مهارتهای زندگی با نوجوان!(۶)

مهارتهای زندگی با نوجوان!(۶)

?رابطه نوجوانان با افراد بزرگسال دیگر و دوستان نوجوانان ازداشتن تماس نزدیک با بیرون ازخانواده خود، نفع بسیاری می برند. در این کار آنها را کمک کنید. درمبارزه برای کشف و پالایش خودشان،نوجوانان نیاز دارند خود را با استانداردهای تا حد ممکن متفاوت با شما، ارزیابی و بسنجند. نوجوانانی که بخوبی ازدوره نوجوانی گذرمیکنند، اغلب مورد حمایت والدینشان هستند و به داشتن رابطه نزدیک با دوستانشان تشویق می شوند، حتی هنگامیکه رفاقت آنها با کسانیست که خرسندی کامل والدین را فراهم نمیکند. موقعی که ...

بادیگران همدلی کنیم اما برای چی و چگونه؟

بادیگران همدلی کنیم اما برای چی و چگونه؟

سلامت نیوز: وقتی مشکلی پیش می‌آید دوست داریم دیگران با ما همدلی کنند؛ وقتی ناراحتی دیگران را می‌بینیم بخصوص اگر نزدیکان و دوستانمان باشند دوست داریم با آنها همدلی کنیم... اما همدلی راه و روش‌هایی دارد که برای اثرگذاری بیشتر باید آنها را رعایت کرد. به گزارش سلامت نیوز، همدلی یعنی اینکه بفهمید طرف مقابل از چه چیزی در رنج است؛ چه مسئله‌ای او را نارحت می‌کند و چطور می‌توانید خود را جای او بگذارید و احساس او را درک کنید. ...