دوره نوجوانی و چند ویژگی اساسی نوجوانان

دوره نوجوانی و چند ویژگی اساسی نوجوانان

[caption id="attachment_4105" align="aligncenter" width="400"] دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد[/caption] نوجوانی اغلب به دوره ای بین کودکی  و بزرگسالی اطلاق می شود . این واژه ، برچسب مناسبی جهت دوره ای از زندگی فرد ( تقریباً سنین ۱۲ – ۲۰ سالگی ) است  و چنین استعمالی ، هیچ گونه قید و تعریفی درباره ی خصوصیات رشد نوجوان ها یا علل اختصاصی نوجوانی ندارد. هر دوره ای از زندگی را می توان بر مبنای پاره ای از ...