بینی و بیماریهای آنرا بشناسیم

بینی و بیماریهای آنرا بشناسیم

سینوزیت: ممکن است شامل چرکی حاد و مزمن باشد: ۱-الف) سینوزیت چرکی حاد:اگر در مسیر تخلیه ترشحات سینوسها به بینی، مشکلی ایجاد شود و  مجرای سینوس ها به بینی بسته شود، باعث جمع شدن ترشحات بینی در سینوسها، شده و موجب ایجاد سینوزیت می شود علائم این بیماری شامل: احساس پربودن در بینی، سر درد و حساسیت و درد شدید در سینوس ها می باشد. درمان این بیماری شامل کاهش درد و کنترل عفونت توسط پزشک می باشد  در بعضی مواقع با قرار  ...

وزوز گوش

وزوز گوش

وزوزگوش عبارت است از شنیدن صدایی غیر طبیعی در گوش یا درک آن در مغز در غیاب صدای خارجی. صدا معمولاً به صورت زنگ می باشد. این حالت می‌تواند به صورت موقتی یا دائمی باشد. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، وزوز نوعی صدا است که در گوش و گاهی در سر حس میشود بدون اینکه این صدا منبعی خارجی داشته باشد. دو نوع وزوز داریم ، بالینی و غیر بالینی. وزوز بالینی به دو دسته تقسیم می شود. نوع ...