اس ام اس های روانشناسی،فلسفی و عارفانه

اس ام اس های روانشناسی،فلسفی و عارفانه

برای انسانهای موفق... در هفته هفت امروز وجود دارد: وبرای انسانهای ناموفق ؛ هفت فردا! تفاوتهای کوچک نتیجه های بزرگی به بارمی آورد؛ زندگی همین امروز است! مردمی که رویا دارند، فقر را نمی‌ شناسند، چرا که ثروت هرکس به اندازه‌ رویاهایی ست که در سر دارد‌، جوانی دوره‌ ای از زندگی ست که حتی اگر چیزى در زندگی نداشته باشید‌، اگر رؤیا داشته باشید هـیچ چیز نمی تواند حسادت شما را تحریک کند و تاریخ متعلق به کسانی ست که "رویاهایی بزرگ" در سر دارند... هر چه می توانید از اشتباهات و تجربیات دیگران ...

تست های روانشناسی شخصیت چقدر قابل اعتمادند؟

تست های روانشناسی شخصیت چقدر قابل اعتمادند؟

تست های روانشناسی شخصیت چقدر قابل اعتمادند؟ محققان ژاپنی می گویند دیدن تصویر صورت انسان در ابرها یا نقاط سیاه روی یک صفحه کاغذ نشانه تخیل بالای افراد نیست، بلکه نشانه ای از اضطراب و استرس است. آزمون های روانشناسی شخصیت درست یا غلط؟ وقتی به ابرها یا موزاییک های شکسته نگاه می کنید، چه می بینید؟ محققان ژاپنی می گویند دیدن تصویر صورت انسان در ابرها یا نقاط سیاه روی یک صفحه کاغذ نشانه تخیل بالای افراد نیست، بلکه نشانه ای از اضطراب ...

رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی در آثار علمی

رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی در آثار علمی

[caption id="attachment_3609" align="aligncenter" width="331"] رده های ۹۳ گانه روان‌شناسی به ترتیب حروف الفبایی در آثار علمی[/caption] آ ◄ آثار روانشناسی‏ (۵ ر، ۱ ص) ◄ آثار زیگموند فروید‏ (۳ ص) ◄ آزمایش‌های روانشناسی‏ (۵ ص) ◄ آسیب‌شناسی زبان و تکلم‏ (۲ ر، ۴ ص) ◄ آمیزش جنسی‏ (۱۳ ر، ۳۹ ص) ا ◄ احساسات‏ (۱۶ ر، ۵۱ ص) ◄ اختلالات اضطرابی‏ (۴ ر، ۲۶ ص) ◄ اختلالات خلق‏ (۵ ر، ۲۳ ص) ◄ اختلالات روانی کودکان‏ (۱ ر، ۱۲ ص) ◄ ازدواج‏ (۱۲ ر، ۱۲۰ ص) ◄ اعمال جنسی‏ (۸ ر، ۶۵ ص) ◄ ...

روانشناسی و شاخه های پایه و کاربردی آن

روانشناسی و شاخه های پایه و کاربردی آن

روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یک علم رفتاری ، مطالعه فعالیت ها و واکنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است. و اما منظور از " رفتار" آن ...

افراد بی تفاوت چه خصوصیتی دارند؟

افراد بی تفاوت چه خصوصیتی دارند؟

برخی افراد نسبت به اطراف خود بی تفاوت هستند و اهمیتی به دیگران نمی دهند و علاقه و احساسی به هیچ چیزی ندارند علت این نوع اخلاق و رفتارها چیست این افراد چه نوع روحیاتی دارند و دلیل روانشناختی آن چیست  دیدگاه‌های مختلقی درباره‌ی بی‌احساسی و بی‌علاقگی حاد وجود دارد و عصب‌شناسان معتقدند نتایج آنها نشان می‌دهد که برای شناخت این بیماری، باید بیشتر از دید بیولوژی آن را بررسی کرد. دیدگاه‌های مختلقی درباره‌ی بی‌احساسی و بی‌علاقگی حاد وجود دارد و عصب‌شناسان ...