ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ انفعالی به انتقاد!(23)

ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ انفعالی به انتقاد!(23)

پاسخ منفعلانه به انتقاد متاسفانه درجوامعی که تربیت سرکوبگرانه انجام شده، بسیار رایج است. و اگر انفعال ما قابل ملاحظه و جدی باشد،دادن پاسخ خوب و مناسب به انتقاد، بسیار مشکل می شود؛ چون ذهن ما انباشته از واکنش شرطی شده و عادتهایی کهنه می باشدکه وقتی مورد انتقاد قرار میگیریم، از موقعیت فرارکنیم، پنهان شویم، احساسات مان جریحه دار شود، دچارپریشانی، ناراحتی و تنش جسمی و روانی بشویم. ممکن است تمایل داشته باشیم با هرانتقادی موافقت کنیم اعم از ...

ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ مناسب به انتقاد!(21)

ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ مناسب به انتقاد!(21)

کیفیت و نحوه پذیرش انتقاد توسط ما، کاملا متکی ومبتنی برتجربیات دوران کودکی ماست، یعنی اینکه در دوران کودکی به چه شکل و کیفیتی مورد انتقاد از جانب اطرافیان ازجمله والدین، دوستان و معلمان قرار می گرفتیم. اگر در موقع خردسالی و کودکی هیچ انتقادی از ما صورت نگرفته نباشد و آنرا تجربه نکرده باشیم، درهنگام بزرگسالی وقتی برای نخستین باردرمعرض انتقاد قرار می گیریم، ممکن است این اتفاق برای روحیه و احساس ما ویرانگر باشد و تحمل پذیرش آنرا نداشته ...