بپرهیزید ازحبوبات غنی شده و غذاهای کم فیبر!

بپرهیزید ازحبوبات غنی شده و غذاهای کم فیبر!

استفاده از بیش از حد از غذاهای کم فیبرف بدون شک منجر به افزایش وزن خواهد شد. غذاهای بدون فیبر مانند چربی ها، قندهای مصنوعی  و آرد سفید که نیاز به جویدن کمی دارند وجزو غذاهایی هستند که باقی مانده ندارند یا میزان باقی مانده آنها کم است، در اغلب موارد، بیشتر ازغذاهای پرفیبر، کالری دارند. غذاهای کم فیبر به سرعت داخل روده ها می شوند و به همان سرعت قند آنها جذب خون می شود که همین امر موجب افزایش انسولین شده، ...

انواع فیبر و تاثیر آنها در کاهش وزن و لاغری

انواع فیبر و تاثیر آنها در کاهش وزن و لاغری

انواع فیبر و تاثیر آنها در کاهش وزن و لاغری فیبر که اغلب بعنوان غذایی حجیم یا سبوس دار شناخته شده است، در واقع قسمتی ازغذاهای گیاهی است که کاملاً هضم نشده، بصورت اولیه ازلوله گوارش عبور میکند. فیبر درغذاهای غیرگیاهی مانند گوشت و لبنیات یافت نمی شود. باکتری موجود در راست روده میتواند تا حدودی فیبر را هضم کند واین فرایند تخمیر نام دارد. انواع فیبر غذهای گیاهی حاوی انواع متفاوتی از فیبر می باشند. این فیبرها میتوانند بصورت محلول وغیر محلول ...