آیا چیزی بنام “فاصله” را باور دارید؟ مثلاَ‌ فاصله بین چاقی و لاغری را؟

آیا چیزی بنام “فاصله” را باور دارید؟ مثلاَ‌ فاصله بین چاقی و لاغری را؟

آیا شما چیزی بنام "فاصله" را باور دارید؟ مثلاَ‌ فاصله بین چاقی تا لاغری را؟ چرا اینقدر بسیاری از ما برای دست یابی به نتیجه عجله و شتاب داریم؟ چرا همیشه علاقمندیم راه میانبر را طی کنیم؟  چرا حاضر نمی شویم به بسیاری از قوانین مسلم و قطعی زندگی که خداوند آنرا تعیین کرده،‌تسلیم باشیم؟ فاصله یکی از قوانین خلقت است و چون بسیاری از ما با این قانون طبیعت در ستیزه و جنگ هستیم، لذا هیچ وقت نمی توانیم به مقصد برسیم. بعد از ...