انواع سقط جنین شناخته شده

انواع سقط جنین شناخته شده

[caption id="attachment_5351" align="aligncenter" width="300"] سقط جنین،به معنی از دست رفتن جنین قبل از هفته ۲۰ بارداری است[/caption] همه خانم‌ها کم و بیش با عمل سقط جنین آشنا هستند اما شاید تعداد کمی از خانم‌ها علائم سقط را بشناسند و یا درباره شرایط آن بدانند. در صورتی که آگاهی از این عمل برای زنان باردار بسیار لازم است. چون شاید بعضی از آنها شرایط سقط را داشته باشند اما هنوز برای آن اقدام نکرده‌اند. بنابر‌این ما به سراغ دکتر سمامی، جراح و ...