تحمل پریشانی عاطفی؛ پذیرش و درمان متعادل(10)

تحمل پریشانی عاطفی؛ پذیرش و درمان متعادل(10)

[caption id="attachment_11842" align="aligncenter" width="400"] بیاموزید چطوری عواطف منفی تان را قبول کنید و با وجود وحضور آن در ذهن تان،سعی کنید تجربه عاطفی خود را درمان کنید[/caption] پذیرفتن پریشانی و درمان آن دو رویکرد کاملاً متفاوت هستند و حفظ توازن و تعادن بین این دو، کلید پرورش تحمل پریشانی می باشد.زیاده روی و افراط در هردوسو بی فایده است. یعنی اینکه یا فقط نوع و نحوه احساس خود را بپذیرید یا فقط تلاش کنید نحوه احساس خود را درمان کنید. برای تحمل ...