تولید داربست استخوانی با چاپ سه بعدی

تولید داربست استخوانی با چاپ سه بعدی

[caption id="attachment_3586" align="aligncenter" width="280"] فناوری چاپ سه بعدی امکان ترمیم بافت را با تولید داربست استخوانی فراهم می نماید[/caption]   پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلیس می گویند با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی موفق به تولید یک داربست استخوانی شده اند که امکان ترمیم بافت طبیعی را فراهم می کند. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، این داربست استخوانی سه بعدی توسط محققان دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلیس تولید شده است و مانند یک داربست موقتی عمل می کند. ...