برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور

برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور

  برنامه شماره ۶۸۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۹ اکتبر ۲۰۱۷ ـ ۱۸ مهر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۹۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1694, Divan e Shams بازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرم ای بارها خریده از غصّه و زَحیرم(۱) من چون زمین خشکم، لطف تو ابر و مُشکم جز رعدِ تو نخواهم، جز جَعدِ(۲) تو نگیرم خوشتر اسیریِ تو صد بار از امیری خاصه دمی که گویی: ای خسته دل اسیرم خاکی به تو رسیده، به از زری رمیده خاصه ...

برنامه شماره ۶۷۹ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۹ گنج حضور

جان سپر کن، تیغ بگذار ای پسر هر که بی سر بود ازین شه بُرد سر آن سلاحت حیله و مکر تو است هم ز تو زایید و، هم جان تو خَست چون نکردی هیچ سودی زین حِیَل ترک حیلت کن که پیش آید دُوَل     برنامه شماره ۶۷۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲ اکتبر ۲۰۱۷ ـ ۱۱ مهر PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۳۴۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1344, Divan e Shams شتران مست ...

برنامه شماره ۶۷۸ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۸ گنج حضور

چونکه جزوِ دوزخ است این نفسِ ما طبعِ کل دارند جمله جزوها این قدم حق را بود، کو را کُشد غیرِ حق، خود کی کمان او کشد؟ در کمان ننهند الّا تیرِ راست این کمان را، بازگون کژ تیرهاست   برنامه شماره ۶۷۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۴ مهر تاریخ اجرا: ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۴ مهر [caption id="attachment_13031" align="aligncenter" width="400"] دانلود متن کامل سخنرانی برنامه ۶۷۸ گنج حضور[/caption] PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان ...

برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور

ذوقِ توبه نُقلِ هر سرمست نیست زشتیِ اعمال و شومیِّ جُحود راه توبه بر دلِ او بسته بود دل بسختی همچو رویِ سنگ گشت چون شکافد توبه آن را بَهرِ کَشت چون شُعَیبی کو، که تا او از دعا     برنامه شماره ۶۷۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   تاریخ اجرا: ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۲۸ شهریور   [caption id="attachment_13030" align="aligncenter" width="389"] متن کامل برنامه ۶۷۷ گنج حضور بصورت متن پی دی اف[/caption] PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۶۵  Rumi( Molana ...

دانستن مساوی با آزادیست

دانستن مساوی با آزادیست

[caption id="attachment_28977" align="aligncenter" width="400"] هرچقدر شما بزرگ تر می شوید، آن موقع نشان میدهید که خدا بزرگ تر است[/caption]   بهر او پُر میکنم من ساغری گر بنوشد برجهاند ساغرش مولوی -  دیوان شمس – غزل ۱۲۵۵   این شراب در حقیقت از خواندن این غزل ها در ما آزاد می شود. شراب در این غزل ها نیست بلکه در ماست ولی چنان این کلمات در جای خودش قرار گرفته و سطرها به گونه ای پشت سر هم هست که اگر دقیق بخوانیم و معانی آن ...

برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور

تو عدوِّ این خوشی ها آمدی گشت ناخوش هر چه بر وی کف زدی هر که او شد آشنا و یارِ تو شد حقیر و خوار در دیدارِ تو هر که او بیگانه باشد با تو، هم پیش تو او بس مه ‌است و محترم برنامه شماره ۶۷۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۲۱ شهریور PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۲۹۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1292, Divan e Shams آمد آن ...

برنامه شماره ۶۷۵ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۵ گنج حضور

حیله کرد انسان و حیله‌ش دام بود آنکه جان پنداشت خون‌آشام بود  در ببست و دشمن اندر خانه بود حیله فرعون زین افسانه بود  صد هزاران طفل کشت آن کینه‌کش و آنکه او می‌جست اندر خانه‌اش     برنامه شماره ۶۷۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۴ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ ۱۴ شهریور   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱۶۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2169, Divan e Shams ز مکرِ حق مباش ایمن* اگر صد بخت بینی تو بمال این چشم‌ها ...

آیا شما هم فکر میکنید برخر مراد سوارید؟

آیا شما هم فکر میکنید برخر مراد سوارید؟

[caption id="attachment_28531" align="aligncenter" width="400"] همین که به ذهنمان برویم، از زندگی قطع شده و وقتی از آن قطع شدیم[/caption]   رفتن به ذهن مساوی با قطع ارتباط با زندگی عشق داد و دل براین عالم نهاد دربرش زین پس نیاید دلبرش مولوی، دیوان شمس   همه ما صوفی هستیم و دین خرقه مان را داریم. اگر دیندار و مذهبی هم هستیم، احتمالاً با آن دین کاری نداریم و به همین باورهای خود چسبیده ایم یعنی دین شخصی خود را داریم که آن هم تفسیرخودمان است. قبلاً گفتیم یک ...

برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور

تو بگویی: آفتابا کو گواه؟ گویدت: ای کور از حق دیده خواه روز روشن، هر که او جوید چراغ عین جُستن، کوریش دارد بَلاغ ور نمی‌بینی، گمانی برده‌ای که صباح ست و، تو اندر پرده‌ای برنامه شماره ۶۷۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۸ اوت ۲۰۱۷ ـ ۷ شهریور  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۱۷۳  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3173, Divan e Shams باده ده، ای ساقی هر متّقی بادهٔ شاهنشهیِ راوَقی(۱) جام سخن بخش که از تَفِّ(۲) او گردد دیوارِ سیه منطقی بردر و بشکن ...

برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور

برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور

چون نشان مؤمنان مغلوبی است لیک در اِشکستِ مؤمن، خوبی است گر تو مُشک و عَنبَری را بشکنی عالـَمی از فَوحِ ریحان پر کنی ور شکستی ناگهان سرگینِ خر خانه‌ها پر گَند گردد تا به سر [caption id="attachment_28265" align="aligncenter" width="270"] گر آخر آمد عشق تو، گردد ز اوّلها فزون[/caption]   برنامه شماره ۶۷۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۱ اوت ۲۰۱۷ ـ ۳۱ مرداد  PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۷۸۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1787, Divan e Shams گر آخر آمد عشق تو، ...