پاسخ یا واکنش رفتاری به حمله پانیک-بخش دوم

پاسخ یا واکنش رفتاری به حمله پانیک-بخش دوم

  ادامه مباحث مدل اول حمله پانیک ب) واکنش های رفتاری هنگامی که ما احساس اضطراب میکنیم یا انتظار داریم دچار اضطراب شویم، اغلب بشیوه مشابهی برای کنترل اضطراب مان عمل میکنیم. یکی ازپاسخ های کنشی معمول "گریز" از موقعیت می باشدکه میتواند حمله پانیک را بوجود آورد؛ این را رفتاری پرهیزی می نامند، و میتواند شامل موارد زیر باشد: گریز از موقعیت هایی که قبلاً در آنجا دچار حمله  پانیک یا وحشت شده اید. موقعیت هایی که گریز از آنها دشوار است، یا جاییکه میتواند ...

اضطراب اجتماعی- بخش نخست

اضطراب اجتماعی- بخش نخست

ترس از سخنرانی این جمله مشهور را همه ما آشنایی داریم که «انسان یک موجود اجتماعی است»،یعنی انسان در میان اجتماع و جمع، بطور واقعی و حقیقی ابعاد گوناگون و قابلیت های ذاتی اش آشکار می شود. اما درمورد برخی از مردم گریز ازجامعه و اجتماع سبب شده است که ارزش واقعی زندگی شاد و خوشبخت کمتر حس شود. ما انسان ها نیاز داریم که کسی ما را دوست بدارد و ما هم نسبت به دیگران ابراز محبت و عشق داشته ...

فوبیا یا ترس های توهمی معروف که بیشتر مردم دچار هستند

فوبیا یا ترس های توهمی معروف که بیشتر مردم دچار هستند

  ترس شدید یا بیمارگونه که در روانشناسی به هَراس یا فوبیا شهرت دارد عبارت است از نوعی بیمارگونه و پایدار از ترس در فرد که باعث اختلال در زندگی روزمره وی می شود. بر خلاف ترس معمولی که واکنشی زودگذر و طبیعی به یک عامل خطرناک خارجی است، هراس بیشتر ترس از قرار گرفتن در یک موقعیت خطرناک است مانند ترس از پرواز یا ماشین سواری. در برخی موارد، فرد هرگز در تماس با چیزی که از آن می ترسد ...