چرا اکثر مردم به رژیم های غذایی بی فایده و مضر عادت دارند؟

چرا اکثر مردم به رژیم های غذایی بی فایده و مضر عادت دارند؟

رژیم های غذایی کارایی ندارند و این واقعیت را همه مردم با گوشت و پوست خود لمس می کنند. اما چرا با وجود تجربیات واقعی از ناکارامدی این شیوه، همچنان مردم خاطرخواه رژیم های غذایی هستند و از قوانین و مقررات آنها پیروی میکنند. احتمالاًخود شما هم جزو کسانی هستید که از یک یا چند نسخه رژیمی دنباله روی کرده اید. من در این مبحث قصد دارم شما را با توضیح علمی راجع به قوانین و مقررات رژیمی بیشتر آشنا سازم وموضوع عادت ...

رژیم های غذایی همراه با قوانین رژیمی سخت گیرانه-بخش پنجم

رژیم های غذایی همراه با قوانین  رژیمی سخت گیرانه-بخش پنجم

✅رژیم های غذایی همراه با قوانین  رژیمی سخت گیرانه برای کسانی که دچار اختلال یا ناهنجاری تغذیه ای میباشند، جهت رفع مشکل یک راهبرد بیشتر وجود ندارد، و آنهم پیش گرفتن رژیم غذایی سخت گیرانه و تلاش های سرسختانه برای کاهش وزن. همانگونه که درمدل یک نیزبیان شد، چنین رفتاری منجر به یک الگوی ناهنجار تغذیه ای بنام بینج می شود که ماحصل آن پرخوری میباشد. اکثریت مردم(مخصوصاً بانوان) حداقل یکبار درزندگی شان بمنظورکاهش وزن، به رژیم غذایی پناه می برند. رژیم ...

قوانین رژیمی سخت گیرانه و چاق کننده

قوانین رژیمی سخت گیرانه و چاق کننده

[caption id="attachment_9645" align="aligncenter" width="199"] قوانین و مقررات چاق کننده رژیم های غذایی سخت گیرانه[/caption] رژیم های غذایی کارایی ندارند و این واقعیت را همه مردم با گوشت و پوست خود لمس می کنند. اما چرا با وجود تجربیات واقعی از ناکارامدی این شیوه، همچنان مردم خاطرخواه رژیم های غذایی هستند و از قوانین و مقررات آنها پیروی میکنند. احتمالاًخود شما هم جزو کسانی هستید که از یک یا چند نسخه رژیمی دنباله روی کرده اید. من در این مبحث قصد دارم شما را ...

چرا رژیم های غذایی به کاهش وزن دائمی نمی انجامند؟

چرا رژیم های غذایی به کاهش وزن دائمی نمی انجامند؟

واقعاً چرا رژیم های غذایی موجب لاغری ماندگار نمی شوند! واقعاً چرا رژیم های غذایی موجب لاغری ماندگار نمی شوند!احتمال آن وجود دارد که هرچه بیشتر این مطالب را میخوانید، نسبت به الگوهای تغذیه ای سالمتربیشترعلاقمندشوید. خیلی احتمال دارد که شما درگذشته رژیم گرفته باشید و یا درحال رژیم گرفتن باشید. میدانیم که در جوامع مدرن امروزی بالاخص جوامع غربی و اقمار نوین آنها فشار زیادی بر زنان وارد می سازند تا وزن وشکل خاصی را پیدا کنند. دراین فرهنگ ها لاغری ...

واقعاً چرا رژیم های غذایی موجب لاغری ماندگار نمی شوند!

واقعاً چرا رژیم های غذایی موجب لاغری ماندگار نمی شوند!

واقعاً چرا رژیم های غذایی موجب لاغری ماندگار نمی شوند! احتمال آن وجود دارد که هرچه بیشتر این مطالب را میخوانید، نسبت به الگوهای تغذیه ای سالمتربیشترعلاقمندشوید. خیلی احتمال دارد که شما درگذشته رژیم گرفته باشید و یا درحال رژیم گرفتن باشید. میدانیم که در جوامع مدرن امروزی بالاخص جوامع غربی و اقمار نوین آنها فشار زیادی بر زنان وارد می سازند تا وزن وشکل خاصی را پیدا کنند. دراین فرهنگ ها لاغری یک آرمان است و چاقی پدیده ای ننگین وبدنام. ...