خود زشت پنداری : چطوری افکارمان را به تعویق اندازیم (۱۴)

خود زشت پنداری : چطوری افکارمان را به تعویق اندازیم (۱۴)

۱٫ تعیین ساعتی مخصوص مشغولیت ذهنی - وقتی، مکانی و مدت زمانی را تعیین کنید که به خودتان اجازه میدهید نسبت به وضع ظاهرتان مشغولیت ذهنی پیدا کنید.یعنی ساعتی از روز که شما بتوانید هرچقدر دلتان میخواهد خودتان را زشت و بدقواره و وحشتناک تصور کنید. - دوره زمانی مشغولیت ذهنی را برای یک ساعت معین در هر روز قراربدهید ( مثلاً ۶ بعد ازظهر، اتاق نشیمن، ۲۰ دقیقه ). توصیه نمیکنیم که این مدت زمان در هر روز بیش از ۳۰ ...

خود زشت پنداری : به تعویق انداختن فکر (۱۳)

خود زشت پنداری : به تعویق انداختن فکر (۱۳)

به تعویق انداختن مشغولیت ذهنی نسبت به ظاهر هرچند تمرین ورزیدگی عضلات توجه ورزیدن شما نهایتاً به غلبه برمشغولیت ذهنی نسبت به وضع ظاهر منجر می شود، اما همانطور که ذکر شد، دراین مراحل اولیه تمرین شاید متوجه شده باشید که توجه ذهنی تان همچنان نسبت به وضع ظاهرتان مشغولیت دارد و از هرفرصتی برای برگشت به آن استفاده میکند. مسلماً ما وقت زیادی را صرف تبیین و توضیح این موضوع کرده ایم که تمرکز روی وضع ظاهرتان کار بی فایده ای ...

خود زشت پنداری : پرورش توجه زنده بر وظیفه یا کار(۱۱)

خود زشت پنداری : پرورش توجه زنده بر وظیفه یا کار(۱۱)

پرورش توجه زنده در کار شاید متوجه شده باشید که وقتی مشغول انجام دادن کارهای روزمره مثل شستن ظروف، جارو کردن منزل و فعالیت هایی از این دست هستید، ذهن تان واقعاً روی این کارفعلی تمرکز ندارد. در طول انجام این کارها بیشتر اوقات ذهن انسان سرگردان است. از اینرو این نوع از وظایف بهترین فرصت برای تمرین است تا شما بتوانید توجه ورزی زنده خود را تقویت کنید. هدف از متمرکز شدن روی وظیفه عینی که هم اکنون انجام میدهید آن ...

خود زشت پنداری؛ پرورش توجه زنده!(۱۰)

خود زشت پنداری؛ پرورش توجه زنده!(۱۰)

[caption id="attachment_27793" align="aligncenter" width="400"] نسبت به اینکه ظاهرتان چطوری بنظر می رسد، یکسری تصاویر ذهنی ناراحت کننده و بد درست میکنید.[/caption] پرورش توجه زنده جای امیدواریست که اکنون ذهن شما نسبت به این ایده بازتر و روشن شده است که حقیقتاً تمرکز کردن روی وضع ظاهریتان نه فقط مفید نیست و کمکی به شما نمی کند، بلکه آثار و عوارض بدی نیز بدنبال دارد. پس اگرحقیقت بر این است، ما چطوری میتوانیم از مشغولیت ذهنی به وضع ظاهریمان عبورکنیم، وتوجه زنده خود ...

خود زشت پنداری و مشغولیت ذهنی به ظاهر!(۷)

خود زشت پنداری و مشغولیت ذهنی به ظاهر!(۷)

مشغولیت ذهنی به ظاهر به اشکال و صورت های مختلفی صورت میگیرد که در این مدل پکیج درمانی خود زشت پنداری،‌ آنها را توضیح میدهیم و سپس از شما میخواهیم، راجع به وضعیت خودتان در این خصوص قضاوت کنید و نظر بدهید.   ۱- سئوالات تکراری بدون پاسخ شاید متوجه شده باشید که راجع به وضع ظاهریتان بارها و بارها مشغول طرح یکسری پرسش های مشابه شده اید. بهرحال چون شما به سئوالات پاسخ ساده ای ندارید، اینها ادامه می یابند و شما ...

رفتارهای پرهیزی و ایمنی باعث تداوم خود زشت پنداری می باشد!(۶)

رفتارهای پرهیزی و ایمنی باعث تداوم خود زشت پنداری می باشد!(۶)

  رفتارهای پرهیزی وایمنی رفتارهای پرهیزی و ایمنی باعث تداوم خود زشت پنداری می باشد!(۶) استفاده از رفتارهای پرهیزی و ایمنی درواقع استراتژیهایی برای درامان ماندن از یک تجربه اضطرابی و صدمات منفی بالقوه می باشد. کسانی که خود زشت انگار هستند ممکن است بطور بالقوه از بیشتر مردم، مکان ها یا موقعیت هایی که فکر میکنند نسبت به ظاهرشان، قضاوت یا حرف و حدیث های منفی و بد بعمل می آورند، یا اینکه احساس کنند عیب و نقص ظاهری شان بوسیله دیگران مورد ...

عوامل ماندگاری یا تداوم خود زشت پنداری-بخش پنجم

عوامل ماندگاری یا تداوم خود زشت پنداری-بخش پنجم

ما قبلا راجع به عوامل ریشه ای وبنیادین بوجودآورنده مربوط به خودزشت پنداری پرداختیم. موضوع جالب این است که چرا یک اتفاق یا تجربه ای دردوران کودکی ونوجوانی برما واقع شده است، بعد ازسالیان دراز،همچنان میتواند روی افکار واحساسات ما اثرگذار باشد. دلیل این موضوع وجود یکسری عواملی است که موجب تقویت و تداوم عوامل بیرونی یا تجربیات سالیان گذشته می شود. اینها را عوامل نگهدارند یا بازتولید کننده می نامیم و قصد داریم به طور مختصرآنها را معرفی کنیم. درواقع شیوه درمان ...

عواقب خود زشت پنداری-بخش چهارم

عواقب خود زشت پنداری-بخش چهارم

این بیماری ازجنبه های مختلفی میتواند زندگی شخص مبتلا را تحت تاثیر قرار دارد که برخی ازآنها به این شرح است: ?ازبین بردن روابط اجتماعی و صمیمانه: اگرنگران باشید که دیگران نسبت به ظاهر شما  قضاوت منفی خواهند داشت،احتمالا سعی میکنید روابط اجتماعی خود را محدود سازید طوری که کمتر در معرض توجه و نگاه دیگران قرار بگیرید. مثلاً سعی می کنید فقط هنگام شب بیرون بروید تاکمتر باعث جلب توجه بشوید. یا ممکن است از بیرون رفتن و ایجاد روابط اجتماعی ...