برنامه شماره ۶۵۵ گنج حضور،کیست مولا؟ آنکه آزادت کند!

برنامه شماره ۶۵۵ گنج حضور،کیست مولا؟ آنکه آزادت کند!

زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آنِ علی مولا نهاد گفت: هر کو را منم مولا و دوست اِبْنِ عَمِّ من علی مولای اوست کیست مولا؟ آنکه آزادت کند بند رِقِّیَّت ز پایت بر کَنَد     برنامه شماره ۶۵۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۱۷ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۲۹ فروردین PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۸۷۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 878, Divan e Shams صحرا خوشست، لیک چو خورشید فَر دهد بُستان خوشست، لیک چو گلزار ...

برنامه شماره ۶۵۱ گنج حضور،تفسیر دیوان شمس مولوی

برنامه شماره ۶۵۱ گنج حضور،تفسیر دیوان شمس مولوی

🌺نَهی، بر اهل تُقی تَبغیض شد 🌸نَهی، بر اهل هوا تَحریض شد 🌺پس ازین یُغْوی بِهِ قَوْماً کَثیر 🌸هم ازین یَهْدی بِهِ قلْباً خَبیر       برنامه شماره ۶۵۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۲۰ مارس ۲۰۱۷ ـ ۱ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۸۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 185, Divan e Shams تنت زین جهان است و دل زان جهان هوا یارِ این و خدا یارِ آن دلِ تو غریب و غمِ او غریب نیند از زمین و نه از آسمان اگر یارِ جانی ...

برنامه شماره ۶۴۹ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۴۹ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی و غزلیات دیوان شمس

🌺می‌رهند ارواح هر شب زین قفس 🌸فارغان از حکم و گفتار و قِصَص 🌺شب ز زندان بی‌خبر زندانیان 🌸شب ز دولت بی‌خبر سلطانیان 🌺نی غم و اندیشه سود و زیان 🌸نی خیالِ این فلان و آن فلان 🌺حالِ عارف این بُود بی‌خواب هم   برنامه شماره ۶۴۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۶ مارچ ۲۰۱۷ ـ ۱۷ اسفند PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۹۵۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 951, Divan e Shams هر آن نوی که رسد سویِ تو قَدید(۱) شود چو آبِ پاک ...

برنامه شماره ۶۴۵ گنج حضور،اگر تو شیخ شیوخی، وگر…!

برنامه شماره ۶۴۵ گنج حضور،اگر تو شیخ شیوخی، وگر…!

اگر تو شیخ شیوخی، وگر مریدستی تو خویش درد گمان برده‌ای، و درمانی تو خویش قفل گمان برده‌ای، کلیدستی اگر ز وصف تو دزدم، تو شَحنه عقلی وگر تمام بگویم، ابا یزیدستی دریغ از تو که در آرزوی غیری تو   برنامه شماره ۶۴۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۶ فوریه ۲۰۱۶ ـ ۱۹ بهمن   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۸۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3081, Divan e Shams تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟ مرا چه می‌نگری کژ؟ به شب خریدستی؟ چه ...

برنامه شماره ۶۴۲ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۴۲ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

🌺عقل،حیران،کین عجب او را کَشید؟ 🌻یا کشش زآن سو بدین جانب رسید؟ 🌺تَرکِ جَلدی کن،کزین ناواقفی 🌻لب ببند، اَللهُ اَعْلَمْ بِالْخَفی 🌺این سخن را بعد ازین مدفون کنم 🌻آن کشنده می‌کشد،من چون کنم؟ برنامه شماره ۶۴۲ گنج حضور اجرا:پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷ ـ ۲۸ دی PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۷۳۷  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 737, Divan e Shams نام آنکس بر که مُرده از جمالش زنده شد گریه‌های جمله عالم در وصالش خنده شد یاد آنکس کن که چون خوبیِّ او ...

برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور،تفسیر غزل ۴۴۲ دیوان شمس مولانا

برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور،تفسیر غزل ۴۴۲ دیوان شمس مولانا

🌼دم مزن تا بشنوی از دم زنان 🌸آنچه نامد در زبان و در بیان  🌼دَم مَزَن تا بشنوی زان آفتاب 🌸آنچه نآمد در کتاب و در خطاب  🌼دم مزن تا دم زند بهر تو روح 🌸آشنا بگذار در کشتی نوح برنامه شماره ۶۴۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۱۴ دی PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۴۴۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 442, Divan e Shams بر عاشقان فَریضه(۱) بود جست و جوی دوست بر روی و سر چو سیل ...

ما و «خبر»هایی که می شنویم

ما و «خبر»هایی که می شنویم

در عصری که از آن به عنوان انفجار  اطلاعات و اخبار یاد می شود والبته از دهه های پیش  قابل پیش بینی بود، به مدد وفور ابزار اطلاع رسانی لحظه ای نیست که زیر آوار خبر و اطلاعات نباشیم ،   وسایل گسترده و متنوع ارتباطی فضایی فراهم کرده است که حق و باطل و راست و دروغ به راحتی به هم می آمیزند  وگاهی جای هم را می گیرند ، از طرفی زمینه مناسبی می شوند  برای رواج شبهه و شایعه ...

برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی!

برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور،تفسیر مثنوی معنوی!

🌹که چه غم بود آنکه می‌خوردم به خواب؟   💐چون فراموشم شد احوال صواب؟   🌹چون ندانستم که آن غم وَ اعتلال   💐فعل خوابست و فریبست و خیال؟ برنامه شماره ۶۲۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۲ اوت ۲۰۱۶ ـ ۲ شهریور      PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۰۶ Rumi(Molana Jalaleddin) Poem(Qazal) #1906, Divan e Shams تو نقدِ قلب(۱) را از زر برون کن وگر گوید زرم، زوتر برون کن که بیگانه چو سیلاب است دشمن ز ...

برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور تفسیر اشعار حضرت مولانا

برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور تفسیر اشعار حضرت مولانا

🌹پس بنی‌آدم مُکَرَّم کی بُدی؟   🌷کی به حسّ مشترک مَحرَم شدی؟   🌹نا مُصَوَّر یا مُصَوَّر پیش اوست   🌷کو همه مغزست و بیرون شد ز پوست   🌹پرده‌های دیده را داروی صبر   🌷هم بسوزد هم بسازد شرح صدر   🌹چون خلیل آمد خیال یار من   برنامه شماره ۶۳۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۲۵ آبان PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۷۲۵  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2725, Divan e Shams مندیش از آن بُت مسیحایی تا دل نشود سَقیم(۱) و سودایی لاحَوْل کن(۲) ...

تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

تفسیر اشعار دیوان شمس و مثنوی معنوی مولوی(گنج حضور)-برنامه ۶۲۷

برنامه شماره ۶۲۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۳ اکتبر ۲۰۱۶ ـ ۱۳ مهر      PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۷۴۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1740, Divan e Shams خوشی، خوشی تو، ولی من هزار چندانم به خواب دوش که را دیده‌ام، نمی‌دانم ز خوشدلی و طرب در جهان نمی‌گنجم ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم درخت اگر نبدی پا به گِل مرا جستی کز این شکوفه و گُل حسرت گلستانم همیشه دامن شادی کشیدمی سوی خویش کشد کنون کف ...

  • صفحه 1 از 212