشد.

  طراحی سایت و سئو : پاناب