بدجوری هوس خوردن به سرم زده!(۳)

بدجوری هوس خوردن به سرم زده!(۳)

غذا حلال مشکلات نیست غذا نمی تواند هیچ مشکلی از من را برطرف سازد، مگر گرسنگی! اگر شما واقعاً گرسنه هستید، یعنی از نظر بدنی و جسمی گرسنگی دارید، پس  برای خوردن عجله کنید! گرسنه ماندن به هر دلیل اصلاً کار درستی نیست، بلکه کاملاً مضر به حال شما و هدف شماست! وقتی گرسنه هستید حتماً چیزی بخورید که بعداً باعث ناراحتی  نشود. با انتخاب بهترین مواد غذایی  و سالم ترین آنها بخودتان احترام قائل شوید. شان شما فراتر از این است ...