رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی در آثار علمی

رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی در آثار علمی

[caption id="attachment_3609" align="aligncenter" width="331"] رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی به ترتیب حروف الفبایی در آثار علمی[/caption] آ ◄ آثار روانشناسی‏ (۵ ر، ۱ ص) ◄ آثار زیگموند فروید‏ (۳ ص) ◄ آزمایش‌های روانشناسی‏ (۵ ص) ◄ آسیب‌شناسی زبان و تکلم‏ (۲ ر، ۴ ص) ◄ آمیزش جنسی‏ (۱۳ ر، ۳۹ ص) ا ◄ احساسات‏ (۱۶ ر، ۵۱ ص) ◄ اختلالات اضطرابی‏ (۴ ر، ۲۶ ص) ◄ اختلالات خلق‏ (۵ ر، ۲۳ ص) ◄ اختلالات روانی کودکان‏ (۱ ر، ۱۲ ص) ◄ ازدواج‏ (۱۲ ر، ۱۲۰ ص) ◄ اعمال جنسی‏ (۸ ر، ۶۵ ص) ◄ ...

روانشناسی و شاخه های پایه و کاربردی آن

روانشناسی و شاخه های پایه و کاربردی آن

روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یک علم رفتاری ، مطالعه فعالیت ها و واکنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است. و اما منظور از " رفتار" آن ...