موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

افسردگی بسیاری از مردم بالای ۶۵ سال به افسردگی به عنوان یک اختلال ذهنی قابل درمان اعتنا نمی کنند و برایشان دشوار است که مشکلشان را به زبان بیاورند.شواهد جدیدی وجود دارد که موسیقی درمانی می تواند سلامت ذهنی بیماران مبتلا به افسردگی را بهبود دهد. گوش سپردن به موسیقی اجازه بروز احساسات داخلی را هموار می کند و در نتیجه افراد مبتلا به افسردگی بدون اینکه ترس یا تهدیدی برایشان وجودداشته باشد تحت تاثیر موسیقی به بیان احساساتشان می پردازند.بررسی ...