برای دوست داشتن دیگران،باید به خودتان عشق بورزید

برای دوست داشتن دیگران،باید به خودتان عشق بورزید

بهتر است قبل از هرچیز خود را دوست بدارید و در وهله اول به تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس خود بپردازید و سعی کنید از حس دوست داشتن شما نسبت به خودتان کاسته نشود باور عمومی این است که عزت‌نفس سالم، پیش‌نیاز روابط سالم است، به این معنا که بدون عشق کافی به خود، نمی‌توانیم به طور حقیقی دیگران را دوست داشته باشیم. اگرچه محققان نشان می‌دهند احساسات ما نسبت به خودمان، احساسات ما نسبت به دیگران را تحت ...