برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور؛چو بگشادم نظر از شیوه تو

برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور؛چو بگشادم نظر از شیوه تو

🌓چو بگشادم نظر از شیوه تو 🌝بشد کارم چو زر از شیوه تو 🌓تویی خورشید و من چون میوه خام 🌝به هر دم پخته‌تر از شیوه تو 🌓چو زُهره می‌نوازم چنگِ عِشرت   برنامه شماره ۶۴۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۲ بهمن   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱۸۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2185, Divan e Shams چو بگشادم نظر از شیوه تو بشد کارم چو زر(۱) از شیوه تو تویی خورشید و من چون میوه خام به هر دم ...

برنامه شماره ۶۴۳ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۴۳ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

🌟آن جا روم، آن جا روم، بالا بدم بالا روم 🌺بازم رهان، بازم رهان، کاین جا به زنهار آمدم 🌟من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر 🌺آخر صدف من نیستم، من دُرِّ شَهوار آمدم 🌟یارم به بازار آمده ست، چالاک و هشیار آمده ست 🌺ور نه به بازارم چه کار؟ وی را طلبکار آمدم     برنامه شماره ۶۴۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۵ بهمن     PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۷۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ...

برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور،تفسیر غزل ۴۴۲ دیوان شمس مولانا

برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور،تفسیر غزل ۴۴۲ دیوان شمس مولانا

🌼دم مزن تا بشنوی از دم زنان 🌸آنچه نامد در زبان و در بیان  🌼دَم مَزَن تا بشنوی زان آفتاب 🌸آنچه نآمد در کتاب و در خطاب  🌼دم مزن تا دم زند بهر تو روح 🌸آشنا بگذار در کشتی نوح برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۴ دی PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۴۴۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 442, Divan e Shams بر عاشقان فَریضه(۱) بود جست و جوی دوست بر روی و سر چو سیل ...

برنامه شماره ۶۳۸ گنج،حضور تفسیر غزل شمارهٔ ۱۴۸۴ دیوان شمس مولوی

برنامه شماره ۶۳۸ گنج،حضور تفسیر غزل شمارهٔ ۱۴۸۴ دیوان شمس مولوی

🌷مشک را بر تن مزن، بر دل بمال 🌼مشک چه بْوَد؟ نام پاک ذُوالْجَلال 🌻آن منافق مُشک بر تن می‌نهد 🌺روح را در قعر گُلخَن می‌نهد 🌹بر زبان، نام حق و، در جان او 💐گندها از فکر بی ایمان او برنامه شماره ۶۳۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۳۰ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۴۸۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1484, Divan e Shams بشکن قدحِ باده که امروز چنانیم کز توبه شکستن سرِ توبه شکنانیم گر باده فنا ...

برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا

❤️بی‌کسی بهتر، ز عشوهٔ ناکسان 🌹در زمین مردمان،خانه مکن ❤️کار خود کن،کار بیگانه مکن 🌹کیست بیگانه؟ تن خاکی تو ❤️کز برای اوست غمناکی تو 🌹تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی ❤️جوهر خود را نبینی فَربِهی برنامه شماره ۶۳۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۲۳ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۷۲۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 727, Divan e Shams از دلبرِ ما نشان که دارد؟ در خانه مهی نهان که دارد؟ بی دیده جمالِ او که بیند؟ بیرون ز جهان، ...

برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس!

برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس!

🌝در میان روز گفتن:روز کو؟ ☀️خویش رسوا کردن است ای روزجو 🌝صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت است ☀️وین نشان جستن نشان علت است 🌝اَنْصِتُوا بپذیر تا بر جان تو ☀️آید از جانان جزای اَنْصِتُوا     برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶ ـ ۲۹ تیر    PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۸۱۶ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Qazal) # 816, Divan e Shams خلق می‌جنبند، مانا(۱) روز شد روز را جان بخش، جانا روز شد چند ...

برنامه شماره ۶۳۶ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا!

برنامه شماره ۶۳۶ گنج حضور،تفسیر اشعار مولانا!

🌟راست کُن اَجزات را از راستان 💦سر مکش ای راست‌رو، ز آن آستان 🌟هم ترازو را ترازو راست کرد 💦هم ترازو را ترازو کاست کرد 🌟هر که با ناراستان هم‌سنگ شد 💦در کمی افتاد و، عقلش دَنْگ شد برنامه شماره ۶۳۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۵ دسامبر ۲۰۱۶ ـ ۱۶ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۸۶۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2868, Divan e Shams ‎در دلت چیست عجب که چو شِکَر می‌خندی؟ ‎دوش شب با که بُدی که چو سَحَر ...

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

 🌼می‌رود بی بانگ و بی تکرارها 🌻تَحتَها الاَنهار تا گُلزارها 🌼ای خدا جان را تو بنما آن مقام 🌻که درو بی‌حرف می‌روید کلام 🌼تا که سازد جان پاک از سر قدم 🌻سوی عرصهٔ دورپنهای عدم 🌼عرصه‌ای بس با گشاد و با فضا 🌻وین خیال و هست یابد زو نوا     برنامه شماره ۶۳۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۲ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان اشعار، غزل شماره ۱۱۴۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1141, Divan e Shams ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار بشارتیست ...

برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور تفسیر اشعار حضرت مولانا

برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور تفسیر اشعار حضرت مولانا

🌹پس بنی‌آدم مُکَرَّم کی بُدی؟   🌷کی به حسّ مشترک مَحرَم شدی؟   🌹نا مُصَوَّر یا مُصَوَّر پیش اوست   🌷کو همه مغزست و بیرون شد ز پوست   🌹پرده‌های دیده را داروی صبر   🌷هم بسوزد هم بسازد شرح صدر   🌹چون خلیل آمد خیال یار من   برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۲۵ آبان PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۷۲۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2725, Divan e Shams مندیش از آن بُت مسیحایی تا دل نشود سَقیم(۱) و سودایی لاحَوْل کن(۲) ...

برنامه شماره ۶۳۲ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

برنامه شماره ۶۳۲ گنج حضور تفسیر اشعار مولانا

🌺ای اسیردر بند حواس، اگر تو از مشاهده جمال حضرت حق 🌸تعالی کوری، بدان که بر شخص کور باکی نیست و در این باره 🌺تکلیفی ندارد، ولی اگر کور نیستی و چشم بینا داری، 🌸همچنان در راه سلوک تلاش کن و بر مشقت های این 🌺راه صبور باش که صبر، کلید باب نجات است. 🌸پرده‌های دیده را داروی صبر 🌺هم بسوزد هم بسازد شرح صدر برنامه شماره ۶۳۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۷ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۱۸ آبان        PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، ...

  • صفحه 1 از 212