بیماری پوستی عجیب رشد ناخن های تیز در بدن به جای مو

بیماری پوستی عجیب رشد ناخن های تیز در بدن به جای مو

[caption id="attachment_11396" align="aligncenter" width="400"] رشد ناخن به جای مو روی کل بدن این خانم[/caption] بیماری پوستی عجیب این خانم باعث شد روی پوست کل بدنش به جای مو ناخن های تیز رشد کند که هنوز درمانی برای مشکل او پیدا نشده است. این زن دچار مشکل خاص پوستی شده است و در بدنش به جای مو ناخن رشد می کند که نه هنوز علت آن مشخص است و درمانی برای آن. این بیماری زندگی شانیا را بسیار سخت کرده است چرا که وی ...