اعتیاد به مواد مخدر را چگونه میتوان ترک کرد؟

اعتیاد به مواد مخدر را چگونه میتوان ترک کرد؟

[caption id="attachment_4067" align="aligncenter" width="370"] معتاد قبل از اینکه یک مجرم باشد یک بیمار است[/caption] علیرغم اینکه اعتیاد یکی از پیچیده ترین بیماریها می باشد چنانچه فرد تمایل واقعی به درمان و ترک اعتیاد داشته باشد و با روش ترک اعتیاد درست به پیش رود قطعا درمان می گردد اما اگر فرد هنوز به تشخیص درستی نرسیده باشد، به عمق مشکلات و عوارض ناشی از اعتیاد خود واقف نگردیده ، تمایل واقعی جهت درمان نداشته و حتی به ادامه روند اعتیاد خود ...