درهنگام فقدان ممکن است به متخصص نیازداشته باشید!(۱۲)

درهنگام فقدان ممکن است به متخصص نیازداشته باشید!(۱۲)

گام سی و هشتم:  ممکن است به کمک متخصص نیازداشته باشید افراد زیادی هستند که بعنوان متخصصان کمک به بهبود وکسب سلامت روانی و جسمانی به دیگران فعالیت میکنند اینها عبارتند از: مشاوران مربوط به سوء مصرف مواد مخدروالکل ماساژورها روانشناسان کلینیک ها مربیان ورزشی و تربیت اندام پزشکان امراض طبی هیپنوتیسم مشاوران ازدواج، کودک وخانواده مشت ومال دهنده ها مشاوران و سایر فعالان زمینه سلامت پرستاران متخصصان تغذیه مشاوران معنوی مشاوران مدیریت استرس اگر احساس افسردگی دارید میتوانید به یکی یا چند نفرازاین متخصصان فرصت بدهید تا سعی شانرا بکنند. وبعد نتایج کار را مشاهد ...

خودپنداری (Body image)و ریشه های تاریخی آن

خودپنداری (Body image)و ریشه های تاریخی آن

اولین بار رنه کارت در سال۱۶۴۴ اصول اولیه خویشتن پنداری را در کتاب اصول فلسفه با مطرح ساختن مقوله«شک» ارائه داد. پس از او زیگموند فروید درسال۱۹۰۰ میلادی تئوری خویشتن پنداری را به عنوان یک مقوله روانشناختی مهممطرح نمود. با اینکه دنباله‌روان فروید علاقه زیادی به این مقوله نشانندادند ولی دختر فروید آنا در سال۱۹۴۶ بر اهمیت این مقوله تأکید ورزیددرسکات کلی۲ در سال۱۹۴۵ از مقوله خویشتن پنداری به عنوان یک نیروی اولیه انگیزیش در رفتار انسانی یادنمود. رایمی۳در سال۱۹۴۸ ...