سینوس پیلونیدال یا کیست مویی و شیوه های درمان آن

سینوس پیلونیدال یا کیست مویی و شیوه های درمان آن

[caption id="attachment_5226" align="alignnone" width="400"] بیماری شایع ناحیه انتهای ستون فقرات یا دنبالچه که بیماری برگشت مو یا کیست مویی (سینوس) می نامند[/caption]  کیست مویی (pilonidal-sinus (cyst)) تورم، درد و خارج شدن ترشحات از سوراخ غیر طبیعی انتهای پایینی کمر که به مرور زمان شدت بیشتری به خود می‌گیرد خبر از وجود سینوس پیلونیدال (کیست مویی) دارد. بیماری شایع ناحیه انتهای ستون فقرات یا دنبالچه  که بیماری برگشت مو یا کیست مویی (سینوس) می باشد از سالها قبل پزشکان و جراحان این بیماری را ...