تاثیر درمان کننده ماساژ دست و انگشتان

تاثیر درمان کننده ماساژ دست و انگشتان

به دست های تان نگاه کنید. چه چیزی می بینید؟ "فقط یک جفت دست” ممکن است پاسخ شما این باشد اما اگر از یک متخصص رفلکسولوژی بپرسید می گوید: چند نقطه فعال می بینم که به بدن و ذهن قدرت می دهد. فشردن انگشت شست انگشت شست مسئول اضطراب و سردرد است. اگر سردرد عصبی دارید انگشت شست را ۵ دقیقه محکم بگیرید. به گفته متخصصین رفلکسولوژی این کار درد را سریع آرام می کند. فشردن انگشت اشاره این انگشت دردهای عضلانی و احساس ...